Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 16.09.2019 21:23
#2599

→ Tah 568.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
Elanye mlčela. Nejspíš tiše souhlasila s tvým argumenty, ale nechtěla to dát nijak slovně najevo. Raději se rozhlížela kolem.

„Zbroje podobný těm našim?“ koukla na tebe překvapeně, „Jak to myslíš, že měli podobné zbroje těm našim. Tyhle róby...“ poukázala na tvoji i svoji róbu, „Nosí výhradně příslušníci Císařských mágů. Víš, co to tím pádem znamená?“

Rozhlédl ses kolem sebe, pátral jsi po Blyšťákovi, ale jako by se po něm slehla zem. Nikde v blízkém okolí jsi ho neviděl. Buď se jen vzdálil, aby prozkoumal, která cesta je správná anebo se zatoulal příliš daleko.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
„Nemyslím si, že se nechá jen tak ‚zajmout‘.“ zakroutil hlavou Palagán, „Nechci se podílet na spolupráci s ní. Z takové spolupráce by nevzešlo nic dobrého.“ dodal následně, „Kdybych spolupracoval s Colovou využijí toho Císařští mágové ve svůj prospěch a očerní tak magickou Univerzitu. To si nemůžu dovolit.“ odmlčel se, „Pokusit se jí zajmout můžeme to ano. Pokud se nám to skutečně povede, můžeme ji i vyslechnout, ale nějakého mučení nebo spolupráce s ní se účastnit nebudu. Také to pro nás celé končí v momentě, kdy bude Colová zlikvidována a naše profesorka v bezpečí. Do celého toho incidentu kolem se motat nebudeme.“

„Pokud jsme domluveni můžeme si plácnout. Shromáždím nějaké spojence, kteří by nám mohli pomoci a sejdeme se na smluveném místě.“ podíval se na tebe mág a natáhl ruku ke stvrzení dohody.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beardanie
Prošel jsi kolem zástupu sázejících až k zjizvenému muži. Prohlédl si tě a když usoudil, že jdeš za ním poodešel stranou.

„Ravena Krvavá?“ zopakoval jméno válečnice, „Je to horká kandidátka na vítězku, nebojácná nordka, která si svoji přezdívku ‚krvavá‘ zajistila nejen svojí krvežíznivostí, ale také klepy, které o ní koluji.“ odmlčel se s vážnou tváří, „Údajně se koupe a pije krev svých nepřátel. Prý jako jakýsi rituál.“ pousmál se, „Ale co je na tom pravdy? Těžko říct.“ pokrčil rameny, „Chceš s ní snad změřit síly? Pak je to tvůj šťastný den... Podle výnosu, který panuje je jsou boje na život a na smrt zakázané. Takže tě maximálně jen zmlátí do němoty a pár týdnů se budeš kurýrovat ve zdejším chrámu.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy