Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Hrozba III.

Přidal Aurelius dne 13.06.2018 01:00
#2027

→ Tah 416

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scorpioncz
„K očarování zbraně je nezbytné mít kámen duší a toho se týkají ty dvě poslední knihy a tu první potřebujeme rovněž.“ odůvodnila Elanya, „A mé záměry vám pomoci. No... Budu k vám upřímná. Jednak jsem vám vděčná, že jste mě tam nenechal umřít. Nebudeme si nic nalhávat měla jsem namále když mi bylo posláno kouzlo do zad a já si s ním jaksi neporadila.“ podívala se na tebe, „Druhá věc je skutečnost, že ten meč i příběh kolem něj je unikátní a taková zkušenost se hodí vždy. A také jste řekl, že nikdo předtím nenašel ‚lék‘ alespoň bych se proslavila.“ usmála se, „Netoužím po slávě, ale když si vás historie pamatuje je to pěkné.“

„Sežeňte knihy a klíč. Myslím, že klíč bude oříšek. V průběhu toho seženu nějaké nezbytné věci ještě já. Předpokládám, že se budeme scházet zde. Mám pravdu? Nebo mám navštívit já vás?“ zeptala se, „Kdyby byly nějaké problémy a nedařilo se vám něco sehnat... Dejte mi vědět. Mám na Univerzitě známého tak bych se to nějak pokusila vyjednat, ale to by nebylo již tak nápadné. Rozumíte mi. Když to zmáknete vy tak zůstane moje účast prozatím utajena, a to je důležité.“ odmlčela se a upila trochu čaje, „Ještě jedna věc. Raději s tím mečem veřejně moc nešermujte nebudete-li muset a hlavně.“ zdůraznila, „Vyhýbejte se Císařským mágům. Nyní jim šéfuje Tarn a vy přechováváte předmět temné magie. Abyste se opět nedostal do nepříjemností. Z věznice Císařských mágů se utíká velmi těžko a ani milost od Vrchního generála by vás nejspíš nespasila.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adrian_S
Muž tě vyslechl. Tvé slova o mrtvolách nijak nekomentoval, nevyvrátil pouze se omezil na přikývnutí. Opět tě nechal hovořit. Díval se přitom na tebe a bedlivě poslouchal.
„Žiji – žil jsem nebezpečný život to je pravda.“ přikývl znovu, „Moji nepřátelé usilovali o můj život, ale přežil jsem. Přežil jsem něco, co by obyčejný smrtelník jen tak nepřežil. Stendarr stál při mně.“ povzdech si a poukázal na svá zranění, „Zotavil jsem se a byl jsem v pořádku. Ve spánku mě snad nikdo zabít nemohl. Nemohl jsem být zabit... Nejde to. Byl jsem té noci na příliš bezpečném místě.“ kroutil hlavou a zcela zahnal myšlenku, že by mohl zemřít.

„Heh... Jsem tu asi jediný, s kým si tu popovídáš. Několikrát jsem to tu prozkoumával. Hledal nějaké informace... Spojence, ale nenašel jsem téměř nikoho schopného řeči. Prázdnota ovládá příliš zdejších, čím dále tu jsi tím více proniká do tvého těla. A ta upírka obklopená bariérou se s nikým nebaví. Údajně.“ ukázal rukou za sebe, ačkoliv tam byla pouze stěna. „Starce? Mladou ženu?“ zopakoval a prohrábl si bradu zdravou rukou, „Obávám se, že jsem je neviděl ani nezahlédl. Pokud neměli štěstí...“ zasmutněl, „Ne. Nemysleme hned na nejhorší. Vím kde teoreticky mohou být. Vysledoval jsem takové tři body kde se nové ‚duše‘ objevují nebo přicházejí do sféry. Jedno je tohle...“ poukázal na místo kde jsi se zjevil ty. „Druhé je... Řekl bych ti jak daleko, ale čas je tu příliš bezcenný pojem a třetí je nedaleko. Tam bych ti doporučoval začít.“ zadíval se do ohně.

Muž se na tebe zadíval, když jsi mu nabídl ruku k potřesení a představil se. Mlčel v jeho tváři bylo však patrné mírné překvapení.
„Fallen Merle?“ uchechtl se s mírným úsměvem a obešel pilíř s fialovým plamenem, aby byl blíže k tobě. „Jistěže...“ usmál se o trochu více, „Učil jsem tě. Byl jsem tvým profesorem.“ postavil se před tebe, „Mé jméno je Aurelius Decimus Arterius. Tedy... To co z něj zbylo.“ poukázal na sebe, „Podal bych ti ruku, ale bohužel ještě není úplně ve formě. Zde se tělo nehojí tak jako v normálním světě, a tak nejsem úplně v nejlepší formě i po možné smrti.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BadWolf
„To není dobré...“ zakroutila hlavou, „Velitel už má teď mnoho privilegií a práv, které nejsou obvyklé pro někoho v jeho pozici.“ povzdechla si, „Jdou po Ma’Riarovi? Proč? Vždyť krom pár...“ nejspíš si domyslela co všechno Ma’Riar za posledních pár týdnů spáchal a výrazem ve tváři ti dala zapravdu. „Musíte mu to říct hned jakmile bude možnost.“

„Teď? Teď je tu Miles Vanellus, Ma’Riarův přítel z Imperial City.“ odpověděla ti pohotově, „Možná... Možná by nevadilo kdybyste šel dovnitř. Myslím, že probírají zdejší situaci.“

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarako
Lex zavřel pusu a přikývl souhlasně, „Pevně oddán slibům. Schvaluji takové chování. Kéž by bylo v legii víc takových jako jste vy. Ale většinou je to jeden idiot vedle druhého.“ mávl rukou, „Držte se. Jakmile dorazí hraběnka vtrhneme dovnitř. Když se něco zvrtne snažte se aspoň získat čas a přežít do našeho příchodu.“ doporučil ti.

Otočil jsi se k Brumským vojákům. Šestice zbrojnošů z Brumského vojska tě odhodlaně následovalo. Pobídl jsi je a vykročil k věži. Chtěl jsi pokračovat, ale Delmus tě popadl za rameno. Naklonil se k tobě a začal k tobě promlouvat šeptem: „Jestli riskujete kvůli hraběti abyste mu zachránil život...“ podíval se na tebe ztrápeně, „Tak se obávám, že bude mnohem lepší mu od života pomoci. Prosil mě o to, ale já to nedokázal.“ zesmutněl Delmus, „Tomu upírovi se podařilo zlomit jeho morálku a sebevědomí... Mučili ho, dlouze a vzali mu více než kdokoliv dokáže snést. Je z něj troska. Mnohem větší nežli ze mě. Buďte opatrný.“ dokončil šeptání, aby nebyl slyšet u vojska Brumského hrabství.

Thera se na tebe podívala čímž dala jasně najevo, že ji Delmus se situací kolem hraběte již seznámil. Cariel se postavila vedle ní. Tázavě na tebe hleděla jako by požadovala nějaké vysvětlení, ale zdráhala se na něj zeptat.

(Promiň. Jsem si popletl jména. Samozřejmě, že Lex neví, co jsi zač, protože tě nikdy předtím neviděl – s výjimkou porady. Opravím to editem. Díky za upozornění.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tondulín
„Nepodstatná informace. Bude se ti lépe spát a nebudeš mě mít za blázna.“ pousmál se Garmin, „Někdy ti to řeknu, ale dnes ne.“ chvilku mlčel, „Proč imperiál jako ty pomáhá Odboji?“ optal se a zabočil s vozem k poslední uličce, která vedla přímo k bráně u níž postávali tři válečníci, kteří jen mávali a pouštěli jeden vůz za druhým aniž by nějak důkladně prováděli kontroly.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neodpovězené tahy

Upravil/a Aurelius dne 13.06.2018 01:04