Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba • Pilíře Vědění

Přidal Aurelius dne 01.04.2016 22:05
#1

https://i.imgur.com/DxQA9zq.png
http://i.imgur.com/GawSWpE.jpg

Jedná se o veškeré dodatečné informace pro DrD Hrozba. Zahrne informace o důležitých herních mechanizmech, klíčových a známých postav.


Původně jsem zamýšlel toto všechno obsáhnout ve starém tématu zvaném "Hrozba • Diskuze" nicméně jsem narazil na nemalé problémy a toto je jedno z nejlepších řešení. Jak si poradit z kapacitou a přehledností. Přechod na TK jsem zamítl kvůli tomu, že Hrozba je zdejší záležitost a měla by zde zůstat v jakékoliv podobě. "Hrozba • Diskuze" se vrátí ve své staré podobě a bude sloužit i jako onen sváteční speciál, aby se nejednalo o zbytečné mrtvé téma.

Podle zpětné vazby uspořádané v tématu pro Hrozbu III. byli hráči pro rozšiřování tohoto tématu.. proto se budu snažit co nejrychleji sestavit seznam všech klíčových postav.


http://i.imgur.com/bXIWcI6.pnghttp://i.imgur.com/olvyo3U.pnghttp://i.imgur.com/EsQm3jS.png

Vše co zde naleznete platí globálně v celé Hrozbě (bez rozdílu na díl)
výjimku tvoří pouze v případě, že je to přímo napsáno.

• • •

Jednotlivé postavy budou rozděleny podle kategorií a bude přidán i obsah,
aby jste se lépe mohli orientovat a snáze vše našli.

• • •

Ačkoliv budou postavy obsahovat krátké životopisy, důležité okamžiky budou začerněny a přečíst je bude možné pouze na pomoci myši. Tím se zabrání nechtěnému přečtení nějakého spoileru.

• • •

Téma bude rovněž obsahovat informace, které můžete využít při psaní životopisu k přihlášce.
Také vám trošku přiblíží kdo stojí v čele Hrabství v Cyrodiilu a celkově situaci v Hrozbě. Rovněž obsáhne i seznam hráčů, kteří postavu již potkali (aby poté nemuseli dlouze vzpomínat) a taktéž její působení v Hrozbě.

• • •

Rozdělené na více příspěvků je to z důvodu přehlednosti, lepšího hledání a hlavně kvůli tomu, že jsou nějakým způsobem omezeny (asi) BB-kódy na příspěvek a prohlížeče už to pak nedávají v editační podobě.

• • •

Dotazy, návrhy či připomínky můžete klidně podávat formou PM či na chatu ;)

http://i.imgur.com/iHC7HYY.png

OBSAH
---------------

I. Cyrodiilská Univerzita - ODKAZ
(Dremwus Palagán, Icarius Globullus, Xarie Vici, Mirabelle Sarric,
Alawen Silverwoodová, Dro'Barri, Belius Arterius, Selena Benoch
Finn, Lora - již brzy: Mariana, Serana, Gaturn, Eris, Andreas, Umara)


II. Cyrodiilští hodnostáři, významní obchodníci a členové známých rodů - ODKAZ
(Titus Mede II., Corrientis, Karlirah Jannus, Luven Rulian, Lucius Valerius, Nir, Tyrwin Calus, Narina Calus,
Kaslow Calus, Sabrina Calus, Aretino Calus, Lukrécia Valerius, Serana Arterius, Belius Arterius)Upravil/a Aurelius dne 02.01.2018 00:06

Přidal Aurelius dne 01.04.2016 22:06
#2
Arcimágové napříč díly textové hry Hrozba

Seleth
(Hrozba I.)
(od počátku - #421)

#421 - #1354 Univerzita vedena zástupcem Arcimága Tandilem.

Solus Wictus
(Hrozba I.)
(#1354 - #4319)

#4319 - #4552 Univerzita vedena zástupcem Arcimága Tandilem.

Dremwus Palagán
(Hrozba I., Hrozba II., Hrozba III.)
(#4552[H1] - #1571[H3])

Valindor Benoch
(Hrozba III.)
(#1571 - doposud)Výpis PROFESORSKÉHO SBORU


Cyrodiilská Univerzita


Valindor Benoch (Arcimág)

Dremwus Palagán (zástupce Arcimága)

Alawen Silverwoodová

Fairwen Spellorová

Selena Benochová

Serana Arterius

Bdící Talar

Xarie Vici

Škorpias Vici

Kvestor Reman Lex

Mirabelle Sarric

Icarius Globullus (zástupce Arcimága)

Fallen Merle

-------------------------------------------------------------------------

Cyrodiilská Univerzita - EXTERNÍ PROFESOŘI

Během dnů kdy nemají domluvené přednášky je na Univerzitě zpravidla nezastihnete.


-------------------------------------------------------------------------

Cyrodiilská Univerzita - ČLENOVÉ UNIVERZITNÍ STRÁŽE

Skupina dobrovolníků střežící Univerzitu před nepřáteli a jakoukoliv další hrozbou. Uskupení vzniklo krátce poté co vyhlásila Univerzita nezávislost a již nadále nemohla čerpat legionáře na ochranu svých hradeb a pozemků.
Mezi zakládající členy bezpochyby můžeme zařadit: A. D. Arteria, Hanze a Finna

Finn

Lora


-------------------------------------------------------------------------

Cyrodiilská Univerzita - VÝZNAMNÍ NOVICOVÉ

Andreas

Mariana

Nelwin Palagánová

Umara

Gaturn

Eris

Kirsten Erarsen

S'jirra

S'fara

-------------------------------------------------------------------------

Cyrodiilská Univerzita - OBYVATELÉ


Postavy jenž mají povolení od Arcimága či jeho zástupce přebývat na Univerzitě a využívat prostory magické Univerzity pro své účely. Podmínkou však je nenarušování řádu a výuky Univerzity.-------------------------------------------------------------------------

Cyrodiilská Univerzita - PLÁN PŘEDNÁŠEK

Rozpis předkášek


-------------------------------------------------------------------------

Cyrodiilská Univerzita - Listina profesorů

Seznam profesorů

-------------------------------------------------------------------------

Cyrodiilská Univerzita - SÍŇ PADLÝCH

Památník


Upravil/a Aurelius dne 17.08.2019 00:34

Přidal Aurelius dne 08.04.2016 23:38
#3


Věž z Bílého zlata - CÍSAŘOVA RODINA

Císař Titus Mede II.

-------------------------------------------------------------------------

Věž z Bílého zlata - CÍSAŘOVY PORADCI

Nejvyšší mág Stenus Tarn

Nejvyšší kněžka Sawen Thregor

Kancléř Balion Christian Talarian

Vrchní Cyrodiilský generál Lucius Valerius

Důstojník Nir, velitel Penitus Oculatus v Cyrodiilu

-------------------------------------------------------------------------

Imperial City - ČLENOVÉ RADY STARŠÍCH

Zbylý členové rady, kteří mají velké slovo během veškerých jednání. Zmíněny budou jen a pouze ti,
kteří sehrávají či sehráli v příběhu Hrozby velkou roli. Ostatní by bylo zbytečné zmiňovat..


BRZY BUDE DOPLNĚNO


-------------------------------------------------------------------------

Imperial City - ROD CALUS

Členové rodu Calus v Imperial City. Jejich moc se soustředí právě na hlavní Císařské město
kde vlastní dvě velmi významné budovy a jejich představitel Tyrwin Calus je velitelem Císařovi gardy.

Rodokmen

Tyrwin Calus

Narina Calus

Kaslow Calus

Sabrina Calus

Aretino Calus

-------------------------------------------------------------------------

Imperial City - ROD VICI

Členové rodu Vici v čele s nejstarším členem rodu Scipiem Vici. Jedná se o momentálně nejmocnější rod
v Imperial City a okolí ačkoliv jejich popularita klesla společně s odchodem hl. představitele z legie na důchod.


Scipio Vici

Lyra Vici

Flavius Vici

Laurana Vici

Appius Vici

-------------------------------------------------------------------------

Imperial City - ROD VALERIUS

Členové rodu Valeriů v čele s nejstarším členem rodu Luciem Valeriem. Jedná se o poměrně upadající
rod a postupně vymírající. Přesto vše však vlastní arénu uvnitř Císařského města a jsou příbuzní z jedním z hrabství.

Vrchní Cyrodiilský generál Lucius Valerius

Rainwald (Mottiere) Valerius

Lukrécia Valerius

BUDE DOPLNĚNO RODOKMENEM

-------------------------------------------------------------------------

Imperial City - ROD ARTERIUS

Členové rodu Arteriů je rozdělen na dvě části.. v čele Cyrodiilské části rodu byl až do nedávna Aurelius D. Arterius
nyní jen těžko říci kdo převezme jeho otěže v čele rodu. Vysokoskalskou část rodu vede nejstarší žijící člen
Klargus Arterius - mimo jiné generál Vysokoskalské legie.


Aurelius D. Arterius

Serana Arterius

Belius Arterius*

Edwin Monet**

BUDE DOPLNĚNO RODOKMENEM


-------------------------------------------------------------------------

OSTATNÍ VÝZNAMNÉ POSTAVY

Jedná se o seznam důležitých postav, které nejsou kategoricky přiděleny do žádné z hl. skupin - prozatím.

Freydia Faarser (Brumská hraběnka)

Enriguette Rolstonová

Ley Rullus

Carina LaRouche

Gilfre Haynová

Anita Haynová


Upravil/a Aurelius dne 28.04.2019 20:18

Přidal Aurelius dne 15.05.2016 23:33
#4Císařská armáda


-------------------------------------------------------------------------

Agenti Penitus Oculatus


Důstojník Nir, velitel Penitus Oculatus v Cyrodiilu

Livie Salviová

-------------------------------------------------------------------------

Mágové Bělo-Zlaté věže


Stenus Tarn
Kalerion
Elanya "Ela"Ravenrinová
Corrinetis (býval členem)
Cariel
Cassia LaRouchel
Raen Caro
Prozatím neprozrazeno!
Meligulus Vita

-------------------------------------------------------------------------

Slavní generálové Císařství

Vrchní generál Cyrodiilu, Lucius Valerius

Klargus Arterius

Lorgen Corndwald

Lewin Falbert


-------------------------------------------------------------------------

Významní důstojnici legie


Legát Amragor

Legát Antonius Gratus

Legátka Rikke

Legát Isaac

Kvestor Pelena

Legát Atius

Kvestor Armin

Nezaznělo!

Kvestor Belius Arterius


-------------------------------------------------------------------------

Významní legionáři


Theodor

Angela

Oleg

Belethor

Sven

-------------------------------------------------------------------------

Spojenci legie

Nilven

-------------------------------------------------------------------------

Císařská armáda - SÍŇ PADLÝCH

Památník


Upravil/a Aurelius dne 26.04.2019 22:54