Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 25.04.2019 23:51
#2466

→ Tah 521

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
Seranu tvůj úlek pobavil, ale zároveň se ti po chvilce slušně omluvila. Souhlasila a společně jste se odebrali ke dveřím do sálu Univerzity. Cestou jste slyšeli nejedno zvolání nového profesora.

„Ne.“ kroutila hlavou, „Už nějaký čas vyučuji. Nastoupila jsem vlastně skoro ve stejný moment jako Fallen Merle. Ale teprve teď jsem plnohodnotnou profesorkou, když mám titul mistryně. Takže až teď můžu vlastně naplno využívat všech výhod.“ odpověděla ti spokojeně, „Takže už jsem trošku do profesorování zabředla. Není to těžké, ale připrav se, že některým novicům není moc po chuti, když je poučuje někdo jen o pár let starší, než jsou oni sami.“ upozornila tě následně, „Ale buď v klidu. Novicky pro změnu budou rády. Přece jen jim je příjemnější mladý profesor než nějaký starý… Nezáživný.“ zasmála se Serana, „Akorát se trochu obávám, že jestli jdeš za arcimágem jdeš trošku pozdě. Myslím, že zrovna dneska vyučuje už od rána. Budeš ho asi muset vytáhnout z výuky, pokud na to spěcháš a nebo zkusit někde najít jeho zástupce Palagána.“ odmlčela se, „I když ten asi bude učit taky. Většinou probíhá elementová magie souběžně.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
„No dobrá…“ pronesl nespokojeným tónem legát Atius na tvá slova, „Můžete zůstat Armine.“ dodal následně a podíval se na Vitu, který rovněž s hlasitým povzdechem vyjádřil nespokojenost.
„Naučím legionáře, které mi dáte k dispozici nějaké triky. Celý výcvik samozřejmě nestihnu, ale nějaký rychlokurz jsem schopný provést.“ přikývl Armin.
„Legát Amragor vám nějaké muže přidělí. Svoje legionáře postrádat nemohu.“ odvětil legát Atius a tím uzavřel celou diskuzi o přítomnosti kvestora Armina.

„Pochybuji, že by Caesar svolil k jednání za zdmi města. Je mazaný.“ promluvila kvestorka Pelena, když jsi se zmínil o vyjednávání, „Jestli svolí k vyjednávání jedině na nějaké neutrální půdě. Ostatně je to takové nejběžnější řešení. Také by nebylo na škodu pokusit se o blokádu přístavu.“
„Tu už navrhoval Bílý Guar.“ připomněl legát Amragor, „Ale podle legáta Atia nemáme k dispozici flotilu a o vyjednávání nechce legát Atius ani slyšet.“
„Jedna flotila tu je.“ přispěla kvestorka z Atiova oddílu, její nadřízený na ní však ihned vrhl nevraživý pohled. To ji však nepřimělo mlčet a pokračovala. „Je tu Vysokoskalská flotila, kdybychom ji požádali o pomoc jistě by nám pomohla. Vede jí údajně admirál Lanius.“
„Nebudeme žádat o pomoc Vysokoskalskou legii.“ odmítl rezolutně legát Atius, „Vrchní generál Valerius jasně rozkázal, abychom využili síly, které máme k dispozici a nezatahovali do toho nikoho jiného.“
„Admirál Lanius.“ zopakoval admirálovo jméno zamyšlený Amragor, „Jestli je to ten o kterém jsem kdysi slyšel ještě ve službách Aldmerského spolku.“ podíval se po místnosti, „Tak nepobral příliš taktického myšlení, ale jeho brutalita, odhodlání a schopnost vyburcovat své muže k bezmezné oddanosti a odvaze je prý natolik vysoká, že dokázala už několikrát zvrátit téměř prohranou bitvu. Ale to jsem jen slyšel.“
„Nesetkala jsem se s ním.“ řekla Atiova kvestorka, „Jen vím, že ta flotila je poblíž a nejspíš by byla schopná provést blokádu.“
„Také jsem o něm neslyšela. Znám admirála Condwallda, ale Lania ne.“ kroutila hlavou Pelena, Leyi rovněž pokrčil rameny.
„Je fuk jestli ho znáte.“ mávl rukou, „Rozkazy od vedení jsou jasné a my se jimi budeme řídit. Žádné loďstvo k dispozici nemáme. Nebo snad chcete lorde Leyi požádat o pomoc Vysokoskalskou legii?“ podíval se Atius na Leye.
„Vysokoskalskou legii? Kdyby to pomohlo Anvilu… Proč, ne?“ reagoval Ley bez delšího přemýšlení.
„Proč? Protože Vysokoskalská legie je v podstatě ovládaná rodem Arteriů. Sice ji vede Vrchní generál Lewin Falbert, ale byl jsem důvěrně poučen, že je to spíše loutka.“ odpověděl mu pohotově Atius.
„To je blbost.“ nesouhlasil Amragor, „Vysokoskalská legie je věrná Císařství. Není to žádná soukromá armáda ani neplní vůli některého z rodů.“
„Říká člověk co vydal Chorrol Arteriům.“ poukázal Atius, „Pokud mu dáte lorde šanci určitě udělá to samé i s Anvilu. Ostatně proč jinak by kotvila flotila tak blízko? Tak daleko od svého přístaviště v době míru?“
„To je lež.“ namítl legát Amragor, „Udělal jsem to co jsem považoval za nejlepší pro Chorrol a obnovení pořádku.“
Atius se zasmál, „Tím, že rozšíříte moc rodu Arteriů obnovíte pořádek? Děláte si ze mě srandu?“
„Nechcete toho oba nechat?!“ zvolala rázně kvestorka Pelena, Vita se jen pousmál, nevyjadřoval se a spíše nevraživě sledoval Armina, který stejně jako on za sebou dobu zůstával v pozadí a nevyjadřoval se. „Zaměřit se musíme na Anvil. Lorde Leyi…“ podívala se na Leye Rulla, „Vy jste po smrti hraběte a hraběnky právoplatným dědicem hrabství a máte na něj legitimní nárok, který vám nikdo nemůže upřít. Legie udělá maximum, aby vaše rodina opět usedla na trůn hrabství a obnovila pořádek. Měl byste mít rozhodující slovo. Jestli řeknete, že si nepřejete blokádu přístavu za pomoci Vysokoskalské legie nepožádáme je o pomoc. Jestli budete proti vyjednávání s Caesarem nebudeme vyjednávat. Rozhodnutí je jen na vás.“ stále se dívala na Leye, který nepůsobil zrovna dvakrát odhodlaným dojmem cokoliv rozhodnout, během jejího dlouhého monologu znervózněl a několikrát přešlápl z místa na místo.
„Souhlasím s vámi.“ přikývl Atius, který v sobě zadržel jakoukoliv výtku k jednání níže postavené důstonice „Něco takového navrhoval i Guard… Takže mluvte lorde, rozhodněte o našem dalším postupu. Budeme žádat o pomoc Vysokoskalskou legii proti vůli Vrchního generála Valeria? Také rozhodněte, jestli se pokusíme vyjednávat?“ vyptával se.

Následovalo ticho. Vita nevraživě hleděl na Armina, kterému po odhalení jeho nedávné minulosti nejspíše přestal zcela věřit – pokud mu alespoň chvilku hodlal věřit. Atius a Amragor očekávali netrpělivě odpověď lorda Leye. Atiova kvestorka stála na místě jako socha a mlčela, možná zpytovala své svědomí, že se o flotile vůbec zmínila. Pelena s přátelským výrazem ve tváři hleděla na Leye, který postával vedle ní. Snažila se jej alespoň trochu uklidnit pohledem, ale nedařilo se jí to.

„Já…“ začal nejistě lord Ley, který se hodlal ujmout slova, „Já… Potřebuji si chvilku sjednotit myšlenky. Pojmout všechno co jste mi teď řekli.“ pokračoval pozvolna snažíc se oddálit rozhodnutí ze kterého měl pravděpodobně strach, že bude špatné, „Smím si o samotě promluvit s Bílým Guarem?“ řekl nakonec, „Jeho paní léčila mého bratra a já… Já si s ním chci promluvit. Teď hned. Potom se rozhodnu.“ s těmito slovy odešel z domu ven, očekávaje, že ho budeš nejspíš následovat ven, kde si v soukromí promluvíte.

„Možná bych měla jít za ním. Být mu na blízku mám na něj dávat pozor.“ ozvala se Pelena, ale legát Atius a Amragor téměř jednohlasně nesouhlasně zvolali. Oba možná podivili, jak sehraný najednou byli. Kvestorka přikývla a rychlou chůzí se přesunula k tobě.
„Jestli s ním budete mluvit tak trochu citlivě…“ řekla ti tiše Pelena, „Nesl těžce smrt své ženy a smrt bratra a švagrové nese o to hůře. Navíc nejspíš nikdy neprošel nějakou pořádnou bitvou, nevelel ani nepoznal jaké je to rozhodovat se o životech stovek lidí. Jeho život mu nalajnovala rodina, o kterou teď přišel.“ dodala.
„Naopak. Buďte na něj tvrdý. Jestli z něj má být dobrý hrabě musí se vzchopit.“ nesouhlasil Atius, „Musí v sobě nalézt hněv a ten překovat v nenávist proti té argonianské zrůdě, která celé tohle způsobila. Musí si uvědomit, že se z něj stane muž, kterého budou následovat ženy i muži, děti i další generace. Stane se vzorem a inspirací. Nesmí to být žádná troska, která se neumí rozhodnout, jak jsme teď měli možnost vidět.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Neodpovězené tahy