Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 29.09.2019 22:01
#2613

→ Tah 573.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
Vyvolání dalšího kouzla – Odhalení živých – potvrdilo tvé domněnky, osoby nacházející se uvnitř jsou skutečně mezi živými.

„Takže jsou dva a dokonce patří mezi živé.“ zašeptala překvapená Elanya, když jsi jí seznámil s výsledky seslaných kouzel. „Pojďme na to.“ přikývla následně a společně jste se začali potichu přibližovat ke vchodu. Skryt kouzlem neviditelnosti jsi se rozhlížel kolem a pátral po případném nebezpečí. Elanya mezitím několik kroků před tebou vtrhla dovnitř zříceniny. Objevilo se několik záblesků kouzel, které menší vnitřní prostor nebezpečně ozářily. Netrvalo dlouho a jedna z osob byla silou vymrštěna proti stěně a následně k ní paralyzována. Bolestivé vyjeknutí patřilo ženě, redguardce jejíž tvář ozářilo krátkodobé světlo uvnitř místnosti.

Druhá osoba – starší muž – který předtím seděl opřený se velmi hbitě vzpamatoval a vyrazil do útoku, taseným mečem a čarujícím kouzlem vyrazil proti Elanyi, která k němu stála zády a snažila se ženu paralyzovat dlouhodobě. Vstoupil jsi muži do cesty, nastavil svůj meč a odrazil jeho. Následné útočné kouzlo pohltila tvá neoblomná ochrana. Když Altmerka spatřila, co se děje za jejími zády ihned volnou rukou seslala další kouzlo. Odhodila muže proti stěně, zasténal bolestí. Následně přitiskla ženu ještě více ke stěně, kouzlem jí svázala a následně pustila k zemi.

Stařec se pokusil opět chopil svého meče, ale nebylo mu to příliš platné. Elanya bez váhání odhodila jeho meč stranou a kouzlem ho přitiskla ke stěně.
„Ta ženská je omráčená.“ řekla kladně, „Můžeme vyslechnout jeho... Než se probudí.“ pronesla následně a vyvolala mágovu svíci, kterou ozářila starcovu tvář. I přes špinavou tvář od černého prachu smíchaného s krví jsi poznal vrásčitou tvář jednoho ze svých profesorů (graf. vzhled – zde).
Stařec, kterého osvětlovala svíce nebyl schopen pohlédnout do vaší tváře a jakkoliv tebe nebo tvoji společnici poznat. Elanya zmírnila kouzlo, když spatřila mužovu tvář a pustila jej k zemi bez jakéhokoliv tvého pokynu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Sesedl jsi z koně. Řeka nebyla nijak široká a proud nebyl silný. Chytl jsi koně za uzdu a úspěšně řeku přebrodil. Vyvedl jsi koně zpět na cestu a nasedl, pobídl jej a pokračoval vpřed. Netrvalo dlouho a dojel jsi ke konci lesa, před tebou se rozprostřela louka, na níž se rozléhalo chátrající sídlo, pravděpodobně sídlo rodiny Colových.

Kolem sídla byla louka zarostlá trávou, všiml sis stop, které nejspíš patřili jízdnímu oddílu nebo nějaké jiné početnější jízdní skupině. Stopa vyšlapaná v dlouhé trávě nejspíš vede až k sídlu nebo alespoň k jeho blízkosti. Sídlo se tváří být dvojpatrové s malou věžičkou, která z celého sídla vypadá nejzachovaleji. Nedalo sídla se nachází menší budova, kterou byly nejspíše stáje. Střecha nevydržela a propadla se. Poblíž sídla je také menší jezírko, které nejspíš nechali majitelé vytvořit a není tak dílem přírody. Celou louku nejspíš oplocoval plot, ke kterému, ale zub času nebyl příliš milosrdný a také z něho moc nezbylo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beardanie
Muž zopakoval tvé jméno, aby si ho lépe zapamatoval. „Teď se odeber za arénu. Najdeš tam menší tábor, který patří všem tobě podobným. Nahlas se u Olafa on už se o zbytek postará. Musíš dostat jiné zbraně, protože s tímhle, co máš...“ poukázal na tvoje zbraně, „By teklo příliš krve a to vyhláška zakazuje. Bohužel.“ povzdechl si, „Ještě něco? Jestli ne. Tak mazej k Olafovi.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy