Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 19.10.2020 00:22
#3305

→ Tah 768

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Ignoroval jsi frontu čekajících a rovnou zamířil za jedním z volných legionářů (všichni legionáři mají téměř stejné zbroje, stejně tak zbrojnoši, nedá se poznat, který z nich má vyšší hodnot), který měl nejspíš za úkol dohlížet pouze na pořádek a zasáhnout až v případě, že se návštěvníci nebudou chtít podrobit pravidlům nebo se nebudou chovat ukázněně.

„Slyšel jsem o vás.“ připustil legionář a prohlédl si tebe i Carinu, „Myslím si, že nedošlo k žádným problémům, které by stály za zmínění. Město je pod dohledem místodržícího Delmuse Helbona a vojenské síly koordinuje kvestorka Angela s Rolstonovou.“ odmlčel se nakrátko, „Vydržte... zavolám vám někoho kompetentnějšího.“ odvrátil se od vás a křikl na legionáře sedícího za stolem. Ten se jen ohlédl, všiml si, že na něj jiný legionář mává a přenechal řešení u stolu jinému.
„Bílý Guar a Carina LaRouchová.“ představil vás příchozímu legionáři v lehké zbroji, skrze otevřenou přilbu bylo patrné, že se jedná již o staršího muže, který je ve službě mnohem déle. „Máš je na seznamu pozvaných hostů, Kastave? Ještě pak paní Felisi Demnevanni.“
„Ano. Tahle jména tam byla.“ potvrdil legionář Kastav, „Můžeš je pustit dovnitř, ale nejprve musí odložit zbraně a ideálně i přilbu. Ve městě pro dnešní den kvůli bezpečnosti platí zákaz nošení jakéhokoliv zbraně na veřejnosti včetně těch, co máte jen připnuté u pasu. Výjimky jsou uděleny jen legionářům a zbrojnošům od Rolstonové, zkrátka těm, co dohlížejí na bezpečnost. Pokrývky hlavy nejsou vyloženě zakázané, ale v blízkosti chrámu a jiných vytipovaných bodů, které jsou klíčové pro svatbu budete vyzváni k jejímu sundání. Tak to prosím respektujte, protože zbrojnoši od Rolstonové jsou v tomto případě velmi důslední a kapacita místního žaláře není nekonečná.“ dodal s úsměvem.
„Díky. Myslel jsem si to, ale chtěl jsem se ujistit.“ odpověděl mu spokojeně legionář, „Prý mají pomoci s posílením bezpečnosti.“
„V pořádku. Jestli je to tak… pak se hlaste nejspíš u Rolstonové ta se o tohle stará, nejspíš vám i udělí výjimku k nošení zbraně... akorát možná budete muset změnit ohoz. Kdoví.“ pokrčil rameny, „Co se týče těch zbraní. Měl byste je správně odložit a nechat zde. Samozřejmě vám je necháme odnést k Rolstonové, která vám je pak vydá až se domluvíte na nějaké té spolupráci. Souhlas?“ podíval se na tebe a Carinu, „A vás paní… prosím, abyste omezila svoji magii. Teleportace je omezená a jakkoliv se pokoušet obejít nařízení by mohlo pro vás skončit bolestivě.“ zakončil s upřímným výrazem ve tváři.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulin
„Budu v pořádku. Jen se trošku projdu, nadýchám čerstvého vzdoušku a bude mi mnohem lépe.“ usmál se Belius, více jsi Beliovu pozornost nevěnoval ani ostatním v sídle. Vyrazil jsi hledat své uschované věci, které jsi zde zapomněl. Netrvalo dlouho a nalezl jsi je. Popadl je a v soukromý se převlékl do společenských šatů, které jsi na sobě měl naposledy při příležitosti tajné mise ve Valenském lese.

Belius mezitím se mezitím procházel před domem, ruce měl v kapsách a tiše si pískal až do chvíle, než se ozval sousedův hlas.
„Ty zasraný hovado!“ řval na něj soused pravděpodobně od branky, „Ještě jednou tady budete dělat podobnej bordel jako včera a nepřejte si mě! Budu si na vás stěžovat u místodržícího! Lézt mi na můj pozemek, pošlapávat kytky a rozbíjet branku! Je počkejte!“ pokračoval ve řvaní soused a přehlušil tak Beliovo spokojené popiskování. Otevřenými dveřmi jsi viděl pouze to, že Belius na svého souseda hledí vyjeveně s rukama v kapsách.

Adrianna se zatvářila provinile a Chocholka jen spokojeně otřel poslední ze židlí a s úsměvem prohlásil, „Jooo… Hoši já to nebyl. Já vytuhl zavčasu.“ zdůraznil i gestikulací rukou, „Takže… to žehlit nebudu.“
„Doufám, že to s tím stěžováním nemyslel vážně.“ povzdechla si Adrianna.
„Proč?“ zeptal se Chocholka, když usedl do židle, kterou předchvílí otřel.
„Protože tu brzy bude otec a nechci riskovat, že se rozčílí hned po ránu.“ odpověděla mu pohotově Adrianna.
„Však Belius je v tom nevinně, ne?“ otočil se na tebe a Adriannu, „Takže bych se nestresoval.“ zívl, „Zatraceně.“
„To sice ano, ale Flavius v tom moc nevinně není a co se týče mého otce.“ zatvářila se Adrianna vážně a zanechala uklízení, „On zrovna dvakrát Cyrodiilské rody v oblibě nemá, nedůvěřuje jim kvůli tomu co nám udělali před lety. Jestliže z toho budou problémy… tak si to Flavius nejspíš slízne pořádně.“
„Aha… To je pravda… Se starým pánem není moc švanda.“ konstatoval Chocholka, „Chudák Flavius.“ dodal soucitně.

„Jasně strejdo!“ zařval Belius na souseda, když za sebou zabouchával dveře. Jakmile dveře bouchly, rozhlédl se po síni. „To nám to pěkně začíná… soused mě seřve jen co vylezu z baráku a to jsem ještě neviděl ani jeho ženu.“ zakroutil hlavou nespokojeně Belius a zamířil ke stolu, „Jaké jsou vůbec plány na dnešek? Krom té svatby samozřejmě.“
„Nejprve by ses měl ustrojit, obléct si něco o trošku lepšího než je tohle, učesat se, oholit se…“ vybídla ho Adrianna, „Za chvilku přijdete tvá matka s de Peyranovou. Už teď bys měl vypadat víc reprezentativně.“
„Ona přijdete tvá matka?“ poposedl si Chocholák na židli.
„Jasně.“ odpověděl mu Belius. Chocholák na nic nečekal a porovnal si svůj límeček na oděvu, rukávy a zkontroloval, jestli má všechny knoflíky na oděvu zapnuté, není nikde špinavý, a nakonec si porovnal chocholku na hlavě. Belius na něj vrhl pobavený pohled a posadil se na okraj stolu. „Hned se do toho pustím… jen ještě chvilku.“
„A koupel by sis měl dát!“ zvolala na něj Adrianna, „Ale tu byste si měli dát asi všichni tři.“ koukla na vás vážně, „Nebo jste ji snad už absolvovali?“
„Se stihne.“ mávl na ní Belius.
„Achjo… Je mi jasné, že když dole nepřipravím vanu tak tě tam nedokopu ani jednoho z vás.“ zakroutila hlavou a opustila pokoj dveřmi, které nejspíš směřovali do další chodby a následně do místnosti určené pro koupel.
„Přijede i de Peyranka, jo?“ zeptal se Chocholka.
Belius jen přikývl.
„Se starým?“
„Prej ne.“ zakroutil hlavou Belius.
„Tak to máš pěkné osazenstvo.“ zašklebil se Chocholka, „Rolstonku jako bachařku, de Peyranku jako hosta na svatbě… fíha ty milenky se ti nějak schází na jednom místě. Ještě si říkal, že bys z té své Světlany rád udělal dvorní čarodějku do toho tvá manželka. No ty vole Belie… co když se ti to zvrtne?“ vyměnil pobavený tón za vážný až z děšený.
„Nezvrtne.“ zakroutil hlavou, „Rolstonka je šťastná s bratránkem, de Peyranka je furt se starým… mno a manželku si beru stejně z donucení. V nejhorším případě bude pětka no…“ odpověděl mu klidně Belius, „Víc se bojím toho souseda. Vypadal s tím kladivem v ruce fakt dost nasraně.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
Pobídl jsi nemrtvého koně a vyrazil za nemrtvé, kteří se snaží probojovat skrze neviditelnou bariéru. Za průhlednou bariérou jsi spatřil několik oživených nemrtvých, vypadají podobně jako nemrtvý, které vyvolal Grithart. Jestliže dojde k jejich smíšení na bojišti pravděpodobně bude velmi těžké rozlišit, jestli se jedná o vašeho nebo Arteriova nemrtvého.

Všiml sis slabých míst polorozpadlých trosek, s trochou námahy a štěstí by je přes tato slabá místa bylo možné překonat a dostat se na nádvoří i bez zrušení ochranné bariéry. Když jsi se dostatečně vynadíval začal jsi se soustředit a seslal ohnivou šipku směrem na bariéru. Úder kouzla do bariéry byl jiný než od meče, zdálo se, že bariéra se při tomto, byť jen relativně slabém úderu slabě zachvěla. Ze svých znalostí tak usuzuješ, že by mělo být možné bariéru vyřadit dlouhotrvajícím silnějším magickým úderem, případně kolika velmi silnými údery jdoucími za rychle za sebou, není však vyloučeno, že zrušení bariéry touto destruktivní metodou povede k její explozi, která zničí několik blízko se mačkajících kostlivců. Krátce po úderu na magickou bariéru sis vyvolal nazpět svého přízračného vlka, který se zjevil u nohou tvého koně.

Ledový mág, kterého jsi zdánlivě smetl z věže se zjevně dal opět dohromady a znovu seslal ledové koule, které dopadaly až z oblohy. Tentokráte jich však nebylo tolik, zmohl se pouze na dvě. Jedna z nich pomalu směřovala do tvé skupinky kostlivců (máš možnost ji v následujícím kole vhodným kouzlem buď odklonit/zničit/zmírnit dopad jejich škod) zatímco druhá směřovala mimo a pravděpodobně nikoho nezasáhne.

http://skyrim.4fan.cz/forum/attachments/mohyla_mapa_5.png


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Upravil/a Aurelius dne 19.10.2020 00:41