Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 16.10.2020 23:21
#3301

→ Tah 767

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Zkontroloval sis své vybavení a ujistil se, že máš vše. Carina se mezitím dostatečně soustředila, aby mohla provést teleportační kouzlo. Jakmile jsi ji chytl za ruku vyřkla zaklínadlo a s modrým zábleskem jste se přesunuli na jiné místo.

Jen co modré světlo pominulo zaslechl jsi hlahol lidí, legionářů a zbrojnošů, kteří měli na starost střežení hlavní brány města. Stáli jste před stájemi, které se pozvolna plnili koňmi návštěvníků a hostů. Fronta u brány relativně rychle odsýpala, protože se nenašel nikdo, kdo by pokynům zbrojnošů a legionářů odporoval. Legionář sedící za stolkem se vždy tázal na jméno, účel návštěvy a následně byl dotyčný kdo chtěl vstoupit prohledán a poučen. Ti, kteří u sebe měli zbraně byli vyzváni, aby je odložili do připravených stojanů, na které dohlížela jiná skupinka zbrojnošů. (Legionáři pocházejí z oddílu legáta Amragora, které tu zanechal pod velením Angely. Zbrojnoši jsou namíchaní, jedni mají zbroj Chorrolu, jiní mají barvy vojska, které pod velením Rolstonové pomáhalo obsadit město.) Část brány byla zatarasená vozem, který popojížděl jen, když mu k tomu dal sedící legionář povel.

Všiml sis, že se cestou k bráně blíží početná jízdní skupina rytířů v těžkých zbrojích. Odhaduješ něco kolem dvaceti jen před pěticí vozů, dva z nich byly určeny pro přepravu lidí, zbylé tři vezly náklad. Za vozy se nacházela další početná skupinka, přesný počet jsi, ale odhadnout nedokázal. Z dálky se zdá, že barvy na vozech i pláštích rytířů budou shodné jako u zbrojnošů. (skupina dorazí za dva příspěvky k bráně)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulin
Vešel jsi dovnitř. Nemusel jsi se dlouho rozhlížet nebo někoho hledat. Spatřil jsi téměř všechny obyvatele sídla. Adrianna se soustředila na několik zaklínadel zároveň a snažila se společenskou místnost co nejvíce poklidit. Belius seděl s hlavou v dlaních u stolu, pookřál až ve chvíli, kdy zaslechl tvůj hlas. Chocholka pomáhal Adrianně s úklidem tím, že otíral židle a sklízel včera použité nádobí.

„Ahoj!“ mávla na tebe Adrianna a pokračovala i nadále v úklidu. Belius pozvedl hlavu z dlaní, zívl a pomalu se postavil na nohy.
„Zdar! To byla kalba včera panečku…“ prohlásil a protáhl se, „Chudák Flavius zvracel celou noc…“ zívl znovu, „Musí víc trénovat.“ pokračoval pozvolna Belius a svoje kroky volil s rozvahou. Bylo na něm patrné, že není ještě úplně v pořádku. Adrianna ně něj jen koukla a zakroutila hlavou.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
„Dělej jak uznáš za vhodné.“ odpověděl ti Appius na tvůj návrh. Za soustředil jsi se, vybral vhodné místo na polorozpadlé věžičce, na níž postával mág sesílající ledové střeli. Byl již uprostřed vyvolání, když jsi kouzlo seslal. Ledová koule dopadla jen jedna, ale mág byl nucen urychleně jednat, kouzlo neodrazil, došlo k explozi, která značně poškodila již tak poškozenou věžičku. Jakmile pominul prach a kouř mága jsi na věžičce nespatřil. Buď si ho skutečně zasáhl nebo se stihl před střelou ukrýt.

„Dobrý zásah.“ zhodnotil Grithart, „Ale obávám se, že jsi ho nezasáhl. Možná poranil, ale určitě nezabil.“
„Na tom nesejde.“ mávl rukou Appius.

Vojsko se i nadále snažilo proniknout skrze neviditelnou bariéru, ale nedařilo se mu to. Bariéra držela i nadále a působila stabilně.

„Ta bariéra drží už dost dlouho. Měla by se prolomit každou chvíli.“ namítl Grithart nespokojeně.
„Možná nebude na škodu jí trochu pomoci. Vyrazte, jak řekl Škorpias, Škorpiasi ty vyraz zprava, Gritharte ty zleva. Já zůstanu ve středu. Nezapojujte se do boje přímo, buďte obezřetní a využívejte magii, když jste mágové.“ doporučil vám Appius „Snažte se prolomit tu bariéru kouzli… vůči tomu zrezlému harampádí co tu kostlivci sebrali je to zjevně imunní.“ řekl a pobídl koně vpřed.

https://i.imgur.com/jZCPGsa.png


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy