Kouzla
Přidal/a SkyrimAdmin dne 24. February 2012 23:18:43
Magie je jeden ze směrů, kterými se můžeme ve Skyrimu vydat. Magie nabízí kouzla z pěti základních škol podle zaměření (proměny, obnova, vyvolávání, iluze a ničení) a u všech platí, že jsou rozděleny na různé úrovně.

» Škola proměn se zaměřuje na manipulaci s fyzickým světem a jeho přirozenými vlastnostmi. Tato dovednost ulehčí sesílání magických ochran a kouzel, jako je vodní dech či paralýza.

» Škola obnovy se zaměřuje na ovládnutí životních sil. Tato dovednost ulehčí sesílání magických štítů a kouzel, jako je léčení či odvracení nemrtvých.

» Škola vyvolávání se zabývá oživováním mrtvých a přivoláváním nejrůznějších tvorů ze Zapomnění. Tato dovednost umožní nejen sesílání těchto kouzel, ale i uvěznění duší a svazování vyvolaných předmětů.

» Škola iluzí se zabývá ovlivňováním mysli nepřítele. Tato dovednost ulehčí sesílání kouzel, jako je strach, utišení či neviditelnost.

» Škola ničení se zabývá spoutáním energie ohně, mrazu a blesků. Tato dovednost ulehčí sesílání kouzel, jako je ohnivá koule, ledový hrot či blesk.


Stejně jako u ostatních dovedností je možno se stát (podle levelu dovednosti):
• novic (0)
• učedník (25)
• adept (50)
• expert (75)
• mistr (100)

» Jednotlivá kouzla se naučíme přečtením příslušné "knihy kouzla", které se dají koupit u obchodníku nebo najit v dungeonech. Krom knih, které nás kouzlo naučí, jsou i knihy navyšující dovednost:
Proměny -Dýchání ve vodě, Realita a jiné lži, Měsíc Lorchan, Sithis, , Nibenova dcera

Obnova - Rok 2920 Deštivec kniha čtvrtá, Exodus, Tajemství princezny Talary2, Rasová fylogeneze, Protisměr

Vyvolávání - Rok 2920 Mrazivec kniha desátá, Rok 2920 Krbec kniha devátá, Prahové mosty, Brány zapomění, Cesta válečníka

Iluze - Rok 2920 Úsvitník kniha druhá, Než přišel věk lidí, incident v Nekromu, Tajemství princezny Talary 4, Soud nad studiem temných umění

Ničení - Hypotetická proradnost, Hrůza z hradu XYR, Tajemství princezny Talary 3, Odpověd na Berův proslov, Umění válečné magie

Knihy, ze kterých je možno se samotná kouzla naučit (Spell Tomes, nebo Knihy kouzel) vypadají takto:
(proměny - obnova - vyvolávání - iluze - ničení)

Knihy si můžete přečíst v naší knihovně.

Kouzla jsou silná podle toho, jak silní jsme my sami, takže hodnoty jsou individuální, proto v popisu u kouzla jsou ty X místo čísel. Kouzla jsou rozděleny do skupin (novic, učedník,..) a podle toho jsou také silná. Některé kouzla (nebo jejich vylepšení) je možno používat až po dosažění nějakého perku -
viz strom perků magie (počínaje Proměnami).
U každé školy magie je jedno mistrovské kouzlo, které se je možno naučit pouze z questu zadaného na Ledohradské Univerzitě po dosažení 90 levelu dané školy magie (v seznamu jsou vždy na posledním místě).
» Za každým kouzlem je v závorce uvedeno číslo, podle nějž si na konci článku můžete najít, jak vypadá.

PROMĚNY
Dubová kůže – Vylepší vaši hodnotu zbroje o X bodů na X sekund
(01)

Dýchání pod vodou – Umožňuje dýchání pod vodou po dobu X sekund
(01)

Ebenitová kůže – Vylepší hodnotu zbroje sesílatele o X bodů na dobu X sekund
(01)

Hromadné ochromení – Všechny cíle v oblasti, které neodolají kouzlu budou paralyzovány na dobu X sekund
(02)

Kamenná kůže – Vylepší hodnotu zbroje sesílatele o X bodů na dobu X sekund
(01)

Mágova lucerna – Vytvoří kouli světla, která svítí po dobu X sekund a zůstává na místě, které zasáhla
(03)

Najdi nemrtvé – Dokážete skrz zdi vidět nemrtvé
(04)

Ochromení – Cíle, které nemají dostatečnou odolnost, jsou paralyzovány po dobu X sekund
(02)

Rovnováha – Přemění X bodů zdraví v manu za sekundu. Sesílatel může na účinek tohoto kouzla zemřít
(05)

Rozpoznat život – Umožňuje vidět stvoření v blízkosti s vyjimkou nemrtvých, mechanickych bytostí a daeder skrz zdi
(04)

Světlo svíce – Vytvoří vznášející se zdroj světla na dobu X sekund
(03)

Telekineze – Umožňuje přitáhnout vzdálený předmět. Tento předmět můžeš vzít do svého inventáře nebo jej můžeš hodit
(06)

Transmutace – Promění jeden kus nezpracované železné rudy na stříbrnou, nebo kus stříbrné rudy na zlatou
(01)

Železná kůže – Vylepší hodnotu zbroje sesílatele o X bodů na dobu X sekund
(01)

Dračí kůže – Sesílatel ignoruje X % veškerého fyzického zranění po dobu X sekund
(01)


OBNOVA
Hojivý dotek – Obnovuje cíli X bodů zdraví za sekundu. Nefunguje na nemrtvé, atronachy a stroje
(10)

Léčení – Lečí sesílatele kouzla rychlostí X bodů zdraví za sekundu
(10)

Léčit ostatní – Obnovuje cíli X bodů zdraví. Nefunguje na nemrtvé, atronachy a stroje
(10)

Neoblomná ochrana – zvýší kvalitu zbroje o X bodů a absorbuje až X bodů poškození kouzly nebo účinky kouzel
(08)

Nižší ochrana – Zvyšuje kvalitu zbroje o X a ruší až X zranění kouzlem nebo učinky kouzel
(08)

Ochraný kruh – Nemrtví do úrovně 20, kteří vstoupí do kruhu, se dají na útěk
(07)

Ochranný kruh - Nemrtví do úrovně 20, kteří vstoupí do kruhu, se dají na útěk. Sesílatel bude vyléčen za 20 bodů zdraví za každou sekundu v oblasti účinku kouzla
(10)

Odehnání nemrtvých – Všichni nemrtví v dosahu kouzla do úrovně 16 se dají na útěk na dobu X sekund
(07)

Odehnání nižších nemrtvých - Všichni nemrtví v dosahu kouzla do úrovně 8 se dají na útěk na dobu X sekund
(07)

Odvrácení nemrtvých – Nemrtví do úrovně 13 se dají na útěk na dobu X sekund.
(07)

Odvrácení nižších nemrtvých - Nemrtví do úrovně 6 se dají na útěk na dobu X sekund
(07)

Odvrácení vyšších nemrtvých - Nemrtví do úrovně 21 se dají na útěk na dobu X sekund
(07)

Rychlé léčení – Obnoví sesílateli X bodů zdraví.
(10)

Větší ochrana – Zvýší kvalitu zbroje o X bodů a absorbuje až X bodů poškození kouzly
(08)

Zavření ran – Obnoví sesílateli X bodů zdraví
(10)

Účinnější léčení – Obnoví všem okolo sesílatele X bodů zdraví
(10)

Zhouba nemrtvych – Zapálí nemrtvé do úrovně 45 a budou utíkat po dobu X sekund
(07)


VYVOLÁVÁNÍ
Bouřný vazal – Natrvalo vyvolá bouřného atronacha
(16)

Děsivá zombie - Oživí velice mocné mrtvé tělo, které bude bojovat na tvé straně po dobu X sekund
(17)

Mrazivý vazal - Natrvalo vyvolá ledového atronacha
(16)

Mrtvý vazal – Natrvalo oživí mrtvé tělo, které bude bojovat na tvé straně (pouze lidské mrtvoly)
(17)

Navrácenec – Oživí mocné mrtvé tělo, které bude bojovat na tvé straně po dobu X sekund
(17)

Ohnivý plivník – Přivolá ohnivého raráška, který se vrhne do boje a vybouchne
(16)

Ohnivý vazal (odměna za úkol „rituál vyvolání“) - Natrvalo vyvolá ohnivého atronacha
(16)

Ovládání deadry – Ovládneš mocná vyvolaná a oživená stvoření
(18)

Přízračný šíp – Vystřelí na cíl přízračný šíp, který způsobí, že cíl zavrávorá a utrpí 30 bodů poškození
(16)

Rozpohybování mrtvol - Oživí mocnější mrtvé tělo, které bude bojovat na tvé straně na X sekund
(17)

Uvěznění duše – Zemře-li cíl do X sekund, jeho duše naplní kámen duší
(18)

Vyvolat bouřného astronacha - Na místě, které sesílatel určí se objeví bouřný astronach. Zmizí po X sekundách
(16)

Vyvolat ledového astronacha - Na místě, které sesílatel určí se objeví ledový astronach. Zmizí po X sekundách
(16)

Vyvolat ohnivého astronacha - Na místě, které sesílatel určí se objeví ohnivý astronach. Zmizí po X sekundách
(16)

Vyvolat plivníka – Vyvolá pomocníka na dobu X sekund na místě, na které sesílatel ukazuje
(16)

Vyvolání Arnielova stínu – Vyvolá stín Arniela Ganea na dobu X sekund na místě, na které sesílatel ukazuje
(16)

Vyvolání dremorického pána – Na X sekund přivolá dremorického pána
(16)

Vyvolání zombie – Slabě oživí mrtvé tělo, které bude bojovat na tvé straně po dobu X sekund
(17)

Vázaná bojová sekera - Vytvoří kouzelnou válečnou sekeru na dobu X sekund. Sekera zmizí, pokud ji schováš
(19)

Vázaný luk - Vytvoří kouzelný luk na dobu X sekund. Luk zmizí, pokud jej schováš
(19)

Vázaný meč - Vytvoří kouzelný meč na dobu X sekund. Meč zmizí, pokud jej schováš
(19)

Zapudit deadru – Slabší vyvolané deadry budou vrženy do Zapomnění
(18)

Zapuzení deadry – Mocné vyvolané deadry budou odeslány zpátky do Zapomnění
(18)

Vyvolání nespoutané dremory – vyvolá nespoutanou dremoru na dobu 999 sekund
(16)


ILUZE
Chlácholení – Nestvůry a lidé do úrovně 20 nebudou bojovat po dobu X sekund
(12)

Harmonie - Nestvůry a lidé v blízkosti do úrovně 25 nebudou bojovat po dobu X sekund
(12)

Histerie - Nestvůry a lidé do úrovně 25 budou po dobu X sekund utíkat z boje
(05)

Jasnozření – Ukáže cestu k aktuálnímu úkolu
(09)

Neviditelnost – Sesílatel bude neviditelný na dobu X sekund. Použitím předmětu nebo zaútočení účinek kouzla zruší
(11)

Odvaha – Cíl kouzla nebude po dobu X sekund utíkat z boje a mírně se mu zvýší zdraví a výdrž
(12)

Paseka – Nestvůry a lidé do úrovně 25 budou utočit na libovolný cíl v blízkosti po dobu X sekund
(05)

Strach - Nestvůry a lidé do úrovně 9 budou po dobu X sekund utíkat z boje
(05)

Usebrání – Cíl nezběhne z boje po dobu 60 sekund a zvýší se mu zdraví a výdrž
(12)

Utlumení – Budeš se pohybovat tišji po dobu X sekund
(09)

Volání do zbraně – Cílům se na X minut vylepší bojové dovednosti, zdraví a výdrž
(12)

Zběsilost - Nestvůry a lidé do úrovně 14 budou útočit na libovolný cíl v blízkosti po dobu X sekund
(05)

Zklidnění - Nestvůry a lidé do úrovně 9 nebudou bojovat po dobu X sekund
(12)

Zuřivost - Nestvůry a lidé do úrovně 6 budou útočit na libovolný cíl v blízkosti po dobu X sekund
(05)

Úprk - Nestvůry a lidé do úrovně 20 budou po dobu X sekund utíkat z boje
(05)

Vidiny desáteho oka – Uvidíš, co jiný nevidí
(12)


NIČENÍ
Jsou tři typy kouzel: bleskové, ledové, ohnivé
Bleskové vám vysává hodně magicky, ale vysává nepřátelům život i manu
Ledové vám vysává středně magicky, ale vysává nepřátelům život i staminu
Ohnivé vám vysává nejvíce magicky, zato vysává nejvíce života


Arnielino proudění - Způsobí cíli popálení X bodů za sekundu a dodatečné zranění hořením
(13)

Blesk - Způsobí poškození bleskem za X bodů zdraví a sníží cíli manu o polovinu této hodnoty
(14)

Blesková runa - Po seslání na plochu v blízkosti vybuchne a způsobí X bodů bleskového poškození
(14)

Bleskový plášť – Okolní nepřátelé budou po dobu X sekund bičování blesky - X bodů zranění
(14)

Bouře - Způsobuje X bodů poškození mrazem po dobu X sekund a snižuje výdrž
(15)

Bouře – Způsobí cíli X bodů bleskového poškození zdraví a poloviční množství poškození many
(14)

Jiskření - Způsobí bleskové poškození, které ubere X bodů zdraví a many za sekundu
(14)

Kulový blesk - Způsobí bleskové poškození, které ubere X bodů zdraví a o polovinu této hodnoty sníží manu
(14)

Ledová bouře - Mrazivá vichřice, která způsobuje zranění mrazem za X bodů a snižuje výdrž o stejnou hodnotu
(15)

Ledová runa - Po seslání na plochu v blízkosti vybuchne a způsobí X bodů poškození mrazem, když se přiblíží nepřítel
(15)

Ledový hrot - Ledový hrot,který způsobí X bodů poškození mrazem,a to jak zdraví, tak výdrži
(15)

Ledový oštěp - Ledový oštěp, který způsobí X bodů poškození mrazem, a to jak zdraví, tak výdrži
(15)

Mrazivý plášť - Okolní nepřátele budou po dobu X sekund zraňováni mrazem za X zdraví za sekundu a snižuje se jim výdrž o polovinu této hodnoty
(15)

Ohnivá koule - Ohnivý výbuch, který způsobí X bodů poškození v okruhu X metrů.Zapálené cíle dostávají dodatečné zranění
(13)

Ohnivá runa - Po seslání na plochu v blízkosti vybuchne a způsobí X bodů ohnivého poškození, když se přiblíží nepřítel
(13)

Ohnivá střela - Ohnivý zášleh, který způsobí X bodů poškození a dodatečné zranění hořením
(13)

Omrzliny - Vytvoří mrazivý závan, který způsobí X bodů poškození zdravý a výdrži
(15)

Plamenný plášť - Okolní nepřátelé budou po dobu X sekund zraňováni ohněm za X zdraví za sekundu. Hořící cíle utrpí další zranění
(13)

Plameny - Ohnivý zášleh, který způsobí 8 bodů poškození za sekundu. Zapáleným cílům působí dodatečné zranění
(13)

Sežehnutí - Způsobí ohnivý výbuch, který způsobí X bodů zranění.Zapálené cíle utrpí dodatečné zranění
(13)

Stěna blesků - Při seslání na zem vytvoří zeď blesků, která způsobí X bodů bleskového poškození za sekundu
(14)

Stěna mrazu - Při seslání na zem vytvoří ledovou zeď, která způsobí X bodů poškození mrazem za sekundu
(15)

Stěna plamenů - Při seslání na zem vytvoří ohnivou zeď, která způsobí X bodů ohnivého poškození za sekundu
(13)

Řetězový blesk – Blesk zraňuje za X bodů zdraví a snižuje manu o polovinu této hodnoty, pak přeskočí na další cíl
(14)

Ohnivá bouře - Způsobí ohnivý výbuch, který má epicentrum u sesílatele a způsobí X bodů poškození. Cíle nejblíže sesílateli dostanu největší poškození
(13)


OSTATNÍ
Upíří vysátí - Vysaje X bodů zdraví cíle za sekundu.
(20)


OBRÁZKY KOUZEL
12345
678910
1112131415
1617181920


PERKY:
ProměnyObnovaVyvoláváníIluzeNičení


Autor: MortuusDominus