Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Zapomenuté proroctví

Přidal Sarako dne 20.06.2015 19:37
#12

Adrian_S + MightRider
MightRider:
Rozbíháš se proti osamocenému domobránci na levém křídle. Domobránce po tobě stihne vystřelit z kuše, ale šipka se neškodně zabodne do tvého štítu (padlo 5). Udeříš ho štítem (padlo 13, -4hp) a následně mu zasadíš ránu sekerou (je jednoruční, všechny obouruční zbraně to mají napsané v závorce hned za zraněním. Padlo 19, -8hp). Domobránce odhodí kuši a sahá po dýce. V tu chvíli mu zasekneš sekeru do žeber (padlo 16, -8hp) a on vydechne naposledy a sesune de k zemi.

Adrian_S:
Rozbíháš se proti nejbližšímu domobránci. Ten provede výpad kopím a zasáhne tě do ramene (padlo 18, -2hp). Zasadíš mu ránu kropáčem (padlo 15, -12hp) a on se zapotácí a ustoupí o krok vzad (zásah za více než polovinu životů). Domobránce zaútočí, ale mine (padlo 2). Mocným úderem zasáhneš domobránce do hrudi a on sletí k zemi. Je mrtvý. Jeho vytřeštěné oči hledí kamsi do dálky a z jeho úst stéká malý čůrek krve.

Oba:
Jarlovi muži mezitím zmasakrovali zbytek domobrany a vtrhli do vesnice, odkud ještě nestačilo utéct spoustu zdejších obyvatel.
,,Berte co unesete!" zvolá jarl:,,Sami bohové nám seslali toto vítězství a naši padlí druhové s nimi dnes večer budou hodovat na veliké hostině!"

(každý z vás získal 10 zkušeností)

Vojsko Jarla Olafa:
Hrdinové: 2 / 2
Pěchota: 67 / 70
Střelci: 28 / 30

Tondulin
Nacházíš se v hostinci v elfské osadě na jednom ze severních Silvánských ostrovů (Silvánské ostrovy se nacházejí mezi Eldárií a Falderou, Caryga leží na sever od nich). Je ráno.
Sešel si dolů ze svého pokoje v hostinci. Hostinec je o proti včerejší noci, kdy jsi vyhrával na loutnu a zpíval písně prázdný, jen mladá elfka s dlouhými hnědými vlasy (dcera hostinského) utírá pult.
Sotva tě spatří, odloží utěrku pod pult a s úsměvem tě osloví:,,Spalo se vám dobře, Pane? Mohu vám nabídnout snídani?" (za nocleh už jsi platil)

KinimodLP
POKUD SE CHCEŠ UJMOUT VYPRÁVĚNÍ, ZALOŽ SI VLASTNÍ KOBKU! HRÁT ZA OSTATNÍ NPC KOLEM SEBE JE NESPRAVEDLIVÉ VŮČI OSTATNÍM HRÁČŮM! (Adrian_S, ani MightRider do příspěvků neuvedly, že jim jarl Olaf nabídl ruku své dcery, nebo že se jejich nepřátelé rozutekly sotva je spatřili) PIŠ PROSÍM JENOM TO, CO DĚLÁ TVOJE POSTAVA!
A na tu pozvánku zapomeň, bratrstvo Karmínových čepelí žádné výroční oslavy nepořádá.

Sotva jsi prošel dveřmi do mučírny, spatřil jsi nějakého muže z Faldery, který byl připoutaný ke dřevěnému křeslu a měl v ústech roubík. Na rukách mu chybělo sedm prstů. Ležely na malém stolku vedle křesla na plechovém tácu nakrájené na tenké plátky.
,,Většina z nich začne zpívat, když jim pomalu začnu krájet ten první, ale tenhle byl mnohem odolnější. Mimochodem, já jsem Eriandra." promluví k tobě temná elfka, která si v rohu místnosti umývala ruce od mužovi krve:,,Do Sur-Silenei připlul jeden kupec a podle mého úsudku..." hodí okem na muže bez prstů:
,,...s ním připlul i muž, který byl ještě před pár lety důstojníkem hraběte Drigstona řečeného kat elfů a teď je důstojníkem ostrahy na lodi. Tvým úkolem bude toho muže najít a zneškodnit jednou provždy. Tenhle důstojník má vazby na otrokáře a nejspíš i vedl útok na vesnici, ve které jsi vyrůstal. Snaž se ho dostat až mu nebude posádka lodi nablízku, naše bratrstvo nestojí o zbytečnou pozornost." po těchto slovech se Eriandra podívá na muže s uřezanými prsty a promluví milým hlasem:,,Pokud jsi nelhal, tak až se Delon vrátí, zabiju tě rychle a bezbolestně, jak jsem slíbila, ale pokud jsi lhal, tak budeme pokračovat."

kissko384
Nacházíš se v království Daltmor (Daltmor se nachází na západním okraji Faldery, na východě sousedí s mocným Ralvánským impériem a z ostatních stran jej obklopuje moře) v lesích na severovýchodě této země.
Probudilo tě několik slunečních paprsků, které dopadly na tvojí tvář.
Při pohledu na neopracovanou kožešinu se ti vrátila vzpomínka na zmrzačeného jelena umírajícího v pytlácké pasti, jak jsi zvíře dorazil, stáhl z kůže a zpracoval maso.
Nasnídal jsi se a pokračoval v cestě.
Nyní se před tebou nachází malá dřevorubecká vesnice.
(V hlouby lesů, nebo na západním pobřeží stále žijí v Daltmoru elfové. Cestu do Ralvánského impéria ti nedoporučuji, v Ralvánii se na zabití elfa nepohlíží jako na vraždu.)

Všem hráčům (kteří to ještě neudělali)
Pravidla byla aktualizována, podívejte se k pravidlům do sekce: Levelování, zkušenosti a úroveň

Upravil/a Sarako dne 20.06.2015 22:35