Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Overlordi

Přidal Killiaden09 dne 10.01.2016 16:21
#1

Tonda

''Jdu na to.. '' řekl Draien a rozběhl se směrem k hloučku vojáků co zrovna procházel okolo. Za chvíly se již osadníci zvedaly a formovaly kolonu kolem které byly romístěny hlídky.

Sarako

''Máme asi 7 500 osadníků, asi 2 000 vojáků z toho 200 jezdců a dalších 300 jízdních lukostřelců. Zbylí vojáci jsou pěší ale ovládají jak luk tak meč štít a kopí ...''

BadWolf

Lehce si pokynunl hlavou a vydal se hledat Akrona. Po pár minutách jsi zahlédl malou skupinu vojáků srocující se u napajedla pro koně a poslouchající proslov muže oděného do poloplátové zbroje přes kterou měl bílou tuniku s rudým pruhem uprostřed na které byl vyobrazen zlatý gryf. Akron právě rozděloval muže do skupin které budou pátrat po okolí.

Len

Zavolal jsi k sobě dva sluhy kteří přijaly tvé rozkazy a s úklonem se je vydaly splnit. Poté jsi se otočil na Caleána a sdělil mu že potřebuješ 100 osadníků aby obývaly povrch. '' Trpělivost ... Ještě se nevrátily zvědi ... ale jestli to chceš mít připravené ....'' odvětil Caleán s klidným pohledema zavolal k sobě jednoho ze svých pomocníků a sdělil mu tvůj rozkaz.

Mopidu

Několik goblinů přikývlo a vydalo se pomáhat nemrtvým kácet stromy. Ostatní zůstaly chytat ryby. Jeden z goblinů odběhl hledat bylinkáře.

hRDLA

''Hmm zhruba 8 500 osadníků ... z toho tak řekněme 750 řemeslníků když počítáme i jejich učně... Pak tu máme asi 2 000 bojovníků z nichž 500 nesou muškety (máme k nim asi 2 vozy munice) a asi 50 golemů kteří nám mohou pomoct s výstavbou ... zbytek vojáků jsou z větší části bojovníci se sekerou a štítem 750.. a několik stovek kuší 500... nakonec tu máme oddíl královské gardy kterou nám tvůj tatík přidělil 200...'' řekl Svengir a zavolal k sobě jednoho z řemeslníků a sdělil mu potřebu mostu. Mezitím jsi k sobě povolal farmáře a vojáky a rozdal příslušné rozkazy.

Škorp

Vydal jsi se směrem kde jsi zaslech vztyčení stanu. Už z dálky jsi si všiml postav s dlouhými rouchy jak vztyčují další stany okolo jednoho velkého. Po cestě se k tobě přidal jedna z tvých prvních učňů Trea ''Dobrý den Mistře ... mám vám vzkázat od Mistra Kreona že na vás čeká v hlavním stanu.''

Aurelius

''Samé dobré zprávy pane ... v okolí několika kilometrů ani noha ... ale přesto jsou tu známky že zde někdo žije neboť jsme objevily most jihovýchodně odtud...''

Upravil/a Killiaden09 dne 10.01.2016 18:07

Přidal scorpioncz dne 10.01.2016 16:31
#2

"Ach, výborně, děkuji ti." řeknu s úsměvem a vyrazím k hlavnímu stanu. "Pokud chceš můžeš jít se mnou, nejspíš se bude jednat o něčem důležitém."

Přidal hRDLA dne 10.01.2016 16:42
#3

Po tomto ještě vydám rozkaz aby řekněme 50 vojáků pomohlo řemeslníkům při stavbě most a aby dávali pozor, kdyby se něco dělo. Také vydám rozkaz aby si všechny kasty (ano můj národ má kasty) zvolili svého zástupce, který se mnou bude jednat když bude něco potřeba něco vyřešit. A ať je to již dnes, jelikož večer bude schůzka kde se probere jak jsme na tom. Taky někoho poblíž pověřím ať zjistí kolik máme materiálu a jídla

Upravil/a hRDLA dne 10.01.2016 17:54

Přidal BadWolf dne 10.01.2016 16:49
#4

Počkám, příjdu k Akronovi a pozdravím se s ním. Pak začnu shromažďovat potřebné další lidi abych mohl svolat sněm kde prodiskutujeme vše důležité.

Přidal Tondulin dne 10.01.2016 17:34
#5

Pojedu v čele kolony a budu čekat na Draiena až se vrátí se zprávou.

Přidal Mopidu dne 10.01.2016 17:45
#6

Kolik mám zhruba lidí a co mám k dispozici? A jak vypadá terén okolo (biom atd)? Vydám se za goblinem co šel hledat bylinkáře, půjdu pak s ním (a spolu se dvěma mrtvolami) abych si to trochu okolo očíhla i osobně

Přidal Leneren dne 10.01.2016 18:12
#7

"Výborně, děkuji oh a ještě jsem zapomněl, s těmi 100 osadníky tu zůstane 20 vojáků" Potom se porozhlédnu po terénu v okolí, jestli tu jsou nějáké lesy, nějáká půda, jenž by mohla být úrodná a podobně

Přidal Sarako dne 10.01.2016 18:20
#8

,,1000 mužů se dá do kácení stromů, z nich 100 začne s výrobou forem na cihly jakmile budou mít dostatek dřeva.
Jakmile budou stany hotovy, 1000 mužů začne s plnit formy jílem, vody je v jezeře dost. Za dva dny chci začít se stavbou.
200 mužů začne s výrovou člunů (budoucí rybáři), 200 žen ať uplete sítě.
1000 mužů vyber jako lovce, tak ať se začnou cvičit v lukostřelbě.
Zbytek osadníků nech, ať se stará o chod osady chov dobytka a jestli máme nějaká semínka, mohou pokusit něco vypěstovat. Vojákům dáme nějaký čas na odpočinek, ale předtím rozděl hlídky."

Upravil/a Sarako dne 10.01.2016 18:22

Přidal Aurelius dne 10.01.2016 18:42
#9

„Fajn. Později bychom mohli navázat kontakty. Teď se, ale pustíme do výstavby nového domova.“ odpovím svému učiteli a poté se rozhlédnu, „Měli bychom pokácet pár stromů a zahájit výstavbu na těch zbylých, abychom měli stromové městečko tak jako jsme na něj byli zvyklí.“ pravím a vydám rozkazy - především mužům, ženy by se měli starat o děti a ne o manuální práci. Po těchto rozkazech budu netrpělivě vyčkávat na příchod služebníka se seznamem.

Přidal Killiaden09 dne 10.01.2016 21:43
#10

Tonda

Stoupl jsi si do čela kolony doprovázen svou stráží kterou ti přidělil otec a vydal se směrem který ti Draien naznačil. Zanedlouho tě doběhl s listem v ruce ''Aaa tady jsi řekl jsem si že budeš v čele... Tady máš soupis zásob, osadníků a vojáků.'' a s těmito slovy ti předal list.

List


Sarako

''Jdu na to ale nějaký čas to zabere ...'' řekla Yerena, seběhla dolů z kopce a stratila se v davu.

BadWolf

Zrovna když jsi se přiblížil dam Akron svým lidem rozchod. ''Dobrý den Sire zrovna jsem vyslal vojáky na patroly.'' řekl a přivolal k vám několik vojáků. ''Shromážděte zástupce podfrakcí. Povolejte je k hlavnímu stanu. Potřebujeme projednat situaci.'' rozkázal a vojáci se okamžitě stratily v davu.

Len

Terén okolo byly převážně kamenitá pláň (něco jako skotsko) ale bylo zde rozeznat několik menších lesů. ''Hmm to není problém ...Ale bude obtížné s nimy udržet kontakt pokud budeme hluboko v podzemí ...''

Mopidu

Okolo byla spíše bažina spíše porostlá menšímy stormy a keříky. Vydala jsi se za goblinem přičemž tě okamžitě následovaly dva Nemrtvý gardisté. Goblin před tebe přivedl jednoho staršího goblina v dlouhém hnědém rouchu a kápi, měl u sebe malou brašnu a za opaskem měl menší srp ''Zdravím vás veličenstvo.'' řekl bylinkář a uklonil se. Poté jste se vydaly na kraj tábora ''Zdejší porost je ideální na pšstování bobulí které náš lid tak zbožňuje ... Pokud si dobře pamatuji viděl jsem na některém z vozů sud se semínky ...''

hRDLA

Přivolal jsi si k sobě tři vojáky a rozdal jim příslušné rozkazy. ''Tož jak to tak vidím budeme mít v následujících dnech celkem napilno co říkáš ?'' řekl Svengir přičemž si vytáhl svoji dýmku a začal jí leštit dýmka je zdobená stříbrem a několika magickými runami.

Škorp

''Moc ráda mistře.'' řekla Trea s usměvem a následovala tě k hlavnímu stanu. U vchodu do stanu stáli dva Ledoví vojáci s kopím měří asi dva metry a jsou něco jako němá stráž Ledové královny (u Frostlingů vládne hlavně královna). Uprostřed stanu plápolal modrý magický oheň a okolo něj byl položen kulatý stůl na kterém byly rozložené pergameny, inkoust a brka. U stolu na jedné z pěti zdobených židlí seděl arcimág Kreon nad jedním pergamenem. Svou hůl měl opřenou o stůl hůl na se na konci měnila ve draka který v tlamě držel tmavě modrou kouli

Aurelius

''Hmm to je pravda ... některé stromy by jsme pomocí magie mohly pospojovat a vytvořit hradbu ... a na zbytku postavit domy a pospojovat je mosty ... hned to dojdu obstarat.'' řekl Loreth, předal otěže koně jednomu z osadníků který koně odvedl k napajedlu a stratil se v davu.

Přidal Mopidu dne 10.01.2016 23:06
#11

"To je skvělé, ale nejprve bych chtěla obejít okolí tábora a obhlédnout zda zde nejsou jedovaté rostliny či keře, člověk nikdy není dost opatrný a navíc bychom je mohli nějak využít. Šla bych tedy chvíli s vámi, jestli to nevadí" usměju se na něj. "Mezitím tu někdo spočítejte obecné počty jako jsou množství mužů, zvířat a zásob a vyšlete nějaké skauty prozkoumat okolí kvůli nerostnému bohatství, i když pochybuji že něco v bažinách najdeme."

Přidal Tondulin dne 10.01.2016 23:14
#12

"Dobře, dobrá práce, za chvíli by jsme tam snad měli dorazit." řeknu Draeinovi a svitek si uchovám.

Přidal hRDLA dne 10.01.2016 23:56
#13

,,Vskutku tomu tak bude... možná se moc nevyspíme, ale uděláme vše co je potřeba abychom zachránili náš lid, teď už nám jen zbývá zjistit co za nebezpečí nás čeká až se dostaneme z hor. Nevadí, zeptám-li se na tvou dýmku? Vidím že jsou na ní magické runy," řeknu a zavolám si nějakého vojáka ať mi zatím vztyčí nějaký prozatimní velitelský stan.

Přidal Sarako dne 11.01.2016 00:18
#14

Počítám s tím, že se stavbou budu moci začít až za dva dny (než se cihly vysuší), proto se z vrcholku kopce rozhlédnu po krajině, vezmu uhlík a začnu s kreslením plánku okolí na pergamen, abych si mohl předběžně rozvrhnout, jak mé město bude vypadat.

Přidal BadWolf dne 11.01.2016 06:52
#15

Půjdeme pomalu k velitelskému stanu
"Tak co, jak to vojáci zvládají?" zeptám se.

Přidal Leneren dne 11.01.2016 15:49
#16

"Budeme potřebovat jídlo a tady se snad dá nějáké vypěstovat- S kontaktem sice bude problém, ale to se později vyřeší, nejspíš postavíme síť strážnic, přes kterou budeme posílat zprávy. Navíc, ani nevíme jak hluboko se usadíme.

Přidal scorpioncz dne 11.01.2016 18:15
#17

"Poslal jste pro mne arcimágu?" řeknu při dojití k jeho stolu a mírně se ukloním. "Je zde něco co si žádá mé přítomnosti?"

Přidal Aurelius dne 11.01.2016 20:42
#18

„Fajn..“ vydám ze sebe tiše, když Loreth vyrazí plnit mé rozkazy, chvilku budu netrpělivě pochodovat ze strany na stranu a očekávat příchod služebného. Když dlouho nepůjde usadím se na nějaký větší kořen a pomyslím si: „To je doba.. to je doba..“ přitom budu očima sledovat dění kolem mě, abych měl přehled jestli vše zatím pokračuje tak jak má (myslím tím zdali se někdo neulejvá).

Mám nějakou kouzelnici či kouzelníka?

Přidal Killiaden09 dne 11.01.2016 21:31
#19

Tonda

Uschoval jsi list do brašny a pokračoval daným směrem. ''Za chvíli tam budeme.'' Řekl Draien a jeho slova se během chvíle potvrdila. Dorazily jste na břeh jedné z řek které tvořili soutok. Všude okolo bylo dost naplaveného dřeva na to aby bylo možno postavit čluny nebo dokonce menší most.

Sarako

Rozhlédl jsi se po okolí, vytáhl pergamen a začal načrtávat přibližný vzhled města. Když jsi byl zhruba v polovině uslyšel jsi za sebou kárku a několik párů bot. ''Pane nechcete si k tomu sednout ke stolu?'' řekl jeden z vojáků táhnoucí kárku na které byl složený stan, stůl a několik židlí.

BadWolf

''Celkem dobře právě jsem zhruba 50 mužů poslal na výzvědy a dalších 250 rozeslal po obvodu tábořiště jako hlídky ...'' řekl Akron a uhladil si zamyšleně svou špičatou bradku. ''Hmm tak co myslíte pane usídlíme se zde nebo počkáme na návrat zvědů ?''

Len

''To je také pravda ale je celkem možné že zdejší jeskynní tunely jsou obývané ... pokud by zde sídlila nějaká města naší rasy mohly by jsme se s nimy dohodnout... naopak pokud by zde byly vousáči nebo ty malé zelené kůže nezbývalo by nám nic jiného než se s nimi pustit do konfliktu nebo ustoupit ...''

Mopidu

''Samozdřejmě že to nevadí milosti .'' Usmál se bylinkář a vyšel směrem do bažiny. Mezitím si pověřila druhého goblina toho co přivedl bylinkáře aby ti zajistil seznam a vydala jsi se následovat Bylinkáře. ''Moc jedovatých rostlin tu nevidím. Ikdyž tahle ... '' řekl bylinkář a sehnul se k jednomu z keříků ''... vypadá jako jedna z rostlin co rostla na Acheronu ... u nás měla léčivé učinky ale kdo ví ... zde muže být nebezpečná ... ''

hRDLA

''Tahle dýmka ... '' Svengir se s usměvem podíval na svou dýmku a runy na ní vyobrazené ''... se v naší rodině dědí již desítky generací .... Ty runy jsou jen na okrasu ale můj děd říkával že prý pomáhají udržet teplo a zlepšit chuť ...'' Mezitím jsi k sobě povolal vojáka a poprosil ho o provizorní stan. Voják přikývl a naznačil aby jste ho následovaly.

Škorp

Kreon zvedl zrak od pergamenu a zadíval se na vás ''Oh jistě poprosil jsem Treu aby tě za mnou poslala jakmile tě uvidí... prosím posaďte se...'' řekl arcimág a naznačil aby na dvě židle naproti ''potřeboval jsem s tebou projednat kde založíme osadu a další věci...''

Aurelius

Chvíli jsi netrpělivě přešlapoval všiml jsi si jak se všichni začínají dávat do práce. Zahlédl jsi jak kolem tebe proběhlo několik mágů a za chvíli zase několik elfů oděných do řemeslnické zástěry nesoucí nějaké dřevo a kameny. Ženy se mezitím pustily do vaření oběda.

Přidal scorpioncz dne 11.01.2016 21:49
#20

"Oh, myslel jsem že tu jsou vhodnější kandidáti na projednání tak důležitého rozhodnutí." řeknu, ale potom ještě dodám "Ale pokud chcete znát můj názor, tak bychom se měli jistojistě usadit. Všichni jsme unaveni a musíme si po dlouhé cestě odpočinout." Pohlédnu na Treu a pak znovu na Kreona "Tento průsmyk je celkem vhodným kandidátem, sice nejsme úplně nejblíže k moři, ale když se usadíme na okraji nebo přímo uvnitř průsmyku. Je to skvělá obranná pozice. Při troše štěstí bude uvnitř hor nějaká vzácná ruda, ale to bych předbíhal. Z hor by mohla stékat i nějaká čistá horská voda, jen jí najít."