Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 27.11.2020 01:07
#3486

→ Tah 826

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako a Tondulin
@Sarako: Delmus přikývl, otočil se dal pokyn rytíři. Dveře chrámu se začaly otevírat a nevěsta se svým doprovodem mohla za hudebního doprovodu vstoupit. Delmus jí však věnovala krátký pohled a poté jí pobídl. (pokračuje v tahu @Oba)

@Tondulin: „Každý máme nějaká přání. Jen já idiot jsem ho řekl nahlas… se mi nevyplní.“ povzdechl si tiše Belius, ale kněžka ho zjevně slyšela, protože na něj vrhla káravý pohled. „Díky… bratře za podporu.“ šeptla nazpět k tobě a lehce se pootočil, protože dveře chrámu se začaly otevírat. (pokračuje v tahu @Oba)

@Oba: Nevěsta kráčející s místodržícím Delmusem bok po boku a svým doprovodem směřovala uličkou mezi lavicemi. Rytíři se téměř okamžitě rozešli střídavě na obě strany, stejně tak Bílý Guar, který si svolil svoji stranu a zamířil se postavit ke stěně, aby měl dokonalí před o situaci (@Sarako: Volbu strany ponechám na tobě, stačí ji zmínit v tahu). Čarodějka LaRouchová (graf. vzhled - zde) usedla do jedné z posledních řad lavic na nevěstině straně.

@Sarako:

Nevěsta držící se za rámě Delmuse kráčela pomalu k oltáři. Carwen si od nich držela odstup. Nevěsta došla až k oltáři. Nervózně se krátce podívala na Belia a následně na oddávající. Belius nervózně polkl a podíval se na Aedana. @Tondulin: Přes dlouhý bílý závoj příliš do tváře mladé nevěsty vidět nebylo, ale ty jsi již nevěstu viděl tudíž si její tvář dokážeš představit. Hudba utichla, hudebníci přestali hrát. Nevěsta, Delmus i Carwen se uklonili před oltářem, kněžka následně kývla hlavou na Delmuse. Carwen vystoupila stranou, chytla místodržícího za rámě a doprovodila ho k Rolstonové u které již zůstal stát. Sama se pak vrátila zpět k nevěstě po jejímž boku se jako svědkyně postavila.

„Vážení přítomní, vážení svatebčané.“ zahájila opatrně svoji řeč kněžka a všichni přítomní začali usedat na své místo. „Dovolte mi, abych vás dnes již konečně přivítala na tomto významném dni, který je významný nejen pro tento mladý pár, taktéž pro všechny zde přítomné a zejména pak pro celé hrabství.“ pokračovala, „Belie Arterie, Anito Haynová.“ promluvila k dvojici, „Dnešní den pro vás bude patřit k těm nejdůležitějším dnům ve vašem životě. Vstupuje do vašeho doposud bezstarostného života…“ podívala se směrem k Beliovi, „a poklidného života…“ pootočila se směrem k Anitě, která se pod závojem lehce pousmála, „Velká zodpovědnost, protože od dnešního dne nebudete opatrovat jen sebe samotného nebo sebe samotnou, ale taktéž toho druhého, budete se vzájemně opatrovat, být si oporou v dobrém i ve zlém, v nemoci i ve zdraví. Budete ve svých rukou dřímat štěstí toho druhého, ten od vás očekává život pln lásky, tolerance a vzájemné podpory.“ nadechla se a střídavě koukla po nevěstě i ženichovi, „Vaše vzájemná harmonie, láska a tolerance bude inspirací pro váš lid, jenž se dnes zavážete vést k prosperitě a blahobytu. Neboť z tohoto obřadu neodejdete jen jako manželé, ale taktéž jako vladaři zdejšího hrabství.“ udělala dlouho odmlčku a podívala se směrem k Aedanovi. „Vážený svědku, prosím připravte prsteny.“ vyzvala Aedana následně. „Nevěsto a ženichu. Poklekněte před bohem Stendarrem, Osmičkou a bohyní lásky Marou.“ vybídla dvojici k pokleknutí.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Upravil/a Aurelius dne 27.11.2020 12:41