Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Shadowrun

Přidal LordeS dne 25.01.2014 20:34
#1

Shadowrun
(nejedná se o původní hru Shadowrun z r. 1989 - toto je jeho upravená verze pro skyrim.4fan.cz)


Naše hra se odehrává ve světě zdecimovaném jadernými bombami. Lidská populace je na pokraji krachu. Díky vyspělé technologii a hlouposti, zpustošili lidé svou zem radioaktivním spadem. Korporace přidaly do svých bomb novou složku, která urychlovala rozpad radioaktivního izotopu. Jejím nikým nepředvídaným účinkem, byl vznik nového viru - ANTOLAS. Jeho dílem byla radikální změna lidské DNA nebo bolestivá smrt. Zasažené ženy začaly rodit zmutované děti. Později zasažené lidi změnil jak po fyzické stránce, tak po té psychické. Někoho přetvořil na novou rasu Orků. Dalším původně lidem, zůstala jejich vlastní podoba, u nich se ovšem projevily magické schopnosti. Zvou se Metalidé. Tito mutanti, stvořeni lidskou rukou, později převzali vládu nad většinou světa. Ve velkoměstech, které se dobrovolně, či nedobrovolně odevzdaly do rukou Nového řádu Probuzených, vládnou Orkové a metalidé.
Odpor se pohybuje mimo zákon a je trestán smrtí. Většina okolního světa je téměř neobydlená – Pustina. Málokdo se dobrovolně či ne, vydá do Pustiny. Na některých místech je stále silná radiace nebo se tam prohánějí zmutovaná zvířata a bandité rabující poslední zbytky zásob. I přes to, zde můžeme najít pár posledních měst, které se drží nezávislosti nebo stále odporují Novému řádu.

Přidáš se k nim i ty nebo povedeš partyzánské operace za jiným účelem? Můžeš bojovat i za peníze, nebo se budeš snažit jen přežít? Či uděláš velkej kšeft a počkáš, jak to dopadne? Tak či tak, je jen na tobě jak se k novému světu postavíš. Přežiješ, nebo budeš jen další mršina v Pustině.....

Budu čerpat z her, filmů, převážně založených na životě po apokalypse, a něco málo ze své fantazie.


Stručná herní historie

2004 - Libye podnikla chemický útok na Izrael, a ten odpověděl jaderným úderem.

2005 - New York postihlo velké zemětřesení.

2006 - Radikální skupina Hippies obsadila raketové silo a žádala její zrušení od korporací, které ji postavili na chráněném území. Po deseti dnech do sila vtrhly speciální jednotky a hippies postřílely, byla však odpálena jedna hlavice na Rusko. Zbylí členové hnutí Hippies byli obviněni z odpálení hlavic a podle nového zákona, byla jejich velká část odsunuta do koncentračních táborů. Dodnes se spekuluje o tom, kdo ji opravdu odpálil. První pandemie viru ANTOLAS - mutace lidské tkáně nebo velmi bolestivá smrt.

2007 - Probuzení - části lidské populace se houfně rodily zmutované děti, a tak objevili se první metalidé – Orkové a lidé co měli magické schopnosti. Jejich dospívání bylo pětkrát rychlejší než u lidí. Začali se považovat za zrozené mesiáše a bohy. Později si začali říkat Probuzení na počest jejich zrodu. Bylo hlášeno mnoho různých zázraků i pohrom ve všech státech. V následujících pěti let zanikala a vznikala nová náboženství, zavládl hladomor a padlo nejvíc vlád v lidské historii.

2013 - Šaman Vyjící kojot vyhlásil vznik Národa Probuzených a kvůli odporu americké vlády demonstroval svou sílu výbuchem jaderné hlavice, která zničila město Los Alamos v Novém Mexiku.

2014 - Lidé se začali bouřit proti Novému řádu. Kdo s ním nespolupracoval, byl stíhán jako terorista pod hrozbou smrti.

2015 - Vláda USA, kterou v roce 2013 převzali orkové, začala s operací na vyhlazení amerického odporu Než byla operace spuštěna, na hrozbu lidstvo odpovědělo odpálením čtyř jaderných pum na strategicky důležitá místa Nové vlády. Bohužel tím jen uspíšili plán Nové vlády a do ovzduší byl vypuštěn modifikovaný virus ANTOLAS

2015 - 30. září - Den Goblinizace - asi 38% lidské populace zmutovalo a vznikli další Orkové a metalidi. Zuřivá noc - celosvětové vraždění metalidí a Orků. Rasové nepokoje vypukly v Evropě, masové vraždění na obou stranách. - Probuzení získávají, jak dobrovolně tak i silou, nová území zabíráním starých států. Odpáleny jaderné bomby do států, které se odmítly podrobit. Zavedeno čipování lidí.

2023 - Euroválka- již osm let trvají konflikty v Evropě a Asii – stále neutichají. Lidstvo pomalu kapitulovalo.

2024 - Zničeny cílová centra komunikace na obou bojujících stranách, další den byla zastavena palba, avšak konflikty neustávaly - Teroristické útoky na Probuzené pokračovaly.

2037.10.2 - Dnes – Orci s pozůstatkem metalidí, ovládají veškerou vládu, policii, armádu, průmysl, nemocnice a celou infrastrukturu. Lidé jsou používáni jako levná pracovní síla, pokusná zvířata na mutace pro jejich vědce a…….bohužel i jako potrava. Vláda zavedla na určitých místech speciální budovy na umělou reprodukci lidské populace, bohužel i té Orkské. Většina důležitých lidí se kvůli své bezpečnosti přidali na stranu Nového řádu. Jediná možnost, jak se vyhnout jejich kontrole je žít v ghetu nebo přežívat v radioaktivní Pustině. V Pustině existují i jiná města bez jejich kontroly, ale tam nejsou žádná pravidla a život tam se moc neliší od přežívání v ghétu.
…Vytaženo a upraveno z historie ShadowrunuRozdělení herní populace dle kast:
a)Vláda- Metalidé, Orkové(Orkové jsou páteří armády a policie vč. všech ozbrojených složek)

b) Občané(čip): bohatí podnikatelé, bývalí politici, vědci, učitelé a ''Věřící'' – lidé fanaticky věřící Pravdě Metalidí a jsou plně oddáni Novému Řádu(viz. film Equilibrium) Lidé v této skupině(dle své profese apod.) jsou podporováni a zásobováni Vládou. Z této skupiny jsou verbováni lidé do ozbrojených složek na průzkumné mise, či jako policejní informátoři nasazeni v ghetech. Zákaz zbraní – nulová kriminalita

c) Dělníci(čip): obyčejní lidé, někteří se chovají jako ''Věřící'', přesto však nemusejí být. Tváří se oddaně, aby přežili. Zde se vyskytuje mnoho práskačů a podrazáků, kteří se chtějí časem začlenit do skupiny b) Tato skupina je minimálně podporována Vládou.(bydlení a jídlo).
Zde je minimální kriminalita - zákaz zbraní – policie 2krát denně kontroluje tuto část města.
Policejní drony neustále létají nad touto čtvrtí.

d) Poslední skupinu tvoří lidé na okraji společnosti. Tato skupina není podporována Vládou a nemá přístup do většiny částí města. Lidé žijí v ghettech na okraji měst, v Pustině (většina populace mimo města osídlená Metalidmi a Orky), mezi nimi se nejčastěji pohybuje odpor a gangy. Přestože je odpor vůči Novému řádu trestán smrtí, v ghettech se stále vyskytuje. Zatím se nepodařilo lokalizovat hlavní členy hnutí odporu. Policie do těchto míst často pořádá razie. Vláda čas od času náhodně vybere několik lidí z této skupiny jako potravu pro Orky, nebo otroky či pokusné oběti pro výzkum. Je zde rozšířena prostituce, obchod s drogami, ilegální zbraně, hazard apod. Vláda nechce čerpat zdroje na vymícení ghett, proto se snaží lokalizovat zdroje odporu a doufá, že lidé v ghettech brzy sami zemřou.


______________________________________________________________________________________________________

Pravidla:

1) Dotazy mi pište do zpráv, nebo do diskuze.

2) Jeden Hráč – jedna barva (prosím, neberte tmavě rudou a tmavě modrou – na mobilu to nepřečtu) - bílou barvu má vypraveč

3)Hrát se bude kdykoliv, kdy odepíšu, popř. po domluvě.

4) Snažte se psát tak, aby to odpovídalo vaší postavě. Za správné hraní charakteru budu rozdávat perky nebo body k impl. Za zkratky například OMG, LOL a podobné sra*koidní pi*oviny budete napomenuti, popř. vás ze hry vyloučím. Vulgarit bude nejspíš hodně, pište je podobně jako já. – Za nesmyslné množství můžete být opět vyloučeni.

5) Nepoužívat citace

6) Ve hře záleží jen na strategii, povolání, vybavení a určených povahových rysech.

7) Pokud chcete hrát týmově, zvolte si případně vůdce skupiy a vaši společnou herní minulost

8) Pokud něco napíši do spoileru pro daného hráče, nebo on napíše něco pouze pro mne, NEČTĚTE TO. Zkazíte hru sobě i ostatním. Viz pravidlo 4 - Snažte se psát tak, aby to odpovídalo vaší postavě.

Rady:

1) U sebe máte věci, dle vámi vybraného povolání a toho co jsem vám dal do začátku. Zbylé věci budete kupovat, nacházet a vyměňovat. Takže si je někam zapisujte, abyste se zbytečně neptali, co máte u sebe.

2) Po vybrání charakteru si smíte zvolit vlastní vzhled, rasu (běloch, mexičan, hispanec, afroameričan…), popřípadě jméno a poslat mi ho do zpráv.

3) Máte možnost komunikovat se členy vašeho týmu, ale pouze pokud se chcete dohodnout na taktice, obchodech, věcech ohledně vaší skupiny a ostatních věcí, co do hraní patří. Ale snažte se psát rozumně viz. 4. pravidlo a nekonverzujte dlouze. Nelze se bavit o událostech mimo hru. Tyto komunikace, provádějte klidně beze mne.

4) Každý hráč může získat zbraň. Ale jsou i zbraně, které smí užívat pouze určité rasy/povolání.

5) Smlouvání: Obchodovat lze mezi hráči či náhodně potkanými výměnným obchodem/penězi/ kredity - Na Černém trhu lze koupit cokoli. Běžné obchody mají omezený inventář a slouží výhradně pro Občany. Ve hře se vyskytují speciální injekce s mutagenem. Jsou vzácné a jen vědec může uhodnout jejich účinek
… Rady a pravidla zdroj. Co tě žere? Lord Rade


______________________________________________________________________________________________________

Zvolte si rasu.

Rasy :
Člověk – né všichni lidé jsou pouze obyčejnými lidmi
Metačlověk – od narození projevuje magické schopnosti, někteří nesouhlasí s Novým řádem a proto
byli vyhnáni do ústraní. I když s Novou vládou nesouhlasí, nenávist k nim může stále pokračovat.

Zvolte si povolání
Číslo v závorce udává maximální množství implantátů, či jejich složitost viz. Technologie. Metalidé(šamani) nemohou mít žádné. Implantáty jsou sepsány níže.

Povolání: - jeden hráč - jedno povolání v herní skupině
Voják(3) (člověk) ovládá veškeré civilizované zbraně, kromě energetických. Arogance vůči
přeživším je obrovská. Nepoužívá sestavené zbraně bez záruky kvality a nevojenské zbraně. Díky výcviku má skvělou fyzičku a základy přežití v Pustině. Je očipován Novou Vládou. Jeho čip však nemusí být aktivní.
Voják - může být členem odporu, nájemným žoldákem, veteránem z válek
Voják má 50% šanci na zásah jakoukoliv střelnou zbraní, kromě težkých a energo

Hacker(2) (člověk) počítače jsou jeho život. V davu se dokáže bez problému ztratit ale v matrixu ne. K jeho tělu je připojený datajack, který slouží k připojení jeho mozku do PC. Jeho povolání je však nezákonné. Používá pouze malé zbraně. Automatické i poloautomatické.
Hacker má 50% šanci na nahackování elektroniky, po připojení datajacku 70%


Vědec(3) (člověk) Znalost fyziky, chemie a dalších věd. Používá poloautomatické pistole a energetické zbraně. Expert na výbušniny a lékařství.
Vědec má 50% na teorii ohledně vědy, lékařství apod. 40% procent na zásah s energo zbraní

Tulák(2) (člověk) - většinu svého života strávil v Pustině nebo na ulicích metropolí. On jediný ví nejlíp co si sbalit s sebou na výpravu do zamořených plání pustiny. Vypracoval si odolný organismus, díky kterému potřebuje ochranný oblek pouze do nejhorších míst zamořených radiací. Potřeba potravin o ½ menší než ostatní. Nejčastěji používá brokovnice nebo holé ruce.
50% při souboji beze zbraní

Pouliční samuraj(2) (člověk) - celý život vyrůstal na ulici. Bojuje, aby přežil a to buď z nouze, nebo za peníze. Používá meč- katanu nebo odstřelovací pušku- obojí nelze. Jeho specialita je velké EGO, a proto je většinou nenáviděn. On jediný zná tajemství ghet a je mistr v plížení a střelbě na velkou vzdálenost.
Pouliční samuraj katana – používá bodné a sečné zbraně, pistole/kolty a krátké samopaly
Pouliční samuraj puška – bodné zbraně, pistole/kolty a odstřelovací pušky

Samuraj katana 65% na zásah chladnou zbraní
Samuraj sniper 60% na zásah s odstřelovaní puškouChladné zbraně(na blízko) mohou používat všichni. Nejlépe však ty, které jsou jim vlastní.
Např. Voják -bajonet, pažbu zbraně....
Šamani – své hole...
Hacker – pažbu zbraně...
Řidič – hasák, francouzák apod...
Chladné zbraně, krom speciálních, budu tolerovat. Aneb někoho vzít cihlou po lebečně, může každý.

______________________________________________________________________________________________________
Technologie
Nejvýznamnější novinkou je kyberware neboli implantáty řízené počítačem, avšak podřízené nervovému systému. Na klinikách jsou schopni operací od náhrady končetiny přes umělou paměť v mozku až po reflexní vlákna, která urychlují lidské reakce. Jelikož jsou tyto zákroky do organismu zvláště agresivní, může každé povolání mít určité maximální množství implantátů. Prvotní množství je uvedeno u názvu povolání.

Implantáty: Každý implantát jinou silou zasahuje do organismu, proto vybírej moudře.
Postupem hry budete mít možnost přidávání dalších implantátů nad rámec prvotního množství.Každý implantát má svou maximální úroveň. Např. 3x vylepšené reflexy -6. Vybraný druh implantátu nelze odebrat. Zde je uvedena pouze první úroveň implantátu.

Všechny implantáty účinkují příběhově, některé i přidávají procentuální šance.

omamný polibek - 2 (pro Hackera(žena) - 1) - na první úrovni působí jako opilost
zlepšený sluch -1
zlepšený zrak -2 + 5% při střelbě
instinkt nebezpečí -1
vylepšené reflexy -2 + 5% k soubojům, úhybům
zvýšená síla -2
větší odolnost vůči zranění -2 (pro Řidiče(muž) – 1)
odolnost očí vůči slznému plynu apod. -2
odolnost proti jedům a radiaci -3
odolnost vůči drogám -2
noční vidění: zelené -2
noční vidění: černobílé -3
oční zoom -2 + 5% na střelbu
fyzická regenerace -3
paměťový modul -1 - náhodné vzpomínky vaší postavy ve hře
vystužená kostra -3
1/2 snížená potřeba spánku -1
fotografická paměť -1
odolnost vůči telepatii -3 + 25% k odolnosti vůči telepatům


Účinnost nespecifikovaných implantátů bude pousouzena dle situace.

______________________________________________________________________________________________________
Vlastnosti:
Vyberte si jednu kladnou a jednu zápornou vlastnost. Písmena se nesmějí shodovat. + vám jednu slabinu vyberu já. Slabiny se dají kompenzovat implantátem.

Výhody:
a) Atletická postava -- vydržíš déle běžet a jsi obratnější než ostatní
b) statečný -- nic tě nerozhodí – důležitá vlastnost pro vůdce
c) orlí zrak -- nic ti neunikne - důležitá vlastnost pro odstřelovače + 10% u střelby
d) Elegantnost -- lehký krok - plížení
e) Pevné žíly -- nepůsobí na tebe tolik účinky drog, narkotik, stimulantů
f ) Ostrý sluch -- výhoda, pokud nemáš přehled o prostoru kde se nacházíš
g) Šťastlivec -- Lucky Boy (Strike?) +10% na všechny hody
h) Odolný -- odolnější vůči zranění, jedům a radiaci
ch) Silný -- portýr -nosič zavazadel ...když jí někomu flákneš, stojí to za to.
i) Pohodář -- učebnicový příklad optimisty
j) Tvrdá játra -- velká odolnost vůči alkoholu

Slabiny:

a) Nadváha -- bříško tě zpomaluje a spotřebuješ více potravin
b) Zbabělost -- strašpytel
c) Špatný zrak -- brejloun, když o ně přijdeš, jsi v loji bez brýlí - 25% u střelby
d) Nemotornost -- slon v porcelánu
e) Narkoman -- fetka každým coulem, nevydržíš den bez šlehnutí
f) Nedoslýchavý -- ,,Koukej, támhle jde koala.“ ,,Koho,že jsi volala?“
g) Nešťastlivec -- Život je pech, a pro tebe obzvlášť. Nebuď smutný, i ostatním nosíš smůlu. – 10% na všechny hody
h) Hypochondr -- dvojnásobná spotřeba léčiv
ch) Slabý -- Co uděláš, když se chceš proletět po místnosti? ...zapneš větrák
i) Výbušnost -- vytočí tě každá prkotina
j) Kamarád z mokré čtvrti -- Alkoholik
k) Rasista -- Arogantní vůči jiným rasám, národům než je on sám
l) Kleptoman -- Přivlastňuješ si věci, které nejsou tvoje....zatím

____________________________________________________________________________________________________

Vaše herní historie

Týmy musí mít společnou historii - jak jste se potkali apod. Před hraním probereme úpravy.
Samozřejmě je možné sloučení do týmu až v samotné hře.
Napište svou historii tak, aby co nejvíce odpovídala hernímu světu. Např. Tulák nemůže mít implantát, když strávil celý svůj život POUZE v Pustině.Co po vás chci:
Jméno
(vzhled - pokud chcete)
Barvu
Rasu
Povolání
Implantát – pokud nechcete nemusíte
Výhody
Slabiny
Herní historii


Vaši přihlášku pošlete přes PM.
Dotazy pište prosím, do diskuze nebo přes PM (do předmětu napište SR-dotaz-... ať mohu co nejlépe odpovědět.).
Podle přihlášek a dotazů stanovím včas datum prvního hraní + pošlu PM.
Z 90% budeme hrát na skupiny jako v CTŽ - po doručení dalších/zbylých přihlášek budou vytvořeny skupiny.

Upravil/a LordeS dne 12.05.2014 22:07