Povídková soutěž
Přidal/a Diego dne 22. July 2013 15:03:58
Ahoj

Jak již z nadpisu vyčtete, jedná se o soutěž v psaní povídek.
Zde na webu se povídky píší už delší dobu a ať už jsou o dracích, válkách, vlkodlacích nebo třeba o upírech, každá z nich má své fanoušky a stále se objevují nové.


Proto se zde objevila také tato soutěž, pomocí níž si můžete s ostatními spisovateli své schopnosti v psaní a fantazii.
Kdo by nechtěl znát své slabosti a vědět v čem se má zlepšit?
Důležité je také to, že můžete i něco vyhrát!

Co takhle hned dvě DLC na PC?
Sponzor soutěže:
Čtěte dále...

Novinka
Každý si může vybrat jedno ze tří témat, které jsou vzaty ze Skyrimu.
Délka povídky je stanovena na minimálně jednu stranu a maximálně na tři strany formátu A4.
Nikdo nebude nijak zvýhodněn, vše bude hodnoceno spravedlivě. Takže se nikdo nemusí bát o nespravedlnosti výsledku soutěže.
Soutěžit může i ten, kdo nikdy nic nenapsal.
Kvalitu každého díla ohodnotí komise.

Spisovatel, jenž se umístí na prvním místě, získá jako bonus DLC - Dawnguard a Dragonborn, to vše na PC. A to je, dle mého názoru, dost dobrá motivace se minimálně zůčastnit.
Obě DLC do soutěže věnoval herní obchod Xzone.


Hlavní sponzor soutěže


Složení komise: Ligos, Mike, Nagasadowcz, Diego a Elder.

Soutěžní díla posílejte (v souladu s pravidly soutěže) zde: povidkovakomise.4fan@email.cz

Co více psát?
Snad jen to, abyste při psaní popustily uzdu své fantazii a nekladly jí meze.

Veškeré dotazy směřujte zde: Link

Pravidla Povídkové soutěže

I. Soutěž


1. Povídková soutěž je pořádána v termínu 26.7.-11.8.2013, hodnocení pak do 23.8.2013.
2. Organizátorem soutěže je vedení fóra při webu www.skyrim.4fan.cz.
3. Soutěžní témata jsou předem určena, viz sekci III.
4. Soutěžní dílo musí být odesláno soutěžní komisi tak, jak je stanoveno v bodech III. 3., III. 4., těchto pravidel.

II. Soutěžící

1. Zúčastnit soutěže se může každý registrovaný člen, který své dílo odeslal hodnotící komisi v souladu s těmito pravidly v řádném termínu.
2. Každý se může zúčastnit pouze jedním soutěžním dílem.

III. Soutěžní dílo

1. Zadání soutěžního díla je stanoveno těmito pravidly. Celkem jsou k dispozici tři různá zadání, uvedená pod body III. 1.1., III. 1.2. a III. 1.3., přičemž soutěžící zpracovává pouze jedno jím vybrané téma. Každá povídka musí obsahovat slova uvedená v závorkách vedle konkrétního zadání.
1.1. Zadání A: "Dračí útok" (stráže, vichr, křikl, jarlův, kosti)
1.2. Zadání B: "Příhoda s duchem" (tma, šramocení, povídal, ektoplasmou, kněz)
1.3. Zadání C: "Návštěva mohyly" (pasti, svit, neoživí, závan, hrom)
2. Soutěžní dílo musí být v rozsahu 1 až 3 strany A4, písmo Times New Roman, či Calibri, vel. 12, řádkování max. 1,5.
2.1. Soutěžní dílo se nesmí veřejně objevit na webu, před vyhlášením vítězů.
3. Soutěžní dílo musí být zasláno výhradně ve formátu .doc, či .docx.
4. Soutěžní dílo musí být zasláno na e-mail komise.
4.1. E-mail hodnotící komise: povidkovakomise.4fan@email.cz
5. Forma e-mailu je stanovena těmito pravidly.
5.1. Každý soutěžní e-mail musí obsahovat následující: Soutěžní povídku; nick, pod kterým autor zde na fóru vystupuje; téma, které si vybral, což musí být uvedeno následovně: "Zadání A", "Zadání B" či "Zadání C".
5.2. Do pole "předmět" v e-mailu, napište svou přezdívku, pod kterou jste zaregistrováni na našem webu.
6. Soutěžní dílo musí být zasláno v souladu s těmito pravidly nejpozději do 11.8.2013.
7. Soutěžní dílo nebude uznáno, nebude-li splňovat podmínky pro soutěžní dílo, stanovené těmito pravidly.

IV. Výhry


1. Každý, kdo se umístí na prvním (1), druhém (2) a třetím (3) místě této soutěže, má nárok na výhru, dle těchto (níže) pravidel.
2. Výhrou se rozumí:
2.1. Ocenění upomínkovým/dárkovým předmětem*
2.2. pro první (1) místo pak navíc ocenění profilu na fóru oceněním "Povídkové eso".
3. Nárok na výhru může výherce odmítnout. V takovém případě výhra připadá dalšímu neoceněnému v pořadí.
4. Organizátor soutěže smí výhru změnit, přičemž musí zůstat zachována hodnota přislíbené výhry.
5. Lhůta pro doručení výhry je stanovena na 30 dní.

V. Hodnocení

1. Hodnocení probíhá v termínu od 12.8.-23.8.2013.
2. Hodnotitelem je pětičlenná (5) komise, složená ze čtyř (4) moderátorů a jednoho (1) běžného člena fóra.(Seznam členů k dispozici v tématu se zadáním soutěže na fóru.)
3. Každý člen komise hodnotí každé řádně zaslané dílo body 1 - 5, přičemž dílo, které dosáhne nejvyššího počtu bodů v součtu všech členů komise, je dílo vítězné.
4. Proti rozhodnutí této komise není možné se odvolat.
5. Zaslané dílo není možné z hlasování vyloučit.
6. Člen komise se nesmí soutěže zúčastnit jakožto soutěžící.
7. Komise zveřejní výsledek hodnocení dne 23.8.2013.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Jakékoli porušení těchto pravidel znamená okamžitou diskvalifikaci.
2. Pokud by neoprávněně vznikl nárok na výhru osobě, která porušila pravidla, takový nárok zaniká s okamžitou platností.
3. Vstupem do soutěže každý soutěžící potvrzuje souhlas s těmito pravidly. V případě, že nesouhlasí s každým jedním bodem, nesmí se soutěže zúčastnit.
4. Organizátor soutěže si vyhrazuje veškerá práva na případné změny těchto pravidel.


*Upomínkovým/dárkovým předmětem se rozumí výrobek, který bude vyroben individuálně pro každého výherce. Pro vítěze (1. místo) pak bude navíc vyroben předmět, inspirován jeho povídkou.

Všem soutěžícím přejeme hodně štěstí a zdaru při psaní. Těšíme se na Vaše povídky!Jménem celého moderátorského týmu, bych tímto také rád poděkoval uživateli Blatman, za tento bezvadný nápad.