Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 29.12.2018 23:38
#2299

→ Tah 464

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
Palagán jen přikývl, mlčky se odebral ke svému místu u stolu a usedl na něj. Nastalo čekání, delší a delší, které se zdálo být nekonečné, když se konečně dostavili všichni kdož měli usednout v komisi. Usadili se a Palagán vstal, aby přednesl své požadavky a vyzval tě k předvedení prvních kouzel.

„Škorpiasi Vici,“ oslovil tě před přítomnými, „Požaduji, abys před naším zrakem vyvolal následující kouzla: sežehnutí, kterým sežehneš figurínu postavou v dáli. Následně předvedeš kouzlo ohnivý plášť, ohnivá střela, ohnivá koule, ohnivá stěna a jako poslední povinné kouzlo kombinované seslání ohnivého pláště a sežehnutí.“ poté se opět usadil a vyměnil si krátký pohled s Xarii, která se netvářila příliš nadšeně. Selena, která seděla vedle se pousmála a gestem na ruce naznačila, že ti drží palce. Zbylým přítomným byl průběh zřejmě ukradený, protože předseda vedl tiše diskuzi s arcimágem

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sarako
Maxelle přikývla a odešla z komnaty, jakmile za sebou zavřela dveře pustil jsi se do dlouhého monologu, ve kterém ses snažil shrnout vše důležité. Releth mlčel a poslouchal alespoň, než jsi zmínil jméno Bothiel. Když zaznělo ze tvých úst chytl se za hlavu a tiše zaúpěl, ale nechal tě domluvit s odpovědí, ale otálel i když jsi prosil na kolenou. Bylo patrné, že se zdráhá a možná i hledá kličky.

„Takže je to upírka...“ hlesl po chvilce a přimhouřil zrak, prohlédl si zdálky Theru a pak se kousl do rtu, „To sám o sobě není takový problém jako to, že jí v krvi koluje krev Bothiel. Něco takového vůbec neříkejte veřejně a už vůbec ne tady v Ledohradu... Vždyť tady v podstatě celý její tehdejší vzestup začal.“ mnul si čelo, „Poslouchejte... chápu vaši ztrátu, ztratil jsem ženu a nedávno ještě jediné dítě – dceru. Vím moc dobře jak taková ztráta bolí.“ podíval se na tebe soucitně, „Ale měli bychom mít úctu k jejich památce a dopřát jim odpočinek... i když se na něj odebrali předčasně nebo něčím zaviněním. Je to koloběh života... nespravedlivý, ale bohužel je to koloběh.“ krátce se a s bolestí v hlase podíval na Theru, „Oživování mrtvých... i když za pomoci upíří krve... To je skoro nekromancie. Víte, co by se mohlo stát, kdyby se na to přišlo?“ ztrápeně se podíval na tebe, „Pomoci vám nesvedu, ale můj bratranec by mohl. Jenže... jenže bych mu musel lhát.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulín
Garmin zakončil přípravu magických pastí a vrátil se zpět k tobě. Thoron mezitím rozkázal a rozdal přesné instrukce k rozmístění svých bojovníků a bojovnic. Jednu stranu měl vést on sám a druhou černovláska. Když se vrátili vyslaní lovci a předali Garminovi zvířecí krev, děkovně přikývl a začal ji různě aplikovat na tvé tělo. Když byl hotov spokojeně se pousmál.
„Vše připraveno.“ zopakoval a podíval se na Orka, který jen rukou pohladil svoji zbraň a s velkým očekáváním se vyčkával na své nepřítele.
„Máme brát zajatce?“ zeptal se Thoron na závěr.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy