Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Věk Vzestupu

Přidal scorpioncz dne 15.09.2016 21:36
#1355

Adrian_S:
Matthew ti krátce odpověděl a vyrazil přímo ke dvířkům na druhé straně místnosti. Veskima jsi v tu chvíli ještě moc dobře neviděl, ale zdálo se, že je mírně nervózní. Nakonec váš společník tasil meč a začal se dívat škvírami ve dvířkách. Veskim ti dal ruku na rameno a velice tiše pronesl. "Přece nepůjdeme doprostřed místnosti, když je všude tma. Kdo ví co se v té tmě může skrývat! Myslím, že je čas, aby ses naučil další nové kouzlo ... mágové mu většinou říkají 'Krystalová lucerna' a jak název napovídá, tvoří světlo. Je docela obtížné regulovat jasnost, ale dokáže to úspěšně osvětlit i větší místnosti. Vyvolat je ho celkem jednoduché, podívej ... stačí když dáš takhle ruce ..." pošeptal Veskim a dal s menším rozestupem ruce nad sebe tak, aby k sobě byly otočené dlaněmi.

Najednou, z ničeho nic, se vše v okolí na maličkou chvilku více zatmělo, což vzápětí vyústilo v naprostý opak. Mezi dlaněmi Veskima se vytvořil malý bílý krystal, který rozzářil celou místnost a oslepil tak chvilkově tvoje na tmu přivyklé oči. Odhalil vám však, že se v místnosti nachází celkem tři další neobvyklé objekty, ke kterým patří i původce onoho divného hnilobného zápachu. V místě, kde se něco po tmě matně lesklo, se nachází žíla jakési stříbřité rudy. Hned pod hroudou leží mrtvé tělo, které vydává onen hnilobný zápach. Vypadá to na člověka mužského pohlaví oblečeného v kožené zbroji, který leží obličejem do země. V zádech má zabodnutý krumpáč a podle zápachu tu musí ležet mrtvý již několik dní. Kromě mrtvého těla, se v místnosti nachází ještě menší nenápadná brašna. Veskim nijak na mrtvolu nereagoval, a když se Matthew rychle otočil, tak mu pouze odůvodnil svoje jednání. "V té tmě se mohlo skrývat cokoliv ..." Nakonec ještě vyslal svítící krystal k Matthewovi, před nímž se levitující krystal zastavil. Zpoza dvířek jsi uslyšel velice tlumený a vzdálený jásot. Připadalo ti to, jako jásot opilých ožralů, které jsi občas potkával při cestách domů ještě ve svých mladých letech ve xarasiánském městě.


Matthew:
Vyrazil jsi přes temnou místnost až ke dvířkům. Uprostřed cesty jsi ucítil silný zápach hniloby, jeho zdroj jsi však neviděl. Taktéž jsi uslyšel tlumený jásot a tupý zvuk do sebe narážejícího kovu, vzpomněl sis při těchto zvucích na krčmy v Ixarotu a bezedné korbely piva. Pomalu jsi tasil meč, aby jsi co nejvíce omezil zvuk táhnutí z pochvy a přistoupil ke dvířkům. Škvíru ti problém najít nedělalo, chatrné dveře jsou udělány dost primitivně a narychlo. Nemají ani zámek, ale je možné, že jsou z druhé strany zateraseny závorou. Za dveřmi jsi zahlédl pouze vpravo zatáčející schody vedoucí vzhůru. Jsou vytesány do nějakého žlutavého kamene, možná pískovce, nebo je to pouze optický efekt způsobený světlem z několika loučí, které visí zavěšené na levé zdi. Pokud by jsi se rozhodl dostat na schody, tak by tě okamžitě nikdo kvůli zatáčce neviděl. Taktéž kvůli tomu musíš zajít o kus dále, aby jsi viděl odkud jásot jde. Zatím jsi dokázal rozeznat dva radující se hlasy.

Najednou se za tebou rozsvítilo ostré bílé světlo a vrhlo tvůj stín před tebe na dveře. Bylo to rychlé a nečekané. S mečem v ruce jsi se hned otočil a spatřil staršího xarasiana, jak udržuje mezi dvěma rukama malý bílý krystal, který světlo vyzařuje. Osvětlilo to celou místnost a ty jsi uzřel, co vydává ten zápach. Jedná se o mrtvolu a podle paměti a oblečení hádáš, že se jedná o kopáče, jenž jsi tu před několika dny potkal. Leží obličejem v zemi a v zádech má zaražený krumpáč, nejspíš se jedná o jeho vlastní. Kromě jeho mrtvoly, se v místnosti nachází ještě brašna, která je na úplně stejném místě jako předtím. Rudná hromada je stejně velká a má stále barvu stříbřitého kovu. "V té tmě se mohlo skrývat cokoliv ..." Odůvodnil své jednání mág a levitující krystal poslal vzduchem k tobě. Před tebou se ve vzduchu zastavil a trochu tě začal oslňovat.


Aurelius:
"Ale jistě, ráda vám pomohu." Souhlasila a když vyslechla první otázku, tak odpověděla. "Asi by bylo docela trapné, kdyby jste vstoupil do jedné z učeben a rychle zavřel dveře doprovázen dvaceti páry očí, které by se divily kdo jste." Roztomile se s rukou před ústy zahihňala. "Co se okolí týče, tak se naše magická věž nachází na ostrůvku uprostřed Njordgenského jezera. Na ostrůvku máme krčmu a kromě věže ještě i rituální pomník. Když přejdete přes most, tak se dostanete ke stájím. V okolí jezera máme železný důl, rozvaliny staré pevnosti a také hrobku ... Ale asi bude lepší, když vám dám tuhle mapku, lépe si to představíte." Zašátrala si ve skryté kapse na prsou a vytáhla složenou mapku, kterou ti hned předala.

"Co se týče věže ..." Zamyšleně se podívala na východové dveře, a poté co na ně ukázala, začala popisovat. "Když vyjdete ven, tak se ocitnete v hlavní síni. Hned naproti budete mít bránu vedoucí ven z věže. Nyní záleží na tom, co tu vlastně potřebujete. Obchody s krčmou jsou tedy až venku a jakožto mág by jste tam měl dostat slevu. Tady přímo ve věži se dole nachází obsáhlá knihovna a skladiště, tam však nebudete mít přístup, takže tam dolů raději ani nemiřte." Přešla k podstavci. "Když půjdete po schodech nahoru, tak se na patrech nachází alchymistické laboratoře, učebny, pokoje noviců a učitelů, kabinety a ostatní možné důležité věci. Je to tu mírně podobné jako v magických věžích na Esuře, zde je to ale samozřejmě tématizováno do studených barev ... vůbec je tu docela chladno." Trochu se otřásla a potichu s pohledem na portál, spíše pro sebe dodala. "Už abych tam byla ..." Nakonec se na tebe otočila a ještě vstřícně dopověděla popis věže. "Úplně na vrcholu věže se nachází pokoje místních nejvyšších, místnost rady a také místnost na provedení Zkoušky. Když už jsme u Zkoušky, pro její splnění se musíte nejprve přihlásit jako novic. Je to spíše formalita, kdy vám v několika hodinách popíšou, co by jste měli v oné Zkoušce čekat. Na druhou stranu se můžete zapsat jako novic a opravdu tu nějaký čas studovat ... ale to většinou využívají začátečníci ... Máte nějaké další otázky?"

(Nejsem si jistý, jestli jsem někde vysvětlovaj pojem Zkouška. Jedná se o konečné rozhodnutí, zda-li je tvoje magická aura zaměřená více na temnou, či světlou stranu. Podle toho budou silnější tvoje temná, či světelná kouzla, ale má to vliv i na klasickou elementární magii. Klidně se mohou objevit i paradoxní případy, kdy nekromant projde zkouškou a jeho duše se zaměří na světlou stranu. Zkouška jako taková je dobrovolná a mágové klidně mohou zůstat na pomezí až do konce svých dnů.)
Mapka okolí věže


Upravil/a scorpioncz dne 15.09.2016 21:39