Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 13.10.2021 20:24
#4269

→ Tah 1052

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
„Promyslím to, poradím se s diplomaty co mám k dispozici a také se svým kontaktem v Imperial City co pro mě sleduje dění v radě Starších.“ oznámila nakonec hraběnka, „Ale pokud se rozhodnu nějak postupovat musí být mé kroky dobře promyšlené, protože toto je tenký led. Jsem si jista, že ta hrabství, která vůči reformě vystoupí negativně se pak mohou čekat na mnohem tvrdší dopady.“ odmlčela se, „Ta výměna Tarna si mi nezdá moc pravděpodobná...“ zakroutila hlavou, „Každopádně vám děkuji za příjemný rozhovor takto navečer.“ usmála se, „Opustím vás, abych nevzbudila nežádoucí rozruch.“ oznámila následně, vstala, poupravila se a poté vykročila ke dveřím, „Hodně štěstí při plnění vašich úkolů.“ popřála ti nakonec, „Dobrou noc.“ dodala jedním dechem směrem k tobě a Garynovi. Následně opustila dům.

Rozložení sil po Cyrodiilu je následující: Arteriové ovládají Chorrol, Rullové ovládají Anvil, Whitestrakové ovládají Cheydinhal. Skingrad a Kvatch ovládají Acilliové. Kvatch ovládají poté co se jeden ze synů Claudia Acillia oženil s hraběnkou Kvatchu (ta se objevovala v tazích převážně hráče Lord Rade), Bruma je v rukou hraběnky tam se nic nezměnilo. Bravil je rozštěpený po Velké válce na tři docela rozhádané tábory, takže fakticky nemá žádnou stabilní vládu, protože se mezi sebou hádají. Leyawiin je stále v rukou místodržící Eriny Corndwaldové (protože se zasloužila o jeho obnovu), nicméně nemá žádné dědické právo ani záruku, že její vláda bude trvat až do její smrti... protože pouze místodržící.

Calové jsou vlivným rodem žijícím v Imperial City, mají silné vazby na Císaře a hromadu majetku i financí, ale momentálně nespravují žádné hrabství. Což se samozřejmě vlivem sňatku může změnit.


Garyn jen zívl a poznamenal, „Byla to zajímavá konverzace, ale únava už se dostavuje.“ zívl ještě jednou, zamkl dveře a odebral se do svého pokoje. Také jsi zamířil ke svému pokoji, vstoupil, zamkl dveře, odložil přilbu na noční stolek a ulehl do postele. (spíš)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulin
Jedna ze služebných nahlédla do místnosti a když spatřila prázdné talíře přivolala ostatní služebné, které postupně odnesly prázdné talíře a odebraly se k odchodu.

„Bylo to dobré, velmi dobré.“ pochválil následně Belius jídlo a napil se piva. Elbert mu dal přikývnutím zapravdu, Chocholka mezitím odložil stranou prázdný korbel a popadl druhý od tebe, Aldaril stále upíjel jedno a to samé. Belius se rozhlédl po stole, „Musíme ještě sfouknout ten konkurz na druhou čarodějku do rady hrabství. Už jsem sepsal požadavky a nároky.“
„Čarodějku?“ usmál se Elbert, „Nebereš čaroděje?“
„Ne.“ zakroutil hlavou, „Mágy nebereme.“ odmítl Belius, „Jednak musíme udržet balanc a hlavně se lépe sleduje sáhodlouhý monolog od upravené, pohledné čarodějky než od nějakého vousatého čaroděje v obnošeném rouchu. Takže tak.“ vysvětlil mu.
„Aha. Chápu.“ přikývl Elbert, Adrianna se pousmála. „A máš už nějakou představu, kterou tam umístíš?“
„Ne. Ještě jsem je neviděl, ale s Aedenem...“ uchechtl se tvým směrem, „Už rýsujeme detaily, ale hlasování o předsedovi rady hrabství asi proběhne ještě v užším složení. Stejně to chceš dělat jen ty s Delmusem.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ScorpionCZ
Vyčkal jsi pár okamžiků a když se zdálo, že je postava již na posledním schodu připravil sis kouzlo denního světla, jakmile cosi za rachotu kovu vystoupalo do temné chodby, otevřel si dveře a vrhl připravené kouzlo. Záblesk světla rozzářil temnou místnost natolik silně, že přiměl i tebe zavřít oči. Společně se zábleskem si zaslechl strašlivý bolestiví řev, který se rozléhal pronikavě po celém domě jakoby dotyčnou osobu tvé kouzlo spalovalo neskutečnou bolestí. Řev se stupňoval až do nesnesitelných výšin dokud jsi sebou několikrát prudce necukl a neprobudil se. Srdce ti silně bušilo a tvé nedobrovolné probuzení vzbudilo i Lauranu.

„Jsi v pořádku?“ zeptala se starostlivě a vyvolala magickou svíci, kterou umístila nad vás, aby pokud možno co nejméně zasahovala ke spící Merril. Ta očividně spala tvrdě.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
„Jeho sídlo zvenčí vypadá jako většina sídel patřících výše postaveným nebo bohatším občanům Imperial City.“ začala ti popisovat sídlo po přikývnutí Zenira, „Není na něm nic zajímavého, ale jak to vypadá uvnitř nemám ponětí. Hlídky se přes ulici kde bydlí pohybují spíš nepravidelně než pravidelně a musíme brát v potaz, že je to úředník od Penitus Oculatus...“ dodala, „Jsem klidně proto, abychom to vyřešili rovnou ještě dnes večer, ale vše záleží na vašem rozhodnutí. Jaké vybavení budeme potřebovat?“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy