Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Overlordi

Přidal Killiaden09 dne 10.01.2016 16:21
#21

Tonda

''Jdu na to.. '' řekl Draien a rozběhl se směrem k hloučku vojáků co zrovna procházel okolo. Za chvíly se již osadníci zvedaly a formovaly kolonu kolem které byly romístěny hlídky.

Sarako

''Máme asi 7 500 osadníků, asi 2 000 vojáků z toho 200 jezdců a dalších 300 jízdních lukostřelců. Zbylí vojáci jsou pěší ale ovládají jak luk tak meč štít a kopí ...''

BadWolf

Lehce si pokynunl hlavou a vydal se hledat Akrona. Po pár minutách jsi zahlédl malou skupinu vojáků srocující se u napajedla pro koně a poslouchající proslov muže oděného do poloplátové zbroje přes kterou měl bílou tuniku s rudým pruhem uprostřed na které byl vyobrazen zlatý gryf. Akron právě rozděloval muže do skupin které budou pátrat po okolí.

Len

Zavolal jsi k sobě dva sluhy kteří přijaly tvé rozkazy a s úklonem se je vydaly splnit. Poté jsi se otočil na Caleána a sdělil mu že potřebuješ 100 osadníků aby obývaly povrch. '' Trpělivost ... Ještě se nevrátily zvědi ... ale jestli to chceš mít připravené ....'' odvětil Caleán s klidným pohledema zavolal k sobě jednoho ze svých pomocníků a sdělil mu tvůj rozkaz.

Mopidu

Několik goblinů přikývlo a vydalo se pomáhat nemrtvým kácet stromy. Ostatní zůstaly chytat ryby. Jeden z goblinů odběhl hledat bylinkáře.

hRDLA

''Hmm zhruba 8 500 osadníků ... z toho tak řekněme 750 řemeslníků když počítáme i jejich učně... Pak tu máme asi 2 000 bojovníků z nichž 500 nesou muškety (máme k nim asi 2 vozy munice) a asi 50 golemů kteří nám mohou pomoct s výstavbou ... zbytek vojáků jsou z větší části bojovníci se sekerou a štítem 750.. a několik stovek kuší 500... nakonec tu máme oddíl královské gardy kterou nám tvůj tatík přidělil 200...'' řekl Svengir a zavolal k sobě jednoho z řemeslníků a sdělil mu potřebu mostu. Mezitím jsi k sobě povolal farmáře a vojáky a rozdal příslušné rozkazy.

Škorp

Vydal jsi se směrem kde jsi zaslech vztyčení stanu. Už z dálky jsi si všiml postav s dlouhými rouchy jak vztyčují další stany okolo jednoho velkého. Po cestě se k tobě přidal jedna z tvých prvních učňů Trea ''Dobrý den Mistře ... mám vám vzkázat od Mistra Kreona že na vás čeká v hlavním stanu.''

Aurelius

''Samé dobré zprávy pane ... v okolí několika kilometrů ani noha ... ale přesto jsou tu známky že zde někdo žije neboť jsme objevily most jihovýchodně odtud...''

Upravil/a Killiaden09 dne 10.01.2016 18:07