Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 01.12.2020 23:36
#3498

→ Tah 830

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako a Tondulin
@Tondulin: „Myslím, že naše cesty se brzy rozejdou Aedane.“ pousmála se Carwen, „Má role tvého mistra se pozvolna chvílí ke konci.“ pokračovala pozvolna a tiše, aby ostatní přítomní s výjimkou Mirabelle, která stále těsně vedle vás pokud možno slyšeli co nejméně. „Ale to vše prodiskutujeme zítra v klidu a v soukromý.“ dodala následně, „Ale hodlám se v Cyrodiilu zdržet.“ řekla nakonec a utichla, protože ze sídla vyšla dvojice rytířů v doprovodu služebné, která nesla na červeném polštářku dvojici korun, které nosí hrabě a hraběnka Chorrolu během oficiálností. (více viz. @Oba)

@Sarako: Rolstonová se po tvé reakci pousmála, zůstal jsi stát kousek od nich i s LaRouchovou. Netrvalo dlouho a ze sídla vyšla dvojice rytířů v doprovodu služebné, která nesla na červeném polštářku dvojici korun, které nosí hrabě a hraběnka Chorrolu během oficiálností. (více viz. Oba)

@Oba: Služebná v doprovodu rytířů došla až k Beliovi a Anitě, kteří se jejím směrem pootočili. Delmus opustil Rolstonovou a vyrazil ke dvojici, aby se mohl ujmout oficiálnostem. Hosté zanechali svých diskuzí a mlčky se obrátili na hlavní dění kolem ženicha a nevěsty.

„Belie Arterie, Anito Arteriová.“ promluvil slavnostně Delmus Helbone k mladému páru před nimiž nyní stál. „Prosím poklekněte.“ vyzval následně dvojici, aby dvojice bez jakýchkoliv okolků poklekla. „Belie Arterie.“ zopakoval jméno Belia, „Až nyní povstaneš, povstaneš jako hrabě Chorrolu.“ pokračoval pozvolna a zřetelně Delmus a položil na hlavu Beliovi korunu Chorrolského hrabství.
„Děkuji.“ poděkoval slušně Belius a zůstal klečet.
„Anito Haynová Arteriová…“ nadechl se nanovo Delmus a vzal do ruky korunku Chorrolské hraběnky, „Až nyní povstaneš, povstaneš jako Chorrolská hraběnka.“ položil korunku Anitě na hlavu, „Prosím. Nyní povstaňte, povstaňte jako hrabě a hraběnka Chorrolského hrabství.“ vyzval dvojici. Dvojice se chytla za ruku a povstala. Delmus jen přikývl a poklekl. Následovala Rolstonová, která poklekla téměř ve stejný moment jako Delmus a překonala většinu duchapřítomných hostů, kteří začali Delmusově činu rovněž poklekávat. Symbolicky poklekl i baron s baronkou, Adrianna Arteriová, Chocholka i další hosté postupně poklekli.

Mapa situace:


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy