Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 11.09.2018 23:08
#2195

→ Tah 451

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
Zůstal jsi ležet v posteli, užíval sis přítomnosti manželky za doprovodu zpěvů ptáků. Jakmile jsi se dostatečně nabažil, opatrně a potichu jsi se pokusil dostat na okraj postele, povedlo se ti to. Odkráčel jsi ke skříni a potichu otevřel. Spatřil nespočet druhů oblečení tvé ženy, které pozvolna začalo přesahovat až na tvoji polovinu. Všiml sis, že nadobro zmizela její roucha a nahradily je obyčejné ženské šaty, některé vypadaly ozdobněji, některé méně. Taktéž přibylo bot a menší hromádka srovnaná do komínku nejspíš bylo oblečení pro malou Merril.

Sáhl jsi do skříně a vytáhl jedno ze svých rouch, bylo čisté a ještě voňavé. Oblékl jsi se a potichu připnul opasek s mečem i vším svým dodatečným vybavením. Zavřel skříň a odebral se ke dveřím. Než ji se stihl zaposlouchat zaslechl jsi ránu, přicházela zvenčí, vypadalo to jako by cosi spadlo na zem.
„Ty jeden lemple!“ ozval se hrubý hlas, „Za co vás u Osmičky platím? Abyste nic nerozflákali! Tohle není nějaký rozvrzaný nábytek, ale kvalitní mistrovská práce!“ pokračoval muž rozzuřeně. Laurana sebou na posteli lehce trhla, ale spala dál. Merril rovněž řev neprobudil, alespoň to tak na dálku vypadalo.

„Jak jsi se rozhodl Klargu? Svolíš k sňatku?“ vyzvídal Scipiův hlas, který nejspíš doprovázel Klarga na snídani, „Doufám, že jsi to stihl promyslet...“
„Promyslel.“ zazněl hlas Klargua, který byl dostatečně silný a zřetelný tudíž zrovna musel projít kolem tvých dveří, „Ale své rozhodnutí mu sdělím sám. Nejlépe během snídaně před celou tvou rodinou, proto doufám, že se zúčastní všichni. I když to úplně nevypadá, že by tu vládla morálka a tradice jako u nás v rodině.“
„Snídani nepovažuji za kdovíjak klíčový moment ve dni. Nač bychom se měli všichni scházet takhle brzo? Každý má své povinnosti, proto snídá až se mu to hodí.“
„Chyba Scipio... Chyba. Rodina by měla startovat svůj den pospolu, pakliže to lze a tady to lze. Stmeluje to rodinu a dodává to řád, který je vždy potřeba.“ zakončoval Klargus, ale jak jejich rozhovor pokračoval dál již netušíš, neboť oba zmizeli pravděpodobně na schodišti.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
„Jestli ho zvládnou, ale Corrientis je hodně silný mág. Jestli má kolem sebe stejně schopné mágy tak toho upíra určitě zvládnou.“ řekla Thera, „Nechtěla bych proti němu měřit svoje síly.“ řekla zamyšleně, „Z krve mrtvých...“ poukázala na mrtvé, „Jsem vyčetla útržky jejich minulosti. Najal je komoří... Ale nemyslím si, že regentka bude zcela bez prohřešku. Dávej si na ní pozor.“ upozornila tě následně.

„Nebyl čas.“ bránila se Thera, „Měla jsem co dělat, abych zvládla útoky žoldáků a toho jejich mága. Natož ještě zachraňovat někoho dalšího...Kdyby tu zůstal byl by možná ještě ve větším nebezpečí, protože tu létalo jedno kouzlo za druhým a nějaké odražené by ho klidně mohlo trefit. Nedokážu ovlivnit jakým způsobem protivník kouzlo odrazí nebo neutralizuje.“ zakončila a odmlčela se, „Běž sám. Chci se tu ještě porozhlédnout... Potom už bych takovou příležitost mít nemusela. Zkusím proniknout do komnaty komořího a něco nalézt. Teď tam asi stěží někdo půjde, když mají všichni dost starostí se zajištěním města a celkově situace.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulín
Garmin mlčky přikývl. Sice nejspíš tušil, že to pro něj nebude zrovna nejsnazší úkol udržet bojově naladěného orka v klidném nekonfliktním stavu, ale co jiného mu zbylo. Než stihl ork vznést nějakou námitku zmizel jsi v uličce mezi domy a pokračoval do hostince. Už z dálky bylo parné, že uvnitř panuje více než přátelská nálada a nejspíš bude velká nouze o volné místo. Stoly venku byly obsazené, ale Tarlowa jsi nikdy neviděl. Vešel jsi proto otevřenými dveřmi dovnitř.

Většina stolů byla plná, plná mužů i žen, různých ras. Khajiitů, altmerů ale převážně bosmerů. Někteří návštěvníci na sobě měli ještě kusy zbroje, někteří měli zbraně odložené stranou na stole což zrovna nebylo po chuti zdejšímu hostinskému, který zrovna jednoho takového válečníka vyzval k uklizení zbraní, ale válečník ho ignoroval a dál popíjel pivo, zjevně cosi oslavovali, protože nálada byla velmi veselá.

Na menším balkónku postávala trojice bosmerek, hrajících na nejrůznější nástroje. Hnědovláska hrála na harfu a zbylé dvě blondýnky hrály na loutny a zpívaly přitom tobě neznámou píseň. Její motiv ti byl však po chvilce poslouchání zcela jasný, oslavovala Thalmor a Aldmerský spolek. Chvilku jsi se musel rozhlížet, než jsi našel Tarlowa. Nebyl pochyb, že všichni tyto válečníci jsou jeho muži, měli podobné zbroje i barvy. Tarlow seděl kupodivu stranou, lehce skryt před svou bandou a ve společnosti bosmerky v hnědé lehké zbroji typické pro armádu Valenského lesa (jedná se o armádu, která není zcela podřízena Thalmoru a Aldmerskému spolku, ale královně Valenského lesa). Hluk, zpět a smích ti však znemožňoval rozeznat či naslechnout alespoň část jejich rozhovoru. Bylo patrné, že rozhovor neprobíhá úplně v poklidném průběhu, žena působila uraženě, a nakonec se od stolu prudce zvedla a rázným krokem se odebrala k odchodu. Tarlow se jen lehce pousmál a upil trochu průhledného alkoholu, který měl ve vyšší skleničce. Sklidil ze stolu listinu, kterou měl před sebou rozloženou a schoval ji do vnitřní kapsy své černé uniformy.

„Lituji pane...“ promluvila na tebe starší elfka v šatech s výstřihem, „Dnes je hostinec pro veřejnost uzavřen. Pokud nejste na seznamu pozvaných nebo členem družiny Vrchního důstojníka Tarlowa je mi líto, ale budete muset odejít.“ pokrčila rameny.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SuperHunter

Pokusila jsi se využít rozestupu mezi tebou a protivníkem. Seslala jsi blesk a protivníka zasáhla, nebyl však dostatečně silný, aby jej zabil – pouze ho oslabil. Využila jsi jeho oslabení a ihned doplnila svůj úder seknutím směřovaným na nohy. Viditelnost v místnosti se však natolik zhoršila, že jsi i po řevu, které zranění vyvolalo nedokázala s přesností říci zdali protivník padl k zemi nebo zůstal stát. Rovněž se ti začalo mnohem hůře dýchat a dým tě začal nebezpečně dráždit v krku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BadWolf
Ma’Riar cestou do světnice domu líčil vše potřebné a představil váš plán. Amelie dlouho mlčela, promluvila až když se khajiit usadil na své místo u stolu a vytáhl dýmku, kterou hodlal zapálit.

„No... Přiznám se, že nejsem úplně společenská osoba. Ani pořádně nevím, jak se chovat na takovýchto oslavách vyšší šlechty.“ přiznala Amelie a krátce si prohlížela pomláceného Milese, který se pousmál. „Tančit umím... Sice jen pár tanečních stylů, které mě naučila matka, ale předpokládám, že vám to stačit bude. Stejně tam nepůjdete kvůli tanci.“
„Ma’Riar pohlídá tvé děti a ty Amelie budeš moct jít s nimi na oslavu. Dohlédneš mi na ně svýma očima a zastoupíš mě.“ řekl poklidným hlasem khajiit a popotáhl si ze své dýmky.
„Ale...“ chtěla zaprotestovat, ale při pohledu do Ma’Riarovi tváře si to rozmyslela. „Dobře... Zúčastním se. Jestli si to pánové přejí.“ hodila tázavý pohled na vás přítomné.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy