Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Izolace

Přidal Arthis dne 26.12.2016 23:57
#1

Hodím po strážci krumpáč, tak abych ho trefil do nejslabšího místa na brnění a zároveň ho vyvedl z rovnováhy. Poté použiji kouzlo Živelný proud a namířím mu ho do místa, kam jsem ho trefil krumpáčem.

Přidal KinimodLP dne 27.12.2016 14:16
#2

Zvednu hlavu ke stropu a pak se co nejrychleji rozeběhnu k trpaslíkovi, kterého popadnu za nohy a začnu ho táhnout směrem ven z chodby. Zároveň pokývnu na mého spolubojovníka, aby mi s ním šel pomoct. Budu se snažit nemluvit, abych na sebe neupoutal pozornost strážného a ten se např. nezačal ohánět.

Přidal Aurelius dne 28.12.2016 22:29
#3

Na pokyn Kočičáka mu pomohu s omráčeným trpaslíkem, abychom se dostali pryč z místa možného zasypání. Budu přitom dávat pozor na nohy, protože nemám tak dobrý zrak ve tmě jako on.

Přidal Adrian_S dne 28.12.2016 23:35
#4

KinimodLP -- Aurelius --- Arthis

VŠICHNI: https://youtu.be/...

Tiše ses rozeběhl k trpaslíkovi, který se začínal probírat. Vydávál sice bolestné zvuky, ale díky závalu nebylo nic slyšet. Tvůj spolu-horník se přidal do odtahování. Když už jste byli oba v osvětlené části i se zraněným, z temné chodby se ozvalo...

"AHA, TEĎ UŽ NEUTEČETE!" zraněný strážce si promnul oči a popadl konečně svůj meč, jenž měl připnutý na zádech.


--

Než jsi stačil zničit lucernu, všiml sis kocoura, jak na tebe kýve hlavou a jasně ti značí, co chce učinit. Pochopil's, že chce zachránit trpaslíka odtažením do bezpečné vzdálenosti a také to provádíš. Se společnou pomocí a v tichosti ho popadáš za končetiny, táhnete ho o několik sáhů zpět. Když už se dostanete do světlé části chodby, z temnoty se ozvalo...

"AHA, TEĎ UŽ NEUTEČETE!" zraněný strážce si promnul oči a popadl konečně svůj meč, jenž měl připnutý na zádech.

---

Jen, co dořekl svou výhružku, neváhal's a hodil po něm krumpáč. Snažil ses zasáhnout neslabší místo, to jsi ovšem díky brnění a rostoucímu adrenalinu nedokázal zpozorovat. Nástroj ho praštil ostrou hranou přímo do hrudníku, na plátech se mu vytvořil malý důlek. Strážce chtěl zaútočit, ale tímto útokem jsi ho překvapil.

V mžiku jsi zaujal pozici pro vytvoření kouzla, připravil sis ruce a natáhl je ke strážci... ale nic nevyšlo. Ozbrojenec se na tebe podíval a čekal, co uděláš.

VŠICHNI: Nade všemi se objevuje stále více padající horniny...

http://imgur.com/3SIKcpf.jpg


- - - - - - - - - -

LordeS -- Sarako


- - - - - - - - - -

MightRider -- Tondulín

Skrčil ses ke srnci a začal si o paroží přeřezávat pouta. Protože byla pouta už několikrát neúspěšně poškozená, nyní se ti to povedlo a konečně padla na zem (% na sílu - úspěch). Máš volné ruce, cítíš v nich úlevu.

--

Řekla sis myšlenku a usmíváš se do dáli. Během této chvíle se ti opět ozvalo v břichu mručení, tentokrát hlasitější.

OBA: Můžete spolu volně komunikovat, pokud chcete. Mapka uvedená níže vám ukazuje, co vidíte. Pokud budete zkoumat terén a hledat tak možnou cestu skrze močál, znázorním vám to.

http://imgur.com/QeoXPiK.jpg

Přidal Arthis dne 29.12.2016 20:39
#5

Průser, pomyslím si. Nechám natažené ruce před sebou ve znamení zastavení. "Počkat! Nevidíš, že se tohle místo rozpadá? Jestli se mě tady budeš snažit zamordovat, stejně potom sám umřeš. Nemyslíš, že to je zbytečné tady na tomhle prohnilým ostrově takhle umřít? Proč tady jsi? Kolik tě král platí? Stojí ti za to tady umřít?"

Přidal KinimodLP dne 29.12.2016 20:54
#6

„Fajn, tohle už asi hrst zeminy nevyřeší.“ shýbnu se a znovu popadnu trpaslíkovy nohy, „Utíkej!“ zakřičím a očekávajíc, že mi horník znovu pomůže se rozeběhnu směrem ven z tunelu.

Přidal Tondulin dne 30.12.2016 00:01
#7

Stále budu sedět na větvi a odpočívat dokud nepřijde druhý elf.

Přidal Aurelius dne 01.01.2017 23:12
#8

Bez jakéhokoliv zaváhání popadnu znovu trpaslíka a poběžím s Kočičákem ven z dolů.

Přidal MightRider dne 01.01.2017 23:35
#9

Budu následovat elfkou již vyšlapanou cestu přes bažinu na další ostrůvek.

Přidal Adrian_S dne 02.01.2017 18:48
#10

KinimodLP -- Aurelius --- Arthis

VŠICHNI: https://youtu.be/...

Popadl jsi trpaslíkovy nohy a zatáhl za ně. S pomocí tvého spolu-horníka jste ho dotáhli o kus dál, ovšem strážný před tebou se rozeběhl s mečem. Chtěl již seknout, dřív ale na něj spadla zemina ze stropu a shodila na zem... ke vší smůle i na trpaslíka. Další kamení ho zavalilo a zadní chodba už dávno zapadla horninou.

--

Popadl jsi stejně jako tvůj kočičí spolu-horník trpaslíkovy nohy a zatáhl za něj. Společnou silou jste ho dotáhli o kus dál, ovšem koutkem oka sis všiml, jak do jednoho pilíře silně narazil elfí horník, jenž měl pracovat s kočičákem. Pilíř prasknul a jakmile na zem spadly trámy, strop se propadl a zasypal jak jeho samotného, tak i strážného s trpaslíkem.

---

Řekl jsi svou obhajobu, i když kolem padala zemina. Ozbrojenec pod helmicí odfrkl, "ZABIJU TĚ!" a napřahoval mečem k útoku. Než stačil pustit zbraň na tebe, do zad vrazil elfí horník a rozhodil mu rovnováhu. Praštil ho krumpáčem po zádech, ale nic mu neudělal, strážný se ovšem stačil vzpamatovat a místo toho, aby zaútočil na tebe, chytl jednou rukou elfa za hrdlo, chvíli ho škrtil a velmi silně ho odhodil do strany. Ke vší smůle, zrovna na ztrouchnivělý pilíř, který držel tuto chodbu pohromadě. Jakmile dopadly trámy na zem, ve vedlejší chodbě došlo k závalu. Strážný se nyní dívá směrem k závalu.

KINIMODLP & AURELIUS: Nyní máte dvě možnosti, co učiníte: Pokusíte se zachránit trpaslíka před totálním závalem (% na společnou sílu) nebo ho necháte zemřít a utečete do bezpečí. Avšak vás pozoruje druhý ozbrojenec.

http://imgur.com/RS4Lz6C.jpg


- - - - - - - - - -

LordeS -- Sarako


- - - - - - - - - -

MightRider -- Tondulín

Vydal ses stejným směrem, jako elfka a povedlo se ti bez potíží dostat na druhý ostrůvek. Před sebou vidíš dvě mohutné vrby (smuteční), na které lze vylézt, ovšem jedna vypadá trochu strouchnivěle. Nejbližší k tobě je obývána elfkou. Kolem sebe vidíš několik drobných rudých kvítků.

--

Sedíš na větvi a užíváš si pohled do okolí.

OBA: Můžete spolu volně komunikovat, pokud chcete. Mapka uvedená níže vám ukazuje, co vidíte. Pokud budete zkoumat terén a hledat tak možnou cestu skrze močál, znázorním vám to.

http://imgur.com/aSdZ6de.jpg

Upravil/a Adrian_S dne 03.01.2017 16:49

Přidal Aurelius dne 04.01.2017 20:55
#11

„Zatraceně...“ pronesu v momentě kdy spadne část zeminy na elfa, stráže i trpaslíka. (Jak moc je trpaslík zavalený?) „Zkusíme ho vytáhnout nebo zdrháme?“ zeptám se Kočičáka.

Přidal Arthis dne 04.01.2017 21:07
#12

"Pomozte trpaslíkovi!" křiknu na člověka s kočičákem. "Já zatím zabavím strážce," s tím seberu největší možný kámen, se kterým budu moct házet a hodím ho po strážci. "Hej, špekoune, nechvástal jsi se, že mě zabiješ?"
(Kdy budu moct používat magii?)

Upravil/a Arthis dne 04.01.2017 21:08

Přidal MightRider dne 04.01.2017 23:37
#13

"Vidíš tam něco?"

Přidal KinimodLP dne 05.01.2017 17:45
#14

„S bezvědomým trpaslíkem se nemáme šanci dostat ven!“ zakřičím, ale i přes to půjdu pomoct s jeho vyprošťováním.

Přidal Tondulin dne 05.01.2017 18:34
#15

"Akorát pár světýlek na druhém břehu, můžeš se tam zajít podívat, třeba najdeš nějaké jídlo. Jestli na to teda máš odvahu." Při poslední větě se na elfa otočím a usměju se, jinak zůstanu stále sedět na větvi.

Přidal Adrian_S dne 07.01.2017 11:27
#16

KinimodLP -- Aurelius --- Arthis

VŠICHNI: http://imgur.com/...

Řekl jsi svůj názor a popadl trpaslíka za ruce. Zatím čekáš, zda se k tobě někdo připojí.


--

Ptáš se kočičího horníka, co s trpaslíkem. On ti na to ale neodpověděl, místo toho ho popadl za ruce a čeká, jestli se k němu někdo připojí.
Vidíš, že je trpaslík zavalen z části několika velkými kusy kamení a zeminy až do půlky páteře.

---

Předtím, než ses rozhodl sebrat kámen a hodit ho po něm, ses divil, proč nemůžeš kouzlit. Nenapadá tě důvod tvé nemožnosti, ale v této chvíli na to nejspíš nenajdeš odpověď. Sebral jsi největší kámen, který dokážeš unést a hodil jsi jej po strážci. I když byl trochu zmatený, v poslední chvíli se uhnul, a tys na něj křikl svou řeč.

"Pomodli se naposled!" připravil si zbraň a rázným krokem k tobě vyšel.

KINIMODLP & AURELIUS: Rozhodněte se v tomto tahu, co chcete udělat, neboť dojde k závalu, ve kterém už nic neuděláte.

http://imgur.com/RS4Lz6C.jpg


- - - - - - - - - -

LordeS -- Sarako


- - - - - - - - - -

MightRider -- Tondulín

Zeptal ses a elfka ti odpověděla.

--

Odpověděla jsi elfovi.

OBA: Bylo by nejlepší, kdybyste spolu nyní komunikovali, ať nemusím psát pro vás takto PŘÍLIŠ krátké tahy!

http://imgur.com/aSdZ6de.jpg

Upravil/a Adrian_S dne 07.01.2017 11:28

Přidal MightRider dne 07.01.2017 15:34
#17

Vydám se k ní směrem pod strom. "Myslíš támhleto? Odvahu mám. Ovšem nevím, co máš za lubem ty?"

Přidal Tondulin dne 07.01.2017 15:40
#18

"Doteď jsi šel za mnou a když jsi tu tak básnil o té spolupráci, je čas se vystřídat. Teď by jsi měl najít vhodnou cestu ty, nemyslíš?"

Upravil/a Tondulin dne 07.01.2017 15:43

Přidal MightRider dne 08.01.2017 22:22
#19

"To zní fér. Ale ještě předtím, jak se jmenuješ?"

Přidal Tondulin dne 08.01.2017 22:48
#20

"Nevím k čemu ti bude moje jméno, když se za chvíli nejspíš budeš topit v bažině, ale pokud ti to pomůže. Jmenuji se Cynthia."

Upravil/a Tondulin dne 08.01.2017 23:36