Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 05.12.2018 20:04
#2290

→ Tah 461

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
Ignoroval jsi příchod černovlásky a vytáhl z regálu pár knih ke svému zaměření a započal s přípravami na dnešní zkoušení. Černovláska po tobě párkrát koukla, ale jinak se stejně jako ty věnovala převážně studiu. Čas mezitím rychle ubýval a stejně jako se střídali novicové a novicky v knihovně a mizely či přibývaly knihy v regálu podle toho kdo zrovna vracel a kdo vypůjčoval i tobě se tenčily nepřečtené strany. Když jsi naznal, že je nejvyšší čas odebrat se do vedlejší učebny, vrátil jsi knihy zpět do regálů a mlčky opustil knihovnu ve které již bylo o poznání více noviců a novicek a ticho začalo být vzácnější.

Jen jsi vyšel na chodbu spatřil jsi trojici profesorů, která kráčela k učebně, v níž se mělo celé zahájení uskutečnit. Ihned jsi poznal profesorku Selenu Benochovou ve své tradiční modré róbě, profesorku Viciovou a Seranu.

Vešel jsi do učebny a usedl za jednu z lavic, Serana si sedla vedle tebe. Tiše kývla na pozdrav a potichu se zeptala, „Jsi nervózní?“

Uvnitř učebny již postávalo několik tobě neznámých tváří, ale i známých. Mezi prvními neznámými byl starý profesor (graf. vzhled - zde), téměř bez vlasů a shrbený k zemi, opíral se o velmi starou a zajímavě zdobenou magickou hůl. Barva roucha značila, že bude mít velmi blízko k magii Obnovy. Vedle něj postával usměvavý o mnoho let mladší redguard (graf. vzhled - zde) s krátce střiženými vlasy, podle roucha a run usuzuješ, že jeho zaměření bude převážně na ničivou magii a sní spjatá kouzla. Posledním neznámým byl mág (graf. vzhled - zde) v červeném rouchu charakteristickým pro Císařské mágy, postával opodál jakoby odstrčený od všech ostatních a podle všeho se jednalo o imperiála ve středním věku, menší hubenější postavy s výraznou pleší a několikadenním strništěm. Podobně jako předchozí mág ani on sebou neměl magickou hůl. Dalším přítomným byl samotný kancléř (graf. vzhled - zde), který na sobě měl oděv značící jeho vysoký úřad včetně výrazného amuletu kolem krku. Starý muž vedl očividně velmi zábavnou diskuzi s profesorkou Spellorovou, která seděla na okraji lavice a čemusi se tiše smála. Podle všeho se tak oba velmi dobře bavili, zatímco zbytek již přítomných si udržoval stále poněkud pochmurné výrazy.

Když jsi dokončil prohlídku všech přítomných přišli další, profesorka Viciová s Benochovou, které se z nějakého důvodu zasekly před dveřmi učebny. Xaria na tebe s úsměvem pohlédla a stejně jako Selena vyrazila pozdravit všechny přítomné členy komise. Jakmile se všichni patřičně přivítali přišli další. Tentokráte arcimág v doprovodu prošedivělého Dremwuse Palagána v typickém černém rouchu, které nosil za časů, když ještě nebyl arcimágem, nyní se k němu očividně opět vrátil.

„Zdravím všechny přítomné.“ pozdravil Benoch při vstupu a ihned vyrazil pozdravit své kolegy z komise. Palagán zůstal opodál. Nevraživě si vyměnil pohledy s Xarii a následně upnul svůj zrak k tobě. Neodpustil si ani krátký úšklebek na tváři, který nedokázaly skrýt ani jeho přibývající šedivé vousy.

Kancléř odvrátil tvář od mladé altmerky a vykročil pozdravit Arcimága a Palagána. S oběma si potřásl a následně se zařadil vedle zbylých již seřazených členů komise. I Císařský mág se přišel přivítat s arcimágem, kterému podal ruku. Palagán se nicméně podobné vstřícnosti nedočkal, Císařský mág ihned odvrátil tvář a zařadil se. Palagán se však netvářil, že by o potřesení rukou stál. Taktéž se zařadil, a to po pravici arcimága Benocha.

„Hádám, že jsme skoro všichni.“ pousmál se Benoch, „Chybí nám jen poslední zkoušená, ale ta už je na cestě. Nejprve tak vyřešíme jednu menší nepříjemnost, která se nám naskytla.“ pokračoval s hleděl přitom na tebe a Seranu. „Bohužel jsem se dozvěděl, že profesorka Xaria Viciová je příbuzná se Škorpiasem Vici což je trošku v rozporech s pravidly těchto magických zkoušek, proto veškeré přednášky kde měla sehrát profesorka Viciová roli zkoušející bude nahrazena Dremusem Palagánem a zhostí se pouze role přísedící... Ačkoliv i to by být pravděpodobně úplně nemělo, ale komise se usnesla pro udělení výjimky.“ zakončil arcimág odmlčel se, aby dal čas pro příchod poslední nepřítomné.

Netrvalo dlouho a dorazila. Byla to právě ta černovláska, kterou jsi potkal v knihovně. Rychlým krokem s vlídným pozdravem se přesunula k lavici a usedla. Benoch spokojeně přikývl a opět se ujal slova.

„Když už jsme teď všichni... Tak vám jménem Univerzity vítám na zahájení vaší mimořádné magické zkoušky. Celé roky jste se snažili osvojit si umění magie a nyní máte příležitost získat onen vytoužený titul.“ odmlčel se krátce, „S vaším dovolením představil bych vám členy komise pro naše dva studenty. Seranu Arteriovou a Škorpiase Viciho.“ poukázal vaším směrem, „U vašich zkoušek zasednou na místě předsedy komise Trevin Pelegrius, Ledohradský profesor a velmistr magie ničení s všeobecnou specializací, místopředsedkyni vám bude dělat zdejší profesorka Selena Benochová, mistryně magie Iluzí, Proměny a Historie Tamrielu. Za zdejší vedení usednu na židli já.“ opět udělal krátkou pauzu, „Nyní profesoři, kteří vás budou zkoušet. Škorpiase Viciho bude zkoušet následující složení. Veškerými zkouškami z magie ohně bude proveden profesorem a zástupcem arcimága Dremwusem Palagánem, asistovat mu bude profesorka Xarie Viciová. Zkouškami z magie bleskové bude proveden mnou za asistence profesora a zástupce arcimága Dremwusem Palagánem a poslední magií, magií ledovou bude proveden opět profesorem a zátupcem arcimága Dremwusem Palagánem za doprovodu profesorky Xarie Viciové.“ následovala krátká pauza, „Serana Arteriová bude v oblasti magie Obnovy provedena mnou za asistence Ledohradského profesora a velmistra magie Obnovy Bertolda Kovadlinky.“ poukázal rukou na starého profesora, který pokynul hlavou. „Zkoušku z lektvarů bude skládat pod vedením profesora a zástupce arcimága Dremwuse Palagána, kterému bude asistovat profesora Xaria Viciová. To je k vašim odděleným zkouškám.“ následovala opětovná krátká pauza, aby všichni přítomní mohli shromáždit sdělené informace. „Společné zkoušky se týkají Historie Tamrielu, kterou povede profesorka Fairwen Spellorová v doprovodu Seleny Benochové, prevenci proti temnému umění povede profesor a zástupce arcimága Dremwus Palagán v doprovodu bdícího Talara, který se k vám připojí až během zkoušky. To je asi vše k vám dvěma. Nejprve proběhnou zkoušky Škorpiase z jednotlivých magií ničení a následně pak zkoušky, které budou pro vás dva společné. Teprve až poté budou následovat zkoušky Serany Arteriová. Předpokládám, že vás dva bychom měli mít odbyté ještě dnes. Nějaké připomínky ke složení zkoušejících? Protože později už nebude možné vznést nějaké námitky nebo výhrady, které se budou týkat tohoto složení. Takže jestli máte něco na srdci... Mluvte.“ vybídl vás Benoch.

„Myslím, že se vším vesměs souhlasím. Sice mě mrzí, že mě nebude zkoušet profesorka Sarricová, ale co se dá dělat.“ pokrčila rameny Serana. Benoch jen přikývl.
„Výhradu bych měl.“ ozval se hlas přítomného Císařského mága. Arcimág a téměř všichni přítomní se k němu ihned pootočili. Císařský mág však vyšel vpřed, aby byl dobře vidět.
„Nejvyšší Císařský mág Stenus Tarn mě sem poslal jednak, abych prověřil vaší další uchazečku o velmistrovský titul, ale také, abych dohlédl na dodržení prevence proti temné magii a jejímu praktikování. A je téměř nemožné, aby vedení Univerzity pověřilo člověka, který je v seznamu Císařských mágů veden jako praktikant temného umění. Pakliže tedy nebudu brát zřetel na to, že je proti všem morálním a magickým zásadám, aby člověk praktikující temné umění vůbec směl volně chodit po chodbách této vznešené a do nedávna vážené Univerzity i tak je nemožné, aby Dremwus Palagán byl přítomen u zkoušku z prevence proti temné magii.“ řekl vážným tónem, „To je nemožné a zcela neslýchané.“
„Vedení magické Univerzity se tak rozhodlo a vy Meligulo Vito jste povinen ho respektovat. Dremwus Palagán povede zkoušku z této magie u Škorpiase Viciho a Serany Arteriové. Vy zase u profesorky a mistryně Adrianne Arteriové. Tak znělo rozhodnutí vedení této univerzity a také komise.“ odmítl slova Císařského mága arcimág Benoch.
„To je směšné. Uvědomujete si, že z toho celého děláte frašku? Praktikant temného umění bude učit děti, jak se proti této magii bránit, a ještě ověřovat, jestli jsou schopni se vlivům této magie ubránit?“ kroutil hlavou mág v červeném.
„Zavřete hubu Meligulo. Měl jste dostatečně dost času vyjádřit se k složení zkoušejících. Neudělal jste to a teď ze sebe děláte šaška. Jestli se vám něco nelíbí můžete s klidem odejít. Mé magické znalosti mi umožňují vás zastoupit... Takže jste tu v konečném důsledku velmi zbytečným členem komise. Ostatním očividně přítomnost Dremwuse Palagána nijak nevadí. “ připojil se klidným hlasem kancléř. Slova kancléře Meligula pobouřila ještě více, kousl se do rtu a mlčky se zařadil. Palagán se jen mlčky ušklíbl.

„Předpokládám, že Škorpiasi nemáte žádné výhrady k sestavení této komise... Nebo ano?“

Pakliže teď odsouhlasíš současné složení komise bude odstartováno a zahájeno tvé zkouškové období. Profesoři se již nezmění. Pokud vzneseš námitku je možné, že dojde ke změně, pokud bude dostatečně silná, aby přesvědčila komisi. Tento čin, ale může dočasně oddálit tvé zkoušky, protože bude vyžadovat projednání komise.

Současné složení tvých zkoušejících vypadá takto:
- Blesková magie: Valindor Benoch (Dremwus Palagán)
- Ohnivá magie: Dremwus Palagán (Xarie Viciová)
- Ledová magie: Dremwus Palagán (Xarie Viciová)
- Obrana proti temné magii (či někdy nazýváno jako prevence): Dremwus Palagán (Talar)
- Historie Tamrielu: Fairwen Spellorová (Selena Benochová)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
„Aha...“ přikývla Maxelle, ačkoliv bylo patrné, že i tak nejspíš nemá představu o jak vysokou a nesmírně váženou pozici v Morrowindu může jít. „Myslím, že nebudete muset.“ řekla nakonec a odmlčela se, když jste šli po úzkém kamenném místě, který byl místy lehce poničený, ale nic závažného co by bránilo v cestě. Museli jste jít za sebou, ale cestu jste zvládli bez komplikací.

Už skrze kovovou bránu jsi spatřil na nádvoří hrstku noviců a novicek trénujících pod vedením jednoho z profesorů. Oproti novicům v Imperial City jich bylo velmi málo. Než stihla kterákoliv z novicek pronést zaklínadlo, které by jim umožnilo vstoupit, ozvalo se zaskřípání brány a následovalo otevření. Obě novicky byly překvapené a udělaly krok vzad.
„Vypadá to, že máte šťastný den...“ řekla po chvilce Maxelle, „Strážkyně brány má dneska zjevně nějaké jiné povinnosti. Tak pojďte.“ pokynula následně hlavou a zavedla vás až na nádvoří. Studenti trénující kouzla ihned ustali na pokyn profesora (graf. vzhled - zde).

„Iono, Maxell.“ promluvil starší profesor s výrazným plnovousem, „Kohopak nám to sem vedete?“ zeptal se a sevřel ruce za zády.
„Brána byla otevřená.“ ukázala za sebe Maxell, „Chtěli jsme postupovat podle všech regulí, ale strážkyně brány...“ pokrčila rameny, „Zjevně někam zmizela.“
„Všiml jsem si.“ přikývl starý profesor, „Nechal si ji zavolat arcimág.“ dodal a otočil se k tobě a Theře, „Nemíváme hosty často... Obvykle, ale znamenají problémy. Takže vás žádám ať už jsou vaše úmysly jakékoliv, abyste se vyhnuli problémům.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulín
Garmin zakončil přípravu magických pastí a vrátil se zpět k tobě. Thoron mezitím rozkázal a rozdal přesné instrukce k rozmístění svých bojovníků a bojovnic. Jednu stranu měl vést on sám a druhou černovláska. Když se vrátili vyslaní lovci a předali Garminovi zvířecí krev, děkovně přikývl a začal ji různě aplikovat na tvé tělo. Když byl hotov spokojeně se pousmál.
„Vše připraveno.“ zopakoval a podíval se na Orka, který jen rukou pohladil svoji zbraň a s velkým očekáváním se vyčkával na své nepřítele.
„Máme brát zajatce?“ zeptal se Thoron na závěr.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Upravil/a Aurelius dne 05.12.2018 20:04