Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 05.09.2019 21:06
#2588

→ Tah 564.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
„Oh... jistě!“ přikývl Blyšťák, „Má blyštivá spanilá pa-“ zasekl se a otočil se zpět k tobě, „A co když není?“ šeptl, „Co když není panna? Neurazí jí to?“ namítl následně.

Elanya si odkašlala, aby připomněla, že je stále přítomná a slyší každé vaše slovo. „Možná...“ přikývla nejistě na tvoji nabídku lektvaru.
„Jistě! Blyšťák vám pomůže. Blyšťák bude vaším poradcem. Vaším poradcem blyštivá! I vaším neblyštivý člověče.“ ozval se Blyšťák nahlas a rozhodil rukami, jak měl ve zvyku.
„Vezmu si ten lektvar.“ přikývla téměř okamžitě altmerka a převzala do tebe lektvar, který jí snad alespoň trochu pomůže. Otřela si ústa, „Vážně nebyl někdo lepší? Někdo celistvější?“ zeptala se a neskrývala zklamání. Blyšťák její slova ignoroval, přesunul se k východu z vašeho úkrytu a hleděl do dálky.

„Musíme najít někoho rozumného. Někoho, kdo nás dokáže vést a nedrásat přitom naše nervy.“ zdůraznila poslední slova, Blyšťák stále dělal jako by byl velmi zaneprázdněný sledováním dění mimo váš úkryt. „Podle jedné z písemností, která se uchovala ve spisech Císařských mágů tu musí existovat něco co tě dokáže očistit od kletby, která je na tebe a tvůj meč uvalená. Respektive spíš na tvůj meč. V téhle sféře jsi totiž odkázán na věčné chození po monotónní a nezáživné krajině, tvůj mozek postupně chřadne a všechny tvé vzpomínky se z tebe vytrácí. Nač je potřebná další kletba? Prokletí, co se sem dostanou se údajně mohou kleteb zbavit.“
„Samozřejmě, že mohou.“ pronesl Blyšťák, který hleděl se zájmem na vysvětlující altmerku, která se přeci jen trochu dostala do své barvy a mnohem více ho tak fascinovala. „Jeden mág se takhle zbavil prokletí. Starý meč se tu nacházel. Nikdo nevěděl, čí je, ale byl prokletý. On ho zbavil prokletí a dal ho svému pánu. Samotní Ideální páni mu požehnali silou.“ pokračoval uchváceně, „Ale to s Ideálními pány je asi kec.“ pokrčil rameny až zarachotily kosti. „Ale ten meč je speciální. Blyšťák to viděl na vlastní oči.“ dodal hrdě a vypnul hruď. „Ou.. Moje žebro.“

Elanya zcela zřetelně protočila oči.
„Stalo se něco má blyštivá-“ zvolal Blyšťák téměř okamžitě po její reakci.
„Zmlkni kosťo! Nebo z tebe zbude hromada kostí.“ zvolala podrážděně Elanya. Chytla tě za rameno a odtáhla stranou, „Škorpiasi... Jsme v Mohyle duší, opravdu chceš veškeré naděje vložit do toho idiota?“ poukázala na Blyšťáka, který zrovna zjistil, že mu chybí jedno z žeber a nemůže tak hrdě vypínat svoji hruď. Altmerčina reakce mu zjevně vůbec nevadila a místo toho se pustil do hledání svého chybějícího žebra mezi ostatními ostatky.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
„Luciena?“ podívala se na tebe nedůvěřivě, „Neznám žádného Luciena Calla, který by měl dceru. A mi věřte, že zdejší šlechtu znám velmi dobře. Můj muž byl zván na spousty večírků a já ho vždy věrně doprovázela.“ dodala následně, „Takže doufám, že jste se skutečně setkal alespoň s Klargem Arteriem a schůzku s ním jste schopen domluvit.“ pokračovala vážným tónem a pronikavě na tebe hleděla, Finna si skoro ani nevšímala, popadla nalitý pohárek a napila se. „Jakou mám, ale záruku, že svoje slovo dodržíte? Poskytnu vám nějakou kloudnou informaci, využijete ji ke svému úspěchu a na mě si potom nemusíte ani vzpomenout.“ vstala a zvedla se ze židle, udělala několik kroků blíže k tobě, „Jestli mě zradíte. Bude to pro vaši paní velmi bolestivé. To mi věřte.“ pronesla chladně, poté se otočila k oknu. „Rodina Colů vlastnila staré stavení asi hodinu a půl cesty od Anvilu. Kdysi to bylo krásné sídlo.“ otočila hlavu zpět na tebe, „Které žilo večírky a plesy, ale tyto časy jsou už dávno pryč. Teď je to chátrající barabizna, kterou co nevidět sfoukne vítr a zůstanou jen vzpomínky. Jestli se chtěla Robertova žena někde schovat pravděpodobně bude tam, protože Caesar má teď svých starostí více než dost a určitě nebude šátrat v paměti co všechno za pozemky rodina Colových vlastní.“ dlouze se odmlčela, „Jestli vám můžu poradit...“ promluvila po dlouhé chvíli mlčení, „Napráskejte ji Císařským mágům a nemusíte si špinit ruce.“ dodala následně a pozvedla pohárek ze stolu, „Stejně nemáte šanci ji vy dva porazit.“ napila se vína.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
Poděkovala jsi žebrákovi a vydala se podle jeho rad k sídlu velvyslanectví Thalmoru. Cesta ti utíkala rychle, míjela jsi občany, bdící i legionářské hlídky. Město za hradbami žilo, někde více a někde méně. Během své cesty jsi narazila na ulice, které vypadaly opuštěně, okna byla zatlučená a na dveřích vysela oznámení opatřená pečetí náležící nějaké Císařské společnosti. Nevěnovala jsi jim takovou pozornost, abys dokázala zjistit o jakou společnost jde. Tyto opuštěné ulice střežila vždy speciální hlídka legionářů v doprovodu jednoho nebo dvou bdících.

Občané, kolem které jsi míjela se vesměs starali o své, ale někteří na tebe nevraživě hleděli, jiní se usmívali a kývali na pozdrav. Došla jsi až k sídlu velvyslanectví. Vlajky Aldmerského spolku a samotného Thalmoru se tyčily do dálky a stráž postávala před dveřmi do sídla. Jiní se nacházeli na pozemku kolem velvyslanectví, který byl obehnaný kamenným plotem.

Před samotným sídlem byl klid. Občané města se budově zjevně vyhýbají a zbytečně neprovokují příslušníky Spolku. Legionářských hlídek je zde také pomálu. Spatřila jsi jediného, který asistoval nějaké stařence s výběrem zeleniny u kamenného obchodu, který se nacházel přes ulici.

Došla jsi až k bráně a vešla na pozemek velvyslanectví. Přítomní válečníci tě ihned kývnutím hlavy pozdravili a pokračovali ve své činnosti. Trojice seděla za stolem a dopřávala si něco málo k snědku. Jiná skupinka se trénovala u dřevěných panáků. Dveře do sídla byly otevřené, dvojice válečníků stojící před dveřmi nepůsobila, že by ti měla v plánu bránit ve vstupu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy