Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 26.11.2020 12:06
#3483

→ Tah 825

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Mlčky jsi vyrazil s ostatními, rytíři byli již nastoupení a očekávali jen na příchod nevěsty a jejího doprovodu. Dvojice rytířů vyšla vpřed, aby v případě potřeby odklidila překážející jedince. Následně se zařadila mladá nevěsta v doprovodu Delmuse Helbona, následovala dvojice rytířů a poté ty s Carwen. Za vámi šel zbytek rytířů. Šli jste poklidnou chůzí, pomalu od hradu až k chrámu. V půli cesty jste potkali LaRouchovou, která se k vám ochotně připojila. Společně jste následovali nevěstu s doprovodem dál k chrámu. Zbrojnoši byli již nastoupení a udržovali průchozí uličku k chrámu, návštěvníci a občané hrabství nadšeně volali směrem k budoucí hraběnce. Na doporučení Delmuse jim párkrát Anita zamávala. Pomalu jste pokračovali až k chrámu.
Ostražitě pozoruješ své okolí, ale nezdá se, že by se někdo pokoušel zpovzdálí zmařit celou svatbu. Občané a návštěvníci nemají u pasu jedinou zbraň, důležité pozice a temné uličky jsou střežené zbrojnoši Shornhelmského království a dvojice rizikových budov má u vchodových dveří rovněž nastoupené zbrojnoše. Střecha chrámu má taktéž své strážce.

Došli jste až k chrámu, všichni se zastavili. Delmus se pootočil na nevěstu, která nebyla nejspíš neskutečně nervózní, ale přes závoj to nebylo tolik poznat. Služebná, která jí až doposud pomáhala s dlouhým závojem závoj pustila a opustila průvod. Rytíř stojící u dveří chrámu chtěl dát pokyn k jejich otevření, ale Delmus ho gestem zastavil a požádal o malou chvilku.

„Teď…“ otočil se směrem k vám a pokynul rytířům ať se přeskupíte. Rytíři stojící před vámi si s vámi vyměnili pozice. „Která z vás je svědkyně?“ podíval se na LaRouchovou i Carwen.
„Shael.“ řekla Anita, Delmus jen přikývl.
„Jakmile vejdeme dovnitř rytíři se rozestoupí po chrámu. Všímat si jich nemusíte. Vy Guare můžete udělat s LaRouchovou to samé, rozestoupit se podél stěn chrámu a získat tak přehled o celé situaci. Nebo můžete potichu usednout do některé z lavic, ale do těch lavic zamiřte až bude nevěsta u oltáře.“ nakrátko se odmlčel, „Vy Shael už jste měla být dávno uvnitř chrámu jako svědkyně a čekat v první řadě.“ pokračoval.
„To je moje chyba… nevěděla, že bude svědkyní.“ přiznala tiše Anita.
„Nevadí…“ kývl Delmus, „Půjdete s námi, budete se držet pár kroků za námi. Přivedu nevěstu k oltáři, přenechám ji ženichovi a půjdu se postavit k lavici. Doprovodíte mě k lavici v první řadě a poté se zařadíte kousek od nevěsty. Je to snadné. Zvládnete to.“ vysvětlil Carwen Delmus a poté se otočil vpřed. Rytíř mu naznačil, že už je nejvyšší čas. „Nějaké otázky?“ zeptal se ještě Delmus, když se na vás nanovo otočil. Carwen zakroutila hlavou.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulin
Hudebníci pokračovali v hraní slavnostní písně, ale dveře se stále ještě otevíraly. Rytíři tímto pověření stály stále v pozoru s hrdě vypnutou hrudí a vyčkávali. Belius nervózně přešlápl z místa na místo.
„Možná si to rozmyslela.“ poznamenal Belius tiše směrem k tobě, „Možná měla větší odvahu a utekla.“ dodal s menším úsměvem, který měl zamaskovat jeho stupňující se nervozitu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy