Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Bugy a jejich řešení: Esbern a jiné časté bugy

Přidal Starec dne 05.11.2013 14:10
#357

[quote]Paia napsal:
a nebo consolí zaplatit (českej překlad popisu jsem nenašel):

Pay the bounty for the faction targeted NPC belongs to (the bounty gold will be removed from your inventory). The first 0-1 choice refers to being sent to jail: entering 1 will let you be teleported to the respective faction's jail, entering 0 won't. The second 0-1 choice refers to keeping your stolen items: entering 0 means you do not lose your stolen items, entering 1 means you do. If you don't add any choice you will be sent to jail without losing your stolen items. The faction ID is needed if you can't target an NPC. May also help in case guards attack you on sight. Faction ID's are given below:

CZ cez Google
Platit prémie za frakci zamířila na NPC patří k (zlato štědrosti bude odstraněno z vašeho inventáře). Prvních 0-1 výběr odkazuje se na být poslán k vězení: vstoupit do 1 vůle nechá vás být teleported k příslušné frakci vězení, vstoupit do 0 vůle ne. Druhých 0-1 výběr odkazuje se na chránit vaše kradené položky: vstoupit do 0 prostředků vy neztratíte vaše kradené položky, vstoupit do 1 prostředky, které vy děláte. Jestliže vy nepřidáte jakoukoliv volbu vy budete poslán k vězení bez ztratit vaše kradené položky. Frakce ID je potřebován jestliže vy nemůžete zamířit na NPC. May také pomáhá v případě stráže zaútočí na vás hned. Frakce ID's je dán pod:

SK cez Google
Zaplatiť odmenu pre cielené frakcie NPC patrí (bounty zlato bude odstránený z vášho inventára). Prvé 0-1 voľba sa týka bytia poslaný do väzenia: 1 vstup vám umožní sa teleportuje príslušného frakcie väzenia, zadávanie 0 nebude. Druhá 0-1 Voľba sa vzťahuje na udržanie svoje ukradnuté predmety: zadávanie 0 znamená, že ste nestrácajte ukradnutých predmetov, vstup 1 znamená, že. Ak nemáte inú možnosť pridať si bude poslaný do väzenia, bez toho, aby stratil svoje ukradnuté predmety. Frakcia ID je nutná, ak nemôžete zacieliť NPC. Môže tiež pomôcť v prípade, že stráže zaútočí na vás na prvý pohľad. Frakcia ID je sú uvedené nižšie:

Zaujímavé, určite skús aj túto možnosť.

Upravil/a Starec dne 05.11.2013 14:11