Skyrimský průvodce - IV. díl
Přidal/a Ligos dne 06. December 2013 01:11:42
V tomto díle Skyrimského průvodce se podíváme až za samotnou hranici smrti.
Řeč totiž bude o obávaných a tajemných nemrtvých...

Nuže, člověče smrtelný, pakliže strachem neoplýváš a nejsi z těch, co by se smrti bál, klikni, ať více se podíváš. Pokračujme dál...

Novinka
Draugirové

Dříve, než se podíváme na poněkud zkažený zoubek těmto ohavným bytostem, začněme netradičně tím, že na okamžik opustíme Tamriel a Skyrim. Vydáme se do světa starých Seveřanů u nás v Evropě.
Právě v jejich bájích a mýtech se totiž vyskytuje strašidlo, pojmenované "draugr".
Toto slovo odkazuje k indoevropskému kořeni "dhreugh", což v překladu znamená "škodit, klamat". V jedné z nejstarších písemnosti seveřanů - v tzv. "Starší Eddě" se vyskytuje slovo "draughús", což jest "obydlí strašidla", nebo jednoduše "hrobka".
"Draugr" znamená též "neklidný mrtvý". V severských mýtech se často objevuje i slovo "aptrgangr", což znamená "vracet se".
Dost bylo názvosloví mýtických severských strašidel našeho nudného šedého světa.
Vraťme se do Tamrielu, kde se mýty mění v realitu, a těmto bytostem můžeme stanout tváří v tvář!
Jistě jste už uhádli, že bude řeč o "neklidných mrtvých, kteří se vracejí".

V pradávných časech, kdy oblohu nad Skyrimem křižovalo dračí plémě, obýval tuto zemi národ dračích porobenců. Národ lidí, jejichž mysl byla pokřivena otroctvím.
Pro své dračí bohy neváhali obětovat životy.
Co se týče skupin a společenských tříd, nebylo tehdejší obyvatelstvo Skyrimu zas tak odlišné od toho dnešního. Našli byste dělníky, válečníky, čaroděje, léčitele a kněze. Všichni však žili pro jediný cíl - co nejlépe posloužit drakům. Před dračím mocným řevem bázlivě padali na kolena a ochotně plnili všechny příkazy.
Nejvyšší vážnosti požívali dračí kněží. To oni tvořili základ každého dračího kultu, který ve Skyrimu vznikl. Byli prostředníky mezi bohy a "smrtelníky", díky čemuž se sami v očích ostatních stávali jakýmisi "polobohy".
Pokorná služba drakům nezůstávala bez odměny. Nejen že draci své poddané ochraňovali před různými nepřáteli, navíc jim dopřáli daru Thu'um. Draci své věrné naučili svoji řeč a to znamenalo velkou moc. Nejen kněží, ale i mnozí válečníci a mágové tak díky svému dechu mohli ovládat živly a přetvářet mundus k obrazu svému.


Po své smrti byli příslušníci tohoto národa nabalzamováni a uloženi do pohřebních mohyl, jejichž velikost se rovnala celým městům. Nutno podoknout, že balzamovači odváděli vskutku výjimečnou práci. Díky své znalosti anatomie, chirurgické zručnosti a znalosti rozličných bylin a přírodních procesů dovedli nebožtíka nabalzamovat doslova na věčné časy.
A nyní se dostáváme k jádru věci. Zachovaná těla těchto lidí spočívají v oněch mohylách do dnešních dnů. Odpočívají v pokoji a spánkem věčným spí...
A nebo ne?
Mezi odvážnými dobrodruhy ve Skyrimu kolují rozličné zkazky o neklidných mrtvých a světélkujících očí ve tmě. Pohřební komory dávných obyvatel Skyrimu totiž nestřeží jen mechanické pasti, ale i starobylé mystérium zmrtvýchvstání. Neklidná duše dračího porobence se navrátí do nabalzamovaného těla a probudí se k "životu“, aby tak potrestala toho, kdo se odvážil porušit klid mrtvých.
Tyto bytosti nezapomněly své umění, ani když už jsou několik věků po smrti. A tak se pak neopatrný dobrodruh či vykradač hrobů nesmí divit, uvidí-li věkem a škůdci zohavené mrtvé tělo, náhle probudivší se k životu. Draugirové jsou velmi nebezpeční. Ovládají sílu zbraní, kouzel i mocných dračích řevů. Setkat se s nimi beze zbraně není radno a ani pak není vyhráno.
A pokud si myslíte, že znamená problém narazit na znovuoživeného dávno mrtvého válečníka v ebenitové zbroji a obouručním mečem v rukou, zřejmě jste ještě nenarazili na dávno mrtvého dračího kněze, který jen čeká na vhodnou příležitost vysát vám duši z těla za pomoci dračí magie a nemrtvých přisluhovačů.
Duchové
Šepot ve tmě, náhlé mrazení v zádech, předměty se hýbou samy od sebe…
Zapomeňte na nudné spiritualistické seance. Největší pravděpodobnost setkat se s duchy přímo je právě ve Skyrimu!
Jak je zjevné z jejich podstaty, duchové jsou duše zemřelých, které z toho či onoho důvodu nedošly klidu a setrvávají tak stále ve světě živých.
Může se jednat o duše, které před odchodem na onen svět chtějí vykonat to, co nestihly za života. Například chtějí dostát nějaké přísaze nebo dosáhnout spravedlnosti.
Může jít o duše nešťastníků, na nichž byl spáchán násilný čin a ony nedojdou pokoje, dokud nebude pachatel dopaden.
Někdy se jedná o duše, které jsou na světě uvězněny díky zlému nekromantovi, který je potřebuje k všelijakým rituálům a prohnilým účelům.
Dále pak se můžeme setkat s duchy strážnými, kteří střeží posvátná místa a trestají nehodné, nebo s duchy rádci, kteří jsou ochotni poskytnout pomoc člověku v nouzi a strasti.
Nenechte se zmást nehmotným vzhledem duchů, mohou vám ublížit jak fyzicky, tak psychicky.
Některé duše se po splnění svých závazků vydají s uspokojením na onen svět, jiné jsou odsouzeny bloudit po Tamrielu na věky věků.Kostlivci


Vidíte to všude.
V každé druhé jeskyni ve Skyrimu, v každé opuštěné pevnosti, ve skalách, v lese, na dně tůní a jezer…
Řeč není o nějaké floře, jak by se mohlo zdát, ale o lidských kostech.
Nějaký neopatrný dobrodruh zemře a není nikdo, kdo by jeho tělo pohřbil. Tělo časem zetleje, maso ohlodá divá zvěř a zbydou jen holé kosti, které se pak všude válí.
Co když ale nějaké divné kouzlo ty kosti znovu oživí? Objeví se kostlivec, tedy oživlá kostra mrtvého člověka.
Není známo, co přesně tyto kostry budí k životu, nicméně setkání s nimi může znamenat určité zpestření procházky Skyrimskou přírodou. A protože tyto bytosti nejsou ani kost a kůže, nýbrž jen polovina řečeného, není těžké je porazit. Rána palcátem do lebky a kosti se válí na hromadě.
Avšak pozor, některé kostry patří dávno zesnulým dračím přisluhovačům (pamatujete na draugiry?). Jako takoví umí ovládat Thu’um. Ačkoliv je záhadou, kde berou dech pro jeho vyřčení, když nemají žádné plíce.
Další kostlivci umně dovedou zacházet s luky a šípy, takže se pak nedivte, až vám na opuštěném pohřebišti nějaká kostra prožene šíp hlavou.
A jak se zdá, některé kostry patřily dříve zkušeným mágům, soudě dle toho, jak skvěle umí sesílat kouzla.
Tak jako tak, kosti lidí mají odpočívat v pokoji a je pouze na vás, zda jim k tomu dopomůžete, nebo se od nich necháte zabít...Zombie


V případě zombie se jedná o nemrtvá těla zemřelých, jejichž tělesná struktura je téměř neporušena (maximálně mají nějakou tu frakturu, nebo jim trčí šíp z těla, atp…) To znamená, že nejsou mrtví dlouho.
Obvykle se jedná o těla, která k všelijakým účelům oživují nekromanceři a jim podobní. Pomocí kouzel jim vrátí život a nemrtvý jim je pak přinucen otrocky sloužit.
Ač bylo prokázáno, že násilně navrácená duše do vlastního těla si zachovává veškeré vědomí a vzpomínky, není schopna učinit nic, aby se vzepřela svému oživovateli. Navíc mají neuvěřitelnou touhu zabíjet.
Životnost takto oživené bytosti závisí především na mentální síle samotného nekromanta. Může jít o pár vteřin, minut či hodin. Skuteční mistři nekromanti ovládají tak mocná kouzla, že jsou schopni oživit mrtvolu natrvalo. Tak jako tak, až čas zombie pomine, její tělo se obvykle rozpadne v prach. Někteří obzvlášť silní jedinci mají tak silnou tělesnou strukturu, že se v prach nerozpadnou a lze je oživit vícekrát.
Dotyčný mrtvý není však nic jiného, než pouhá loutka a věřte, že ve své mysli ze všeho nejvíc touží navrátit se zpět na onen svět…Mezi lidmi se povídá, že v temných zákoutích Skyrimu se vyskytují mnohé další rozličné přízraky, podobné kostlivcům a duchům. Ale v tomto případě se jedná spíše o díla daedrických pánů, než o typické nemrvé, o kterých tu byla řeč.

Navíc se po celém Tamrielu potulují i další bytosti, které jsou mnohými považovány za nemrtvé. Ve skutečnosti se však jedná  o nemocné jedince a jsou k nerozeznání od "normálních" smrtelníků… Až na jejich bledou pleť, vyvinuté špičáky, oči podlité krví a touze někomu se přisát k tepnám…
Ale o těch už někdy příště…