Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 28.12.2018 15:06
#2296

→ Tah 463

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
„Proč se s tebou chce sejít?“ podivila se tvé otázce Xarie, zatímco tě následovala ven z učebny a poté přímo ke cvičišti, které se nacházelo na pozemcích Univerzity. „Protože je to tvůj zkoušející na většinu předmětů ze kterých budeš zkoušku skládat a právě na cvičiti se bude odehrávat praktická zkouška.“ dodala, když jste prošli velkými dveřmi a nadechli se čerstvého vzduchu, vypadalo to, že dnešní počasí bude velmi příjemné.

„Nevím co všechno budeš muset předvést, ale jsem si jistá, že to zvládneš. Nemůže po tobě chtít něco co tě neučil některý z profesorů nebo to nebylo zapsáno v osnovách. Leda by si tě chtěl prověřit předseda, ale to si nemyslím... Pochybuji, že bude tak iniciativní.“ pokračovala v monologu, zatímco jste míjeli skupinku noviců a blížili se blíže a blíže k cvičišti. Kousek od cvičiště, v bezpečné vzdálenosti se nacházel stůl a židlemi za který měla usednout komise, krom Palagána a Xarie, která šla s tebou však nikdo z členů nebyl v dohledu.

Palagán věnoval svoji pozornost až do vašeho příchodu studiu nějakého pergamenu, který následně sroloval a schoval do kapsy roucha. jeho místo u stolu bylo rozeznatelné téměř ihned, neboť mu bezpochyby patřila židle, před níž se na stole nacházela menší miska s oříšky, zbylí členové měli u svých míst připravený pohárek s čistou vodou a úplně bokem byl připraven džbán a nějaké písemnosti.

„Už to brzy vypukne.“ konstatoval a propletl si prsty na hrudi, „Doufám, že jsi připraven, protože zkouška bude dlouhá a protože jsi jediný nebudeš mít mezi nimi příliš dlouhou pauzu.“ krátce se odmlčel.
Xarie tě mezitím obešla, přiložila ti ruku na rameno a tiše ti popřála hodně štěstí. Sama pak usedla ke svému místu.
„Pravidla zkoušky jsou jednoduchá. Budu od tebe vyžadovat předvedení dohromady osmi kouzel různých úrovní, čtyři jednoduchá, dvě složitější a dvě podle tvé volby. Dvě poslední mohou být záchranná, ale jen za předpokladu, že zvolíš nějaké oslnivé kouzlo. Plemeny tu dojem na nikoho neuděláš.“ začal vysvětlovat Palagán, „Každé kouzlo ti bude obodováno a pokud dosáhneš dostatečného počtu bodů uspěješ ve zkoušce. Protože se jede podle osnov, které sepsal Arterius, když tenhle předmět vyučoval tak tuším, že limit ke složení zkoušky z magie Ohně je mít víc jak polovinu. U magie ledu bude průběh podobný s tím rozdílem, že k úspěchu potřebuješ mnohem více bodů, Globullovi požadavky jsou přísnější a úplně jiné požadavky jsou v magie Blesků, ale s těmi tě seznámí Benoch, který tě bude zkoušet.“ nastala krátká pauza při které si Palagán odkašlal, zjevně ho cosi poškrábalo v krku, „K demonstraci své síly ti musí stačit tenhle kruh, členům komise se nesmí během zkoušky vůbec nic stát ani nesmí být ohroženi na životě, ale to ti je asi jasné. Jakmile kdokoliv z nás skončí na ošetřovně tak jsi zkoušku neudělal. A to je asi všechno. Nějaký dotaz Škorpiasi?“ zeptal se s podíval se na tebe přísným pohledem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sarako
Zaklepal jsi a chvilku vyčkával. Nějaké zvuky vycházející z komnaty jsi zaslechl, ale nic, co by napovídalo, že se někdo blíží otevřít. Nakonec se přeci jen dveře otevřely, aniž by tak kdokoliv učinil osobně. Vešel jsi dovnitř, Thera tě následovala a Maxelle, Ionna raději zůstala venku.

„Jestli jste no...“ zarazil se a zvedl hlavu od zahleděného pohledu na ručně namalovaný obrázek dvou žen. „Kdo jste?“ zeptal se zmateně dunmer s několika denním strništěm, který v obličeji vypadal jakoby proflámoval několik posledních dnů, ale neevidoval jsi v komnatě žádnou známku po alkoholu. Přešel jsi k představování a zopakoval vše cos již řekl na nádvoří. Dunmer sklopil hlavu a podíval se na kresbu žen.

„Nejsem si jistý jestli vám budu schopen pomoci...“ pokrčil rameny poté co si vyslechl tvá slova, „Posaďte se...“ pokynul vám následně a nabídl vám dvojici míst na menší pohovce, Maxelle neměl co nabídnout, ale jí to nevadilo, opřela se o stěnu a vyčkávala co se bude dít.
„Myslím... Myslím, že teď už tě nepotřebují Maxelle.“ promluvil k ní nakonec Releth, Maxelle se zatvářila překvapeně, „Ale to je asi na posouzení vás.“ přenechal rozhodnutí na tobě a Theře.
„Mám odejít?“ zeptala se.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulín
Garmin zakončil přípravu magických pastí a vrátil se zpět k tobě. Thoron mezitím rozkázal a rozdal přesné instrukce k rozmístění svých bojovníků a bojovnic. Jednu stranu měl vést on sám a druhou černovláska. Když se vrátili vyslaní lovci a předali Garminovi zvířecí krev, děkovně přikývl a začal ji různě aplikovat na tvé tělo. Když byl hotov spokojeně se pousmál.
„Vše připraveno.“ zopakoval a podíval se na Orka, který jen rukou pohladil svoji zbraň a s velkým očekáváním se vyčkával na své nepřítele.
„Máme brát zajatce?“ zeptal se Thoron na závěr.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy