Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 16.10.2020 23:21
#1

→ Tah 767

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Zkontroloval sis své vybavení a ujistil se, že máš vše. Carina se mezitím dostatečně soustředila, aby mohla provést teleportační kouzlo. Jakmile jsi ji chytl za ruku vyřkla zaklínadlo a s modrým zábleskem jste se přesunuli na jiné místo.

Jen co modré světlo pominulo zaslechl jsi hlahol lidí, legionářů a zbrojnošů, kteří měli na starost střežení hlavní brány města. Stáli jste před stájemi, které se pozvolna plnili koňmi návštěvníků a hostů. Fronta u brány relativně rychle odsýpala, protože se nenašel nikdo, kdo by pokynům zbrojnošů a legionářů odporoval. Legionář sedící za stolkem se vždy tázal na jméno, účel návštěvy a následně byl dotyčný kdo chtěl vstoupit prohledán a poučen. Ti, kteří u sebe měli zbraně byli vyzváni, aby je odložili do připravených stojanů, na které dohlížela jiná skupinka zbrojnošů. (Legionáři pocházejí z oddílu legáta Amragora, které tu zanechal pod velením Angely. Zbrojnoši jsou namíchaní, jedni mají zbroj Chorrolu, jiní mají barvy vojska, které pod velením Rolstonové pomáhalo obsadit město.) Část brány byla zatarasená vozem, který popojížděl jen, když mu k tomu dal sedící legionář povel.

Všiml sis, že se cestou k bráně blíží početná jízdní skupina rytířů v těžkých zbrojích. Odhaduješ něco kolem dvaceti jen před pěticí vozů, dva z nich byly určeny pro přepravu lidí, zbylé tři vezly náklad. Za vozy se nacházela další početná skupinka, přesný počet jsi, ale odhadnout nedokázal. Z dálky se zdá, že barvy na vozech i pláštích rytířů budou shodné jako u zbrojnošů. (skupina dorazí za dva příspěvky k bráně)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulin
Vešel jsi dovnitř. Nemusel jsi se dlouho rozhlížet nebo někoho hledat. Spatřil jsi téměř všechny obyvatele sídla. Adrianna se soustředila na několik zaklínadel zároveň a snažila se společenskou místnost co nejvíce poklidit. Belius seděl s hlavou v dlaních u stolu, pookřál až ve chvíli, kdy zaslechl tvůj hlas. Chocholka pomáhal Adrianně s úklidem tím, že otíral židle a sklízel včera použité nádobí.

„Ahoj!“ mávla na tebe Adrianna a pokračovala i nadále v úklidu. Belius pozvedl hlavu z dlaní, zívl a pomalu se postavil na nohy.
„Zdar! To byla kalba včera panečku…“ prohlásil a protáhl se, „Chudák Flavius zvracel celou noc…“ zívl znovu, „Musí víc trénovat.“ pokračoval pozvolna Belius a svoje kroky volil s rozvahou. Bylo na něm patrné, že není ještě úplně v pořádku. Adrianna ně něj jen koukla a zakroutila hlavou.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
„Dělej jak uznáš za vhodné.“ odpověděl ti Appius na tvůj návrh. Za soustředil jsi se, vybral vhodné místo na polorozpadlé věžičce, na níž postával mág sesílající ledové střeli. Byl již uprostřed vyvolání, když jsi kouzlo seslal. Ledová koule dopadla jen jedna, ale mág byl nucen urychleně jednat, kouzlo neodrazil, došlo k explozi, která značně poškodila již tak poškozenou věžičku. Jakmile pominul prach a kouř mága jsi na věžičce nespatřil. Buď si ho skutečně zasáhl nebo se stihl před střelou ukrýt.

„Dobrý zásah.“ zhodnotil Grithart, „Ale obávám se, že jsi ho nezasáhl. Možná poranil, ale určitě nezabil.“
„Na tom nesejde.“ mávl rukou Appius.

Vojsko se i nadále snažilo proniknout skrze neviditelnou bariéru, ale nedařilo se mu to. Bariéra držela i nadále a působila stabilně.

„Ta bariéra drží už dost dlouho. Měla by se prolomit každou chvíli.“ namítl Grithart nespokojeně.
„Možná nebude na škodu jí trochu pomoci. Vyrazte, jak řekl Škorpias, Škorpiasi ty vyraz zprava, Gritharte ty zleva. Já zůstanu ve středu. Nezapojujte se do boje přímo, buďte obezřetní a využívejte magii, když jste mágové.“ doporučil vám Appius „Snažte se prolomit tu bariéru kouzli… vůči tomu zrezlému harampádí co tu kostlivci sebrali je to zjevně imunní.“ řekl a pobídl koně vpřed.

https://i.imgur.com/jZCPGsa.png


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Přidal Tondulin dne 16.10.2020 23:32
#2

"Flavius si to může dovolit, ale důležitý je, aby jsi se ty dal dohromady, upřímně nevypadáš nejvíc svěže Belie. V kolik to začíná ta naše svatbička? Asi bych na sebe měl zase obléct něco slušného." Ještě než mi Belius stačí odpovědět, půjdu hledat svoje společenské šaty, které jsem nechal ve vile.

Přidal Sarako dne 17.10.2020 13:05
#3

Vyrazím rovnou za nějakým důstojníkem od Amragorových legionářů nebo od Rolstonové se slovy: ,,Tak jsem to stihl. Doufám, že v době mé nepřítomnosti v průběhu našeho hrdinského vítězství nad Caesarovou rebelií v Anvilském hrabství, nedošlo k nějakým nepříjemnostem." zasalutuji mu a pokračuji: ,,Bílého Guara tu většina z Vás snad zná a tady je paní Carina LaRoucheová. Byl jsem pověřen na přání Její Jasnosti Felisi Demnevanni, která se Svatby, žel Osmičce, nemůže s ohledem na nějaké komplikace ve Vysokoskalí zúčastnit, k posílení bezpečnosti. Vše je domluveno s místodržícím Delmusem. Tady paní LaRoucheová je čestným hostem hlavního navrhovatele této svatby. Bez její pomoci by nový Anvilský hrabě Ley Rullus padl za oběť Caesarovým vrahům, a Cyrodilské magická univerzita by nejspíš byla o jednu profesorku chudší."
(jméno Felisa Demnevanni by mělo být na seznamu pozvaných hostů)

Upravil/a Sarako dne 17.10.2020 20:14

Přidal scorpioncz dne 17.10.2020 17:59
#4

"Dobře, zkusím si vzít tu menší bariéru vpravo." Souhlasně odpovím a koněm se obloukem přesunu kus dál za kostlivce naproti bariéře. Znovu se rozhlédnu, zda-li mi tato pozice dá nový náhled na bojiště, třeba něco, čeho jsem si před tím nevšiml a nakonec vyvolám jednoduchou ohnivou šipku, kterou hodím na bariéru. Budu sledovat, jaký efekt ono kouzlo má a zda-li má cenu pokračovat v magickém bombardování. Taktéž si znovu vyvolám vlka, protože předpokládám, že již není mezi živými (tedy pokud vím že je naživu, tak nic vyvolávat nebudu).

Přidal Aurelius dne 19.10.2020 00:22
#5

→ Tah 768

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Ignoroval jsi frontu čekajících a rovnou zamířil za jedním z volných legionářů (všichni legionáři mají téměř stejné zbroje, stejně tak zbrojnoši, nedá se poznat, který z nich má vyšší hodnot), který měl nejspíš za úkol dohlížet pouze na pořádek a zasáhnout až v případě, že se návštěvníci nebudou chtít podrobit pravidlům nebo se nebudou chovat ukázněně.

„Slyšel jsem o vás.“ připustil legionář a prohlédl si tebe i Carinu, „Myslím si, že nedošlo k žádným problémům, které by stály za zmínění. Město je pod dohledem místodržícího Delmuse Helbona a vojenské síly koordinuje kvestorka Angela s Rolstonovou.“ odmlčel se nakrátko, „Vydržte... zavolám vám někoho kompetentnějšího.“ odvrátil se od vás a křikl na legionáře sedícího za stolem. Ten se jen ohlédl, všiml si, že na něj jiný legionář mává a přenechal řešení u stolu jinému.
„Bílý Guar a Carina LaRouchová.“ představil vás příchozímu legionáři v lehké zbroji, skrze otevřenou přilbu bylo patrné, že se jedná již o staršího muže, který je ve službě mnohem déle. „Máš je na seznamu pozvaných hostů, Kastave? Ještě pak paní Felisi Demnevanni.“
„Ano. Tahle jména tam byla.“ potvrdil legionář Kastav, „Můžeš je pustit dovnitř, ale nejprve musí odložit zbraně a ideálně i přilbu. Ve městě pro dnešní den kvůli bezpečnosti platí zákaz nošení jakéhokoliv zbraně na veřejnosti včetně těch, co máte jen připnuté u pasu. Výjimky jsou uděleny jen legionářům a zbrojnošům od Rolstonové, zkrátka těm, co dohlížejí na bezpečnost. Pokrývky hlavy nejsou vyloženě zakázané, ale v blízkosti chrámu a jiných vytipovaných bodů, které jsou klíčové pro svatbu budete vyzváni k jejímu sundání. Tak to prosím respektujte, protože zbrojnoši od Rolstonové jsou v tomto případě velmi důslední a kapacita místního žaláře není nekonečná.“ dodal s úsměvem.
„Díky. Myslel jsem si to, ale chtěl jsem se ujistit.“ odpověděl mu spokojeně legionář, „Prý mají pomoci s posílením bezpečnosti.“
„V pořádku. Jestli je to tak… pak se hlaste nejspíš u Rolstonové ta se o tohle stará, nejspíš vám i udělí výjimku k nošení zbraně... akorát možná budete muset změnit ohoz. Kdoví.“ pokrčil rameny, „Co se týče těch zbraní. Měl byste je správně odložit a nechat zde. Samozřejmě vám je necháme odnést k Rolstonové, která vám je pak vydá až se domluvíte na nějaké té spolupráci. Souhlas?“ podíval se na tebe a Carinu, „A vás paní… prosím, abyste omezila svoji magii. Teleportace je omezená a jakkoliv se pokoušet obejít nařízení by mohlo pro vás skončit bolestivě.“ zakončil s upřímným výrazem ve tváři.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulin
„Budu v pořádku. Jen se trošku projdu, nadýchám čerstvého vzdoušku a bude mi mnohem lépe.“ usmál se Belius, více jsi Beliovu pozornost nevěnoval ani ostatním v sídle. Vyrazil jsi hledat své uschované věci, které jsi zde zapomněl. Netrvalo dlouho a nalezl jsi je. Popadl je a v soukromý se převlékl do společenských šatů, které jsi na sobě měl naposledy při příležitosti tajné mise ve Valenském lese.

Belius mezitím se mezitím procházel před domem, ruce měl v kapsách a tiše si pískal až do chvíle, než se ozval sousedův hlas.
„Ty zasraný hovado!“ řval na něj soused pravděpodobně od branky, „Ještě jednou tady budete dělat podobnej bordel jako včera a nepřejte si mě! Budu si na vás stěžovat u místodržícího! Lézt mi na můj pozemek, pošlapávat kytky a rozbíjet branku! Je počkejte!“ pokračoval ve řvaní soused a přehlušil tak Beliovo spokojené popiskování. Otevřenými dveřmi jsi viděl pouze to, že Belius na svého souseda hledí vyjeveně s rukama v kapsách.

Adrianna se zatvářila provinile a Chocholka jen spokojeně otřel poslední ze židlí a s úsměvem prohlásil, „Jooo… Hoši já to nebyl. Já vytuhl zavčasu.“ zdůraznil i gestikulací rukou, „Takže… to žehlit nebudu.“
„Doufám, že to s tím stěžováním nemyslel vážně.“ povzdechla si Adrianna.
„Proč?“ zeptal se Chocholka, když usedl do židle, kterou předchvílí otřel.
„Protože tu brzy bude otec a nechci riskovat, že se rozčílí hned po ránu.“ odpověděla mu pohotově Adrianna.
„Však Belius je v tom nevinně, ne?“ otočil se na tebe a Adriannu, „Takže bych se nestresoval.“ zívl, „Zatraceně.“
„To sice ano, ale Flavius v tom moc nevinně není a co se týče mého otce.“ zatvářila se Adrianna vážně a zanechala uklízení, „On zrovna dvakrát Cyrodiilské rody v oblibě nemá, nedůvěřuje jim kvůli tomu co nám udělali před lety. Jestliže z toho budou problémy… tak si to Flavius nejspíš slízne pořádně.“
„Aha… To je pravda… Se starým pánem není moc švanda.“ konstatoval Chocholka, „Chudák Flavius.“ dodal soucitně.

„Jasně strejdo!“ zařval Belius na souseda, když za sebou zabouchával dveře. Jakmile dveře bouchly, rozhlédl se po síni. „To nám to pěkně začíná… soused mě seřve jen co vylezu z baráku a to jsem ještě neviděl ani jeho ženu.“ zakroutil hlavou nespokojeně Belius a zamířil ke stolu, „Jaké jsou vůbec plány na dnešek? Krom té svatby samozřejmě.“
„Nejprve by ses měl ustrojit, obléct si něco o trošku lepšího než je tohle, učesat se, oholit se…“ vybídla ho Adrianna, „Za chvilku přijdete tvá matka s de Peyranovou. Už teď bys měl vypadat víc reprezentativně.“
„Ona přijdete tvá matka?“ poposedl si Chocholák na židli.
„Jasně.“ odpověděl mu Belius. Chocholák na nic nečekal a porovnal si svůj límeček na oděvu, rukávy a zkontroloval, jestli má všechny knoflíky na oděvu zapnuté, není nikde špinavý, a nakonec si porovnal chocholku na hlavě. Belius na něj vrhl pobavený pohled a posadil se na okraj stolu. „Hned se do toho pustím… jen ještě chvilku.“
„A koupel by sis měl dát!“ zvolala na něj Adrianna, „Ale tu byste si měli dát asi všichni tři.“ koukla na vás vážně, „Nebo jste ji snad už absolvovali?“
„Se stihne.“ mávl na ní Belius.
„Achjo… Je mi jasné, že když dole nepřipravím vanu tak tě tam nedokopu ani jednoho z vás.“ zakroutila hlavou a opustila pokoj dveřmi, které nejspíš směřovali do další chodby a následně do místnosti určené pro koupel.
„Přijede i de Peyranka, jo?“ zeptal se Chocholka.
Belius jen přikývl.
„Se starým?“
„Prej ne.“ zakroutil hlavou Belius.
„Tak to máš pěkné osazenstvo.“ zašklebil se Chocholka, „Rolstonku jako bachařku, de Peyranku jako hosta na svatbě… fíha ty milenky se ti nějak schází na jednom místě. Ještě si říkal, že bys z té své Světlany rád udělal dvorní čarodějku do toho tvá manželka. No ty vole Belie… co když se ti to zvrtne?“ vyměnil pobavený tón za vážný až z děšený.
„Nezvrtne.“ zakroutil hlavou, „Rolstonka je šťastná s bratránkem, de Peyranka je furt se starým… mno a manželku si beru stejně z donucení. V nejhorším případě bude pětka no…“ odpověděl mu klidně Belius, „Víc se bojím toho souseda. Vypadal s tím kladivem v ruce fakt dost nasraně.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
Pobídl jsi nemrtvého koně a vyrazil za nemrtvé, kteří se snaží probojovat skrze neviditelnou bariéru. Za průhlednou bariérou jsi spatřil několik oživených nemrtvých, vypadají podobně jako nemrtvý, které vyvolal Grithart. Jestliže dojde k jejich smíšení na bojišti pravděpodobně bude velmi těžké rozlišit, jestli se jedná o vašeho nebo Arteriova nemrtvého.

Všiml sis slabých míst polorozpadlých trosek, s trochou námahy a štěstí by je přes tato slabá místa bylo možné překonat a dostat se na nádvoří i bez zrušení ochranné bariéry. Když jsi se dostatečně vynadíval začal jsi se soustředit a seslal ohnivou šipku směrem na bariéru. Úder kouzla do bariéry byl jiný než od meče, zdálo se, že bariéra se při tomto, byť jen relativně slabém úderu slabě zachvěla. Ze svých znalostí tak usuzuješ, že by mělo být možné bariéru vyřadit dlouhotrvajícím silnějším magickým úderem, případně kolika velmi silnými údery jdoucími za rychle za sebou, není však vyloučeno, že zrušení bariéry touto destruktivní metodou povede k její explozi, která zničí několik blízko se mačkajících kostlivců. Krátce po úderu na magickou bariéru sis vyvolal nazpět svého přízračného vlka, který se zjevil u nohou tvého koně.

Ledový mág, kterého jsi zdánlivě smetl z věže se zjevně dal opět dohromady a znovu seslal ledové koule, které dopadaly až z oblohy. Tentokráte jich však nebylo tolik, zmohl se pouze na dvě. Jedna z nich pomalu směřovala do tvé skupinky kostlivců (máš možnost ji v následujícím kole vhodným kouzlem buď odklonit/zničit/zmírnit dopad jejich škod) zatímco druhá směřovala mimo a pravděpodobně nikoho nezasáhne.

http://skyrim.4fan.cz/forum/attachments/mohyla_mapa_5.png


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Upravil/a Aurelius dne 19.10.2020 00:41

Přidal Sarako dne 19.10.2020 09:52
#6

,,Dobrá, přidělte mi legionáře, který mě a paní LaRocheovou zavede za Rolstonovou a zároveň mi ponese mé zbraně. Až se domluvím s Rolstonovou na pomoci s bezpečností, rád bych měl své zbraně po ruce." odepnu si opasek s meči a podám jej důstojníkovi se slovy: ,,Nehodlám se stavět proti místním bezpečnostním opatřením, ale přilbu si ponechám. Kdybych se sem přišel jen bavit, vzal bych si na sebe rovnou nějaké lepší oblečení namísto plné zbroje."

Přidal Tondulin dne 19.10.2020 16:29
#7

Po tom, co Adrianna zmíní koupel k sobě přičichnu a zjistím, že nějak extrémně nesmrdím, ale asi by bylo moudré se před svatbou omýt. "Měl bych asi začít pracovat na tom proslovu, trochu se bojím, že pokud to bude trapas, tak mě tvůj milý otec sežere zaživa." Doplním konverzaci o Beliově rodině a budu dále poslouchat rozhovor.

"Uvidíme, jak si s tvojí novou ženou sednete, ale za ten čas co jsme se bavili, mi rozhodně nepřišlo, že by byla ochotná akceptovat jen nějaké formální manželství, zatímco budete mít každý někoho jiného bokem. Chce na tebe udělat dojem, to se ještě může zvrtnout Belie, jestli ze Světlany uděláš dvorní čarodějku." Domluvím a pomalu se odeberu za Annou.

Upravil/a Tondulin dne 19.10.2020 18:25

Přidal Aurelius dne 19.10.2020 19:17
#8

→ Tah 769

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
„Nestor s vámi půjde.“ rozhodl Kastav, „Zbytek už bude na Rolstonové, která rozhodne jestli vaše služby využije nebo nevyužije… to samé platí i o té přilbě.“ dodal zatímco jsi odepnul opasek, předal si je Nestorovi, který koukl na Carinu. „Ještě jedna věc… Budu předpokládat, že u sebe nemáte žádné jedy nebo podobné nebezpečné lektvary.“ otočil se na vás těsně před příjezdem rytířů a konvoje. Carina zakroutila hlavou. Kastav jen přikývl k nově přijíždějícím.

„Tak pojďte…“ vybídl vás legionář Nestor, otočil se na patě a provedl vás branou do města zatímco v ruce držel tvůj opasek s mečem. V přední části města vládl klid, legionářů z oddílů Amragora bylo na ulici více než bývalo zvykem (pravděpodobně povolali do ulic každého příslušníka legie, kterého se tu rozhodl Amragor dočasně ponechat), náhodní kolem jdoucí mezi sebou poklidně hovořili a skutečně respektovali bezpečností opatření a neměli u opasku žádné zbraně.

„Kde najdu Rolstonovou? Je stále ve hradě?“ zastavil Nestor jednoho ze zbrojnošů od Rolstonové.
„Myslím, že jo…“ přikývl bez dlouhého přemýšlení zbrojnoš, „Teď někdy by měla být ta porada, ne?“ tázal se.
„Nevím.“ pokrčil rameny Nestor, „Já jsem jen legionář… tohle jde mimo mě.“ usmál se a zbrojnoš jen přikývl. „Tak díky. Jdeme tam.“ rozhlédl následně a vedl vás dál směrem k hradu. „Poradu mít asi ještě nebude, protože generála jsem projet branou neviděl. Ale když jste přes to posílení ochrany… aktuálně mimo těch zákazů co jste slyšel před branou platí ještě jeden, obchody prodávající zbraně nemůžou dnes nic prodávat, stejně tak alchymisté nesmějí prodávat jedy… ani ty nejslabší co člověka nezabijí.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulin
„To je dost možné…“ souhlasil s tebou Belius.
„Starý pán nemá moc smysl pro humor.“ přitakal znalecky Chocholka.
„Zas bych mu nekřivdil.“ namítl Belius, „Otec má svůj specifický smysl pro humor, občas dokáže být i zábavný, ale jinak u něj převažuje ta vážná část charakteru.“

„To dává celku rozum.“ otočil se na tebe Belius, „Však si bere tak úžasného a zámožného muže, kterého by jí záviděla kdejaká žena. Je jasné, že si mě bude chtít hýčkat jen pro sebe a už teď přemýšlí, jak na mě dělat dojem.“ pokračoval pobaveně. „Světlana bude dvorní čarodějkou. Už to mám promyšlené a mám to naprosto pod kontrolou Aedane. Není se vůbec čeho bát…“ stihl ti odpovědět ještě před odchodem. Víc už jsi neslyšel, neboť jsi prošel dveřmi do vedlejší místnosti, pokračoval úzkou chodbou a po schodišti do spodní místnosti, která se dál rozvětvovala do dalších dvou dveří. Uvnitř místnosti, ve které jsi stanul se nacházelo několik starých šatních skříní, které nejspíš ukrývaly kdejaké harampádí, náčiní pro práci na zahradě a mnoho jiného. Jedny dveře byly zamčené velkým visacím zámkem a druhé dveře byly otevřené dokořán. Vešel jsi dovnitř a spatřil jednu velkou kulatou vanu do které by se vešlo hned několik lidí. Adrianna stála nad vanou a zkoumala teplotu vody.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
Pobídl jsi nemrtvého koně a vyrazil za nemrtvé, kteří se snaží probojovat skrze neviditelnou bariéru. Za průhlednou bariérou jsi spatřil několik oživených nemrtvých, vypadají podobně jako nemrtvý, které vyvolal Grithart. Jestliže dojde k jejich smíšení na bojišti pravděpodobně bude velmi těžké rozlišit, jestli se jedná o vašeho nebo Arteriova nemrtvého.

Všiml sis slabých míst polorozpadlých trosek, s trochou námahy a štěstí by je přes tato slabá místa bylo možné překonat a dostat se na nádvoří i bez zrušení ochranné bariéry. Když jsi se dostatečně vynadíval začal jsi se soustředit a seslal ohnivou šipku směrem na bariéru. Úder kouzla do bariéry byl jiný než od meče, zdálo se, že bariéra se při tomto, byť jen relativně slabém úderu slabě zachvěla. Ze svých znalostí tak usuzuješ, že by mělo být možné bariéru vyřadit dlouhotrvajícím silnějším magickým úderem, případně kolika velmi silnými údery jdoucími za rychle za sebou, není však vyloučeno, že zrušení bariéry touto destruktivní metodou povede k její explozi, která zničí několik blízko se mačkajících kostlivců. Krátce po úderu na magickou bariéru sis vyvolal nazpět svého přízračného vlka, který se zjevil u nohou tvého koně.

Ledový mág, kterého jsi zdánlivě smetl z věže se zjevně dal opět dohromady a znovu seslal ledové koule, které dopadaly až z oblohy. Tentokráte jich však nebylo tolik, zmohl se pouze na dvě. Jedna z nich pomalu směřovala do tvé skupinky kostlivců (máš možnost ji v následujícím kole vhodným kouzlem buď odklonit/zničit/zmírnit dopad jejich škod) zatímco druhá směřovala mimo a pravděpodobně nikoho nezasáhne.

http://skyrim.4fan.cz/forum/attachments/mohyla_mapa_5.png


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Přidal Tondulin dne 19.10.2020 19:32
#9

"Než se ty blbouni zvednou, bude to studené. Bavili jsme se zrovna o vašem milém otci. Dnes mě čeká na svatbě ten proslov, co myslíš, můžu prohodit nějaký ten vtípek nebo by to bylo vážné ohrožení mého života?" Usměju se a sundám si vrchní oděv (od pasu nahoru prostě) a půjdu také vyzkoušet teplotu vody.

Upravil/a Tondulin dne 19.10.2020 20:21

Přidal Sarako dne 19.10.2020 20:15
#10

Mlčky následuji Nestora za Rolstonovou, nebo k místu, kde bychom na ní mohli počkat.

Upravil/a Sarako dne 19.10.2020 20:17

Přidal Aurelius dne 19.10.2020 20:59
#11

→ Tah 770[0/b]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[b]Sarako

Došli jste k otevřené bráně Chorrolského hradu, vešli dovnitř na nádvoří. Rolstonová (graf. vzhled – zde) zrovna postávala před dveřmi do sídla hradu v ruce držela srolovanou ruly papíru, vypadala to jako by na někoho čekala. Nijak výrazně se nezměnila od vašeho posledního setkání, oblečená byla do světlemodré vojenské tuniky, která se dost podobala pravděpodobně využívá spíše pro nějaké ceremoniální účely než pro aktivní službu.

„To je ona. Rolstonová.“ řekl tiše, aby ho žena stojící před dveřmi sídla neslyšela, „Bude lepší, když ji oslovíte vy… než, abych já zdlouhavě tlumočil co máte na srdci.“ dodal Nestor a mírným úsměvem, kterým se snažil zakrýt možné obavy z navázání rozhovoru s mladou velitelkou.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulin
„Ještě to moc teplé není.“ odpověděla ti s úsměvem, když jsi zmínil teplotu vody. „Taťka ctí tradice Aedane. Jestliže má mít být svědkův proslov trošku humornější tak to bude akceptovat. Není to zas takový suchar, který by vyloženě kazil každou zábavu a zabíjel pohledem za sebemenší lumpárnu.“ pokračovala, zatímco jsi se vysvlékl do půl těla, Adrianna se pootočila stranou, aby ti dopřála soukromý, přesto ale jednou rukou i nadále kontrolovala vodu. „Ale vyhni se raději humoru, který si bude brát na paškál jeho a rod Arteriů… A možná se vyvaruj nejrůznějším přirovnáním ke zdejším rodům... Raději. Jistota je jistota, ale obavu o zdraví mít nemusíš.“ přišel jsi blíže a sáhl do vody, přišla ti dostatečně teplá, ale Adrianně se podle všeho ještě nezdála.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
Pobídl jsi nemrtvého koně a vyrazil za nemrtvé, kteří se snaží probojovat skrze neviditelnou bariéru. Za průhlednou bariérou jsi spatřil několik oživených nemrtvých, vypadají podobně jako nemrtvý, které vyvolal Grithart. Jestliže dojde k jejich smíšení na bojišti pravděpodobně bude velmi těžké rozlišit, jestli se jedná o vašeho nebo Arteriova nemrtvého.

Všiml sis slabých míst polorozpadlých trosek, s trochou námahy a štěstí by je přes tato slabá místa bylo možné překonat a dostat se na nádvoří i bez zrušení ochranné bariéry. Když jsi se dostatečně vynadíval začal jsi se soustředit a seslal ohnivou šipku směrem na bariéru. Úder kouzla do bariéry byl jiný než od meče, zdálo se, že bariéra se při tomto, byť jen relativně slabém úderu slabě zachvěla. Ze svých znalostí tak usuzuješ, že by mělo být možné bariéru vyřadit dlouhotrvajícím silnějším magickým úderem, případně kolika velmi silnými údery jdoucími za rychle za sebou, není však vyloučeno, že zrušení bariéry touto destruktivní metodou povede k její explozi, která zničí několik blízko se mačkajících kostlivců. Krátce po úderu na magickou bariéru sis vyvolal nazpět svého přízračného vlka, který se zjevil u nohou tvého koně.

Ledový mág, kterého jsi zdánlivě smetl z věže se zjevně dal opět dohromady a znovu seslal ledové koule, které dopadaly až z oblohy. Tentokráte jich však nebylo tolik, zmohl se pouze na dvě. Jedna z nich pomalu směřovala do tvé skupinky kostlivců (máš možnost ji v následujícím kole vhodným kouzlem buď odklonit/zničit/zmírnit dopad jejich škod) zatímco druhá směřovala mimo a pravděpodobně nikoho nezasáhne.

http://skyrim.4fan.cz/forum/attachments/mohyla_mapa_5.png


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Přidal Tondulin dne 19.10.2020 21:13
#12

"Klargus je jeden z těch mála vyvolených lidí, kteří ve mne budí respekt, takže děkuji za tipy." Usměju se a sednu si na okraj vany a budu koukat na Adriannu zatímco kontroluje vodu. "Jak je na tom vlastně ten náš lektvar? Dnes už ho můžu vypít že?" Zeptám se a mezitím budu jen tak z nudy balancovat nohami ve vzduchu na okraji vany, bohužel po chvíli se mi to vymstí a s velkým šplouchnutím zahučím do vany.

Upravil/a Tondulin dne 20.10.2020 13:03

Přidal Sarako dne 19.10.2020 22:38
#13

,,Přeji radostný svatební den velitelko Rolstonová, konečně se setkáváme při radostnější situace, než je obléhání, nebo plánování záchranné mise." přijdu k Rolstonové, zasalutuji a pokračuji: ,,Hlásím se na příkaz Její Jasnosti Felisi Demnevanni k posílení bezpečnosti, vše je domluveno s místodržícím Delmusem Helbone. Hodlám se plně podílet na bezpečí novomanželů a zajištění ničím nerušeného svatebního obřadu, ale hlídky u brány mě upozornily, že budu potřebovat nějaké povolení od Vás, abych mohl vykonávat svou povinnost a mohl mít své zbraně po ruce." zhluboka se nadechnu a dodám: ,,A málem bych zapomněl, tohle je paní Carina LaRoucheová, zachránila život nového Anvilského hraběte Rulla před Caesarovými zabijáky, dopomohla mi k záchraně profesorky Mirabelle Sarricové, i k sestavení vítězné strategie k znovudobytí Anvilu okupovaném Caesarovými rebely. Je zde čestným hostem."

Přidal scorpioncz dne 20.10.2020 10:40
#14

Chviličku se zadívám na kouli a vzhledem k tomu, že je z ledu, tak se na ní začnu soustředit. Telekinezí jí uchopím a lehce pozměním trajektorii, čímž jí nasměruji na jednu ze stěn ruiny, která obklopuje z jedné strany bariéru. Vyberu si tu co nejslabší část, aby se stěna co možná nejlépe rozpadla a umožnila průchod nemrtvím jednotkám. Taktéž se pokusím odhadnout, aby ta koule při dopadu nenadělala větší škody, než užitku a nespadla ani částečně na naše jednotky. Telekineze bude mnohem levnější, co se týče magické energie, než sesílat nějaká šílená kouzla, takže za slaboučkou cenu obrátím kouzlo proti jeho sesílatelům.

Přidal Aurelius dne 21.10.2020 20:24
#15

→ Tah 771

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
„Zdravím vás.“ kývla na pozdrav a zasalutovala ti nazpět, „Zvláštní. Místodržící mi nic neříkal.“ poznamenala, „Ale to neznamená, že bych vám nevěřila. Místodržící toho má teď spoustu… od hašení problémů co napáchala vláda regenty po řešení problémů po obléhání, ale to vám asi nemusím vysvětlovat. Bezpečnost nad celou událostí jsem dostala na starost já.“ podívala se na Carinu, „Těší mě.“ potřásla si rukou s LaRouchovou.
„Také mě těší.“ kývla hlavou LaRouchová.

„Jsem přesvědčená, že máme situaci pod kontrolou, nic jsem nepodcenila. Celé město jsem si prošla, vytipovala místa, která mohou představovat hrozbu, nechala vydat nejrůznější výnosy, která na dnešní den posilují bezpečnost. Obě brány jsou dobře střežené, jména návštěvníků se evidují a chrám bude přístupný pouze čestným hostům a rodinným příslušníkům.“ shrnula ve stručnosti situaci Rolstonová, „Jestli máte nějaký nápad jak bezpečnost ještě posílit sem s nimi, ale jinak si myslím, že vaše služby spíše nevyužiji a dopřeji vám odpočinek, který si za své služby zasloužíte.“ odvrátila nakrátko zrak, „Baron Arterius vás samozřejmě považuje za čestného hosta, takže se budete moci zúčastnit obřadu uvnitř chrámu, hostiny na hradě a veškerých dalších událostí v souvislosti se svatbou. Ale dala bych vám Bílý Gaure jedno malé doporučení.“ podívala se na tebe vážně, „Raději pak před baronem nezmiňujte zásluhy vykonané pro rod Rullů, protože vztah mezi rodem Arteriů a Rullů v poslední době není úplně ideální.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulin
Adrianna se pobaveně zasmála svým slovům o respektu k jejímu otci. Posadil jsi se na okraj vany a sledoval ji. „Musí se nechat ještě pracovat, ale večer ho můžeme vyzkoušet… Akorát to bude znamenat vytratit se z celé té zábavy, která tu po svatbě vypukne. Tak nevím, jestli to nenechat raději na ráno.“ otočila se krátce na tebe a přitom se vaše pohledy nakrátko setkaly, „Mimochodem…“ odvrátila opět zrak k vodě, „Budu od tebe potřebovat ještě něco…“ odmlčela se nakrátko jakoby se zdráhala pokračovat, mezitímco hledala vhodná slova jsi znuděně balancoval ve vzduchu nohami nad vodou. „Potřebovala bych od tebe vzorek krve… pro účely lektvaru samozřejmě.“ dodala, když zjevně nalezla odvahu vznést tento neobvyklý požadavek. Jakmile to dořekla spadl jsi do vany, voda vycákla a zmáčela okolí včetně Adrianny, která trošku vyděšeně vyjekla.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
Prohlédl sis padající ledovou kouli, začal ses soustředit a vyvolal telekinezi ve snaze změnit trajektorii padajícího objektu. Zapůsobil jsi na ledovou kouli a snažil se ji co nejefektivněji nasměřovat. Povedlo se – částečně. Ledová koule dopadla na část stěnové ruiny jen částečně. Způsobila jí škody, ale nestala se průchozí. Část ledové koule se při dopadu uštípl a srazil k zemi dvojici blízkých kostlivců.

http://skyrim.4fan.cz/forum/attachments/mohyla_mapa_6.png


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Upravil/a Aurelius dne 21.10.2020 20:34

Přidal Tondulin dne 21.10.2020 21:04
#16

Po tom co zjistím, kde je nebe a kde země se postavím na nohy a s debilním úsměvem se kouknu na Annu. "Mno, to mi úplně nevyšlo, ale aspoň jsem do té lázně nemusel zdlouhavě lézt. Co že jsi to říkala? Krev? K čemu potřebujeme mojí krev?"

Přidal Sarako dne 21.10.2020 23:44
#17

,,Dobrá, ale to potřebné povolení k nošení zbraní si o Vás vystavit nechám. Rád bych byl připraven zasáhnout v případě útoku vrahů a zabijáků, kteří by se pokusili usilovat o život novomanželů, nebo některého z významnějších hostů." zhluboka se nadechnu a pokračuji: ,,Co se posílení bezpečnosti týče, přidělil bych ke každé bráně a k doprovodu novomanželů po jednom mágovy specializovaném k odhalování neviditelnosti a iluzí. Rovněž bych pro dnešek vydal zákaz prodeje lektvarů neviditelnosti."

Přidal Aurelius dne 22.10.2020 00:11
#18

→ Tah 772

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
„Listinu…“ povzdechla si Rolstonová, „Vadilo by vám obléci se do barev zbrojnošů Shornhelmského království?“ tázala se, „Nemusela bych vám vystavovat žádnou listinu a nemusel byste se nikde prokazovat. Legionáři i zbrojnoši hned uvidí, že jste jeden z nás v případě nějakého problému… ke kterému doufám u všech bohů nedojde.“ podívala se na tebe, „Ale jestli vám je bližší tahle zbroj… tak se odebereme dovnitř a já nějakou listinu sepíšu.“ odmlčela se dlouze, aby zapřemýšlela nad tvými doporučeními.

„Na lektvar neviditelnosti jsem možná ve výnose pozapomněla.“ připustila, „Předpokládám, že v brzké době… možná hodině, půlhodině dorazí baronka Arteriová s menším doprovodem, který ještě více posílí obranu města a ulic. Mezi nimi by mělo být několik schopnějších mágů pod vedením arcilektorky de Peyranové. Tuhle hrstku mágů bychom mohli rozmístit k branám a na nějaká vytipovaná místa.“ odmlčela se nakrátko, aby opět mohla zvážit svá další slova, ale od pokračování byla vyrušena příchodem kvestorky Angely (graf. vzhled – zde), která na sobě neměla zbroj legionářky, ale jakousi směsici kovové zbroje, která měla znázorňovat, že má sice pod sebou legionáře, ale taktéž část postupně obnovující se městské stráže.

„Dobrá den.“ pozdravila, „Pobrala jsem všechno. Nevím, co všechno budeme potřebovat.“ promluvila k Rolstonové, která jen přikývla, když spatřila množství listin uzavřených v deskách a jednu srolovanou mapu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulin
Jen co ses vynořil nad hladinu a vzpamatoval ses s debilním úsměvem ses otočil na Adriannu, která zpočátku nevypadala zrovna dvakrát nadšeně, že je celá neplánovaně promočená od tvého nepovedeného hraní si nad hladinou.
„Blázne! Víš, jak jsem se lekla?“ koukla na tebe, ale vzápětí se pobaveně rozesmála, „Pěkně jsi tam zaplul.“ dodala zatímco raději ustupovala o pár kroků vzad, aby nebyla znovu nahozena vodou. „No… Tu krev?“ koukla na tebe, „Tu krev potřebuji k tomu lektvaru.“ pokračovala zatímco zkoumala své promočené oblečení, „Včera jsem na to zapomněla.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
Prohlédl sis padající ledovou kouli, začal ses soustředit a vyvolal telekinezi ve snaze změnit trajektorii padajícího objektu. Zapůsobil jsi na ledovou kouli a snažil se ji co nejefektivněji nasměřovat. Povedlo se – částečně. Ledová koule dopadla na část stěnové ruiny jen částečně. Způsobila jí škody, ale nestala se průchozí. Část ledové koule se při dopadu uštípl a srazil k zemi dvojici blízkých kostlivců.

http://skyrim.4fan.cz/forum/attachments/mohyla_mapa_6.png


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Upravil/a Aurelius dne 22.10.2020 00:13

Přidal Tondulin dne 22.10.2020 00:24
#19

Ještě se trochu umyji a pak už vylezu z vany i s promočenýma kalhotama. "Můžeš mi vlastně děkovat, umyla jsi se a ani jsi nemusela do vany." Zasměju se a štouchnu do Adrianny. "No dobře, právě že krev předtím nebyla vůbec v plánu, tak snad moji duši nehodláš zaprodat daedře, budu ti muset věřit." Znovu se usměju a pohlédnu dlouze na Annu. "Mimochodem, nemohla by jsi mi vysušit kalhoty? Tyhle jsou svatební." Ještě poprosím a po vysušení si znovu obléknu i vršek oblečení.

Přidal scorpioncz dne 22.10.2020 00:44
#20

Zadívám se na stěnu, která se bohužel nestala průchozí a ještě než do, nyní volného místa po dvou kostlivcích, stihnou nakráčet další, tak do nějakého hezkého slabého místa ve zdi hodím ohnivou kouli. Nechci způsobit vlastní ztráty a zároveň doufaje, že tentokráte bude výsledek více uspokojující.