Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 30.08.2019 10:24
#2582

→ Tah 562.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
Blyšťák se otočil a zakroutil hlavou, „Nevím.“ a opět se zahleděl do tváře probírající se altmerky. Fascinovaně si jí prohlížel a v ním tvá slova. „Zavěsit zářivé věcičky? Blyštivé věcičky?“ otočil se opět k tobě s rozzářenýma očima. V tentýž moment se také probrala Elanye. Trochu zmatená pozvolna otvírala oči a snažila se zaostřit zrak. První věc co však spatřila byl Blyšťa jehož siluetu sice viděla, ale ze všeho nejvíce spatřila jeho modré oko, které ji sledovalo a pocítila chlad na ruce za kterou ji držel. Vyděšeně vyjekla a rozmáchla se rukou i Blyšťa se polekal a uskočil stranou. Kdyby tak neučinil nejspíš by mu v hlavě skočila její dýka.

„Žije! Žije! Žiiiijééé!“ řval z plných plic, a přitom začal tancovat prapodivný tanec až do chvíle, než se Elanye uklidnila a zmateně se začala rozhlížet.
„Škorpiasi? To... To jsi ty?“ vyptávala se zmateně a rozhlížela se kolem, a přitom mhouřila oči.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
LaRouchová nasadila znuděnou tvář, nejspíš už jí diskuze s tebou začala unavovat a víno v jejím po pohárku neustálém upíjení začalo opět docházet. Dlouze přemýšlela, nakonec dopila posledních pár loků vína a odložila pohárek na stůl.

„Povězte mi jejich jména a co jste pro ně vykonal. Pak možná uvěřím, že skutečně máte mocné přátele, protože tohle mi může tvrdit kdokoliv. Navíc slovo ‚mocné‘ si každý může vyložit po svém, dá se pod ním totiž představit ledacos.“ řekla nevzrušeně a pak se podívala na Finna, „Podporu magické Univerzity očividně máte.“ pohlédla na tebe, „Ale tam mocné přátele brzy nenaleznete.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
Poděkovala jsi žebrákovi a vydala se podle jeho rad k sídlu velvyslanectví Thalmoru. Cesta ti utíkala rychle, míjela jsi občany, bdící i legionářské hlídky. Město za hradbami žilo, někde více a někde méně. Během své cesty jsi narazila na ulice, které vypadaly opuštěně, okna byla zatlučená a na dveřích vysela oznámení opatřená pečetí náležící nějaké Císařské společnosti. Nevěnovala jsi jim takovou pozornost, abys dokázala zjistit o jakou společnost jde. Tyto opuštěné ulice střežila vždy speciální hlídka legionářů v doprovodu jednoho nebo dvou bdících.

Občané, kolem které jsi míjela se vesměs starali o své, ale někteří na tebe nevraživě hleděli, jiní se usmívali a kývali na pozdrav. Došla jsi až k sídlu velvyslanectví. Vlajky Aldmerského spolku a samotného Thalmoru se tyčily do dálky a stráž postávala před dveřmi do sídla. Jiní se nacházeli na pozemku kolem velvyslanectví, který byl obehnaný kamenným plotem.

Před samotným sídlem byl klid. Občané města se budově zjevně vyhýbají a zbytečně neprovokují příslušníky Spolku. Legionářských hlídek je zde také pomálu. Spatřila jsi jediného, který asistoval nějaké stařence s výběrem zeleniny u kamenného obchodu, který se nacházel přes ulici.

Došla jsi až k bráně a vešla na pozemek velvyslanectví. Přítomní válečníci tě ihned kývnutím hlavy pozdravili a pokračovali ve své činnosti. Trojice seděla za stolem a dopřávala si něco málo k snědku. Jiná skupinka se trénovala u dřevěných panáků. Dveře do sídla byly otevřené, dvojice válečníků stojící před dveřmi nepůsobila, že by ti měla v plánu bránit ve vstupu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy