Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Sarako dne 05.12.2018 23:00
#2292

,,Dobrý večer profesore. Říkají mi Bílý Guar a zde jest Její Jasnost Felisa Demnevanni, mágyně z Velkého rodu Telvanni. Přišli jsme za profesorem Relethem na doporučení Chorrolského komořího Delmuse Helbone poté, co jsme s pomocí Brumských zbrojnošů a legie osvobodily Chorrol z moci prastarého upíra, který ještě předtím stihl posílit obranu města o několik desítek žoldnéřů. Její Jasnost společně s císařskou mágyní Cariel nás společně přenesly svými kouzly s menší skupinkou brumských zbrojnošů do města, kde nás čekal tvrdý boj o hrad, než dorazila legie a několik dalších zbrojnošů. Když se mé Paní povedlo osvobodit Brumského hraběte, jehož tam drželi jako rukojmí, sic oslepen, chopil se meče a vyrazil se bít s nepřáteli, vstříc Sovngardu. V tu chvíli se mé meče střetávali s mečem a kouzli onoho prastarého upíra. Neměl jsem prostor k tomu, abych mohl hraběti pomoci. S tím upírem jsem bojoval tak dlouho, dokud se nevzdálil a nezmizel. To už začali upírem najatí žoldáci obracet zbraně proti Chorrolským, včetně Mikaela, syna Chorrolské regentky, kterého se Její Jasnosti podařilo zachránit ve chvíli, kdy měl u krku meč jednoho z žoldáků, chystajících se připravit jej o život. ... A co se toho upíra týče, byl uvězněn císařskými mágy a čeká na rozsudek." zhluboka se nadechnu a pokračuji: ,,Kdo by chtěl pochybovat o mých slovech, může se přemístit do Chorrolu a přesvědčit se na vlastní oči. Její Jasnost by si s profesorem Relethem potřebovala promluvit co nejdříve, závisí na tom osud celého Tamrielu. Zavedete nás prosím za ním?"

Upravil/a Sarako dne 05.12.2018 23:02