Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 29.11.2020 19:12
#3492

→ Tah 828

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako a Tondulin
@Oba: Belius s Anitou pokračovali bok po boku směrem k východu z chrámu, pár kroků za nimi je následoval svědek se svědkyní, Aedan a Carwen. Chytli se za rámě a cosi si mezi sebou šeptali.

@Tondulin

Za svědky vyrazil baron s baronkou, poté Delmus s Rolstonovou, následovala Adrianna v doprovodu argonianského muže (@Tondulin: Chocholkou). Doprovod po chvilce doplnila ještě De Peyranová, které dělal společnost sám kancléř a šestice rytířů ke kterým se přidal i Bílý Guar. Ostatní hosté zůstali prozatím sedět na místě a rytíři, kteří se nepřipojili k ochraně i nadále drželi své pozice.

Hraběnka s hrabětem mezitím vyšli ven za doprovodu nadšeného volání občanů hrabství a příznivců. Dvojice byla držena od davu lidí v dostatečné vzdálenosti, zbrojnoši udržovali bezpečný rozestup v pozoru, připraveni kdykoliv zasáhnout. Když jste vyšli z chrámu všichni, rytíři se ihned rozestoupili. Delmus s Rolstonovou se postavili spíše na stranu mladé hraběnky, zatímco baronka s baronem se drželi spíše na straně svého syna. Mladý hrabě držel i nadále svoji ženu za ruku a nyní společně mlčky hleděli na dav lidí, který je přišel podpořit. Carwen s Aedanem zůstali stát pár kroků za mladým párem.

„Teď se očekává nějaký proslov.“ upozornila Rolstonová zřetelně mladý pár. Anita se nejistě podívala na svého muže, který se rovněž nezatvářil příliš nadšeně, ale nakonec svoji tvář proměnil v úsměv od ucha k uchu a všem přítomným zamával. Následně koukl na svoji ženu.
„Také se usměj a zamávej.“ doporučil ji. Anita přikývla a rovněž volnou rukou s úsměvem zamávala. Následně Belius gestem ruky požádal všechny přítomné o utišení. Baronka Veronique se jen spokojeně podívala na svého muže, který se soudě jeho výrazu ve tváři tiše modlil, aby syn neprovedl nějakou hloupost. „Vážení občané Chorrolu…“ odhodlal se Belius k zahájení svého proslovu, „Jmenuji se Belius Arterius a společně s mojí…“ podíval se na Anitu, „Ženou Anitou jsme vašimi novými vládci. Oba vám slibujeme, že nebudeme vládnout hrůzou, tvrdou rukou a zastrašováním jako tomu mohlo být za vlády naší předchůdkyně… ale budeme se snažit vládnout spravedlivě, starostlivě, neodírat vás o vaše tvrdě vydělané peníze a společnými silami snad dokážeme Chorrolu obnovit jeho zašlou slávu.“ pokračoval pozvolna, nakrátko sklopil hlavu a přemýšlel nad dalšími slovy, „To je… to je asi vše.“ usmál se, „Děkuji vám za pozornost.“ řekl následně a podíval se na svoji ženu, která jen přikývla. Společně pak nanovo zamávali davu lidí a pozvolna vykročili připravenou uličkou mezi davy směrem k hradu kde měla probíhat svatební hostina a celá následná zábava. Lidé během jejich průchodu opět začali jásat a tleskat.

Rozešli se i ostatní. Nejprve svědci, poté baronka s baronem, Delmus s Rolstonovou, Adrianna s argonianem, kancléř s De Peyranovou a následně rytíři s Bílým Guarem v popředí. Ostatní hosté z chrámu začali v nejrůznějším složení odcházet teprve až nyní. Doplnili tak průvod směřující k Chorrolskému hradu.

@Tondulin:

@Sarako:

Pokračovali jste dál. Část zbrojnošů se k vám ke konci připojila a kráčela před manželským párem až do chvíle, než se došlo k branám Chorrolského hradu, před nimi opět utvořili uličku a nechali manželský pár se svým nejbližším doprovodem vstoupit na nádvoří hradu.

@Sarako:

Prošli jste branou a vstoupili na nádvoří. Zde již byla nastoupená skupinka služebnictva v čele s hlavní služkou, která měla veškeré přípravy nejspíše na starosti. Mezi služebnictvem nechyběl ani kuchař s kuchařkou. Všichni stáli před dveřmi do sídla. Když manželský pár došel se svým doprovodem až k nim, veškeré služebnictvo co nejuctivěji pokleklo. Část rytířů byla za sloupem s vlajkou, který byl nově postaven a určen pro vyvěšení vlajky, všichni rytíři měli vyleštěnou zbroj, ozdoby a taktéž plnou přilbu, proto nebylo možné poznat kdo se pod přilbou nachází.

„Prosím… povstaňte.“ vybídl služebnictvo Belius a služebnictvo s poděkováním poslechlo, hlavní služka se omluvila a popohnala zbylé služebnictvo zpět do práce. Velmi rychle proto všichni tyto aktéři zmizeli uvnitř sídla. Přičemž dveře ponechali otevřené.

Do Chorrolského hradu mezitím dorazili i ostatní hosté, kteří měli tu příležitost se dostat do chrámu a usadit se jako čestní hosté.
„Prosím… nějak rozumně se rozestupte.“ řekl následně Delmus a vybídl přítomné hosty, „Teď už nemusíte nutně držet dvojice v takovém složení jako jste teď… ale vy dva se prosím nerozdělujte.“ pronesl směrem k hostům a mladému páru, „Nejvyšší kněžka sice udělala vše správně, ale ještě vám stále chybí koruna hrabství a oficiální předání moci z mých rukou do vašich.“ dodal, „Nechal jsem všechno zařídit. Koruna hraběnky a hraběte vám bude přinesena již velmi brzy. Nebojte… vše je zařízeno.“ ujistil ještě Delmus zatímco stál vedle Rolstonové. Belius s Anitou jen tiše přikývli. Mezi přítomnými se tak začalo tiše diskutovat zatímco se čekalo až dorazí pověřené služebnictvo s klenoty.

@Tondulin

@Sarako:

Mapa situace:


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Upravil/a Aurelius dne 29.11.2020 22:08