Povídková soutěž 2014
Přidal/a Mike dne 18. October 2014 10:18:06
A je to tu zas - další ročník Povídkové soutěže! Pojďte si s námi zasoutěžit v psaní a buďte to právě vy, kdo zvítězí, získá unikátní ocenění a možná i něco navíc!

Vítáni jsou jak zkušení pisálci, tak absolutní nováčci, aneb každý může zkusit své štěstí právě teď!

(Čtěte dále...)
Novinka
A je to tu zas - další ročník Povídkové soutěže! Pojďte si s námi zasoutěžit v psaní a buďte to právě vy, kdo zvítězí, získá unikátní ocenění a možná i něco navíc!

Vítáni jsou jak zkušení pisálci, tak absolutní nováčci, aneb každý může zkusit své štěstí právě teď!

Všem, kteří se rozhodnou zúčastnit přejeme hodně štěstí při volbě zadání a také samozřejmě při psaní. :)

Další informace naleznete v tomto tématu na fóru, kde se můžete ptát nebo se inspirovat díly z Povídkové soutěže 2013: KLIKPravidla Povídkové soutěže 2014


I. Obecná ustanovení
1. Povídková soutěž je pořádána v termínu 20. 10. - 11. 11. 2014, hodnocení pak bude probíhat do 16. 11. 2014.
2. Organizátorem soutěže je vedení fóra při webu www.skyrim.4fan.cz.
3. Soutěžní témata jsou předem určena, viz sekci III.
4. Soutěžní dílo musí být odesláno soutěžní komisi tak, jak je stanoveno v bodech III. 3. a III. 4. těchto pravidel.

II. Soutěžící

1. Zúčastnit soutěže se může každý registrovaný člen, který své dílo odeslal hodnotící komisi v souladu s těmito pravidly v řádném termínu.
2. Každý se může zúčastnit pouze jedním soutěžním dílem.

III. Soutěžní dílo

1. Zadání soutěžního díla je stanoveno těmito pravidly. Celkem jsou k dispozici tři různá zadání, uvedená pod body III. 1.1., III. 1.2. a III. 1.3., přičemž soutěžící zpracovává pouze jedno jím vybrané téma.
1.1. Zadání A: Družiníci - mezi hlavními postavami musí figurovat Skjor a nějaký Breton.
1.2. Zadání B: Ledohradská univerzita - mezi hlavními postavami musí figurovat J´zargo a nějaký ork.
1.3. Zadání C: Cech zlodějů - mezi hlavními postavami musí figurovat Vex a nějaký argonian.
2. Soutěžní dílo musí být v rozsahu 1 až 3 strany A4, písmo Times New Roman, či Calibri, vel. 12, řádkování max. 1,5.
2.1. Soutěžní dílo se nesmí veřejně objevit na webu, před vyhlášením vítězů.
3. Soutěžní dílo musí být zasláno výhradně ve formátu .doc, či .docx.
4. Soutěžní dílo musí být zasláno na e-mail komise.
4.1. E-mail hodnotící komise: povidkovakomise.4fan@email.cz
5. Forma e-mailu je stanovena těmito pravidly.
5.1. Každý soutěžní e-mail musí obsahovat následující: Soutěžní povídku; nick, pod kterým autor zde na fóru vystupuje a téma, které si vybral. To musí být uvedeno následovně: "Zadání A", "Zadání B", či "Zadání C".
5.2. Do pole "předmět" v e-mailu napište svou přezdívku, pod kterou jste zaregistrováni na našem webu.
6. Soutěžní dílo musí být zasláno v souladu s těmito pravidly nejpozději do 27.10.2014 (včetně).
7. Soutěžní dílo nebude uznáno, nebude-li splňovat podmínky pro soutěžní dílo stanovené těmito pravidly.

IV. Výhry

1. Každý, kdo se umístí na prvním (1), druhém (2) a třetím (3) místě této soutěže, má nárok na výhru, dle těchto pravidel.
2. Výhrou se rozumí:
2.1. Unikátní ocenění za první (1.), druhé (2.) a třetí (3.) místo, která budou přidána na profily vítězů.
2.1.1. Za první (1.) je udíleno ocenění Císař(ovna) povídkářů 2014.
2.1.2. Za druhé (2.) místo je udíleno ocenění Král(ovna) povídkářů 2014.
2.1.3. Za třetí (3.) místo je udíleno ocenění Jarl povídkářů 2014.
2.2. V úvahu připadá též hmotná výhra ve formě upomínkového předmětu s tématikou TES.*

V. Hodnocení

1. Hodnocení probíhá v termínu od 28. 10. do 3. 11. 2014.
2. Hodnotitelem je sedmičlenná (7) komise.
2.1. Seznam členů je k dispozici na fóru v tématu se zadáním soutěže.
3. Každý člen komise hodnotí každé řádně zaslané dílo jedním až deseti (1-10) body, přičemž dílo, které dosáhne nejvyššího počtu bodů v součtu všech členů komise, je dílo vítězné.
4. Proti rozhodnutí této komise není možné se odvolat.
5. Zaslané dílo není možné z hlasování vyloučit.
6. Člen komise se nesmí soutěže zúčastnit jakožto soutěžící.
7. Komise zveřejní výsledek hodnocení dne 3. 11. 2014.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Jakékoli porušení těchto pravidel znamená okamžitou diskvalifikaci.
2. Pokud by neoprávněně vznikl nárok na výhru osobě, která porušila pravidla, takový nárok zaniká s okamžitou platností.
3. Vstupem do soutěže každý soutěžící potvrzuje souhlas s těmito pravidly. V případě, že nesouhlasí s každým jedním bodem, nesmí se soutěže zúčastnit.
4. Organizátor soutěže si vyhrazuje veškerá práva na případné změny těchto pravidel.

*Upomínkový předmět s tématikou TES zatím není k dispozici. Je vyráběn ručně jediným výtvarníkem, který je však dosti vytížený, a proto nechceme a ani nemůžeme s jistotou sdělit termín, kdy bude upomínkový předmět vyhotoven. Zároveň nechceme ani odhalovat specifickou povahu této výhry. Zkrátka nám nepřipadá fér něco naslibovat a pak možná nesplnit. Jistotou jsou tedy momentálně jen odznáčky (tedy unikátní ocenění) na profil výherců. O vývoji situace týkající se upomínkového předmětu vás budeme nadále informovat. Děkujeme za pochopení.

Tým skyrim.4fan