Výroční soutěž o Dawnguard - Druhé kolo
Přidal/a Whirt dne 01. December 2012 01:00:07
Právě skončil poslední listopadový den a to znamená i konec pro první kolo pro naši výroční soutěž o pět kusů DLC Dawnguard. Do včerejška zájemci o účast mohli posílat odpovědi na test, tak se tedy podívejme, kolik lidí se účastnilo a jak bude vypadat následující kreativní část.
Novinka
Právě skončil poslední listopadový den a to znamená i konec pro první kolo pro naši výroční soutěž o pět kusů DLC Dawnguard. Do včerejška zájemci o účast mohli posílat odpovědi na test, tak se tedy podívejme, kolik lidí se účastnilo a jak bude vypadat následující kreativní část.
Do soutěže, do které XZONE věnoval pět kusů DLC Dawnguard, se přihlásilo patnáct účastníků, kterým přišla, nebo by měla přijít, PM s aktuálním počtem bodů. Myslím si, že ačkoliv jsem účast čekal větší, tak jsem s ní mile překvapený.

Druhé kolo, jak už se několikrát psalo, se zaměří na vaši kreativitu. Vaším úkolem je vytvořit na téma „Upíři Tamrielu“ něco zajímavého či originálního. Může to být povídka/obraz/báseň/soška/naprosto cokoliv, co vám vaše fantazie nabídne. Nyní však k samotným pravidlům.

Kritéria kreativní části:
• Kolo začíná ve chvíli vypuštění novinky a bude trvat následujících patnáct dní, což znamená, že svoje výtvory můžete posílat do 15.12. do 23:59
• Výtvory se budou odesílat na stejnou e-mailovou adresu, na jakou se odesílali odpovědi na test (tzn. Skyrim4fan.soutez@gmail.com)
• Výtvory budou hodnoceny na žebříčku od 1 do 10 bodů porotou, jenž se skládá z následujících členů fóra: SkyrimAdmin, Whirt, Ligos, Diego a Nagasadowcz. Každý porotce dává body individuálně, tzn. že v celkovém součtu může být maximální počet získaných bodů v druhém kole 50 (max. počet v celé soutěži 80). Body se přičtou k výsledkům z testu, a pět lidí s největším počtem bodů se stane výherci.
• Je přísně zakázáno kopírovat cizí výtvory pod trestem vyloučení ze soutěže
• Všechny výtvory budou po skončení soutěže k nahlédnutí zde na webu

To by k pravidlům druhého kola bylo vše.

Řešení testu z minulého kola:
Jako bonus pro zvědavce a lidi, kteří by si chtěli test vyzkoušet jen tak nanečisto, aby si prověřili svoji znalost Prastarých Svitků, jsem se rozhodl uvolnit řešení testu, které je následovné.

BOHOVÉ
1. Pláň Oblivionu Herma-Mory je...
a) Věž, jenž zobrazuje velikost Hermova vědění, jenž najdou jen ti kteří jsou ho hodni.
b) Nekonečná knihovna skrývající zapomenuté vědomosti.
c) Labyrint, na jehož konci se skrývá klíč ke všemu vědění.
d) Neurčité místo plné mlhavých myšlenek.

2. Jaký bůh je v Hammerfellu považován za obdobu Akathoshe (prvního boha na Počátku)?
a) Tu'whacca
b) Sep
c) Ruptga
d) Satakal

3. Clavicus Vile je většinou vyobrazován jako...
a) Jako drak.
b) Stvoření lidské postavy s ocasem, rohy, kopyty a nelidskou tváří.
c) Muž s maskou jelena (na níž jsou parohy) u jehož nohou stojí pes.
d) Rohatý muž malé postavy u jeho nohou sedí pes jeho velikosti.

4. Bůh práce a obchodu je:
a) Zenithar
b) Xarxes
c) Jephre
d) Stendarr

5. Julianos je bůh:
a) Slitování
b) Moudrosti a logiky
c) Farem
d) Cyklu života a smrti


LIDÉ
6. Kdo pronesl citát "Nejlepší metody jsou předávány těmi, kdo přežili" jenž se poprvé objevil v TES: Arena?
a) Král Eplear
b) Gaiden Shinji
c) Ysmir Wulfharth
d) Král Lysandus

7. Koho z následujících Uriel VII považoval za věrného poddaného?
a) Corvus Umbranox
b) Gaiden Shinji
c) Král Lysandus
d) Jagar Tharn

8. Kolika let se dožil Mannimarco?
a) 1130
b) 2456
c) 48
d) 101

9. Kde se můžeme často setkat s postavou jménem Ancano?
a) Riverwood
b) Winterhold
c) Imperial City
d) Solitude

10. Čím se proslavil Ysmir Wulfharth?
a) Snažil se udržet klan Direnni ve Skyrimu.
b) Byl silným odpůrcem Numidia
c) Podporoval Hoaga zabijáka elfů.
d) Žil a zemřel... třikrát. Nakonec se stal králem podsvětí.


KULTURA
11. Co v jazyce Ayleidů znamená "Mathmalatu"?
a) Zlatý dům
b) Slavný rytíř
c) Domov pravdy
d) Smrtelní bohové

12. Jaký měsíc ve světě Tamrielu je náš Únor?
a) Ledopád
b) Sluneční šero
c) Jitřenka
d) Sluneční úsvit

13. Turdas je ve světě Tamrielu označení pro:
a) Čtvrtek
b) Úterý
c) Nový rok
d) Oslavy sklizně

14. Který z úryvků je z písně Age of Aggression?
a) ...on the day of your death we'll drink and we'll sing... (v den tvé smrti budeme pít a budeme zpívat)
b) ...For the darkness has passed, and the legend yet grows... (Za tmy se prochází a legenda roste)
c) ...And the braggart did swagger and brandish his blade... (tlučhuba se chvástal a čepelí oháněl)
d) ...In your great honor we drink and we sing... (Na tvoji počest my pijeme a zpíváme)

15. Co má ve znaku Rod Hlaalu?
a) Čepel
b) Váhu
c) Brouka
d) Oko

HISTORIE
16. Rudá hora v průběhu historie měla dvě zničující erupce, kdy se odehrály?
a) V merethic a čtvrté éře
b) V první a čtvrté éře
c) V druhé a třetí éře
d) V všechny v první éře

17. Za vlády kterého císaře/císařovny žil Jagar Tharn?
a) Kintyra II
b) Cephorus I
c) Uriel Septim VII
d) Uriel V

18. Druhá éra končí:
a) Poté, co Tiber Septim si podmanil všechny provincie Tamrielu.
b) Po prvním výbuchu Rudé hory
c) Redguardskou rebelií na ostrově Stros M'kai
d) Po tisíci letech trvání této éry.

19. Věž z Bílého zlata byla postavena...
a) V první éře
b) V merethic éře
c) Na počest úmrtí smrti krále Ayleidů
d) Jako důkaz opovrhování lidskou existencí

20. Na úplném počátku Dawn ery (Éry úsvitu)...
a) Se Akatosh objevil v beztvaré prázdnotě.
b) Vznikl Nirn.
c) Vznikl vesmír.
d) Lorkhan si představuje nový svět - planetu zvanou Nirn.

BESTIÁŘ
21. Jaké zvíře je nedílnou součástí Vvanderfellského těžebního průmyslu?
a) Guar
b) Nix-Hound
c) Kwama
d) Strider

22. Čím se Trollové vyznačují?
a) Májí výborný čich
b) Mají výborné regenerativní schopnosti.
c) Často přenášejí nemoci
d) Jsou velmi odolní vůči magii

23. Kde můžete narazit na vlkodlaky?
a) Severozápad Tamrielu
b) Sever Tamrielu
c) Po celém Tamrielu
d) Severovýchod Tamrielu

24. Jak vznikly Draugriové?
a) Mnoho z nich byli následovníky Dračích kněží, když kněz zemřel, jeho následovníci se stali nemrtvými a byli pohřbeni s ním.
b) Kdysi dávno Nordští válečníci udělali jednu z největších chyb, byl to příšerný hřích, za nějž na ně mocný mág uvalil kletbu, kdy jejich duše nenajdou klidu.
c) Byli to staří válečníci, jenž se sami dobrouvolně rozhodli strážit hrobky mocných Nordských válečníků.
d) Nikdo neví jak vlastně vznikly. Je to pouze spousta dohadů a žádný není pravdivý.

25. Která z následujících kreatur přenáší takzvanou "Blight disease"?
a) Bonewalker
b) Zombie
c) Rat
d) Ascended Sleeper

KNIHY
26. Ve kterém z dílů Elder Scrolls se poprvé objevila kniha "Bone" (Kost)?
a) Daggerfall
b) Morrowind
c) Oblivion
d) Arena

27. Čím končí kniha "Purloined Shadows" (Ukradené stíny)?
a) Učednice ukradne Plášť Nocturnal a mistr je pohlcen stíny.
b) Učednice i mistr jsou pohlceni stíny.
c) Učednice je pohlcena stíny a mistr ukradne Plášť Nocturnal.
d) Učednice a mistr utečou avšak plášť Nocturnal nezískají.

28. V knize "Broken Diamonds" je zmíněna obřadní píseň, jaké je její jméno?
a) Niben
b) The Following
c) Sephavre
d) Odai

29. Kolik knih napsal historik Melarg?
a) 1
b) 3
c) 4
d) 7

30. Kterou z těchto knih napsal Adonato Leotelli?
a) Bone (Kost)
b) Purloined Shadows (Ukradené stíny)
c) Ghost in the Storm (Duchové v bouři)
d) Divad The Singer (Zpěvák Divad)

Přejeme všem soutěžícím štěstí a těšíme se na jejich výtvory!