Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 05.10.2021 22:38
#4261

→ Tah 1050

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
„Můžete využít prostory našich kasáren, cvičiště vám bude k dispozici. Obeznámím s tím velitele denní směny.“ řekla hraběnka, „Nazítřek žádný trénink nováčků naplánovaný není.“ dodala a nechala tě pokračovat.

„Z Nejvyššího mága Tarna mám velmi smíšené pocity, které umocňuje jeho současné chování, zprávy o jeho chování v radě Starších ať už od mých kontaktů nebo to co o něm píše Cyrodiilský kurýr.“ začala ti pozvolna zodpovídat tvoji otázku týkající se Tarna a magické reformy, „Shodou okolností jsem četla zprávu od svého člověka z Imperial City než jsem se za vámi vydala.“ usmála se, „Chápu Tarnovu snahu udělat z Císařských mágů plnohodnotnou složku Císařské armády, která by mohla využívat stejných výsad jako má legie nebo třeba Penitus Oculatus. Císařští by mělo mít silnou armádu čarodějů a čarodějek pokud se chce v budoucnu znovu změřit s Aldmerským spolkem. Tuhle část jsem ochotna podpořit, ovšem ty zbylé části, které upravují vnímání magických cechů, zasahují do jejich řízení a tak dále...“ zakroutila hlavou, „To už se mi velmi příčí. Císařští mágové by neměli nikomu diktovat koho smějí nebo nesmějí mít za dvorního čaroděje.“ udělala krátkou pauzu, „Stejně tak se mi nelíbí ztráta nezávislosti Univerzity, kterou prosazují Císařští mágové. Univerzita by měla žít svým životem bez zásahu Císařských mágů.“

„O reformě se dnes podle mého člověka nehlasovalo, nebo jestli to na poslední chvíli odložili? Kdoví?“ pokrčila rameny, „Ve zprávě stálo, že se jednalo o anomáliích, nějaké úpravě soudnictví a poté se prý dlouho řešilo několik připomínek na magickou reformu od kancléře a Monové z odboru Spravedlnosti. Tím se vyčerpal jejich prostor pro jednání a skončili.“ usmála se.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulin
Elbert na tvá slova jen kývl hlavou. Když si oznámil, že nehodláš pít pivo šokoval si nejenom Belia s Chocholkou, ale i Mirabelle, která se zatvářila velmi překvapeně. Adrianna s Elbertem tvé odmítnutí nechali bez reakce, Anita se jen pousmála a koukla na Belia, který si vyměnil pohled s Mirabelle.

„Hohoho! Budeme kupovat papuče!“ zvolal Chocholka, když překonal prvotní šok, převzal od tebe odmítnuté pivo a položil ho na stůl před sebe.
„Já za to nemůžu.“ ujistila ho rozesmátá Mirabelle, „Je to šok i pro mě.“ přiznala s usměvavým výrazem ve tváři.
„Tak si dám za tebe no...“ povzdechl si Chocholka a lokl si svého piva, „Nebo si dá Aldaril.“ usmál se na altmera, který mlčky upíjel své pivo. Elbert s tím nesouhlasil a dal to najevo nesouhlasným odkašláním a zakroucením hlavou směřovaným k Chocholkovi.

„Jíst kořínky?“ hlesl překvapeně Belius a zakroutil hlavou, „Tohle...“ obrátil se na Anitu, „Tohle se od ní neuč drahá, to není vůbec zdravé.“ poznamenal prosebně ke své ženě vzápětí.
„Neboj. Kořínky opravdu jíst nehodlám. K tomu mě nikdo nedonutí.“ usmála se Anita.
„Ale Carwen a pít vodu... to mi nějak nesedí. Však včera měla úplně jiný splávek a voda to rozhodně nebyla.“ zazubil se Chocholka. Belius se nadechoval ke slovu, ale přerušil ho příchod jedné ze služebných, nahlédla do místnosti, následně nakrátko zmizela a přivedla zbylé služebné na pomoci, přivedly dva vozíky na nichž byla připravená večeře, kterou postupně začaly před vás servírovat, nejprve před vládnoucí pár a poté před ostatní, dokud porce s večeří nebyla položena před tebe a Mirabelle.

„Belene.“ promluvil Belius k postarší služebné (graf. vzhled - zde), která dorazila až nakonec, aby zkontrolovala mladší služebné. „Mohu vás poprosit o přinesení nějaké vody.“ poprosil ji.
„Vody?“ podivila se, přičemž se rozhlídla po stole, aby nalezla toho kdo si vyžádal vodu.
„Aedan, náš velitel si dá vodu.“ oznámil jí a poukázal na tebe.
„Aha.“ pousmála se, přičemž si tě krátce prohlédla. „Hned vodu přineseme.“ ujistila hraběte a odebrala se spěšně pryč z místnosti. Zbylé služebné mezitím dokončily své rozdávání porcí, poklidily na stole a poté odvezly své vozíky.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ScorpionCZ
Potichu ses přesunul ke dveřím, pootevřel je a vykoukl. V chodbě, která byla zahalená do tmy si toho moc neviděl. Po chvilce hledění na jednu i druhou stranu si opět zaslechl zaskřípání branky a též ucítil chlad, který jakoby se linul od schodiště.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
„Jeho sídlo zvenčí vypadá jako většina sídel patřících výše postaveným nebo bohatším občanům Imperial City.“ začala ti popisovat sídlo po přikývnutí Zenira, „Není na něm nic zajímavého, ale jak to vypadá uvnitř nemám ponětí. Hlídky se přes ulici kde bydlí pohybují spíš nepravidelně než pravidelně a musíme brát v potaz, že je to úředník od Penitus Oculatus...“ dodala, „Jsem klidně proto, abychom to vyřešili rovnou ještě dnes večer, ale vše záleží na vašem rozhodnutí. Jaké vybavení budeme potřebovat?“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Sny... sny a zase jenom sny... viď Škorpiasi?