Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Ve Znamení Draka

Přidal Aurelius dne 11.07.2021 19:37
#1

„Krucinál...“ povzdechnu si nad nepříliš vydařeným pokusem o získání zubů z goblina a rozhlédnu se ve snaze najít jiného mrtvého goblina na kterém bych mohl svůj pokus zopakovat. Nakonec, ale svoji snahu zahodím, prohlédnu si dvojici pěkných zubů, očistím je, uschovám a vrátím ještěřákovi sekeru se slovy: „Díky.“

A poté se pomalu odploužím zpět k vozu, který jsem nějaký čas nechali zcela bez dozoru.

Přidal Killiaden09 dne 11.07.2021 22:23
#2

Využiju voly k odstranění stromu z cesty (pouze jej odstrčit na stranu). Po té vezmu sekeru od Aurelia a začnu goblinům odsekávat hlavy, zpracuji větve do rádoby kůlů,narazím na ně setnuté hlavy a rozmístím je podél cesty pro budoucí gobliny jako varování .

Upravil/a Killiaden09 dne 11.07.2021 22:28

Přidal SuperHunter dne 21.07.2021 17:42
#3

Stručně přetlumočím goblinovo varování Doranovi a Boriqovi a poté zase naopak řeknu goblinovi to co řekl Doran pokud mu tedy goblin sám nerozuměl.

Přidal Tondulin dne 07.08.2021 17:45
#4

Doran a Safrila
Chodba je vysoká zhruba 1,7 metru a vejde se do ní tedy i normálně urostlý člověk, pokud se trochu sehne. Safrila začala tlumočit komunikaci mezi Daranem a goblinem a Boriq se zatím šťoural v uchu a nevrle bručel, jelikož to na jeho vkus trvalo zbytečně až moc dlouho.

Na Daranovu žádost goblin vypustil z hrdla podivné zaskřehotání, jež bylo zřejmě smluveným "heslem" pro to, že se blíží někdo z kmene. "Běž tam Srilku..... Já? Proč zas já doprdele, to je Srilku udělej tohle Srilku udělej tamto..." Zaznělo z houští po vaší pravici a spolu s hlasem vzdychajícím nad svým osudem se objevila postava jednoho z goblinů, který na vás začal civět, jak kdyby spadnul z višně. (Máte jeden příspěvek k dobru, než začne goblin nějak reagovat.)

Úkryt goblinů


Darastrix
Zapřáhl si voly a začal s jejich pomocí táhnout strom ke straně. (Příští tah budeš bodat hlavy na kůly, pokud se nerozhodneš pro nic jiného. Můžeš přitom volně komunikovat s Aureliem)

Aurelio
Vrátil ses z poloúspěšného felčarského zákroku k vozu a začal jsi v klidu a pohodě pozorovat Darastrixe při odtahování stromu.Cesta


(Byli provedeny aktualizace inventářů Aurelia a Darastrixe http://ruvean.4fa...e-postavy/)

Přidal Sarako dne 07.08.2021 18:27
#5

,,Radši jim přelož, co jim budu říkat." špitnu k Safrile a poté s vřelým přátelským úsměvem spustím (Persuasion): ,,Drahý zelený příteli, tohle je tvůj šťastný den. Tady kamarád..." rukou pokynu k zajatému goblinovi ,,... nám řekl, že je na vás váš vůdce tuze zlý a nezachází s vámi dobře. Já jsem Doran z Berdusku a rozhodl jsem se, že vás navždy zbavím jeho krutovlády, abyste mohli zase šťastně žít. Zavoláš sem svého vůdce a řekneš mu JENOM, že mu musíš něco důležitého ukázat? Že jsi našel něco, co ho bude moc zajímat." přitom budu od goblina očekávat letící kámen, nebo útok a či šíp letící ze křoví.

Přidal SuperHunter dne 08.08.2021 13:58
#6

Kouknu nervózně na Dorana, když začne vyjednávat s nově příchozím goblinem, nejistě očekávat na goblinovo nadcházející reakci. Pokud se bude tvářit že zřejmě nerozumí tomu co Doran říká a nezačne hned vyřvávat na poplach nebo na nás útočit začnu přetlumočovat přesně to co mu říká.

Přidal Tondulin dne 09.08.2021 16:15
#7

Doran a Safrila
Než stačil goblin začít křičet na poplach Safrila mu přetlumočila Doranovo přátelské poselství. PRS- 10+8=18 "Za Klargem mě nikdo nedostane.... Já.... Můžem vás pustit, jakože jsme zrovna opíkali zajíce a nedávali pozor.... " Vidíte, že se vás nejspíše gobliní hlídka bojí, než by vám věřila, že je chcete zbavit tyranského vůdce.

"Má nasráno v gatích, že to cejtím až tady, prostě ty chcípáčky vypneme hezky jednoho po druhým, proč se s nima vůbec bavíte." Zamumlal si Boriq pod vousy. Je vám jasné, že stačí říct a trpaslík je připravený se na ně vrhnout.

Úkryt goblinů

Darastrix
Zapřáhl si voly a začal s jejich pomocí táhnout strom ke straně. (Příští tah budeš bodat hlavy na kůly, pokud se nerozhodneš pro nic jiného. Můžeš přitom volně komunikovat s Aureliem)

Aurelio
Vrátil ses z poloúspěšného felčarského zákroku k vozu a začal jsi v klidu a pohodě pozorovat Darastrixe při odtahování stromu.

Cesta

Přidal Sarako dne 09.08.2021 17:01
#8

Jakmile si všimnu, že goblin váhá, pokynu trpaslíkovi, aby pustil zajatého goblina, jako gesto, že to myslíme vážně.

Potom co ho trpaslík pustí, se k propuštěnému goblinovi nakloním: ,,Je to na tobě. Přiveď sem Klarga a neudělej žádnou hloupost. Určitě si umíš domyslet, co s tebou Klarg udělá, pokud se dozví, že jsi zavedl obávaného bojovníka Dorana z Berdusku k jeho skrýši. Viď?" načež věnuji goblinovi sebejistý úsměv a mrknu na Safrilu, aby mu má slova pro jistotu ještě přeložila.

Přidal SuperHunter dne 09.08.2021 18:47
#9

Povzdechnu nad svou novou rolí skupinové tlumočnice a přetlumočím se seriózním tónem Doranův požadavek, na což nervózně kouknu na Boriqa jestli si Doranovo gesto nevysloví jako že má goblina setnout místo propustit.

Přidal Aurelius dne 14.08.2021 18:31
#10

Pomalu se posadím na okraj vozu kde jsem předtím seděl, oklepu si boty a budu vyčkávat na návrat našich zbylých dobrodruhů, občas zkontroluji jak si vede Drastrix s odklízením cesty.

„Měl sem si v koupit něco k pití...“ poznamenám po notné době vyčkávání, přičemž se obrátím na naše zavazadla jestlipak neuvidím ve voze nějakou pověstnou trpasličí pálenku, kterou by mohl mít Boriq připravenou na večerní posazení u ohně a občasné doplnění hladinky.