Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Sarako dne 11.10.2021 12:09
#4266

,,I mnozí loajalisté jsou oddanými stoupenci některých vládnoucích rodin. Calusovy vládnou ve Skingradu a pochybuji, že by se vzdali šance svobodně rozhodovat v oblasti magie na svém hrabství a mít svého člověka podílejícího se na vedení císařských mágů, a jak říkala má přítelkyně Carina, mají dobré vztahy s rody Valeris a Acillius, které jistě jejich postoj podpoří. Navíc současný vůdce byl vybrán tím předchozím, aniž by do toho císař, nebo rada starších nějak zasahovali. Navíc je v radě starších dost těch, kteří by v zájmu císařství na postu nejvyššího císařského mága vidělo někoho kompetentnějšího, než je Tarn. Krom toho dekret podaný vládnoucí šlechtou může být podán ke schválení přímo samotnému císaři, a ten dozajista dá na názor svých oddaných šlechticů spravujících jednotlivé územní celky jeho říše a i kdyby by jej císař i přesto předložil ke schválení radě starších, a ta jej neschválila, přiměje to přinejmenším nerozhodnuté členy rady starších k zamyšlení se nad tím, jestli je Tarnova magická reforma pro Císačství tím pravým." pronesu na hraběnčina slova a po krátké odmlce se skromným dodám: ,,Když se nad tím zamyslím, snaha o zachování práva vybírání dvorních čarodějů šlechtou, stejně jako tvorba regimentů bojových mágů pro císařství i hrabství, je Vaším nápadem. Já jsem jen přišel s návrhem, jak jej uskutečnit. Krom toho bych si nerad připisoval zásluhy za něco, na co nejspíš při řešení situace v Cheydinhalu souběžně s hledáním klíčů od Caesarova trezoru, nebudu mít čas ani prostor." věnuji hraběnce vřelý přátelský úsměv a vyčkám, zda bude mít hraběnka ještě něco na srdci (to, jestli se o můj návrh hraběnka pokusí, nechám čistě na ní).
Pokud to bude vše, co mi chtěla, rozloučím se s ní a půjdu si lehnout (přilbu si odložím na noční stolek, abych jí měl po ruce a nezapomenu zamknout).

Upravil/a Sarako dne 11.10.2021 12:11