Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 28.07.2019 20:55
#2534

→ Tah 548.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
Připravil sis pátý pergamen, ale ještě jej rozvinul. Serana se na tebe po tvých slovech podívala, zapřemýšlela a poté promluvila.
„Hlavně nesmíš odjet na dlouho.“ usmála se, „Flavio tě bude chtít za svědka… A já chci, abys na naší svatbě byl.“ odvrátila zrak a podívala se na svůj stůl, „Ale to je ještě stejně daleko. To se stihneš vrátit.“ dodala klidným hlasem a otevřela knihu, chvilku listovala a zavřela ji. Opřela se o opěradlo židle. Do další přednášky ti zbývá ještě dostatek času.

Rozvinul jsi další svitek a začetl se do něj. Svitek neobsahoval žádný dlouhý text nýbrž rukou načrtnuté obrázky s gesty a stručný popis, jak utvořit zaklínadlo s kouzelnou formulí. Kouzlo vypadalo velmi obtížně a pravděpodobně se ti ho nepodaří osvojit hned na první pokus. Chybí rovněž i jakýkoliv popis toho co kouzlo má vlastně dělat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Jezdci rovněž pozvolna zastavili a začali tě obkličovat, aby získali krom početní převahy i poziční výhodu. Ruku jsi měl připravenou na jílci meče, kdykoliv připraven tasit. Jezdec, který zůstal stát k tobě čelem byl v podobné situaci. Rovněž měl ruku připravenou na jílci a vyčkával.
„Guare.“ promluvil k tobě, „Pohybujete se v blízkosti města v době nebezpečí. Měl byste se okamžitě vzdálit nebo vás budeme nuceni vzít do vazby pro vaše vlastní bezpečí.“ pokračoval důrazně jezdec, „Ve vašem osobním zájmu vám radím to první. Takže?“ očekával odpověď. Jeden z jezdců lehce popojel a poté uklidnil svého koně, kterému se nejspíš něco nelíbilo. I u svého koně jsi pociťoval menší znepokojení, ale nebylo tak patrné jako u jezdcova koně.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter
Vyběhla jsi z podpalubí přímo na palubu a postavila se do řady mezi ostatní válečníky a válečnice. Před vámi se již tyčil přístav hlavního města Tamrielského Císařství, Imperial City. Zakotvených lodí bylo neskutečné množství, obchodní, válečné a přepravní. U válečných lodí se shromažďovali legionáři na rozkaz jednoho z admirálů.

„Ať mě mořští draci sežerou… Lorgem Corndwald. Ten námořnickej bastard nás přece jen předehnal.“ utrousil reguard, který měl po celou dobu plavby jediný úkol, starat se o čistou palubu. Jeho připomínka nezůstala dlouho bez odezvy, kolem jdoucí dozorce ho ihned švihl bucharem a přikázal mu vrátit se do práce. Redguard poslechl a zase začal čistit palubu. Altmer v lehké zbroji pohlédl stejným směrem jako předtím redguard a cosi zamumlal. Na břehu u jedné z válečných lodí totiž spatřil černovlasého muže v admirálské uniformě, kterak předává rozkazy legionářům a cosi probírá s mužem v bílém oděvu připomínající oděv spíše nějakého úředníka nežli válečníka. Altmer odvrátil zrak a přidal do kroku, vyšel schodiště a zmizel na horní palubě nedaleko kormidla.

„Nuže… Dorazili jsme do cíle.“ ozval se hlas velícího důstojníka na lodi. Objevil se na horní palubě a opřel se o zábradlí. Oblečen do černé uniformy s pozlacenými symboly kolem krčního límce a na ramenou. Jeho tvář byla zjizvená a v ústech mu chybělo hned několik zubů. „Každý z vás má své rozkazy, které vykoná s nejlepším svědomím. Bylo mi ctí se s vámi plavit. Pohov!“ rozkázal a rozdal další rozkazy nezbytné k bezpečnému zakotvení. Mezitím sešel po schodišti dolů a zamířil k tobě. Jednu ruku měl za zády, lehce dopadal na jednu nohu, nejspíš kvůli nějakému dávnému zranění.

„Válečnice…“ promluvil k tobě a polkl tvé jméno neboť si jím nebyl jist. Přísně se na tebe podíval a pokračoval, „Tuto listinu…“ napřáhl ruku s pečlivě zapečenou ruličkou, „Předejte lordu Gerrickovi hned jakmile se u něj budete hlásit. Je to nezbytné. Přání velitele Faeriona.“ dodal následně a když jsi převzala ruličku se zprávou sevřel ruce s přísným výrazem ve tváři za zády. „A hodně štěstí přeji. Imperial City je město příležitostí, ale taktéž zrady. Jste příliš daleko od našich bezpečných hranic. Tady jde o krk.“
„Důstojníku Throme!“ křikl jeden z válečníků, když byla loď bezpečně zakotvená. „Přístavní hlídka. Chce s vámi mluvit.“ křikl znovu.
„Hned jdu!“ odvětil mu důstojník Throm a s povzdechem se odebral k molu.

Veškeré své vybavení, které máš k dispozici nalezneš ve své kajutě. Kajuta ti bude k dispozici po celou dobu, co bude loď kotvit v Imperial City. Jakmile, ale loď zvedne kotvu a opluje o své věci přijdeš. Velitel Faerion ti před tvým odjezdem sdělil, že se máš hlásit u lorda Gerricka, velvyslance Aldmerského spolku a Thalmoru v Cyrodiilu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Upravil/a Aurelius dne 05.08.2019 23:04