Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 20.11.2020 00:24
#3461

→ Tah 817

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Když jsi souhlasil Carwen zamířila ke dveřím a zaklepala na dveře. Nezvalo se dále a jedna ze služebných dveře otevřela.
„Smíme dovnitř?“ zeptala se Carwen, služebná si vás oba prohlédla a následně mlčky kývla a pokynula vám ať vstoupíte. Vešli jste. Nejprve Carwen a poté ty. Uvnitř postávala krom služebné, která vám přišla otevřít ještě druhý služebná, mnohem starší. Asistovala budoucí hraběnce za paravánem a nejspíš se jí snažila dostat do šatů. Posledním přítomným byl rytíř v plné zbroji, který stál bokem, aby dopřával budoucí panovnici co největší soukromý a zároveň nepřekážel. „Dobrý den.“ pozdravila Carwen a lehce se uklonila.

Mladá dívka Anita opustila rázem paraván, vypadalo to, že je neskutečně ráda za bosmerčin příchod.
„Máte je?“ zeptala se.
„Mám.“ usmála se Carwen, „Pan von Champagne dělal co mohl, oba jsme dělali co jsme mohli a nakonec jsme vám šaty podle vašich přání skutečně obstarali.“ řekla a předala jí pečlivě zabalené šaty.
„Děkuji! Moc děkuji.“ usmála se Anita a potlačila svoji nervozitu, „Můžu?“ zeptala se ještě, když sevřela opatrně v ruce zabalené šaty.
„Jistě. Jsou vaše…“ přikývla Carwen. Anita ještě jednou slušně poděkovala a zmizela za paravánem. Carwen se jen pousmála a očima se začala rozhlížet po místnosti.
„Viděla jste už ženicha?“ zeptala se Anita zvědavě zatímco se opatrně dostávala k zabaleným šatům zpoza paravánu.
„Neviděla.“ pokrčila rameny, „Dnes ne.“ a podívala se na tebe s výrazem, kterým pravděpodobně dávala najevo, že oblékání budoucí nevěsty bude na dlouho.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulin
„Motivací pro vás jistě bude, že pokud to nějak pokazíte neuděláte ostudu jen sobě, ale i budoucímu hraběti. On nad tím možná mávne rukou, ale jeho otec pravděpodobně nikoliv.“ zakroutila hlavou Rolstonová, „Ano. Ještě jednu věc na srdci mám.“ přikývla, „Jde o vaši řeč, kterou byste měl přednést před všemi pozvanými na hostinu. Máte nějakou připravenou?“ podívala se na tebe přísně, „Upřímnou odpověď, prosím.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy