Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 04.07.2019 21:58
#2522

→ Tah 544.

Co se děje v jiných částech světa v tento moment?


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
Benoch přikývl a dlouze mlčel. Třída se začala rychle plnit a bylo patrné, že čas na zahájení tvé vůbec první výuky se nachýlil. Benoch pozvolna vstal, pokynul poslednímu příchozímu, aby se ujal zavření dveří a poté se zcela napřímil a postavil před katedru. Tebe vyzval k tomu samému.

„Vážení přítomní.“ začal pozvolna a přitom pohlédl na jednu stranu a na druhou, novicové i novicky se rázem utišili a začali věnovat pozornost hovořícímu arcimágovi, „Na úvod bych se rád představil, protože zde trávíte teprve velmi krátký čas. Jmenuji se Valindor Benoch a jsem arcmágem této Univerzity. Zároveň vás vítám na vaší vůbec první výuce předmětu Elementová magie se zaměřením na element blesku.“ pokračoval, „Vaším profesorem bude zde přítomný mistr Škorpias Vici. Povede vás ke zkoušce a pravděpodobně se sním setkáte i jiných předmětech, ale protože jste si zvolili toto zaměření budete se s ním pravděpodobně potýkat všechny roky.“ pousmál se a prohlédl si výrazy noviců. Bylo patrné, že jsou na Univerzitě velmi krátce, jejich tváře ještě hořely plným zájmem o výuku a nikdo z nich se neodvážil podložit rukou tvář a odebrat se ke spánku. Všichni bedlivě sledovali a poslouchali hovořícího bosmera v róbě arcimága. „Protože se jedná o vaši první přednášku můj kolega vás se vším potřebným seznámí, sdělí vám požadavky stanovené pro tento předmět a také vám sdělí další potřebné náležitosti. Projde s vámi i bezpečnost ve výuce, protože nikdo z nás nechce, abyste si přihodili nějaké zranění. Neradi totiž řešíme nějaké popáleniny na ošetřovně. Ačkoliv medicína razantně pokročila stále jsou zranění způsobená magií velmi vážná a zůstávají po nich nepěkné jizvy. Kolegyně Benochová by mohla vyprávět. Ale teď už předám slovo vašemu profesorovi. Škorpiasi Vici je to vaše.“ poukázal na tebe a zcela ti přenechal slovo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Soudě Atiova výrazu si o tvém plánu pomyslel své ani se netvářil, že by mu dával nějaké velké šance, ale nijak ti v jeho vykonání nehodlal bránit. Ley ti popřál hodně štěstí a poté co jsi pobídl koně a vyrazil k městu se oba muži odebrali zpět k Caesarovi.

Pobízel jsi koně, dokud jsi nebyl dostatečně daleko od vyjednávacího místa a nebyl dostatečně blízko hradeb. Zastavil jsi koně a rozhlédl se. Z dálky je patrné, že před bránou města kdosi pochoduje, jedná se o velmi početný oddíl. Také jsi slyšel řev nějakého muže, který onen oddíl dirigoval. Taktéž sis všiml, že se kolem hradeb v oblasti brány ochomýtají povozy, které střeží vždy poměrně početná hlídka a kolem se pohybuje několik pracujících mužů.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy

Upravil/a Aurelius dne 04.07.2019 22:34