Skyrimský průvodce - V. díl
Přidal/a Ligos dne 30. January 2014 11:35:37
V minulém díle Skyrimského průvodce byla řeč o nemrtvých a na temné vlně se povezeme i tentokrát.
A rozhodně to nebude nic pro slabé povahy!
Poodkryjeme závoj tajemství, který halí spolek, známý jako Temné bratrstvo.
Zamkněte dveře, zatáhněte závěsy, sfoukněte svíčky a tiše čtěte dál.
Temnota přichází…
Novinka
Temné bratrstvo


Všichni, kteří se pokusili vyzradit byť jen něco málo o Temném bratrstvu, byli záhy nalezeni mrtví, nebo nebyli nalezeni vůbec. Zmizeli a už je nikdo nikdy neviděl.
A není divu, členové tohoto spolku jsou na své interní záležitosti hákliví.
Jediné, co o nich potřebujete vědět, je to, že se jedná o nájemné zabijáky.
Bylo by však pošetilé domnívat se, že jde pouze o nějakou obyčejnou bandu hrdlořezů.
Ó, nikoliv!
Temné bratrstvo se do dějin Tamrielu vepsalo krvavým písmem a nejednou ovlivnilo osud světa.
Členy bratrstva nespojuje jen výtečně zvládnuté umění zabíjet, ale i víra v prastaré mocnosti, převyšující hmotný svět. Není tedy zase až tak zavádějící psát o nich jako o sektě, ačkoliv bratrstvo samo se za náboženský řád nepovažuje.Povězme si nejprve ve stručnosti o původu Temného bratrstva:

Stejně jako mají své cechy například mágové či zloději, utvořili si svůj spolek i vrazi. Tento prvotní „cech“ zabijáků je znám pod názvem Morag Tong.
Své kořeny má pravděpodobně v Morrowindu a je známo, že zpočátku neměl žádného významnějšího vůdce a byl tak poněkud neuspořádaný.
Členové Morag Tongu prováděli převážně rituální vraždy ve jménu daedrické kněžny Mephaly, paní smilstva, vražd a tajemství. Někteří učenci tvrdí, že prvotní členové Morag Tongu uctívali mnohem hrozivější a starší božstvo, než je Mephala. O tom se ale nedochovaly žádné záznamy.
V těch dobách se Morag Tong málokdy odhodlal zabít někoho významnějšího. Vraždili pro potěchu své temné paní, aby jí tím dodali sílu a moc. Nechtěli na sebe zbytečně poutat nežádoucí pozornost a to jim vycházelo. Úřady a samosprávy, ač o Morag Tongu věděly, nechávaly tento spolek více méně bez povšimnutí a tolerovaly ho.
Tak to fungovalo po mnoho let a učení Morag Tongu se po Tamrielu šířilo, jako zhoubný mor.
Čím se působení spolku stávalo slavnějším, tím jeho členové byli odhodlanější a ctižádostivější.
Rozhodli se vystoupit ze stínů a vykonat dílo, které by ovlivnilo osudy mnoha lidí.
Rozhodli se zabít samotného císaře (toho času vládl Reman) a později i jeho následníka - mocnáře Versidue-Shae.
Opravdu známí se stali právě díky vraždě druhého zmíněného, neboť jeho krví napsali na stěnu slova MORAG TONG a tím se jejich jméno rozšířilo do povědomí národů. Morag Tong začal být pronásledován, nenáviděn a málem byl vyhlazen.
Bylo zde zmíněno prastaré božstvo, jehož Morag Tong uctíval a o němž nic nevíme.
O kom však víme s jistotou, že ho též tito zabijáci bezmezně ctili, je prastarý božský duch, zvaný Sithis.

Kdo je Sithis?

Sithis, též zván Padomay, je reprezentací jednoho ze dvou prapůvodních stavů Chaosu, z něhož byl stvořen svět.
Protipólem Sithise je Anu (Anu-El, Anuiel).
Velmi zjednodušeně řečeno -zatímco ze síly Anu vznikli dobří bohové (Aedry), z moci Sithise vyvstaly mocnosti špatné (Daedry).
Jeden bez druhého by nemohli být a bez nich by nebylo jsoucno.
Lze tedy říci, že Sithis je prapůvod zla a temnoty. Odtud pramení úcta zabijáků k této mocnosti a právě oni dali Sithisovi jména, jako Strašlivý otec, Pán Nicoty, Počátek řádu světa, Nekonečná prázdnota a mnoho jmen podobných.
Zobrazován bývá jako jakási kostlivá bytost, avšak ve skutečnosti je beztvarý a nekonečný.Nyní pomalu opustíme řady Morag Tongu, neboť se konečně dostáváme k nechvalně proslulému Temnému bratrstvu.
To totiž vyvstalo právě z výše zmíněného uskupení.
Stvoření bratrstva samotného (resp. jeho odštěpení od Morag Tongu) je již jednou pro vždy zahaleno neproniknutelnou rouškou tajemství a určit dobu, kdy k tomuto rozpolcení došlo, je takřka nemožné.
Zásadní rozdíl mezi Temným Bratrstvem a Morag Tongem je, že bratrstvo zabíjí své oběti především pro zisk, nikoliv kvůli náboženským účelům, jako tomu je u původního spolku.
A pak je tu jedno z největších mystérií Temného bratrstva, bez jehož existence by nikdy nevzniklo. Matka noci - Podlá matrona, Nečistá nevěsta Sithisova.Kdo je Matka noci?

Někteří říkají, že Matka noci je jen oficiální titul pro představenou členku původního Morag Tongu, který se předával z vůdkyně na vůdkyni.
Prý to mohlo být i jiné pojmenování pro Mephalu.
To právě Matka noci měla přikázat, aby se Morag Tong podepsal na zeď krví oběti, aby tak na sebe upozornil. Dost dobře je možné, že je to pravda.

Ta Matka noci, o které je nyní řeč, je ale mnohem víc, než pouhá vůdkyně vrahů.
Ani někteří členové Bratrstva nevědí, co je Matka noci přesně zač. Někdo si myslí, že je to pouhá smrtelnice (ačkoliv velmi dlouhověká), jiný zase tvrdí, že je to duch či přelud a další říká, že je to jen hlas v choré mysli Temného bratra.
Pravdu mají tak trochu všichni.

Slyšte legendu o Matce noci:

Její jméno již dávno odvál čas. Byla to temná elfka, žijící v malé osadě na území Bravilu v Cyrodiillu.
Skutečně byla prominentní členkou tehdejšího Morag Tongu a vraždila ve jménu Mephaly. Nebyla to však tato daedrická kněžna, kdo z Matky noci učinil to, čím se nakonec stala.
V dobách největšího pronásledování spolku k Matce noci totiž promluvil sám Sithis.
Sdělil jí, že je nespokojen a nešťastný. Byl pohoršen z neúspěchů Morag Tongu a pravil, že Prázdnota lační po duších.
Strašlivý otec hodlal dát prostřednictvím Matky noci věci do pořádku.
A tak jí jedné bouřlivé noci navštívil v ložnici a počal s ní pět dětí.
Dva roky Matka noci své děti s láskou vychovávala a pak učinila něco nevýslovného.
Jedné mrazivé noci vzala dýku a přesně v souladu s plánem Strašlivého poslala duše všech svých dětí přímo do Prázdnoty, k jejich Temnému otci.
Vesničané se o tomto hrůzném činu dozvěděli a hodlali vzít spravedlnost do svých rukou. Vydali se k domu temné elfky, zabili ji a dům spálili.
Ostatky Matky noci a jejích dětí byly později uloženy do krypty přímo pod troskami jejího domu.

To, co by se mohlo zdát jako konec hrůzného příběhu, je ale teprve začátek.
Zhruba o třicet let později po tomto incidentu, se v hlavě jednoho nejmenovaného člověka ozval tajemný hlas. Představil se jako Matka noci a jmenoval onoho muže „Naslouchajícím“, prvním z mnoha.
Matka noci muži našeptala, aby založil nový spolek vrahů, nezávislý na Morag Tongu. Ona sama bude prostřednictvím Naslouchajícího sdělovat informace a tím pádem bude nové bratrstvo vzkvétat a bohatnout a Prázdnota bude naplněna čerstvými dušemi...
A tím se už dostáváme k samotnému chodu Temného bratrstva.

Znakem temného bratrstva je černá ruka (otisk dlaně).
Černou rukou se v dávných časech nazývalo i nejvyšší vedení Temného bratrstva, které se skládalo z Naslouchajícího a čtyř Mluvčích.
Naslouchající přijímal rozkazy od samotné Matky noci, předával je Mluvčím a ti pak informace předávali vůdcům jednotlivých poboček bratrstva, zvaných „Svatyně“.
A pak už bylo na jednotlivých zabijácích (vykonavatelích), aby dostáli své nesvaté přísaze a uspokojili Matku noci a Strašlivého otce.Bratrstvo mělo vlastní pravidla, jejichž porušení se trestalo, nezřídka i propadnutím životem.
Těmto pravidlům se říkalo Dogma, nebo také Zásady a bylo jich celkem pět. Jejich znění je známo jen členům samotným.

Pokud měl někdo upřímný zájem vstoupit do Temného bratrstva, měl smůlu. Tento spolek nebylo možné jen tak kontaktovat.
Není přesně známo, jak jsou verbování noví členové, avšak zřejmě se iniciace provádí individuálně případ od případu.
Jisté je, že tento spolek nepřijímá jen tak kdekoho, ale opravdu jen ty nejschopnější zabijáky.Temné bratrstvo si potrpí na profesionalitu.
Mnozí členové považují vraždu za druh umění a smrtí svých obětí jsou doslova fascinováni.
Vraždám obvykle říkají „Zúčtování“, či „Kontrakt“ a snaží se je vykonat v souladu s podmínkami, stanovenými „klientem“, tedy tím, kdo si vraždu objednal.
Pokud jim klient nechá "volnou ruku", snaží se vraždu provést nějakým originálním způsobem, aby se pak ostatním bratrům mohli pochlubit svou důvtipností.
Pravdou je, že nejraději zabíjejí v tichosti a nepozorováni. Poslední, co oběť v tomto případě zahlédne, je pouhé mihnutí stínu a pak už jen ucítí chladnou čepel dýky ve svém těle.
V některých případech si vrah se svou obětí rád hraje a zkouší, co všechno nebožák snese, než bude zabit.
A v dalších případech je nutné, aby vražda byla provedena veřejně, všem na očích. V tomto případě vrah riskuje své dopadení a pak musí nést následky svých činů.
To, že před před ní stojí právě někdo z Temných bratrů, oběť zjistí snadno. Obvykle se jedná o postavu v černém oděvu, popřípadě opatřeném znakem Černé ruky.
Vrahové sami o sobě rádi prozrazují oběti svou příslušnost k bratrstvu. Připomínají, že slouží Matce noci a jednají ve jménu Strašlivého otce Sithise.

A jak si takovou vraždu od Temného bratrstva zajistit?
Krom značné finanční sumy, či cenného artiklu, potřebného na zaplacení, budete muset znát průběh zapovězeného krvavého rituálu, zvaného „Černá svátost“.
Budete-li dostatečně trpěliví a uzná-li vás Sithis hodným pozornosti, jistě se dočkáte svého.

Avšak nechtějte, abyste se ocitli v hledáčku bratrstva jako oběť! V tom případě vám nepomohou ani modlitby, neboť jen málo jedinců uniklo jistým spárům smrti.Jestli se i nočními stíny Skyrimu proplétá hbité tělo vrahovo, aby si odpočinulo ve Svatyni po právě naplněném kontraktu a zda-li šepot Matky noci proniká i tamními velehorami, musíte zjistit jen vy sami.

Pakliže jste dočetli až sem a zůstali naživu, radujte se. Strašlivý otec si vaši duši prozatím nežádá...