Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 23.11.2020 18:59
#3470

→ Tah 820

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
„Asi ano…“ přikývla Anita a podívala se na služebnou, která rovněž přikývla. Přesunul ses ke dveřím, otevřel je a podržel. Anita v doprovodu svých dvou služebných vyrazila pryč z pokoje, jedna ze služebných jí držela dlouhý závoj. Carwen je následovala, za ní kráčel rytíř. Když všichni opustili Anitin pokoj zavřel jsi za sebou dveře a následoval skupinku v čele s nevěstou ze schodů dolů, kde už na ní čekal místodržící Delmus Helbone.

„Sluší ti to Anito.“ přivítal ji Delmus s úsměvem na rtech, „Ještě musíme počkat. Přijdou nám říct až přijde náš čas.“ dodal vzápětí, „Prozatím můžeme akorát na nádvoří kde už na nás čekají nastoupení rytíři.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulin
„Když myslíte.“ namítla Fairwen na tvá slova. Pomalu jste všichni vstali od stolu a začali postupně opouštět hostinec. Po tvém boku kráčela Mirabelle, která se ihned chytla tvého rámě a spokojeně se k tobě tiskla. Pár kroků před vámi kráčel Benoch se Silverwoodovou, oba se rovněž drželi za rámě, Benoch kráčel trošku hůře, nejspíše kvůli svým viditelným poraněním. Benochova sestra Selena s altmerkou Fairwen šli před Benochem a Silverwoodovou, obě neměly žádný pánský doprovod.

Pomalu se celá vaše skupinka přesunula až k chrámu, když jste procházeli ulicemi směřujícími k chrámu spatřovali jste větší davy lidí, které se shromažďovali za nastoupenými zbrojnoši Shornhelmského království. Nikdo z návštěvníků neměl za pasem zbraň, nikdo neměl po ruce nic ostrého. Stáli vesměs disciplinovaně, natěšení na příchod nového hraběte a hraběnky. Šli jste dál uličkou tvořenou zbrojnoši až ke dveřím chrámu. Před kterým postávala mladá kvestorka (graf. vzhled – zde).
„Prosím vaše jména.“ vybídla dvojici mladých profesorek kvestorka.
„Selena Benochová.“ představila se Selena.
„Fairwen Spellorová.“ zazněl hlas Fairwen.
„Ano. Velmistryně Benochová a mistryně Spellorová.“ přikývla kvestorka a pokynula jim, že mohou pokračovat.
„Valindor Benoch a velmistryně Alawen Silverwoodová.“ ujal se slova Benoch, když se zastavil před kvestorkou.
„Ano. Arcimág Benoch a velmistryně Alawen Silverwoodová.“ kývla hlavou po chvilce listování v listinách, „Můžete vstoupit.“ pokynula jim opět a podívala se směrem k vám.
„Mirabelle Sarricová a Aedan Ervine.“ ujala se slova Mirabelle. Kvestorka opět chvilku hledala místa, a nakonec je zjevně našla až úplně nahoře první listiny.
„Ano… mám vás tu. Jste úplně nahoře. Mistryně Mirabelle Sarricová a kvestor Aedan Ervine. Samozřejmě. Máte vyhrazené místo v předních lavicích, prosím využijte ho. Zejména vy kvestore.“ řekla směrem k vám a pokynula vám ať vejdete. Neváhali jste a vešli jste dovnitř. Uvnitř už pár hostů sedělo, převážně na straně ženicha. Benoch, Silverwoodová, Benochová a Spellorová si nakonec našli volné místo rovněž na straně ženicha, a to ve čtvrté řadě.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy