Putování M'aiqa Lháře - Reálný Skyrim
Přidal/a Maiq the Liar dne 26. August 2016 04:20:06
M’aiq ví mnoho a něco může i prozradit. M’aiq zná mnoho věcí, které jiní neznají. Například, že se dostal do Skyrimu, ale ne na Nirnu! Opravdu! Zprvu M'aiq předpokládal, že jde jen o hloupý žert, ale opak byl pravdou. Že nevěříte? Nalejte si čaj, pivo nebo medovinu, usaďte se a pusťte svůj zrak do následujících řádků…

Novinka
Před několika měsíci se k M’aiqovi dostala zpráva o lidech, snažící se zrealizovat ležení v nordském stylu. Krátkou dobu si nechávali posílat zlaťáky, a sponzory odměňovali různými výhodami… od map, až po nože, krátká trička či kdo byl velmi štědrý, získal titul „jarl“. Tito lidé se zaměřovali na takzvaný „LARP“, což by M’aiq mohl popsat jako „rekonstrukci událostí z dob středověku“. M’aiq byl velice překvapený z tohoto nápadu a po čase, kdy si vzpomenul na tuto událost, se vydal společně s dalším přítelem na ono místo.


Lokalita
Mapa ležení

Ležení: N 49°21.864 E 018°01.761
Parkoviště: N 49°21.991 E 018°00.898
Oblast: Beskydy
Nejbližší město: Horní Jasenka (Vsetín)


M’aiq se dostal se svým společníkem kus od tohoto místa (pokud máte povoz, zanechte jej na pozici „parkoviště"), celou cestu museli jít pěšky, byť neustále šli po krásné stezce. Avšak až na konci je zarazila závora, kterou překonali a vyrazili společně do strmých kopců. Pár mil kráčeli po stezce, dokud si nevšimli první strážné věže a studánky, již nejspíše obnovili rebelové, také známí jako „Bouřné Hávy“.


První strážní věž
Morrowindský obchodní uzel
Za stromy schované ležení
Medvědí studánka


Od této studánky už M’aiq spatřil bránu, vedoucí do oné oblasti, kterou chtěl navštívit. Než ale vstoupil dovnitř, vydal se na menší průzkum nad studnou, kde se nacházelo přístaviště. Aspoň to tak bylo napsáno „LARPisty“. Překonat přístaviště bylo snadné, stezka dovedla poutníky mezi rozestavěné budovy…

Áh, málem by se M’aiq zapomenul zmínit, v době, kdy zde pobýval s přítelem, na LARPisty nenarazili… zřejmě se vydali na dalekou výpravu.


Medvědí studánka (detail)
Přístaviště
Přístaviště - domky
Sady


Ale zpět k onomu místu… Tyto budovy vypadaly spíše jako „císařská ležení“, pod nimiž se nacházel rozkvetlý švestkový sad (možná Jazbajský strom? M’aiq neví.) a hlavní brána, ke které se vydali. Otevřená, však nehlídaná, ale to ničemu nevadilo, za moment spatřili rozestavěné budovy, patřící jak obyvatelům, tak i vojákům Císařské legie, nebo dokonce Thalmoru!
Brána ležení
Pohled z brány
Vítejte v osadě
Pozůstatky khajiitské karavanyImperiální kovárna
Velká nabídka
Ošetřovna
Stendarrova svatyně
Oltář, očarovávací aparát a sdělení
Knihovna... bez knih
No... to mluví za vše
Cech Zlodějů


M'aiq a společník byli uneseni z prohlídek a vstupů do budov, byť byly momentálně opuštěné, přeci měli své kouzlo. Od léčitelova domu, přes Thalmorskou ubikaci, až po kovárnu… to všechno tu bylo, všechno prolezli a na všechno se podívali. Natož, že tito „LARPisté“ staví osadu krátkou dobu, učinili vskutku pozoruhodný pokrok!

Během průzkumu našli dokonce jisté památky po nedávných událostech… kartičky, oznamující jejich „herní mechanismy“ či poklady jako byly žvýkačky, šípy nebo i zlaťáky v ohništi. Ačkoli místo vypadalo velmi mrtvě a zanedbaně, oba cestovatelé měli velikou radost. Kousek od „vedlejších budov“ měla Císařská legie své sídlo a hned nad nimi dokonce krčma s velmi známým názvem…

Legátství
Krčma
Krčma - detail
Zde se Khajiit posilňovalRůzné herní mechanismy
Zajímavý letáček...
Zvonkohra
Nejspíše sídlo zemana


Prostředí tohoto místa je okouzlující, hned nad krčmou se nachází další strážní věž, odkud máte velmi pěkný výhled do okolí. Jistě si na obrázcích všimnete ohromné kamenité budovy, avšak ta není součástí tohoto areálu, byť okolí sem spadá. V lesích se ukrývají mnohá tajemství… jsou tu i cesty, které vedou do „Vyšného Hrothgaru“, tedy… aspoň co mapa říká. M’aiq si není jistý, zda se nedíval špatně do mapy.


Druhá strážní věž
Výhled na sever
Pohled na západ
Pohled na jih


Ačkoli byli oba přátelé nadšeni, čas je tlačil, a proto museli opustit toto místo dříve, než se setmělo. Prý byli upozorněni, jakmile padne tma, zlé bytosti se v okolí zjevují. Při zpáteční cestě narazil cestovatel a jeho přítel na výzbroj rebelů, kterou si prohlédli. Vskutku pozoruhodná práce!


Rostou tu i Šupinovky!
Sídlo jarla... nepřístupné
Strž
Překvapivý nález


Odchod z této lokality je vcelku mrzel, že nemohli zůstat déle, nebo se aspoň setkat se zakladateli. Ovšem, M’aiq nemusí zoufat, když se totiž ohlásil „LARPistům“, jakou výpravu učinil, ihned mu pověděli velice zajímavé zprávy. Tato osada se má každým rokem rozrůstat o další budovy a neměly by býti v takovémto stavu, v jakém jsou nyní. Mají tu vzniknout stáje, nová ubikace, dokonce i jarlovo sídlo a totem, kde by byli zobrazeni všichni podporovatelé.

Nyní mají „LARPisté“ jistý odpočinek, než naberou nové síly a pustí se do rozdělané práce. Avšak prozradili, že se příští rok nebo dva opět sejdou a uspořádají novou událost. Pokud vás tyto řádky zaujaly, můžete se podívat i do řádků spisů v této lokaci.


Ukazatel daleko před ležením


Ačkoli se tu M'aiq a jeho společník zdrželi sotva několik hodin, toto místo si nemohou vynachválit. M'aiq rozhodně doporučuje toto místo k navštěvě, neboť to, co zde spatříte vám jistě vyrazí dech, stejně jako M'aiqovi. Ráj jak odvážné dobrodruhy, tak i alchymisty... všude, kam se podíváte, rostou houby a různé bylinky.
Jen vás musí Khajiit ještě upozornit, pokud se sem opravdu vydáte a budete chtít vstoupit do ležení, musíte prvně nahlásit některým "LARPistům" svou blížící se návštěvu (kontaktovat tuto "adresu": skyrimlarp@gmail.com). Poté, až zastaví vás neznámý obyvatel z mohutné budovy, stačí mu sdělit váš účel. S těmito počiny byl již seznámen a vřele vítá každého... i když M'aiq neměl to štěstí na něj narazit...

Více obrázků z letošní události (3.8.2016) zde.

A nyní...


M'aiq už domluvil...