Fórum | Galerie | Archív novinek | Hlavní strana               LOGIN | REGISTRACE
Prastaré Archívy: Arena PA: Daggerfall PA: Morrowind Construction Set Čas zkracovaní Cechy Skyrimu Rasy ve Skyrimu Let´s learn some lore
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Víte že..
Sdí­let

nahoru
Číst diskuzi
Právě je zde: 1 host(ů)
 Tisk diskuze
Hrozba III.
Tondulin
"Neboj se ženo, už se na tom pracuje." Položím opatrně Mirabelle zpět na vlastní nohy a ještě chvilku budu přemítavě koukat do oblohy a ignorovat Flavia s Chocholkou. "Stejně by mě zajímalo, jak to ten Šmajďák dělá, raketa přece nemůže jen tak mrkat."
 
Sarako
,,Výborně. Nechť Vás provází Osmička. Snad se brzy uvidíme drahá přítelkyně." rozloučím se s Carinou a vyčkám, až skončí gratulace. Poté se na cestě do hodovní síně pokusím odchytit Belia, abych si s ním mohl ještě před cestou do Císařského města promluvit někde stranou.
 
https://vzajetinadprirozena.webnode.cz
Aurelius
→ Tah 915

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako a Tondulin
@Sarako: „Vás také.“ popřála ti s poděkováním Carina, zdálo se však, že by možná ráda ještě něco řekla, ale nakonec se omezila jen a pouze na tato dvě slova. Vykročil jsi k Beliovi, zůstal stát opodál a vyčkal až skončí gratulace odcházejících. Když se baron s baronkou a novomanželským párem vydal zpět do sídla odchytl jsi Belia. Pokynul ti, abys ho následoval do sídla a poté uvnitř hradu jste se odebrali bokem stranou v trůnním sále, aby vás nikdo z hostů a kolemjdoucích zbytečně nerušil.

@Tondulin: Opatrně jsi sundal Mirabelle dolů, poděkovala ti. „Je to přeci čaroděj.“ usmála se Mirabelle, „Třeba má své rakety očarované... nebo je nějak pomocí magie ovládá.“ pokrčila rameny, „Kdoví.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ScorpionCZ
Obrátil ses na souboj dvojice. Připravil si ve své ruce ohnivou střelu, začal se soustředit a vyčkával na vhodný moment. Když byl Appius příhodně otočen ke tvé pozici zády a zrovna prováděl jeden ze svých rychlých agresivním útoků seslal jsi své kouzlo. Ohnivá střela udeřila do Appiových zad, vyvedla ho z rovnováhy zrovna v momentě, když útočil. Arterius využil nastalé situace, uhnul a udeřil Appia pěstí. Poté hodlal provést další úder, udeřil jsi znovu. Appius byl nanovo zasažen, opět byl vyveden z rovnováhy a jeho zbroj o to více poškozena. Arterius zrovna udeřil. Meč zasáhl Appiovo levé rameno a sjel po zbroji dolů. Následoval úder pěstí, Appius udělal úkrok vzad. Následoval další úder, Appius opět ustoupil. Arterius se napřahoval k dalšímu úderu, ale došlo k vytvoření magické průrvy v jejich blízkosti, působila jako menší teleportační brána, ale dosti nestabilní. Exploze magické energie pocházející od nestabilní malé brány, průrvy zasáhla oba, prudký úder magický výbojů je odhodil stranou. Appius i Arterius dopadli pár metrů od sebe, oba na protější stranu. Dopadli na tvrdou kamennou podlahu a magické výboje na jejich těle ještě krátce působily, oba sebou několikrát jejich vlivem cukli a bolestivě zasténali.

Obrátil jsi svůj zrak ke své ohnivé stěně, pomalu k ní přistoupil, utvořil plameny v obou rukou a začal je sesílat na přicházející kostlivce. Proud ohně neměl takový ničivý efekt jako Globullovi přesně mířené ledové hroty a koule, které při nárazu likvidovali chatrná kostnatá těla. Když jsi nejbližší kostlivce zlikvidoval přesel jsi na ohnivé střely. Právě v čas. Globullův astronach nevydržel další nábor zběsilých sekání protivníků a rozpadl se na hromádku ledu. Globullus tvého vlka podpořil ledovou střelou a několika hroty, které se nemilosrdně zabodaly vedle vlka a trefily tak vše co ho mohlo ohrozit. Zbytek zlikvidovaly tvé ohnivé střely nebo Rileniny magické výboje. Když nemrtvé vojsko prořídlo, připravil sis do levé ruky neoblomnou ochranu a připravil se na střet s Grithartem, který se k vám mezitím dostal. Stál pár metrů před vámi, ozbrojen magickou holí se smrtícím kouzlem připraveným jak v ruce tak v hrotu hole. V pravé ruce jsi pečlivě sevřel připravený blesk. Globullus posílil svoji ledovou stěnu a pokynul gestem Rilen ať se raději stáhne. Ta však odmítla. Globulla její čin nepotěšil, ale nebyl prostor pro hádky.

Appius se přetočil, aby viděl na otevřenou průrvu tvářící se jako teleportační brána. Nebyla dostatečně velká, aby jí mohl projít člověk, ale byla dost velká, aby jí mohl projít předmět. Zatímco Arterius se i nadále vzpamatovával z výbojů a nečekaného zvratu Appius se snažil co nejrychleji vzpamatovat a dostat se opět na nohy. Použil meč, s jeho pomocí se opřel a dostal na kolena. Snažil se dívat do průrvy, které vlivem své nestability vydávala do své blízkosti nebezpečné magické výboje.
„To ne...“ vzdechl a chytl se místo kam ho udeřily tvá kouzla, „To je... to je Archanděl.“ hlesl, když spatřil postavu, která hleděla skrze průrvu a zkoumala ji z protější strany. Věnoval krátký pohled Arteriovi, který se stále ještě snažil vzdorovat magickému výboji jenž ho zasáhl. Postava zkoumající z protější strany nestabilní magickou průrvu ji nezkoumala dlouho, krátce poté přešel Appius do útoku, zařval z plných plic útočné kouzlo, které ho nejspíš naučil Grithart a seslal ho přímo proti malé otevřené průrvě. Postava na druhé straně magické průrvy rázem zmizela, ale skrze průrvu vyšel předmět. Obrovské bojové kladivo bylo skrze otvor prohozeno a se zařinčením dopadlo na kamennou podlahu. Několikrát kolem sebe rozneslo magické výboje, ale nikoho nezasáhlo. Arterius sebou konečně přestal cukat se pootočil na bok. Průrva se stala začala zcela hroutit a krátce na to se zábleskem zmizela. Appius rozzuřeně mávl pěstí. Pevně sevřel meč a vyhoupl se na nohy.

Grithart proti vám zůstal stát úplně sám. Nemrtvou armádu v jeho blízkosti jste společnými silami rozdrtili. Vlk zavrčel na svého nové protivníka a vyrazil proti němu. Čaroděj však nezaváhal ani na vteřinu a zničil přízračného vlka svým kouzlem, další útočné kouzlo rovněž seslal vůči vám. Záblesk magického světla prozradil, že se nejedná o pouhou útočnou kletbu nýbrž o kouzlo jehož následky jsou jedině smrtelné. Rilen ihned vyvolala ochranné kouzlo, Globullus ji podpořil a vyvolal obdobné. Grithartovo kouzlo do ochrany udeřilo a nemilosrdně ji za záblesku rudého světla rozbilo. Smrtí kouzlo bylo zničeno.
„Zradil jsi nás.“ promluvil k tobě rozhořčeně Grithart, „Dal jsem ti své vědomosti a ty jsi je použil proti mně! Zachránil jsem vám život a vy jste mě zradili!“ zařval novo, „Ale teď si ten život, který jsem vám daroval vezmu nazpět. Neexistuje žádné vykoupení, žádná záchrana. Následky mého rituálu budou žít v každém z vás nadosmrti!“ zařval výhružně a pozvedl magickou hůl k obloze, hrot hole se rozzářil a z oblohy začaly dopadat výboje kulových blesků, které směřovaly nemilosrdně k vašim pozicím.

http://skyrim.4fan.cz/forum/attachments/m129.png


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
„Provedeme to ještě dnes? Výborně.“ reagovala spokojeně Zenira, „Stačí nějaké okno. Jsem dost mrštná a lezení mi nedělá problém. Stačí když okno otevřete a dáte mi nějaký signál, že jste to skutečně vy. Stačí nějaký diskrétní.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Aurelius přiložený následující obrázek:


[65.15kB]
 
scorpioncz
Nijak neodpovím na nařčení ze zrady, pouze konstatuje pravdu. Ale nyní není čas na nic než chladnou logiku a včasné přemýšlení. Jakmile zvedne ruce s holí k obloze, vypustím svůj předpřipravený blesk jemu přímo do obličeje, kde nemá zbroj. Asi těžko bude moct s rukama vztaženýma k nebesům ještě odrážet má kouzla. Doufaje, že tento útok bude mít lepší následky, než můj kulový blesk, se podívám k nebesům na dopadající kulové blesky.

"Pryč! Neplýtvejte magií na odraz!" Křiknu na ostatní a sám se rozeběhnu do bezpečí, okolo zdi na mé levé straně, kde mě magické výboje neohrozí. Stále s připravenou neoblomnou ochranou si při běhu ještě vyvolám k noze svého spolehlivého vlka.

Když kouzlo pomine, tak se hned pokusím vrátit k místu, odkud jsem předtím utekl, abych mohl pokračovat v boji. Vlka myšlenkami pošlu do zálohy, aby se skryl za zeď, která se tyčí vedle mojí původní ohnivé. Chvatně obhlédnu stav mých společníků a tentokrát si připravím znovu ohnivou střelu, která by možná mohla mít na licha větší účinek.

http://i.nahraj.to/f/1bbv.jpg
 
Aurelius
→ Tah 916

Protože potřebuji dokončit zavčasu Škorpiasovu linku, napíšu dneska i s nižším počtem odeslaných hráčů. Potřebuji srovnat časový posun mezi vámi nějak vhodně.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako a Tondulin
@Sarako: „Vás také.“ popřála ti s poděkováním Carina, zdálo se však, že by možná ráda ještě něco řekla, ale nakonec se omezila jen a pouze na tato dvě slova. Vykročil jsi k Beliovi, zůstal stát opodál a vyčkal až skončí gratulace odcházejících. Když se baron s baronkou a novomanželským párem vydal zpět do sídla odchytl jsi Belia. Pokynul ti, abys ho následoval do sídla a poté uvnitř hradu jste se odebrali bokem stranou v trůnním sále, aby vás nikdo z hostů a kolemjdoucích zbytečně nerušil.

@Tondulin: Opatrně jsi sundal Mirabelle dolů, poděkovala ti. „Je to přeci čaroděj.“ usmála se Mirabelle, „Třeba má své rakety očarované... nebo je nějak pomocí magie ovládá.“ pokrčila rameny, „Kdoví.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ScorpionCZ
V momentě kdy měl Grithart pozvednutou hůl a soustředil se na seslání výbojů z oblohy jsi vystřelil prudce ze své ruky blesk. Směřoval jsi přímo na jeho odrytou hlavu, kterou nekryla žádná část roucha. Trefil ses. Blesk udeřil Gritharta přímo do tváře, jeho obličej kouzlo nemilosrdně poničilo ještě více než ho měl doposud. Zbytky kůže se rozpadly a zůstaly jen zčernalé části lebky, zuby a odkryté oči. Náznak bolesti ale na Grithartovi znát nebyl.

Appius se mezitím velmi rychle přesunul k Arteriovi, který se teprve zvedal ze země. Přehodil v ruce meč do druhé ruky a prudce do Arteria kopl svojí těžkou botou. Arterius bolestivě zaskučel a převalil se.
„Chtěl jsem tě zabít rychle... nemilosrdně, ale teď.“ uchechtl se, „Když vidím jak seš slabej... mám chuť si to řádně užít.“ znovu Arteria nakopl. Arterius sevřel ruku v pěst. Appius protočil meč.

Zařval jsi a dal se na útěk. Právě v čas. Blesky začaly dopadat k zemi stejně ničivou silou jako předtím. Kdykoliv udeřili do změně způsobily menší kráter, zničily kamen a rozvířily už tak rozvířený černých prach. Rilen s Globullem uskočili na pravou stranou od tebe. Oba přitom dopadli k zemi a kryli si hlavy. Grithart, který zuřil po tvém úderu do jeho obličeje zaútočil nanovo. Tentokráte přímým silným magickým výbojem, kterým přejel po celé délce kamenného opevnění i otvoru jenž jste bránili. Výboj zasáhl i věž, kterou značně poškodil a kusy z ní spadly na zem.

Appius se po zásahu věže prudce otočil, zdálo se jakoby se až lekl. Kusy věže totiž silou vyvolaného kouzla dopadly až kousek od nich. Arterius ihned využil situace a když obrátil Appius nazpět vhodil mu do tváře nabraný prach, následně se odkutálel ke svému meči, popadl ho. Jen co se jeho ruka dotkla jílce meče vzplálo opět očarované ostří. Rychle se pokusil povstat. Appius znovu zaútočil. Prudce útočil svým mečem, Arterius se i nadále bránil, jednou rukou se držel za místo kam mu bylo uštědřena dvojice kopanců. Arterius pod Appiovými údery ustupoval, koutkem oka se rozhlížel. Když spatřil své kladivo mezi černým prachem pozvedl směrem k němu volnou ruku s cílem si ho přitáhnout, ale Appius ihned pochopil. Prudce sekl po Arteriově ruce a přinutil ho změnit plány.

Když obě Grithartova kouzla pominula a značně rozvířený černý prach ustal navrátil ses zpět na své místo. Ohnivá stěna i Globullova ledová stěna byly zničeny. Grithart se zohyzděnou tváří začal nanovo čarovat další útočné kouzlo, tvořil jak ve své magické holi tak ve volné ruce ve které gestikuloval rychle a pln hněvu. Kráčel přitom přímo proti vám. Globullus s Rilen se vzpamatovali a postavili se vedle tebe. Vyvolal jsi nazpět svého přízračného vlka poblíž poničené polorozpadlé zdi.

Globullus až na drobné oděrky na hlavě vypadal dobře. Rilen na tom byla podobně.
„Nemáme sladěnou magii.“ konstatoval Globullus, „Můžu na něj seslat kdeco, ale když budeme oba sesílat protichůdný element uškodíme síle našich kouzel.“ koukl na tebe, „Zjevně necítí žádnou bolest. Musíme ho zastavit chytře. Plamen ho neoslabí, bude hořet, ale půjde dál jakoby se nic nedělo. Kostra a róba je silná, slabší exploze ho v prach neobrátí.“

http://skyrim.4fan.cz/forum/attachments/m130.png


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
„Provedeme to ještě dnes? Výborně.“ reagovala spokojeně Zenira, „Stačí nějaké okno. Jsem dost mrštná a lezení mi nedělá problém. Stačí když okno otevřete a dáte mi nějaký signál, že jste to skutečně vy. Stačí nějaký diskrétní.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Aurelius přiložený následující obrázek:


[61.93kB]
Upravil/a Aurelius dne 06.04.2021 23:58
 
Sarako
,,Doufám, že je Vaše Hraběcí Milost spokojena, jak se svou půvabnou manželkou, tak se svým novým domovem." prohodím přátelským hlasem k Beliovi a vyčkám na jeho souhlas, či případné výtky.
 
https://vzajetinadprirozena.webnode.cz
scorpioncz
"Jsem otevřenej všem návrhům, ale nejsem zrovna znám ledovou magií Globulle. Čaruj tedy, my tě budeme bránit a pokud budu umět to, co myslíš, tak možná něco přihodím. Mně totiž už nápady docela docházejí." Odpovím a pozvednu levou ruku s neoblomnou ochranou. Pokud Globullus něco vymyslel, synchronizuji s ním moje kouzla, pokud je budu ovládat. V opačném případě si v pravé ruce mezitím předpřipravím přízračný šíp, který spolu s Globullovými kouzly vypustím, pokud nebude Grithart zase absorbovat magii.
http://i.nahraj.to/f/1bbv.jpg
 
Tondulin
"Měla by jsi zvážit vyučování takovéto magie tady na pobočce, třeba by jsi mohla Šmajdalfa najmout jako externího specialistu." Usměju se. "Pojď už, je tu moc lidí." Chytnu Mirabelle za ruku a povedu jí už konečně pryč od oslavy, jen tak nočními uličkami města.
 
Aurelius
→ Tah 917

Protože potřebuji dokončit zavčasu Škorpiasovu linku, napíšu dneska i s nižším počtem odeslaných hráčů. Potřebuji srovnat časový posun mezi vámi nějak vhodně.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako a Tondulin
@Sarako: „Ah... Ano.“ usmál se Belius, „Jsem samozřejmě spokojen... i když návrh na sňatek nepřišel ve šťastnou dobu, protože jsem se musel vzdát lásky své srdce.“ povzdechl si, „Ale jak by řekl můj otec... Nesobečtí lidé nemyslí na své vlastní štěstí, ale na štěstí a budoucnost druhých. Nebo tak nějak to říká. Rodu sňatek pomohl a Chorrolu pomůže rovněž.“ odmlčel se, „Pokusím se být dobrým hrabětem... a snad si k sobě s manželkou najdeme cestu.“

@Tondulin: „Nemyslím si, že by se to líbilo arcimágovi, ale je to zajímavá myšlenka.“ zasmála se Mirabelle, chytl jsi ji za ruku a pomalu odváděl pryč od lidí, kterých ale na nádvoří výrazně ubylo.
„Počkejte! Kam jdete?“ zvolal Chocholka, „Tohle se mělo dneska pořádně zapít.“ mával za vámi rukou.
„Zmastit se dokážete i bez Aedana. Dopřej mu chvilku jeho milou.“ sjela Adrianna Chocholku a pak se sama odebrala do sídla. Chocholka se jen podíval na Flavia.
„Co jí je?“ hlasl.
„Kdoví.“ pokrčil rameny, „Ty ses jí měl věnovat a zvoral si to. Třeba si to teď vyžíráš.“
„Blbost.“ mávl rukou Chocholka, „Ale jen se směj. Počkej až otevře dveře do svého pokojíčku. Dostane nával z tvého hnojiva pro kytky a budeš v nemilosti rovněž. A teď jdeme chlastat.“ pobídl Flavia a chytl ho za rameno „Noc je ještě velmi mladá.“

„Musím se přiznat, že Belius má opravdu podivné kamarády.“ poznamenala na adresu Chocholky Mirabelle, když jste opustili hrad a kráčeli pomalu dolů hlouběji do města mezi domy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ScorpionCZ
„Moc jich na stole není.“ povzdechl si Globullus, pozvedl jsi levou ruku s neoblomnou ochrannou, Rilen učinila totéž. „Musíme vytrvat. Budu na jeho ruce sesílat výbušné ledové střely. Krátce před zásahem explodují a obalí cíl ledem... Když nebude schopen utvořit gesto nebude schopen útočit. Ty se Škorpiasi připrav. Udržuj neoblomnou ochranu až dám signál, že je čas zkus ho vysát jako jsi vysál kostlivce. “ prohlásil nakonec.
„Je sám. Nebude se mít od koho načerpat.“ řekla Rilen na podporu Globullova rychle vymyšleného plánu.
„Jdeme na to.“ kývl Globullus, „Držte neoblomnou ochrannu! Dost silnou ať jeho kouzla neprojdou.“

Arterius s Appiem mezitím i nadále bojovali. Zdálo se, že Arterius nakrátko i přes obdržené zranění dostává navrch. Několika manévry se dokázal vmanévrovat tam kam potřeboval a Appiův legionářský styl skloubený z jeho osobitého agresivního style boje alespoň částečně prokouknout. Když si Appius všiml, že má Arterius blíž a blíž ke svému kladivu vyvolal útočné kouzlo. Arterius nestihl vyvolat neoblomnou ochranu a tak vrazil do cesty svůj meč. Výboj jiskření nepříjemně probil meč a odešel do země. Arterius i přes počáteční odhodlání výboj ustát nakonec ustoupil a meč odhodil stranou. Appius se rozmávl, Arterius uskočil stranou a telekinezí si přitáhl kladivo ve stejný moment co meč dopadl do prachu a ohnivé očarování opět pominulo.

Globullus se soustředil. Vyčkával a první protivníkův úder. Grithart se rozmáchl. Z jeho ruky vylétla trojice kulových blesků, která se zcela rozbila o vaši neoblomnou ochranu. (G:13%)vs(Š+R:91% +20% vzájemné posílení kouzel = 111%) Rilen ještě více posílila své ochranné kouzlo. Gritharta neúspěch značně rozladil. Globullus využil nastalé situace a prvotních rozpaků protivníka, seslal ladným gestem své kouzlo a zacílil přímo na ruku držící hůl neboť ta byla připravena k dalšímu úderu. (Gl:10%)vs(G:23%) Výbušné ledové kouzlo, ale minulo a cíl netrefilo. Grithart tak mohl přejít ke svému dalšímu úderu, Globullus se po neúspěchu rychle připravil k protiútoku a seslal další kouzlo se kterým se tentokráte trefil. (Gl:67%)vs(G:52%) Výbušné kouzlo explodovalo a omrzliny zasáhly Grithartovu ruku v níž držel hůl. Omrzlina jeho ruku ihned obalila a znemožnila mu hůl pustit ani seslat s její pomocí kouzlo, které plánoval. Globullus zaútočil znovu, (Gl:53%)vs(G:29%) Grithart vyvolal narychlo neoblomnou ochranu. Kouzlo bylo však rychlejší a dostal další zásah. Na stejné místo. Ruka se znehybnila o to více. Globullus neustupoval, pokračoval v útocích i nadále, ale Grithart byl tentokrát rychlejší. Vzdal své snahy na zachycení napřátelských kouzel a přešel rovnou do proti útoku. Seslal prudký úder posíleného jiskření, které udeřilo do vaší magické ochrany. Síla jiskření vás téměř oslepovala, magické výboje byly o ochranu a snažili se proniknout skrze ni, postupně ji deformovali a pronikaly blíže a blíže. (Gl:100%)vs(R+Š:68%+20% vzájemné posílení kouzel = 88%) Grithart silné jiskření udržoval jednou rukou, soustředil se, aby jeho kouzlo bylo silné. Druhou ruku měl i nadále omrzlinami přimraženou k holi, snažil se ji uvolnit cukáním. Pomalu kráčel blíže a s každým jeho krokem blíže k vašim pozicích a blíže k vaší vyvolané ochranně bylo znát, že moc jiskření roste a trhání ochranného kouzla se schyluje k finály.

Arterius kladivem odvrátil Appiův útok a cukl kladivem vpřed, vzápětí kladivo obrátil násadou proti Appiovi a seslal skrze ní kouzlo, které Appia odmrštilo o kus dál. Appius dopadl na zem, převalil se a upustil meč. Arterius se mezitím postavil na nohy, pevně sevřel své kladivo a vyrazil proti Appiovi, který už se znovu stavěl na nohy, popadl jeden z palcátů, který upadl některému z kostlivců.

Globullus, který se po Grithartově úderu magicky odmlčel pohlédl na Škorpiase a pozvedl ukazováček. Rovněž sis všiml, že spousta kostlivců přibíhá k vašim pozicích zezadu.


http://skyrim.4fan.cz/forum/attachments/m131.png


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
„Provedeme to ještě dnes? Výborně.“ reagovala spokojeně Zenira, „Stačí nějaké okno. Jsem dost mrštná a lezení mi nedělá problém. Stačí když okno otevřete a dáte mi nějaký signál, že jste to skutečně vy. Stačí nějaký diskrétní.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Aurelius přiložený následující obrázek:


[57.31kB]
Upravil/a Aurelius dne 07.04.2021 01:26
 
scorpioncz
V myšlenkách mi probíhalo mnoho plánů. Nyní v boji mě napadalo opravdu mnoho věcí, jak co udělat. Když však vypadalo, že dá brzy Globullus signál, pokynul jsem vlkovi, aby se rozeběhl na Gritharta. Bude se muset bránit vlkovi, nebo útočit na nás. Obojí s jednou rukou nezvládne. Pak už jen dal Globullus signál a já doufal, že vlk stihl dostatečně blízko doběhnout. Přestal jsem posilovat bariéru a pokusil se oběma rukama, vší silou co jsem mentálně mohl vyvinout, toho zatraceného nekromanta proměnit v hromádku prachu.
http://i.nahraj.to/f/1bbv.jpg
 
Aurelius
→ Tah 918

Protože potřebuji dokončit zavčasu Škorpiasovu linku, napíšu dneska i s nižším počtem odeslaných hráčů. Potřebuji srovnat časový posun mezi vámi nějak vhodně.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako a Tondulin
@Sarako: „Ah... Ano.“ usmál se Belius, „Jsem samozřejmě spokojen... i když návrh na sňatek nepřišel ve šťastnou dobu, protože jsem se musel vzdát lásky své srdce.“ povzdechl si, „Ale jak by řekl můj otec... Nesobečtí lidé nemyslí na své vlastní štěstí, ale na štěstí a budoucnost druhých. Nebo tak nějak to říká. Rodu sňatek pomohl a Chorrolu pomůže rovněž.“ odmlčel se, „Pokusím se být dobrým hrabětem... a snad si k sobě s manželkou najdeme cestu.“

@Tondulin: „Nemyslím si, že by se to líbilo arcimágovi, ale je to zajímavá myšlenka.“ zasmála se Mirabelle, chytl jsi ji za ruku a pomalu odváděl pryč od lidí, kterých ale na nádvoří výrazně ubylo.
„Počkejte! Kam jdete?“ zvolal Chocholka, „Tohle se mělo dneska pořádně zapít.“ mával za vámi rukou.
„Zmastit se dokážete i bez Aedana. Dopřej mu chvilku jeho milou.“ sjela Adrianna Chocholku a pak se sama odebrala do sídla. Chocholka se jen podíval na Flavia.
„Co jí je?“ hlasl.
„Kdoví.“ pokrčil rameny, „Ty ses jí měl věnovat a zvoral si to. Třeba si to teď vyžíráš.“
„Blbost.“ mávl rukou Chocholka, „Ale jen se směj. Počkej až otevře dveře do svého pokojíčku. Dostane nával z tvého hnojiva pro kytky a budeš v nemilosti rovněž. A teď jdeme chlastat.“ pobídl Flavia a chytl ho za rameno „Noc je ještě velmi mladá.“

„Musím se přiznat, že Belius má opravdu podivné kamarády.“ poznamenala na adresu Chocholky Mirabelle, když jste opustili hrad a kráčeli pomalu dolů hlouběji do města mezi domy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ScorpionCZ
Pokynul jsi vlkovi, když ti dal Globullus signál povolil jsi, přerušil zcela své ochranné kouzlo a ihned poznal jak ochranné kouzlo rapidně slábne. Posilou se pro něj stal Globullus, který Rilenino kouzlo posílil svojí magií, ale tvůj krátkodobý výpadek značně oslabil celé kouzlo. (Gl:9% +20% vzájemné posílení kouzel = 29%,G:47%) I přes Globullovu snahu, ale i nadále dominovalo Grithartovo útočné kouzlo a ochranné sláblo.

Appius přešel do útoku, útočil střídavě svým mečem a palcátem. Arterius se obratně kladivem bránil, odrážel jeden úder za druhým, uhýbal a občas se pokusil o protiútok, který skončil neúspěchem. Jednou ho málem zasáhlo ostří meče, ale polechtala ho jen špička, která prořízla na hrudi oděv. Arterius nakonec vyrazil palcát z Appiovi ruky. Appia ztráta palcátu nahněvala, popadl svůj meč oběma rukama za rukojeť a začal útočit s neobvyklou silou až se ostří jeho meče magií zbarvovalo.

Vlk pronikl, běžel proti Grithartovi, který pln hněvu postupoval vpřed a udržoval své ničené kouzlo při životě. V momentě kdy se mu konečně povedlo uvolnit omrzlou ruku zaútočil vlk, zakousl se do ruky a prudkým cuknutím vyrazil mágovi hůl z ruky. Grithartova hůl dopadla do černého prachu. Mág, který se nechtěl vzdát svého útočného kouzla, kopnul do přízračného vlka, ale jeho snaha se minula s účinkem. Vlk uskočil obratně a zakousl do lýtka u nohy. Gritharta zranění nebolelo. Seslal jsi své kouzlo obouručně přímo proti svému protivníkovi, kterého jsi kvůli silnému jiskření příliš neviděl. Pocítil jsi však, že kouzlo zafungovalo v momentě kdy do tvého těla začala proudit magická energie protivníka. Jiskření však i nadále neustupovalo. Grithart i nadále s vlkem zakousnutým v lýtku kráčel blíže. Cítil jsi jak tvá magická síla roste, ale zároveň jsi neviděl účinek na protivníkově útočném kouzle. Ochranné kouzlo bylo téměř zničeno, Rilen se spustila z nosu krev a brzy omdlela. Jakmile se tak stalo ochranné kouzlo pominulo a jiskření udeřilo do vás. Zatemnilo se ti před očima, ale když jsi je otevřel ležel jsi opodál Globulla, který bolestivě oddechoval a utvářel ve své ruce další ledové zaklínadlo. Nepatřil jsi ani svého vlka, ale spatřil jsi Gritharta jak vrávoravou chůzí se značně zničeným tělem pomalu kráčel až k ležící Rilen. Jeho tělo již nebylo obalené svaly, převažovaly odhalené kosti a potrhané šaty maskovaly děravý hrudník. Byl pár kroků od ní, když ho kost na levé noze zradila, zlomila se a Grithart se skácel k zemi. Dopadl kousek od Rilen, Globullus se začal s námahou zvedat. Zkrvavený obličej měl špinavý od černého prachu jenž se nalepil na krev. Kašlal.

Grithart svůj zrak upřel k obloze. Sevřel kostnatou ruku a zajel s ní pod černé potrhané roucho. Vyndal přívěšek, který pod ním měl schovaný, pozvedl rukou ruku a pokusil se přívěšek v kulatém tvaru otevřít.

Arterius s Appiem mezitím i nadále sváděli nelítostný boj. Appiovi agresivní a rychlé útoky plné hněvu se stupňovali. Povětšinou je Arterius odrážel hlavou svého kladiva, ale když využil rukojeť kladiva a uhnul prsty, aby o ně při jednom z úderů nepřišel. Byl silou, kterou vyvinul Appiův meč donucen kleknout na kolena, Appius ve zběsilém úderu neustával, útočil znovu a znovu, vybíral si stejné místo. Arterius vyvázl. Dostal se opět na nohy a napřáhl se k útoku, Appius rovněž zaútočil. Ostří meče dopadlo na Arteriovu rukojeť kladiva. Zásah však tentokrát kladivo nevydrželo. Rukojeť praskla za doprovodu magické exploze, která odhodila oba přítomné. Appiův meč byl odhozen stranou, kladivo rozpůleno, hlava se nacházela na jedné straně a rukojeť na další. Oba se na sebe podívali. Appius se zvedl, neustál to a spadl k zemi. Arterius se ani nenamáhal vstát, byl otřesený stejně jako Appius a raději se plazil ke své zbrani. Nezvolil však hlavu kladiva s částečnou rukojetí, nýbrž druhou polovinu rukojeti. Appius směřoval rovnou pro svůj meč.

http://skyrim.4fan.cz/forum/attachments/m132.png


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
„Provedeme to ještě dnes? Výborně.“ reagovala spokojeně Zenira, „Stačí nějaké okno. Jsem dost mrštná a lezení mi nedělá problém. Stačí když okno otevřete a dáte mi nějaký signál, že jste to skutečně vy. Stačí nějaký diskrétní.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Aurelius přiložený následující obrázek:


[56.16kB]
Upravil/a Aurelius dne 07.04.2021 02:15
 
scorpioncz
Ještě v leže, sice otřesen, avšak zároveň naplněn magickou energií protivníka mi zajiskří oči. Sešlu rychlý blesk do nekromantovi ruky, držící amulet, který mu tím vyrazím a předběhnu tím Globullovo mrazící, avšak pomalejší kouzlo. Nebudu přemýšlet, co má v plánu, ale nechci čekat na výsledky. Pokud se mi nepodaří onen amulet vystřelit, budu opakovat kouzlo blesk, dokud mu prostě neustřelím samotnou kostnatou ruku. Ať se budu cítit sebemizerněji, nedovolím mu udělat nějakou zákeřnost.

Pokud se mi tak podaří nakonec odzbrojit nekromanta, tak se pomalu zvednu, taktéž vykašlu prach, který se mi při narovnání připomene a pomalu vyrazím k nekromantovi. Vyvolám znovu vlka, který už toho musí mít plné zuby, a vyšlu ho na pomoc Arteriovi ... zatímco já půjdu pomalu ke Grithartovi, připraven odrážet neoblomnou ochranou jeho kouzla. Zároveň budu připraven seslat další blesky na jeho zbylou ruku, aby byl naprosto bezbranný. Budu ho upřeně při své chůzi sledovat ...

Upravil/a scorpioncz dne 07.04.2021 02:27
http://i.nahraj.to/f/1bbv.jpg
 
Aurelius
→ Tah 919

Protože potřebuji dokončit zavčasu Škorpiasovu linku, napíšu dneska i s nižším počtem odeslaných hráčů. Potřebuji srovnat časový posun mezi vámi nějak vhodně.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako a Tondulin
@Sarako: „Ah... Ano.“ usmál se Belius, „Jsem samozřejmě spokojen... i když návrh na sňatek nepřišel ve šťastnou dobu, protože jsem se musel vzdát lásky své srdce.“ povzdechl si, „Ale jak by řekl můj otec... Nesobečtí lidé nemyslí na své vlastní štěstí, ale na štěstí a budoucnost druhých. Nebo tak nějak to říká. Rodu sňatek pomohl a Chorrolu pomůže rovněž.“ odmlčel se, „Pokusím se být dobrým hrabětem... a snad si k sobě s manželkou najdeme cestu.“

@Tondulin: „Nemyslím si, že by se to líbilo arcimágovi, ale je to zajímavá myšlenka.“ zasmála se Mirabelle, chytl jsi ji za ruku a pomalu odváděl pryč od lidí, kterých ale na nádvoří výrazně ubylo.
„Počkejte! Kam jdete?“ zvolal Chocholka, „Tohle se mělo dneska pořádně zapít.“ mával za vámi rukou.
„Zmastit se dokážete i bez Aedana. Dopřej mu chvilku jeho milou.“ sjela Adrianna Chocholku a pak se sama odebrala do sídla. Chocholka se jen podíval na Flavia.
„Co jí je?“ hlasl.
„Kdoví.“ pokrčil rameny, „Ty ses jí měl věnovat a zvoral si to. Třeba si to teď vyžíráš.“
„Blbost.“ mávl rukou Chocholka, „Ale jen se směj. Počkej až otevře dveře do svého pokojíčku. Dostane nával z tvého hnojiva pro kytky a budeš v nemilosti rovněž. A teď jdeme chlastat.“ pobídl Flavia a chytl ho za rameno „Noc je ještě velmi mladá.“

„Musím se přiznat, že Belius má opravdu podivné kamarády.“ poznamenala na adresu Chocholky Mirabelle, když jste opustili hrad a kráčeli pomalu dolů hlouběji do města mezi domy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ScorpionCZ
Přetočil ses, abys viděl dobře na svého protivníka a seslal bleskové kouzlo. Grithart se již nezmohl na nějakou ochranu, tvé kouzlo zasáhlo svůj cíl a vyrazilo mu z ruky přívěšek. Zlatý přívěšek dopadl do černého prachu a Grithart se ho rychle snažil najít a vzít opět do ruky. V ten moment udeřilo Globullovo ledové kouzlo, ledový hrot zasáhl čaroděje do kostnaté hrudi a srazil ho na záda.

Zvedl ses, vykašlal prach a vyrazil pomalu ke Grithartovi, který se s otvorem v hrudi po průstřelu ledovým hrotem snažil opět zmátořit. Cestou ke Grithartovi jsi vyvolal svého přízračného vlka, rozkázal jsi mu pomoci Arteriovi. Ihned poté jsi utvořil neoblomnou ochranu, která tě měla chránit před případnými útočnými kouzli, ale žádné sesílány nebyly.

Appius sebral svůj meč, pevně ho sevřel a napřímil se. Nevyčkával až Arterius doplazí ke své zbrani, ihned vyrazil do útoku. Cestu mu však zkřížil Škorpiasův vyvolaný vlk, který před něj skočil a několikrát výhružně kousek do vzduchu, následně však přešel do opravdového útoku, Appius švihl mečem, ale minul. Vlk ho oběhl, Appius se znovu rozmáchl a sekl po vlkovi, který tak musel opět přesunout. Souboj v vlkem netrval příliš dlouho, Appius ho brzy přelstil a zlikvidoval. Arterius však získal čas a mohl se doplazit ke své zbrani, popadl rukojeť svého rozlomeného kladiva a s její pomocí se postavil na nohy. Rukojeť otočil k Appiovi spodem.

Appius znovu zaútočil. Jejich zbraně se střetly, Arterius se snažil být defenzivní, Appius přenesl do souboje i pěsti. Několikrát Arteria udeřil a následně se ho pokusil složit k zemi, ale nezadařilo se mu to. Arterius ho přechytračil a poslal k zemi jeho. Appius se rozplácl na zemi, ale hbitě se otočil a sekl mečem. Arteria zasáhl do ruky. Povrchově ho poranil. Chtěl zaútočit znovu, rozmáchl se, ale tentokrát jeho úder skončil ubráněn rukojetí rozlomeného kladiva. Arterius uštědřil ležícímu Appiovi kopanec do tváře a rychle přiložil spodní část rukojeti svého rozlomeného kladiva na Appiovu hruť. Vyřkl zaklínadlo a Appius sebou několikrát prudce cekl než zůstal nehybně paralyzován. Arterius mu vykopl z ruky meč a následně s velkou úlevou ve tváři si otřel čelo. Sám se však příliš dlouho na nohou neudržel a padl na kolena.

Appius se snažil vší svojí silou přemoci paralyzační kouzlo, ale nedařilo se mu to. Přestože dokázal kouzlo oslabit alespoň v prstech a byl s nimi schopen pohnout, nedařilo se mu nic jiného rozhýbat. Nebyl schopen ani jediného slova. Arterius se vydýchal, popadl Appiův meč, rukojeť svého kladiva sevřel pod ramenem a následně chytl Appia za zbroj a táhl ho blíže k věži.

Část kostlivců se rozeběhla jeho směrem, ale Globullus je smetl svými ledovými kouzli, které bez zdržování metal jedním i druhým směrem se snahou zasáhnout jakýkoliv cíl. Zatímco se z dálky ozývalo vřeštění chrliče, který byl nejspíše po dlouhém boji kostlivci nakonec udolán.

„Je Rilen v pořádku?“ informoval se Globullus, když ses dostal až do těsné blízkosti bezvládně ležící Rilen a rezignovaného Gritharta, který zůstal strhnula na kolenou a svýma očima jen sledoval tvé další počínání. Všiml sis, že zlatý přívěšek, který ho ještě krátce předtím zajímal nyní ležel kousek od Rileniny nohy.

http://skyrim.4fan.cz/forum/attachments/m133.png


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
„Provedeme to ještě dnes? Výborně.“ reagovala spokojeně Zenira, „Stačí nějaké okno. Jsem dost mrštná a lezení mi nedělá problém. Stačí když okno otevřete a dáte mi nějaký signál, že jste to skutečně vy. Stačí nějaký diskrétní.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Aurelius přiložený následující obrázek:


[59.27kB]
 
scorpioncz
"Není to nic osobního Gritharte. Ale nechci jít proti svému příteli Globullovi." Telekinezí ten amulet odhodím na místo, kde nebude blízko nikomu a ničemu, pro všechny případy. Zároveň si však zapamatuji přibližné místo dopadu. Vyčaruji rychle znovu svého vlka, jehož čelisti myslí povolám na naši obranu. Obhlédnu letmo Rilen, avšak budu ignorovat Globullovu otázku a budu pokračovat v rozhovoru s Grithartem. "Asi jsem udělal chybu nechat tam Elu samotnou, jak se zdá, tak Globulla vypustila, jinak bych byl s vámi až do konce. Ale neboj se, pokud se odsud dostanu, budu svoje slovo ohledně tvých vědomostí držet. Tvoje jméno nebude nikdy zapomenuto. Alespoň to ti dlužím. A když mluvíme o vědomostech ..."

... tak zapálím ty zbytky Gritharta co zbývají a zkusím kouzlo, které jsem ještě nevyzkoušel. Grithart je sice nemrtvý, ale nyní by měl umírat, alespoň na čas, než se zase v mohyle složí dohromady. Teoreticky by tohle kouzlo tedy mohlo fungovat i na něj, jelikož se nachází v nemrtvém stavu ... mezi životem a smrtí. Busu si dávat hodně dobrý pozor, aby se kouzlo nestočilo na pravděpodobně živou Rilen a vyčaruji na hořícího Gritharta kouzlo odčerpání magické moci umírajícího. Tady bude mít nekonečně mnoho času svoje síly nabrat zpět, nebude mu to snad tolik vadit ...

Ač se mi to povede či ne, tak po dokončení kouzla, pokud Grithart bude ještě naživu, tak ho dodělám dalšími plameny, které snad dokonají ono dílo. "Nic osobního ..." Poté bude čas na několik léčivých kouzel. Rychlé léčení na sebe a hojivý dotek pro Rilen, pro každý případ ...

Upravil/a scorpioncz dne 07.04.2021 12:10
http://i.nahraj.to/f/1bbv.jpg
 
Sarako
,,Proč nevyužít toho, co máte oba společné?" nastíním Beliovi ohledně jeho manželky ,,Ani jeden z Vás přeci nepočítal s tím, že se ujme vlády nad celým hrabstvím. Stačí, když budete naslouchat jeden druhému a budete si navzájem oporou. Tudy bych hledal cestu já na Vašem místě. A co se vládnutí týče, stačí když dáte na Delmuse. Spravoval tohle hrabství dost dlouho na to, aby věděl vše o zdejších zdrojích a co místní lid chce." zhluboka se nadechnu a pokračuji: ,,To bude ode mě vše. Původně jsem Vám i Vaší nastávající chtěl pogratulovat přede všemi, ale kvůli dobývání Anvilu, záchraně Mirabelle a snahám o posílení bezpečnosti na Vaší svatbě jsem si nenašel čas, abych dal dohromady smysluplný proslov. Tímto se s Vámi loučím. Nechť Vaší Milost provází Osmička." načež věnuji Beliovi lehkou poklonu a vydám se ke stájím.
 
https://vzajetinadprirozena.webnode.cz
SuperHunter
"Můžu na vás zahvízdat... nebo nějaký světelný signál? To by možná mohlo být diskrétnější," navrhnu.
 
Aurelius
→ Tah 920

Protože potřebuji dokončit zavčasu Škorpiasovu linku, napíšu dneska i s nižším počtem odeslaných hráčů. Potřebuji srovnat časový posun mezi vámi nějak vhodně.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
„Máte pravdu. Zkusím to.“ souhlasil Belius, „Ostatně... otec mě nenechá bez dozoru jen tak. Počítám s tím, že Delmus nebude jediný kdo bude mít nade mnou dohled.“ přiznal váhavě, „Ale děkuji vám za vaše služby. V hrabství budete vždy vítán a přeji hodně štěstí na cestách.“ dodal na rozloučenou a poté co ses lehce uklonil a odebral se pryč ze sálu se Belius vrátil mezi hosty.

Opustil si sídlo, prošel přes nádvoří a pryč z hradu, sešel jsi z kopce a pokračoval do města, které bylo ponořené do zdánlivého klidu, ale čím více ses blížil k bráně stupňoval se rozruch v ulicích, občané města slavili, popíjeli a hodovali, zejména pak v hostinci to žilo radostí a veselím.

Došel jsi až k bráně u níž postávala čtveřice rytířů z plné zbroji. Brána byla způli zavřená a druhá půlka, která byla částečně otevřela byla zatarasena vozem. Jeden z rytířů ti vstoupil do cesty, druhý ho sloučí, která ozařovala tvoji přilbu vstoupil do cesty. Když však dvojice viděla tvůj plášť vyměnili si krátké pohledy.
„Opouštíte město?“ zeptal se jeden z nich, „Jen nám sdělte jméno. Odškrtneme si vás ze seznamu.“ vysvětlil, „Velitelka Rolstonová to tak chce. Běžná bezpečnostní formalita.“ konstatoval a vybídl třetího rytíře ať si připraví seznam se jmény.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulin
„Nemyslím si, že by se to líbilo arcimágovi, ale je to zajímavá myšlenka.“ zasmála se Mirabelle, chytl jsi ji za ruku a pomalu odváděl pryč od lidí, kterých ale na nádvoří výrazně ubylo.
„Počkejte! Kam jdete?“ zvolal Chocholka, „Tohle se mělo dneska pořádně zapít.“ mával za vámi rukou.
„Zmastit se dokážete i bez Aedana. Dopřej mu chvilku jeho milou.“ sjela Adrianna Chocholku a pak se sama odebrala do sídla. Chocholka se jen podíval na Flavia.
„Co jí je?“ hlasl.
„Kdoví.“ pokrčil rameny, „Ty ses jí měl věnovat a zvoral si to. Třeba si to teď vyžíráš.“
„Blbost.“ mávl rukou Chocholka, „Ale jen se směj. Počkej až otevře dveře do svého pokojíčku. Dostane nával z tvého hnojiva pro kytky a budeš v nemilosti rovněž. A teď jdeme chlastat.“ pobídl Flavia a chytl ho za rameno „Noc je ještě velmi mladá.“

„Musím se přiznat, že Belius má opravdu podivné kamarády.“ poznamenala na adresu Chocholky Mirabelle, když jste opustili hrad a kráčeli pomalu dolů hlouběji do města mezi domy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ScorpionCZ
Grithart si tvá slova vyslechl, když jsi však telekinezí zahodil zlatý přívěšek světil hlavu k zemi, zdál se zklamán. Obhlédl jsi letmo Rilen, měla poraněnou hlavu, ale nejspíše šlo jen o drobné oděrky neboť stejným způsobem měla poškozené i své roucho. Také sis všiml, že dýchá. Grithart tvá další slova o nijak nepřiměla pozvednout hlavu, podívat se ti opět do tváře nebo cokoliv říci.

Arterius pustil Appia, uvolněnou rukou popadl svoji rukojeť od kladiva a pozvedl ji k obloze. Seslal kouzlo jenž obnovilo nad věží symbol, který patřil Řádu. Následně založil rukojeť opět pod rameno, popadl paralyzovaného Appia za zbroj a odtáhl ho do věže.

Domluvil jsi, vyvolal jsi ohnivé kouzlo a plameny zachvátily Grithartovi ostatky. Přestože necítil žádnou bolest cukl sebou teprve nyní pozvedl hlavu, svůj zrak však obrátil v oblohu.
„Vůle Ideálních pánů zůstane zjevně nenaplněna.“ konstatoval tiše.
Seslal jsi proti Grithartovi kouzlo na odčerpání moci umírajícího, ale kouzlo se zdá se míjelo účinkem neboť jsi nepocítil žádné změny nebo nárůst své magické energie. Grithartovi ostatky mezitím hořely, tělo padlo k zemi a zůstalo bezvládně ležet. Chvilku jsi ho sledoval, nezdálo se, že v něm zůstalo něco 'živého'. Obrátil ses k Rilen, seslal jsi na sebe rychlé léčení a následně se sehnul k Rilen, otočil ji a seslal na ní hojivý dotek. Když si jí přiložil ruku na čelo a kouzlo seslal brzy poté se vzpamatovala procitla. Kašlala a ihned se přetočila, aby vykašlala prach, který jí zůstal v ústech. Oči měla lehce zarudlé, mrkala a snažila se rozeznat co se kolem ní děje.

Globullus mezitím likvidoval jednoho kostlivce za druhým. Ve snaze udržet je co nejdále od věže a od vašich pozic. Kostlivců však bylo příliš a velmi rychle se blížili bez ohledu na to, že je Grithart nejspíš zničen. Vyvolal ledového astronacha a následně seslal několik dalších kouzel, ale bylo znát, že mu již docházejí síly.

„Jsem... jsem v pořádku.“ hlásila otřeseně Rilen zatímco si sahala na obličej, „Co se stalo?“ ohlédla se nanovo, když spatřila řítící se kostlivce cukla sebou. Dvojice kostlivců co se proti vám řítila byla však zavčasu smetena astronachem. Když ses ohlédl směrem ke Grithartově těle i nadále leželo zcela bezvládně, kosti byly od ohně celé černé, oděv jeho roucha zničen na jeho těle nezůstal jediný kousek masa. Také sis při té příležitosti všiml, že se z dálky vynořila postava, která zjevně na přízračném koni směřovala k vám. Nerozeznával jsi na takovou dálku pořádně barvy, ale zdálo se ti, že má osoba na sobě cosi červeného.

http://skyrim.4fan.cz/forum/attachments/m134.png


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
„Písknutí je špatnou volnou.“ zakroutila hlavou, „Zavěsíte na parapet otevřeného okna červený hadr. Třeba nějaký šátek. To bude signál pro mě.“ navrhla následně, „Nerada bych si spletla okno a vlezla k někomu v dost choulostivé situaci.“
„Ti co chtějí diskrétnost si okno neotevírají.“ namítl důstojník.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Aurelius přiložený následující obrázek:


[58.44kB]
 
scorpioncz
Trochu zklamaně, že kouzlo nefungovalo trhnu hlavou. Nebudu odpovídat ani na rileninu otázku. Pouze si telekinezí znovu drapnu onen amulet a přitáhnu si ho. Pokud z něj vycítím magii, tak ho otevírat nebudu, pokud ale ne, tak ho lhostejně otevřu. Každopádně až s tím skončím, tak ho položím na Grithartovo tělo. Pokud magický nebude, ale bude mít spíše emocionální hodnotu pro Gritharta, nechám mu jeho amulet na zbytcích těla. Až sebere dostatek síly, vrátí se a bude si ho moci snadno najít. Nechci být zvíře, jakým jsem ještě donedávna šílenstvím byl. Obhlédnu však ještě jeho tělo, jestli se tam nenajdou nějaké magické artefakty, které bych mohl později využít. V případě zajímavého nálezu, je uchovám k sobě do brašny spolu s grithartovou holí, kterou si telekinezí přitáhnu a taktéž zabalím. Zdejší již nic potřebovat nebudou ...

Doufaje, že onou přicházející postavou je Ela, se zvednu od nekromantova těla a vybiju svoji magickou energii do série ohnivých koulí, kterou pošlu do nemrtvých zbytků oné temné armády. Netřeba si brát zbytky ukradené Grithartovi magie sebou do sféry živých a nechat jí tam se pomalu ztratit. Využiji jí, dokud mohu. Pro každý případ vystřelím kolmo do vzduchu impulzní ohnivou kouli, která by nemohla být zaměněna za netrefené kouzlo a jako signál jí detonuji daleko nad námi, aby bylo jasné, že boj relativně skončil a přivolal jsem tak Elu. Snad to bude však ona, kdo přichází v rudém rouše.

Nakonec pomohu Rilen se zvednout a jen tiše konstatuji: "Je čas jít." A vyrazím směrem k Fallenovi. Pokud se kostlivci i po sérii ohnivých koulí stačili už vzpamatovat a zaplnit prořídlá místa, tak je zase několika dalšími ohnivými koulemi zastraším. Pokud bude Fallen živý, tak na něj taktéž vyčaruji hojivý dotek a buďto telekinezí, nebo klasicky přes rameno ho vezmu k věži za Arteriem, neboť nepředpokládám, že bude schopný jen tak najednou jít. Pokud bude mrtev, jeho duše patří mohyle a nechám ho tam být, načež sám vyrazím za Arteriem. V každém případě vyvolám vlka na pomoc atronachovi, aby zpomalil příval zbylých nemrtvých.

http://i.nahraj.to/f/1bbv.jpg
 
Sarako
,,Bílý Guar." odpovím strážnému a podám mu vypůjčený modrý plášť a dekret od Rolstonové ,,Vraťte prosím vše velitelce Rolstonové a vyřiďte jí mé poděkování." poté jim ukáži dekret od Klarga a pronesu: ,,Potřeboval bych nějakého rychlého koně na cesta do Cheydinhalu. Bude pro mě ve stájích k dispozici?"
 
https://vzajetinadprirozena.webnode.cz
Tondulin
"Pokud to nebylo myšleno jako urážka na mě, tak máš pravdu. Ten ještěrák se má dokonce stát pokladníkem, nevím jestli je to dobrý nápad. Každopádně to budeme řešit později, měli bychom si teď taky dát nějaký oraz jen sami pro sebe." Usměju se na Mirku a chytnu jí za ruku.
 
Přejít na fórum:
Podobná témata
Diskuze Fórum Odpovězeno Poslední příspěvek
Hrozba • Diskuze Zdejší kobky 313 23.12.2016 21:15
Hrozba • Pilíře Vědění Zdejší kobky 4 15.05.2016 23:33
Hunterovi povídačky, Svazek 1.: Hrozba Onyxu » Skyrim - Váš svět 30 20.10.2012 23:48
Archív Novinek
Datum Kategorie Název Přečteno
24-12-2018 Články Šťastné a veselé! (2018) Přečteno 2323 krát
11-06-2018 Elder Scrolls The Elder Scrolls VI oznámeno! Přečteno 5553 krát
01-04-2018 Novinky S hrdin(k)ou po celém TAMRIELU! (Apríl) Přečteno 3580 krát
24-12-2017 Články Veselé a šťastné! (2017) Přečteno 3010 krát
06-07-2017 Rozpracovaná novinka (6.7.) Přečteno 0 krát
01-04-2017 Na cukřík s M'aiqem Lhářem Konec série "The Elder Scrolls"! Přečteno 9787 krát
11-02-2017 Elder Scrolls Příběhové rozšíření pro TESO a H... Přečteno 5434 krát
24-12-2016 Elder Scrolls Veselé Saturalie a oslavte Starý život! Přečteno 4721 krát
12-12-2016 Na cukřík s M'aiqem Lhářem 6 let se Skyrim.4fan Přečteno 4690 krát
18-11-2016 Elder Scrolls The Elder Scrolls: Online dočasně zdar... Přečteno 5660 krát
 Více...     
Archív Novinek
TOPlist