Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 27.11.2020 18:46
#3489

→ Tah 827

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako a Tondulin
@Oba: Aedan na pokyn kněžky připravil prsteny skryté uvnitř malé krabičky. Kněžka spokojeně přikývla a učinila dva kroky vpřed, postavila se do těsné blízkosti mladého páru, který poklekl se zrakem upřeným proti sobě.
„Vážený ženichu, Belie Arterie, potomku Veronique a Klarga Arteriových. Berete si zde přítomnou Anitu Haynovou za svoji právoplatnou manželku a slibujete zde před zraky boha Stendarra, Osmičky a zejména pak bohyně lásky Mary, že ji budete opatrovat, budete jí oporou ve zdraví i nemoci?“ podívala se s vážnou tváří k Beliovi. Belius polkl a pozvedl hlavu.
„Ano.“ řekl nakonec zřetelně a jasně s pohledem věnovaný své budoucí ženě.
„Vážená Anito Haynová, berete si zde přítomného Belia Arteria za svého právoplatného manžela a slibujete zde před zraky boha Stendarra, Osmičky a zejména pak bohyně lásky Mary, že ho budete opatrovat, budete mu oporou ve zdraví i nemoci?“ podívala se s vážnou tváří k mladé nevěstě zahalené do závoje. Nevěsta se koutkem oka podívala na svoji svědkyni, která se jen lehce pousmála. Belius nervózněl, bylo patrné, že nervózně zatnul pěst.
„Ano.“ rozhodla se nakonec s nervózním tónem hlasu Anita.
„Osmička je mi svědkem vašeho dnešního slibu, nyní až povstanete a nasadíte si navzájem své prsteny stanete se nejenom mužem a ženou, ale taktéž hrabětem a hraběnkou Chorrolského hrabství.“ převzala opět slovo kněžka a gestem naznačila, aby dvojice pokynula. Popošel jsi vpřed a napřáhl ruku před sebe. „Nasaďte si prsteny.“ pobídla je kněžka. Belius popadl první prsten a opatrně nasadil nevěstě na prs její hubené ručky prsten. Anita učinila to samé a opatrně nasadila prsten svému budoucímu muži, navzájem se chytly za ruce a vyčkali do dalších pokynů oddávající. „A nyní vás prohlašuji mužem a ženou.“ řekla slavnostně nakonec.

@Tondulin:

Belius volnou rukou, za kterou nedržel svoji ženu odkryl bílý závoj, jenž zahaloval tvář a teprve nyní spatřil na vlastní oči tvář své ženy. Anita působila nejistě a velmi nervózně. Zjevně nevěděla, co nyní čekat.
„A nyní vážený ženichu, polibte svoji překrásnou nevěstu.“ prohlásil Belius parodovaným hlasem místo kněžky, která mlčela. A jak řekl, tak také učinil. Naklonil se k Anitě a dlouze ji políbil, nebránila se a nevzdorovala. Možná se i trošku uklidnila po jeho slovech a polibku. Když se oddával nabídl ji rámě a společně pak vykročili za doprovodu slavnostní hudby pryč z chrámu. Přičemž stihl Belius ještě mrknout na svého svědka.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy