Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 09.09.2018 18:41
#2190

→ Tah 450

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
Probouzíš se. Ucítil jsi příjemnou vůni, která se linula neznámo odkud. Pozvolna jsi otevřel oči a hmatem se přesvědčil, že Laurana stále ještě neopustila postel. Ležela stále vedle tebe, přikrytá přikrývkou a spokojeně spala. Za dveřmi do chodby se již linuly hlasy, které jsi však nedokázal úplně rozeznat. Ptáci za okny prozpěvovali v doprovodu klapání kopyt koní.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Odebral jsi se zpět za Therou, cestou jsi jí sdělil vše potřebné prostřednictvím své mysli. Když jsi otevřel dveře do komnaty byla již nakrmená, mrtvá těla ležela vysátá na podlaze a hlavy byly oddělené od těla přesně jak jsi požadoval. Thera si zrovna otírala ústa kouskem utrženého hadru, který nejspíš sebrala v některé ze skříní, protože byl krom několika kapek krve čistý.

„Myslíš, že ho zabila?“ zeptala se tě, „Jestli ten komoří uprchl... Může kdekoliv opět shromažďovat síly a zkusit udeřit znovu. Tentokrát přímo na tebe...“ povzdechla si, „Děláme si čím dál více nepřátel... Musíme si udělat nějaké spojence. Mít nějaké zázemí, protože jinak se brzo nebudeme mít kam vracet.“ pokračovala již svými vlastními ústy, aniž by použila nějaké kouzlo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulín
Ork si ještě několikrát rozzuřeně odfrkl což přimělo matku chytnout dívku za ruku a urychleně se přesunout jinam, přičemž ještě několikrát stihla zakroutit hlavou a cosi tiše pronést. Garmin její urychlený úprk s dcerou nijak nekomentoval, zahleděl se na oblohu a následně si povzdechl, když jsi je obeznámil se situací.

„Máš alespoň nějaké vodítko? Nebo někoho, kdo to ví?“ otočil se k tobě Garmin. Zatím co Ork nevraživě hleděl na příchozí hlídku, která kráčela poklidným krokem a dvojice mezi sebou vedla pravděpodobně velmi dobře laděný rozhovor.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BadWolf
Ma’Riar cestou do světnice domu líčil vše potřebné a představil váš plán. Amelie dlouho mlčela, promluvila až když se khajiit usadil na své místo u stolu a vytáhl dýmku, kterou hodlal zapálit.

„No... Přiznám se, že nejsem úplně společenská osoba. Ani pořádně nevím, jak se chovat na takovýchto oslavách vyšší šlechty.“ přiznala Amelie a krátce si prohlížela pomláceného Milese, který se pousmál. „Tančit umím... Sice jen pár tanečních stylů, které mě naučila matka, ale předpokládám, že vám to stačit bude. Stejně tam nepůjdete kvůli tanci.“
„Ma’Riar pohlídá tvé děti a ty Amelie budeš moct jít s nimi na oslavu. Dohlédneš mi na ně svýma očima a zastoupíš mě.“ řekl poklidným hlasem khajiit a popotáhl si ze své dýmky.
„Ale...“ chtěla zaprotestovat, ale při pohledu do Ma’Riarovi tváře si to rozmyslela. „Dobře... Zúčastním se. Jestli si to pánové přejí.“ hodila tázavý pohled na vás přítomné.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neodpovězené tahy