Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 20.08.2019 22:26
#2557

→ Tah 554.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
„Další mágy obnovy tak nějak úplně nemáme.“ namítla Selena, „Bohužel. A novice tam poslat nemůžeme, protože je to příliš riskantní. I když by to jistě byla dobrá praxe a zkušenost to je pravda.“ přikývla následně.

Další námitky či připomínky od kolegů a kolegyní nebyly možné. Dojedl jsi se a rozloučil dříve, než kdokoliv z nich stihl cokoliv dalšího říct. S tácem ses přesunul k okénku. Nemusel jsi už čekat frontu, protože většina večeřících už večeřela anebo měla večeři už dávno snědenou. Poprosil jsi o svačinu, novicka sloužící za výdejním okýnkem přikývla a dala ti něco málo co zbylo z večeře. Pečlivě zabalila a předala. Popadl jsi svačinu a odebral se po schodech na smluvené místo.

Novicové a novicky už se pozvolna odebírali do svých pokojů na ubikace. Pokračoval jsi až před teleportační komnatu. Před kterou jsi se usadil a vyčkával. Čas plynul pomalu, ale přesto.

Po nějaké době čekání jsi se konečně dočkal. Po schodišti kráčela osoba v hnědém rouchu s magickou holí. Vyšla schodiště a stanula před tebou. Shodila kápě a ukázala svoji tvář. Spatřil jsi Elanyii. Pod hnědým pláštěm měla roucho typické pro Císařského mága.

„Univerzita už snad spí. Arcimága jsem viděla odcházet z ubikací studentů směrem ke komnatě tak snad také brzo usne.“ konstatovala a podívala se na dveře do teleportační komnaty. „Uděláme to takhle.“ ohlédla se za sebe, „Otevřeš dveře.“ otočila se k tobě, „Vejdeme. Zamkneš a já se postarám o zbytek. Nebudeš se mi plést pod ruce a zbytečně překážet, protože otevření brány do Mohyly duší není nic snadného. Jakmile bude brána otevřené vejdeme a ty se pokusíš, pokud možno respektovat moje rozkazy. Jasné?“ podívala se na tebe přísně. „A také se navlečeš do tohohle.“ řekla a vytáhla z brašny pečlivě složené roucho, které bylo téměř totožné s jejím. „Snad jsem správně odhadla velikost, ale to si navlečeš až uvnitř.“ zakončila a hlavou pokynula směrem ke dveřím.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Blondýnka tancující pro skupinu bojovníků nebyla tanečnicí, kterou jsi hledal. Vešel jsi v doprovodu dvojice do hostince. Vyhazovači vám nedělali problémy, vrátili se zpět na svá stanoviště a těch si hleděli po celou dobu.

Uvnitř se téměř nic nezměnilo. Rozmístění stolů, nábytku bylo stejné. Většina míst už byla obsazena žoldáky a jinými bojovníky ve zdrojích, kteří přišli prohýřit svůj žold a zkrátit si čas před bitvou. Tanečnic tu bylo mnohem více než posledně.

„Tohle je spíš nevěstinec než hostinec.“ konstatoval tiše Finn a rozhlížel se kolem. Také pátral po blonďaté tanečnici, ačkoliv nevěděl, jak má přesně vypadat. Během prohlídky jsi zahlédl dvě blonďaté tanečnice, ale ani jedna nebyla podobná té tvé.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Upravil/a Aurelius dne 20.08.2019 22:29