Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 05.10.2021 22:38
#1

→ Tah 1050

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
„Můžete využít prostory našich kasáren, cvičiště vám bude k dispozici. Obeznámím s tím velitele denní směny.“ řekla hraběnka, „Nazítřek žádný trénink nováčků naplánovaný není.“ dodala a nechala tě pokračovat.

„Z Nejvyššího mága Tarna mám velmi smíšené pocity, které umocňuje jeho současné chování, zprávy o jeho chování v radě Starších ať už od mých kontaktů nebo to co o něm píše Cyrodiilský kurýr.“ začala ti pozvolna zodpovídat tvoji otázku týkající se Tarna a magické reformy, „Shodou okolností jsem četla zprávu od svého člověka z Imperial City než jsem se za vámi vydala.“ usmála se, „Chápu Tarnovu snahu udělat z Císařských mágů plnohodnotnou složku Císařské armády, která by mohla využívat stejných výsad jako má legie nebo třeba Penitus Oculatus. Císařští by mělo mít silnou armádu čarodějů a čarodějek pokud se chce v budoucnu znovu změřit s Aldmerským spolkem. Tuhle část jsem ochotna podpořit, ovšem ty zbylé části, které upravují vnímání magických cechů, zasahují do jejich řízení a tak dále...“ zakroutila hlavou, „To už se mi velmi příčí. Císařští mágové by neměli nikomu diktovat koho smějí nebo nesmějí mít za dvorního čaroděje.“ udělala krátkou pauzu, „Stejně tak se mi nelíbí ztráta nezávislosti Univerzity, kterou prosazují Císařští mágové. Univerzita by měla žít svým životem bez zásahu Císařských mágů.“

„O reformě se dnes podle mého člověka nehlasovalo, nebo jestli to na poslední chvíli odložili? Kdoví?“ pokrčila rameny, „Ve zprávě stálo, že se jednalo o anomáliích, nějaké úpravě soudnictví a poté se prý dlouho řešilo několik připomínek na magickou reformu od kancléře a Monové z odboru Spravedlnosti. Tím se vyčerpal jejich prostor pro jednání a skončili.“ usmála se.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulin
Elbert na tvá slova jen kývl hlavou. Když si oznámil, že nehodláš pít pivo šokoval si nejenom Belia s Chocholkou, ale i Mirabelle, která se zatvářila velmi překvapeně. Adrianna s Elbertem tvé odmítnutí nechali bez reakce, Anita se jen pousmála a koukla na Belia, který si vyměnil pohled s Mirabelle.

„Hohoho! Budeme kupovat papuče!“ zvolal Chocholka, když překonal prvotní šok, převzal od tebe odmítnuté pivo a položil ho na stůl před sebe.
„Já za to nemůžu.“ ujistila ho rozesmátá Mirabelle, „Je to šok i pro mě.“ přiznala s usměvavým výrazem ve tváři.
„Tak si dám za tebe no...“ povzdechl si Chocholka a lokl si svého piva, „Nebo si dá Aldaril.“ usmál se na altmera, který mlčky upíjel své pivo. Elbert s tím nesouhlasil a dal to najevo nesouhlasným odkašláním a zakroucením hlavou směřovaným k Chocholkovi.

„Jíst kořínky?“ hlesl překvapeně Belius a zakroutil hlavou, „Tohle...“ obrátil se na Anitu, „Tohle se od ní neuč drahá, to není vůbec zdravé.“ poznamenal prosebně ke své ženě vzápětí.
„Neboj. Kořínky opravdu jíst nehodlám. K tomu mě nikdo nedonutí.“ usmála se Anita.
„Ale Carwen a pít vodu... to mi nějak nesedí. Však včera měla úplně jiný splávek a voda to rozhodně nebyla.“ zazubil se Chocholka. Belius se nadechoval ke slovu, ale přerušil ho příchod jedné ze služebných, nahlédla do místnosti, následně nakrátko zmizela a přivedla zbylé služebné na pomoci, přivedly dva vozíky na nichž byla připravená večeře, kterou postupně začaly před vás servírovat, nejprve před vládnoucí pár a poté před ostatní, dokud porce s večeří nebyla položena před tebe a Mirabelle.

„Belene.“ promluvil Belius k postarší služebné (graf. vzhled - zde), která dorazila až nakonec, aby zkontrolovala mladší služebné. „Mohu vás poprosit o přinesení nějaké vody.“ poprosil ji.
„Vody?“ podivila se, přičemž se rozhlídla po stole, aby nalezla toho kdo si vyžádal vodu.
„Aedan, náš velitel si dá vodu.“ oznámil jí a poukázal na tebe.
„Aha.“ pousmála se, přičemž si tě krátce prohlédla. „Hned vodu přineseme.“ ujistila hraběte a odebrala se spěšně pryč z místnosti. Zbylé služebné mezitím dokončily své rozdávání porcí, poklidily na stole a poté odvezly své vozíky.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ScorpionCZ
Potichu ses přesunul ke dveřím, pootevřel je a vykoukl. V chodbě, která byla zahalená do tmy si toho moc neviděl. Po chvilce hledění na jednu i druhou stranu si opět zaslechl zaskřípání branky a též ucítil chlad, který jakoby se linul od schodiště.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
„Jeho sídlo zvenčí vypadá jako většina sídel patřících výše postaveným nebo bohatším občanům Imperial City.“ začala ti popisovat sídlo po přikývnutí Zenira, „Není na něm nic zajímavého, ale jak to vypadá uvnitř nemám ponětí. Hlídky se přes ulici kde bydlí pohybují spíš nepravidelně než pravidelně a musíme brát v potaz, že je to úředník od Penitus Oculatus...“ dodala, „Jsem klidně proto, abychom to vyřešili rovnou ještě dnes večer, ale vše záleží na vašem rozhodnutí. Jaké vybavení budeme potřebovat?“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Sny... sny a zase jenom sny... viď Škorpiasi?

Přidal Tondulin dne 05.10.2021 23:07
#2

"Co se vy dva zubíte, jak kdybych byl nemocnej?" Lehce uraženě se obořím na Belia s Mirabelle. "Jen nemám chuť na pivko a vy se tváříte jak kdyby to byl dar od bohů..... nejsem žádnej notorik." Usměju se a pak už se pustím do jídla. Až mi služebnictvo donese vodu a všichni dojí, rozhodnu se přidat nějaké další poznatky ohledně vody.

"Kdybyste se taky dali na vodu, zjistili by jste, že se v ní nachází mnoho rozličných chutí. Každá říčka, stroužka nebo jezero chutná naprosto jinak. Carwen dokáže dokonce jen podle samotné chuti, jaká zvěř se v tom toku koupe.... to by jste měli vidět....." Začnu se lehce sám pro sebe smát. "Jednou dokonce poznala jen z chuti vody, že na nás směrem po toku čeká Thalmorská hlídka. Nechci vědět co z nich v té vodě plavalo, ale možná nám to zachránilo krk..... Musím říct, že tyhle schopnosti ještě neovládám." Zatvářím se důležitě a počkám na reakce ostatních.

Přidal Sarako dne 06.10.2021 00:09
#3

,,Vidím, že na tohle máte stejný názor, jako já. Nejen císařství, ale i hrabství by měla disponovat vlastním regimentem bojových mágů." přitakám na hraběnce ,,Zároveň by mělo být nezpochybnitelným privilegiem šlechticů nejen, koho mohou na svém dvoře mít za mága, ale i jakým stylem budou cvičeny jejich jednotky bojových mágů a už vůbec by rozhodování nad osudem veškerého magického dění nemělo být v rukou jediné osoby. Z vůdce Císařských mágů by se velmi rychle stal někdo s neomezenou mocí. Touží-li Tarn sjednocení mágů v císařství a posílení císařské legie o bojové mágy, ať nejprve reformuje císařské mágy. Kdyby ve vedení císařských mágů stála rada čarodějů, z nichž by každý z nich byl dosazený radou starších, vládci Hrabství, provinčními králi a císařem, přičemž by každý jmenovaný subjekt mohl dosadit do křesla v té radě jednoho člověka dle vlastního výběru. Zamezilo by se tím omezování pravomocí šlechty nějakým mocichtivým čarodějem a uskupení Císařských mágů by se poté dozajista stalo mnohem uznávanějším. Stačí, abyste obeslala všem významným šlechticům v Císařství dekret shrnující vše zmíněné a vsadil bych se, že bude pomálu těch, kteří by ten dekret odmítly podepsat a připravit se tak sebe o možnost spravedlivého rozhodování v otázkách magie a čar ve svém hrabství." věnuji hraběnce přátelský úsměv plný pochopení a přitom budu doufat, že jí můj návrh na posílení její moci oproti Císařským mágům vedeným Tarnem zaujal. Nejenže šanci na úspěch to má vysokou, ale hlavně bych mohl nadobro vyšachovat Corrientise s Tarnem ze hry a ještě z toho bude mít vládnoucí šlechta radost.

Upravil/a Sarako dne 06.10.2021 00:16

Přidal scorpioncz dne 06.10.2021 00:16
#4

Zkusím se ještě velice rychle a potichu odpoutat od dveří a juknout z okna, proč ona branka zavrzala a jestli ještě stihnu zahlédnout kdo vešel či odešel. Potom se přesunu zpět ke dveřím a znovu nahlédnu ven a zkusím určit, zda-li něco neuvidím. Cestou si vyzvednu svůj meč, který co nejpotišeji tasím.

Přidal Aurelius dne 10.10.2021 19:40
#5

→ Tah 1051

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
„Zní to slibně, možná by to podporu získalo, ale bohužel v radě Starších i se zahrnutím nás vládců hrabství mám takový pocit drží většinu loajalisté.“ převzala slova, „Možná se budou cukat, dělat krátké rozbroje, ale nakonec reformu podpoří, protože ti skutečně loajální jistě dostanou nějakou tu 'výjimku'... takže by nás i tak přehlasovali. A také má být reforma podle mých informací sestavena do finální podoby z odhlasovaných bodů. Tudíž se nebude hlasovat o celku, ale o konkrétních bodech. Body, které budou schváleny zapíšou do reformy a tu poté předloží kancléři.“ odmlčela se, „A převážně se setkávám s názory, které nevěří tomu, že kancléř Talarian reformu podepíše bez problémů.“ pousmála se, „Ono totiž není žádné tajemství, že se kancléř s nejvyšším mágem nesnesou.“ odmlčela se, „Nicméně za pokus nic nedáme.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulin
Poté co služebné odešly, navrátila se jedna mladší se džbánkem plným vody a čistým pohárkem, který položila před tebe a nalila do něj vodu z džbánku, poté kývla hlavou a odebrala se pryč. V průběhu jídla zaznělo ticho a všichni přítomní se s chutí pouštěli do večeře před nimi. Když se začaly talíře vyprazdňovat a poté se i zcela vyprázdnily, pustitl ses do své poučky o vodě.

Belius si při tvé poučce odkašlal, vypadal zaraženě, Adrianna jen kroutila hlavou jakoby vůbec nepochybovala o tom, že tvá historka je zcela smyšlená. Elbert si zachoval neutrální tvář a upil trochu piva.
„No... To ovšem vysvětluje... proč nemá žádného nápadníka.“ konstatoval nakonec Belius, když překonal svůj zaražený výraz a promnul si bradu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ScorpionCZ
Odpoutal ses od dveří a přesunul se k oknu, nezahlédl si žádný pohyb. Vrátil ses ke dveřím a cestou popadl svůj meč, který si tiše vytasil. Přitiskl ses k pootevřeným dveřím a nahlédl ven na chodbu, neviděl si nic podezřelého, ale zaslechl si rachot kovu, hlasité našlápnutí na schodiště směřující do patra v němž se nacházíš. Chlad i nadále postupoval od schodiště.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
„Jeho sídlo zvenčí vypadá jako většina sídel patřících výše postaveným nebo bohatším občanům Imperial City.“ začala ti popisovat sídlo po přikývnutí Zenira, „Není na něm nic zajímavého, ale jak to vypadá uvnitř nemám ponětí. Hlídky se přes ulici kde bydlí pohybují spíš nepravidelně než pravidelně a musíme brát v potaz, že je to úředník od Penitus Oculatus...“ dodala, „Jsem klidně proto, abychom to vyřešili rovnou ještě dnes večer, ale vše záleží na vašem rozhodnutí. Jaké vybavení budeme potřebovat?“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Sny... sny a zase jenom sny... viď Škorpiasi?

Přidal Sarako dne 11.10.2021 12:09
#6

,,I mnozí loajalisté jsou oddanými stoupenci některých vládnoucích rodin. Calusovy vládnou ve Skingradu a pochybuji, že by se vzdali šance svobodně rozhodovat v oblasti magie na svém hrabství a mít svého člověka podílejícího se na vedení císařských mágů, a jak říkala má přítelkyně Carina, mají dobré vztahy s rody Valeris a Acillius, které jistě jejich postoj podpoří. Navíc současný vůdce byl vybrán tím předchozím, aniž by do toho císař, nebo rada starších nějak zasahovali. Navíc je v radě starších dost těch, kteří by v zájmu císařství na postu nejvyššího císařského mága vidělo někoho kompetentnějšího, než je Tarn. Krom toho dekret podaný vládnoucí šlechtou může být podán ke schválení přímo samotnému císaři, a ten dozajista dá na názor svých oddaných šlechticů spravujících jednotlivé územní celky jeho říše a i kdyby by jej císař i přesto předložil ke schválení radě starších, a ta jej neschválila, přiměje to přinejmenším nerozhodnuté členy rady starších k zamyšlení se nad tím, jestli je Tarnova magická reforma pro Císačství tím pravým." pronesu na hraběnčina slova a po krátké odmlce se skromným dodám: ,,Když se nad tím zamyslím, snaha o zachování práva vybírání dvorních čarodějů šlechtou, stejně jako tvorba regimentů bojových mágů pro císařství i hrabství, je Vaším nápadem. Já jsem jen přišel s návrhem, jak jej uskutečnit. Krom toho bych si nerad připisoval zásluhy za něco, na co nejspíš při řešení situace v Cheydinhalu souběžně s hledáním klíčů od Caesarova trezoru, nebudu mít čas ani prostor." věnuji hraběnce vřelý přátelský úsměv a vyčkám, zda bude mít hraběnka ještě něco na srdci (to, jestli se o můj návrh hraběnka pokusí, nechám čistě na ní).
Pokud to bude vše, co mi chtěla, rozloučím se s ní a půjdu si lehnout (přilbu si odložím na noční stolek, abych jí měl po ruce a nezapomenu zamknout).

Upravil/a Sarako dne 11.10.2021 12:11

Přidal scorpioncz dne 12.10.2021 10:16
#7

Počkám ještě okamžik a připravím si do volné ruky kouzlo denního světla. Když se postava ve zbroji dostane do patra, tak bleskurychle otevřu dveře a kouzlo vypustím s tím, že normální osobu to jen dočasně oslepí, ale pokud se potvrdí moje obavy, tak by to případného nemrtvého mohlo zrovna poslat znovu na onen svět. Jen co kouzlo sešlu, tak se podívám, zda-li ona osoba tedy v jejím úžasu je spojenec či nepřítel, jestli představuje či nepředstavuje hrozbu. Budu připraven k ní buďto běžet a nebo seslat další kouzlo, abych dotyčného shodil ze schodů, pokud budu vědět jistě, že je to nepřítel.

Přidal Tondulin dne 12.10.2021 13:00
#8

Několikrát znalecky přikývnu na souhlas s Beliem, usrknu vody a počkám, kam bude diskuse dále směřovat.

Přidal Aurelius dne 13.10.2021 20:24
#9

→ Tah 1052

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
„Promyslím to, poradím se s diplomaty co mám k dispozici a také se svým kontaktem v Imperial City co pro mě sleduje dění v radě Starších.“ oznámila nakonec hraběnka, „Ale pokud se rozhodnu nějak postupovat musí být mé kroky dobře promyšlené, protože toto je tenký led. Jsem si jista, že ta hrabství, která vůči reformě vystoupí negativně se pak mohou čekat na mnohem tvrdší dopady.“ odmlčela se, „Ta výměna Tarna si mi nezdá moc pravděpodobná...“ zakroutila hlavou, „Každopádně vám děkuji za příjemný rozhovor takto navečer.“ usmála se, „Opustím vás, abych nevzbudila nežádoucí rozruch.“ oznámila následně, vstala, poupravila se a poté vykročila ke dveřím, „Hodně štěstí při plnění vašich úkolů.“ popřála ti nakonec, „Dobrou noc.“ dodala jedním dechem směrem k tobě a Garynovi. Následně opustila dům.

Rozložení sil po Cyrodiilu je následující: Arteriové ovládají Chorrol, Rullové ovládají Anvil, Whitestrakové ovládají Cheydinhal. Skingrad a Kvatch ovládají Acilliové. Kvatch ovládají poté co se jeden ze synů Claudia Acillia oženil s hraběnkou Kvatchu (ta se objevovala v tazích převážně hráče Lord Rade), Bruma je v rukou hraběnky tam se nic nezměnilo. Bravil je rozštěpený po Velké válce na tři docela rozhádané tábory, takže fakticky nemá žádnou stabilní vládu, protože se mezi sebou hádají. Leyawiin je stále v rukou místodržící Eriny Corndwaldové (protože se zasloužila o jeho obnovu), nicméně nemá žádné dědické právo ani záruku, že její vláda bude trvat až do její smrti... protože pouze místodržící.

Calové jsou vlivným rodem žijícím v Imperial City, mají silné vazby na Císaře a hromadu majetku i financí, ale momentálně nespravují žádné hrabství. Což se samozřejmě vlivem sňatku může změnit.


Garyn jen zívl a poznamenal, „Byla to zajímavá konverzace, ale únava už se dostavuje.“ zívl ještě jednou, zamkl dveře a odebral se do svého pokoje. Také jsi zamířil ke svému pokoji, vstoupil, zamkl dveře, odložil přilbu na noční stolek a ulehl do postele. (spíš)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulin
Jedna ze služebných nahlédla do místnosti a když spatřila prázdné talíře přivolala ostatní služebné, které postupně odnesly prázdné talíře a odebraly se k odchodu.

„Bylo to dobré, velmi dobré.“ pochválil následně Belius jídlo a napil se piva. Elbert mu dal přikývnutím zapravdu, Chocholka mezitím odložil stranou prázdný korbel a popadl druhý od tebe, Aldaril stále upíjel jedno a to samé. Belius se rozhlédl po stole, „Musíme ještě sfouknout ten konkurz na druhou čarodějku do rady hrabství. Už jsem sepsal požadavky a nároky.“
„Čarodějku?“ usmál se Elbert, „Nebereš čaroděje?“
„Ne.“ zakroutil hlavou, „Mágy nebereme.“ odmítl Belius, „Jednak musíme udržet balanc a hlavně se lépe sleduje sáhodlouhý monolog od upravené, pohledné čarodějky než od nějakého vousatého čaroděje v obnošeném rouchu. Takže tak.“ vysvětlil mu.
„Aha. Chápu.“ přikývl Elbert, Adrianna se pousmála. „A máš už nějakou představu, kterou tam umístíš?“
„Ne. Ještě jsem je neviděl, ale s Aedenem...“ uchechtl se tvým směrem, „Už rýsujeme detaily, ale hlasování o předsedovi rady hrabství asi proběhne ještě v užším složení. Stejně to chceš dělat jen ty s Delmusem.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ScorpionCZ
Vyčkal jsi pár okamžiků a když se zdálo, že je postava již na posledním schodu připravil sis kouzlo denního světla, jakmile cosi za rachotu kovu vystoupalo do temné chodby, otevřel si dveře a vrhl připravené kouzlo. Záblesk světla rozzářil temnou místnost natolik silně, že přiměl i tebe zavřít oči. Společně se zábleskem si zaslechl strašlivý bolestiví řev, který se rozléhal pronikavě po celém domě jakoby dotyčnou osobu tvé kouzlo spalovalo neskutečnou bolestí. Řev se stupňoval až do nesnesitelných výšin dokud jsi sebou několikrát prudce necukl a neprobudil se. Srdce ti silně bušilo a tvé nedobrovolné probuzení vzbudilo i Lauranu.

„Jsi v pořádku?“ zeptala se starostlivě a vyvolala magickou svíci, kterou umístila nad vás, aby pokud možno co nejméně zasahovala ke spící Merril. Ta očividně spala tvrdě.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
„Jeho sídlo zvenčí vypadá jako většina sídel patřících výše postaveným nebo bohatším občanům Imperial City.“ začala ti popisovat sídlo po přikývnutí Zenira, „Není na něm nic zajímavého, ale jak to vypadá uvnitř nemám ponětí. Hlídky se přes ulici kde bydlí pohybují spíš nepravidelně než pravidelně a musíme brát v potaz, že je to úředník od Penitus Oculatus...“ dodala, „Jsem klidně proto, abychom to vyřešili rovnou ještě dnes večer, ale vše záleží na vašem rozhodnutí. Jaké vybavení budeme potřebovat?“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Přidal Sarako dne 13.10.2021 23:46
#10

Když si lehnu do postele a zavřu oči, hlavou mi budou probíhat myšlenky na Theru: ,,Bude v pořádku? Dokáže jí ten čaroděj uzdravit? A může za to, co se jí stalo, hlavně Corrientis, nebo já? To Corientis jí zabil. Ale kdybych správně odhadl riziko a nevystavil jí tomu nebezpečí..." než mě přemůže únava a usnu.

Přidal Tondulin dne 16.10.2021 12:40
#11

"O tom nic nevím, ale když to říkáš, tak mi nezbývá než asistovat." Šibalsky se usměju a ohlédnu se na Mirabelle, tázavým pohledem, jestli už půjdeme.

Přidal Aurelius dne 17.10.2021 14:41
#12

→ Tah 1053

Provedl jsem vyhodnocení výsledků ankety o oblíbenosti a neoblíbenosti postav. V některých kategoriích došlo k shodě počtu nominací a tak je možné uspořádat finále. V případě jedné kategorie pak došlo k mnohem většímu počtu shodných nominací tak tam to tolik jasné není. V případě kategorie neoblíbené ženské vypravěčské postavy došlo ke shodě pouze u jedné nominace. A to v případě Sabriny Calové (dcera Tyrwina Cala, pravděpodobná budoucí manželka Císaře).

Nejvíce nominací o shodném počtu získali:

Případné finální hlasování: ZDE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
(spíš)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulin
Belius se po tvé reakci pobaveně zasmál, ale nijak ji více nekomentoval.
„A také probereme můj námět, který by mohl přinést do rozpočtu nemálo peněz. Sice s drobnou počáteční investicí, ale návratnost je velká.“ připomněl mu Chocholka poté, zatímco sis ověřoval zdali Mirabelle už odejít nechce. Mirabelle mezitím dopila skleničku vína, ale nedala ti jakýkoliv jiný pokyn nazpět.

„Achjo...“ povzdechl si Belius, „Váženě budeme hlasovat na radě hrabství o tom jestli otevřeme bordel, nebo neotevřeme?“ zakroutil hlavou směrem k Chocholkovi.
„Je to přínosné pro hrabství.“ namítl Chocholka, který se nenechal Beliovým nepříliš otevřeným postolem k otevření nevěstince nijak odradit.
„Souhlasím. Hlasování by mělo proběhnout.“ připojil se na stranu Chocholky Elbert, „Pokud bude umístěn mimo město nebude to nijak pohoršovat občany města ani návštěvníky. Přispěje to do pokladnice hrabství a obnovení zdejšího vojska do nějakého více bojeschopného stavu bude potřebovat spoustu financí. Peníze ve Shornhelmského království to nemůžou pokrývat a finance, které dal náš rod do města musí být efektivně využity buď na rozvoj a opravu následků po obléhání nebo na navýšení tvorby dalších zisků. Nesmíme je promarnit.“ pokračoval.

Mirabelle se jen pousmála a podívala se na Anitu, která se netvářila příliš nadšeně. Adrianna se o proti tomu netvářila nijak pohoršeně ani překvapeně nad tématem, které Chocholka otevřel krátce po konci večeře.

„Nemyslím si, že bychom měli něco takového podporovat. Měli bychom peníze investovat lépe, existují jiná povolání, která si naslouží naši podporu a rozvoj. Můžeme obnovit nějaké doly, vystavět nové osady, ale podporovat stavbu nevěstince a všechno co to obnáší se mi velmi příčí.“ dala najevo svůj názor, „Já budu rozhodně proti. Toto nepodpořím.“ dodala, „S tím zítra počítejte.“
„Já též ne. Souhlasím se svojí drahou ženou, že tohle není cesta.“ usmál se Belius směrem k Chocholkovi.
„Mé stanovisko znáš.“ obrátil se na Chocholku Elbert, „Adrianno?“ koukl na svoji sestru.
„Je to povolání jako každé jiné.“ namítla Adrianna, „Pokud to probíhá dobrovolně a nikdo k ničemu není jakkoliv nucen nemám s tím zásadní problém.“ odpověděla Elbertovi Adrianna a přitom se podívala na Chocholku, „Mimo jiné to zvýší zájem o lektvary proti nemocem, různá povzbuzovala... Pokud na to obchodníci ve městě nebo zdejší alchymista adekvátně zareaguje bude mít kde to prodat.“ obrátila se zpět na Elberta, „To je asi vše co k tomu řeknu. Ale svůj konečný postoj vyjádřím až při hlasování.“
Belius vykulil oči na Adriannu.
„Myslím, že zrovna tohle se příliš dobrovolně nedělá... alespoň z toho co vím z Imperial City je k tomu spousta žen nucena.“ poznamenala Mirabelle, „Ale Imperial City je Imperial City, spousta věcí se tam skryje...“ dodala.
„My bychom si to ohlídali.“ ujistil ji Chocholka, „Slušné zacházení, slušný plat, slušné zázemí. Mince v pokladně hrabství by byly jistotou a financování dalších projektů nejenom těch armádních by mohlo odstartovat hned jak by se začali navracet první zlaťáčky.“ promnul si ruce argonian.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ScorpionCZ
Vyčkal jsi pár okamžiků a když se zdálo, že je postava již na posledním schodu připravil sis kouzlo denního světla, jakmile cosi za rachotu kovu vystoupalo do temné chodby, otevřel si dveře a vrhl připravené kouzlo. Záblesk světla rozzářil temnou místnost natolik silně, že přiměl i tebe zavřít oči. Společně se zábleskem si zaslechl strašlivý bolestiví řev, který se rozléhal pronikavě po celém domě jakoby dotyčnou osobu tvé kouzlo spalovalo neskutečnou bolestí. Řev se stupňoval až do nesnesitelných výšin dokud jsi sebou několikrát prudce necukl a neprobudil se. Srdce ti silně bušilo a tvé nedobrovolné probuzení vzbudilo i Lauranu.

„Jsi v pořádku?“ zeptala se starostlivě a vyvolala magickou svíci, kterou umístila nad vás, aby pokud možno co nejméně zasahovala ke spící Merril. Ta očividně spala tvrdě.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
„Jeho sídlo zvenčí vypadá jako většina sídel patřících výše postaveným nebo bohatším občanům Imperial City.“ začala ti popisovat sídlo po přikývnutí Zenira, „Není na něm nic zajímavého, ale jak to vypadá uvnitř nemám ponětí. Hlídky se přes ulici kde bydlí pohybují spíš nepravidelně než pravidelně a musíme brát v potaz, že je to úředník od Penitus Oculatus...“ dodala, „Jsem klidně proto, abychom to vyřešili rovnou ještě dnes večer, ale vše záleží na vašem rozhodnutí. Jaké vybavení budeme potřebovat?“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Přidal Tondulin dne 18.10.2021 15:20
#13

"Myslím, že bychom měli začít nejprve s těmi více... ehm.. tradičními investicemi, jako je právě obnova dolů, než nám tu začnete budovat bordely." Usměju se a podpořím vládnoucí manžele.

Přidal scorpioncz dne 18.10.2021 19:29
#14

Podívám se rychle směrem ke dveřím a pak už uklidněně na Lauranu, kterou vzápětí ujistím:"Jo jo .. v pořádku, jen jsem měl noční můru ... asi to má něco společného s tou mojí cestou ... nevadí, už je to pryč." Pronesu šeptem, abych nevzbudil další osoby. Zkusím zjistit, kolik je přibližně hodin, jestli je už čas vstávat, či ještě je čas spánku. Pokud první možnost, tka se zadumaně
zvednu z postele a obléknu, pokud ne, tak ještě zavřu oči a budu pokračovat ve spánku.

Přidal Aurelius dne 18.10.2021 20:25
#15

→ Tah 1054

Provedl jsem vyhodnocení výsledků ankety o oblíbenosti a neoblíbenosti postav. V některých kategoriích došlo k shodě počtu nominací a tak je možné uspořádat finále. V případě jedné kategorie pak došlo k mnohem většímu počtu shodných nominací tak tam to tolik jasné není. V případě kategorie neoblíbené ženské vypravěčské postavy došlo ke shodě pouze u jedné nominace. A to v případě Sabriny Calové (dcera Tyrwina Cala, pravděpodobná budoucí manželka Císaře).

Nejvíce nominací o shodném počtu získali:

Případné finální hlasování: ZDE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
(spíš 2/3)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulin
„Tohle se rozsekne zítra.“ zvolal po tvých slovech Chocholka, Elbert se jen pousmál a dopil posledních pár loků piva. Následně opatrně vstal od stolu.
„Loučím se s vámi pro dnešek. Zítra toho mám spoustu tak se chci dobře vyspat.“ oznámil následně, „Rád jsem vás poznal.“ obrátil se k Mirabelle, „Dobrou noc.“ řekl již všem přítomným a odebral se k ochodu z místnosti. Všichni přítomní mu popřáli dobrou noc a když mizel za dveřmi. Belius se usmál.

„Tak...“ práskl ruce Belius, „Taťka Klargus junior šel spinkat. Můžeme to rozjet.“ šibalsky se usmál na Chocholku a podal mu prázdný korbel, Chocholka ochotně vstal a šel natočit další pivo.
„Fakt si nedáš Aedane?“ zeptal se tě Chocholka když stál u soudku, „Sami to nevypijeme.“ povzdechl a poplácal soudek. Adrianna se mezitím naklonila pro láhev vína.
„Dáte si ještě?“ koukla Adrianna na Mirabelle, jejíž sklenička byla též prázdná. Mirabelle koukla na tebe.
„Nevím... jestli už nepůjdeme, abychom nezdržovali a nevím jak moc náročný program na zítra Aedan má.“ koukla na tebe, přičemž ti dala najevo, že celou záležitost nechá na tobě.
„My vás určitě nevyháníme.“ usmála se Adrianna a mezitím si dolila do své skleničky, „Ale myslím, že ty bys měl jít už spát Aldarile.“ obrátila se na altmerského chlapce, „Aedan tě bude zítra potřebovat. Musíš být fit.“ pokračovala s úsměvem ve tváři.
„Ale no tak Anno. Nech ho tu...“ odpověděl za chlapce Chocholka, „Někdo nám musí pomoct s tím sudem. Přece...“
„Sud neřeš. Když se to nevypije... tak mám plán.“ usmál se Belius, „Elbertovi se to líbit nebude... ale co už.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ScorpionCZ
Očima ses přesvědčil, že u dveří nic není. V ložnici se rovněž nic zásadního nezměnilo.
„Aha...“ povzdechla si Laurana ustaraně, „Vydrž. Kouknu na malou.“ dodala tiše s úsměvem a potichu vylezla z postele, obešla ji a zamířila k postýlce malé. Zatímco Laurana kontrolovala Merril ujistil ses, že je stále ještě noc a do ranních hodin nějaký čas ještě zbývá. Chvilku si ji prohlížela a pak se vrátila. Usedla na okraj postele a přesunula se do postele. „Spokojeně spinká. Vypadá to dneska na klidnou noc...“ promluvila opět potichu k tobě, „Alespoň pro ní.“ usmála se. „Tak ještě dobrou noc.“ popřála ti s letmým polibkem a zabalila se do přikrývky. Netrvalo dlouho a spokojeně usnula. Krátce ses převaloval, ale nakonec si také usnul. (spíš 1/2)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
„Jeho sídlo zvenčí vypadá jako většina sídel patřících výše postaveným nebo bohatším občanům Imperial City.“ začala ti popisovat sídlo po přikývnutí Zenira, „Není na něm nic zajímavého, ale jak to vypadá uvnitř nemám ponětí. Hlídky se přes ulici kde bydlí pohybují spíš nepravidelně než pravidelně a musíme brát v potaz, že je to úředník od Penitus Oculatus...“ dodala, „Jsem klidně proto, abychom to vyřešili rovnou ještě dnes večer, ale vše záleží na vašem rozhodnutí. Jaké vybavení budeme potřebovat?“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Přidal Tondulin dne 20.10.2021 22:32
#16

"Nene díky Chocholáku.... a prcek si taky nedá, zítra jdeme s celou stráží běhat a pak na cvičiště.... nachystal jsem jim velmi nepříjemné překvapení." Zasměju se. "Měl bys jít spát Aldo, budeš pomáhat strejdovi Aedanovi nakopávat líné lemry do prdele. Už z toho čtení knih a diplomatického jednání musíš mít hlavu úplně vymletou, zítra tě čeká škola života hochu." Znovu se zasměju a hrdě se vyprsím, jako bych byl pyšný na své neexistující výukové metody.

Upravil/a Tondulin dne 20.10.2021 22:34

Přidal Aurelius dne 20.10.2021 23:24
#17

[quote]Aurelius napsal:
→ Tah 1054

Provedl jsem vyhodnocení výsledků ankety o oblíbenosti a neoblíbenosti postav. V některých kategoriích došlo k shodě počtu nominací a tak je možné uspořádat finále. V případě jedné kategorie pak došlo k mnohem většímu počtu shodných nominací tak tam to tolik jasné není. V případě kategorie neoblíbené ženské vypravěčské postavy došlo ke shodě pouze u jedné nominace. A to v případě Sabriny Calové (dcera Tyrwina Cala, pravděpodobná budoucí manželka Císaře).

Nejvíce nominací o shodném počtu získali:

Případné finální hlasování: ZDE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
(spíš 3/3)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulin
Aldaril si povzdechl, ale nijak slovně neprotestoval. Zkontroloval, že má dopito a poté popřál všem přítomným dobrou noc a odebral se spát. Když odešel z místnosti Belius se vzápětí zeptal.
„U koho vůbec spí?“
„U Elberta? Myslím.“ odpověděla mu Adrianna.
„Aha. Chudák.“ ušklíbl se Belius, „Škola života ho teprve čeká.“ dal ti vzápětí za pravdu, „Musíme zjistit jestli žijí ve městě nějaké pěkné altmerky v jeho věku. Nebo alespoň trošku co se k jeho věku blíží.“
„Myslím, že na to má ještě čas.“ namítla Adrianna.
„Právě, že je ideální čas. Co se v mládí naučíš to ve stáří jako když najdeš... Tak nějak se to říká.“ nesouhlasil s ní Belius, „Musíme ho učit komplexně... čím víc tím líp.“ pokračoval, „Krom toho ty jsi mu už vysvětlila co jsou to 'divoké sny' takže nějakou základní průpravu má. Nebo jsi mu lhala a nakecala nějakou pohádku?“ usmál se.
„Ne. Řekla jsem mu pravdu, nevymýšlela jsem si.“ odpověděla mu Adrianna, „Dobře. Dělej co uznáš za vhodné.“ rezignovala následně, „Já jsem tu přes magii.“ dodala následně.
„Myslím, že tu žije jedna nebo dvě rodiny altmerů... a nejspíš mají i nějaké děti.“ reagovala Anita, která se doposud jen usmívala a do diskuze spíš nevstupovala.
„Výborně.“ spráskl ruce Belius. Chocholka mezitím mlčel, dotočil pivo a vrátil ho Beliovi, poté usedl a zadíval se do svého piva.

„Jak se k vám vlastně dostal ten chlapec?“ zeptala se Mirabelle.
„Je to adoptivní syn jedné khajiitky, Ra'Majázi nebo Ra'Jazzi... nikdy nevím jak se jmenuje. Jenže. K adopci musí být podle úřadů Cyrodiilu dva... takže se tam při podepsal Art.“ začal vysvětlovat Belius, „A protože Art bohužel zemřel.“ povzdechl si v doprovodu smutného tónu hlasu, „A odkázal část svého dědictví právě jemu ve své závěti tak se můj otec rozhodl, že se o něj postaráme a dáme mu východu hodnou Arteriovi, protože to příjmení může po adopci volně použít.“
„Aha.“ přikývla Mirabelle, „Vzpomínám si na jednu khajiitku s chlapcem, která se po Univerzitě pohybovala. Myslím, že to byla ona.“ poznamenala následně, „Docela vyrostl.“ lehce se pousmála.

„Kde jste vlastně studovala Mirabelle?“ zeptala se Adrianna.
„Na Ledohradské Univerzitě.“ odpověděla jí Mirabelle a nakonec si sama dolila do skleničky, když viděla, že nejspíš ještě odejít nechceš. „Už je to pár let nazpět. Spousta profesorů co mě učila tam už dnes není. S výjimkou Bertolda Kovadlinky, který snad bude učit do sta let a možná ještě déle.“ usmála se, „Globullus s Palagánem odešli do Imperial City a zbylé kapacity postupně odešli užívat si důchodu nebo je dostihla nějaká tragédie. V té době co tam Palagán učil ještě neměl pověst jakou má teď a nebyl v očích Císařských mágů praktikant temného umění. A vy jste studovala kde ve vaší provincii?“
„Chápu. Čas plyne rychle. S Kovadlinkou jsem měla tu čest při své velmistrovské zkoušce. Je přísný, ale velký odborník.“ přikývla Adrianna, „Já jsem nejprve studovala v Daggerfallském cechu mágů a později jsem pár let strávila na Daggerfallské Univerzitě, kde jsem studovala na katedře magického umění. Bylo to fajn, ale studium v cechu mágů bylo víc kontaktní a více pro praxi zaměřené.“

„Budete si dnes ještě něco přát?“ zeptala se postarší blonďatá služebná (graf. vzhled - zde), která zrovna přišla obhlédnout situaci. „V opačném případě bych již poslala služebnictvo si odpočnout.“ dodala a rozhlédla se po stole.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ScorpionCZ
(spíš 2/2)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
„Jeho sídlo zvenčí vypadá jako většina sídel patřících výše postaveným nebo bohatším občanům Imperial City.“ začala ti popisovat sídlo po přikývnutí Zenira, „Není na něm nic zajímavého, ale jak to vypadá uvnitř nemám ponětí. Hlídky se přes ulici kde bydlí pohybují spíš nepravidelně než pravidelně a musíme brát v potaz, že je to úředník od Penitus Oculatus...“ dodala, „Jsem klidně proto, abychom to vyřešili rovnou ještě dnes večer, ale vše záleží na vašem rozhodnutí. Jaké vybavení budeme potřebovat?“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Přidal Tondulin dne 20.10.2021 23:49
#18

"Jo to je tenhle špunt, pamatuju si ho ještě z jedné velké oslavy na Univerzitě..... Vím, že jsem byl hodně namol a Vllk mi provedl nějakou špinavost, ale už naštěstí nevím o co se jednalo. Jeho adoptivní matka taky hodně pila, že? Staré dobré alkoholické časy." Zavzpomínám na mládí a otočím se na služebnou. "Tak jelikož jíme tady na účet pana hraběte, tak já bych si dal talíř obložený spoustou druhů zeleniny a nezapomeňte na mrkev, potřebuju mít zrak jako rorýs. A tady pro dámu nějaký dezert prosím." Usměju se a pokynu směrem k Mirabelle, aby věděla komu to přinést a budu dál napjatě poslouchat.

Přidal Aurelius dne 21.10.2021 22:47
#19

→ Tah 1055

Případné finální hlasování: ZDE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Probouzíš se. Otevíráš oči a zjišťuješ, že venku je stále dost potemnělo, ale podle zvuku z venčí se již město pomalu probouzí. Zpoza okna je též slyšet občasný silný vichr.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulin
„To nevím. To nemůžu posoudit. Neznal jsem se s ní.“ zasmál se Belius, „Ale všechno je možný.“ dodal s pokrčením ramen. „A co to vůbec furt máš s tou zeleninou?“ zakroutil hlavou nechápavě, „Jestli to budeš moc přehánět narostou ti dlouhé uši, špičaté zuby a bude z tebe zajíc.“ zažertoval následně.
Služebná se jeho přirovnání společně s ostatními přítomnými zasmála, ale poté zvážněla.
„Obstarám vám jídlo podle vašeho přání.“ řekla a rozhlédla se po přítomných, ale nikdo nic jiného nechtěl a tak se odebrala zpátky do kuchyně.

„Ne. Vážně. Nic se nesmí přehánět.“ zakroutil hlavou, „Že jo Adrianno.“
„Udržuje zdraví životní styl.“ namítla s úsměvem a koukla na tebe, „Na tom není vůbec nic špatného.“ dodala obrátila se na Belia, „Ty ho nedržíš a proto přibíráš.“ rýpla si.
„Já už jsem ženatý. Teď už můžu.“ zažertoval na oplátku Belius, „Ale v přibírání sem nevinně. Je mizerný být jediný pohledný profesor na Univerzitě. To si tě pak novicky jinak váží. To jsou samý sušenky, sladkosti... Nemáš se špatně.“ pokrčil rameny. „Však to znáš. Viď Mirabelle.“ koukl na Mirabelle.
Mirabelle se zarazila, „Tak oblíbená zas nejsem.“ reagovala nakonec, „Spíš jsem slyšela, že si většina studentů snaží předcházet Spellorovou.“
„To je možný.“ přikývl Belius a odmlčel se.

„O Daggerfallské Univerzitě jsem slyšela, ale osobně jsem tam nikdy nebyla.“ vrátila se Mirabelle k rozhovoru s Adriannou. „Prý je tam hned několik kateder a rozsáhlé prostory.“
„Ano.“ přikývla Adrianna, „Je to velká Univerzita, mnoho kateder od magie po nejrůznější umění, architekturu a kdovíco všechno dalšího. S počátkem nové éry začala Univerzita velmi růst. Krom toho ji podporuje většina králů ve Vysokoskalí, sponzorují ji... takže tam prostor pro růst je opravdu veliký.“ pokračovala, „Přednášet tam je velká pocta. Stejně jako tomu kdysi dávno bylo tady v Imperial City.“
„Pocta je to stále.“ nesouhlasil Belius, „Svědčí o tom i fakt, že po Daggerfallské Univerzitě ani Císařští mágové neštěknou, ale když jde o tu v Imperial City tak to je jiná.“
„Daggerfallská Univerzita je prestižnější. Císařští mágové do ní nešijí, protože sdružuje víc oborů a magicky orientované cechy v naší provincii udržují stabilní vztahy a cech mágů udržuje dominantní postavení.“ nenechala se přesvědčit Adrianna.

Jen Adrianna domluvila přinesla služebná vše co sis poručil. Dezert položila před Mirabelle a před tebe tvé přání. Následně se odebrala k odchodu, protože nikdo z přítomných nic dalšího nechtěl. Belius upíjel pivo, Chocholka do sebe lámal jedno za druhým, ale zatím se to na něm nijak neprojevovalo. Adrianna, Anita a Mirabelle popíjeli víno.

„To je tím... že rektor má silnou pozici. Stojí za ním celá Univerzita, všechny katedry a tím pádem i různé cechy. Kdyby o něm něco Nejvyšší Tarn nelichotivého pronesl tak nenaštve pouze úzkou část, ale poměrně dost velkou část cechů v naší provincii. Tady... tady za tím arcimágem stojí tak maximálně jeho profesoři a možná nějaké menší rozdrolené magické cechy, které ale vyjadřují beztak jen tichou podporu.“ projevil se Chocholka, „A Ledohrad není lukrativní. Tam je zima... by ti mrzly i nudle u nosu. Takže jednoznačně souhlas s Annou. Daggerfallská Univerzita má rozhodně vyšší prestiž.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ScorpionCZ
Probouzíš se. Pomalu otevíráš oči. Zpoza okna slyšíš zvuk silného deště a vichru. Laurana je již vzhůru, sedí na okraji postele a rozčesává si vlasy. Malá Merril se mezitím převaluje v postýlce.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
„Jeho sídlo zvenčí vypadá jako většina sídel patřících výše postaveným nebo bohatším občanům Imperial City.“ začala ti popisovat sídlo po přikývnutí Zenira, „Není na něm nic zajímavého, ale jak to vypadá uvnitř nemám ponětí. Hlídky se přes ulici kde bydlí pohybují spíš nepravidelně než pravidelně a musíme brát v potaz, že je to úředník od Penitus Oculatus...“ dodala, „Jsem klidně proto, abychom to vyřešili rovnou ještě dnes večer, ale vše záleží na vašem rozhodnutí. Jaké vybavení budeme potřebovat?“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Přidal Sarako dne 21.10.2021 23:28
#20

Navléknu na sebe zbroj, připnu si oba meče, přehodím si přes ramena plášť a s přilbou v podpaží vyrazím o patro níž do kuchyně, kde si nachystám snídani.