Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Povídková soutěž 2013

Přidal Mike dne 23.07.2013 19:20
#1

Povídková soutěž 2013


---
VÍTĚZNÉ POVÍDKY (1.-3. místo) můžete stahovat ZDE.
Heslo k přístupu k souboru je: Talos
(Soubor zabalen do formátu .rar, povídky jsou ve formátu .doc a .docx)
---
Ahoj všem,
zde se soutěžící mohou ptát na jakékoliv dotazy ohledně soutěže. Je to takové informační centrum, kde se dozvíte vše potřebné k soutěži a jejímu průběhu.
Výsledky soutěže budou uveřejněny formou novinky.
Níže jsou napsána také pravidla a složení komise.

Složení komise: Ligos, Mike, Nagasadowcz, Diego a EldeR.
Úprava: Ligose byl nucen z os. důvodů odstoupit z členství v komisi, kde jej nahrazuje Nerevar.

Soutěžní díla posílejte (v souladu s pravidly soutěže) zde:

Vedení fóra i organizační tým soutěže by tímto také rád poděkoval uživateli Blatman, za tento bezvadný nápad.
Dále děkujeme obchodu Xzone.cz za věnování DLC - Dawnguard a Dragonborn pro soutěž.

A nyní bych Vám, kteří se soutěže zúčastníte, za všechny organizátory popřál mnoho štěstí při tvorbě. Těšíme se na Vaše povídky!
Mike

http://www.ulozisko.sk/obrazky/625750/sypm.jpg


Pravidla Povídkové soutěže


I. Soutěž

1. Povídková soutěž je pořádána v termínu 26.7.-11.8.2013, hodnocení pak do 23.8.2013.
2. Organizátorem soutěže je vedení fóra při webu www.skyrim.4fan.cz.
3. Soutěžní témata jsou předem určena, viz sekci III.
4. Soutěžní dílo musí být odesláno soutěžní komisi tak, jak je stanoveno v bodech III. 3., III. 4., těchto pravidel.

II. Soutěžící

1. Zúčastnit soutěže se může každý registrovaný člen, který své dílo odeslal hodnotící komisi v souladu s těmito pravidly v řádném termínu.
2. Každý se může zúčastnit pouze jedním soutěžním dílem.

III. Soutěžní dílo

1. Zadání soutěžního díla je stanoveno těmito pravidly. Celkem jsou k dispozici tři různá zadání, uvedená pod body III. 1.1., III. 1.2. a III. 1.3., přičemž soutěžící zpracovává pouze jedno jím vybrané téma. Každá povídka musí obsahovat slova uvedená v závorkách vedle konkrétního zadání.
1.1. Zadání A: "Dračí útok" (stráže, vichr, křikl, jarlův, kosti)
1.2. Zadání B: "Příhoda s duchem" (tma, šramocení, povídal, ektoplasmou, kněz)
1.3. Zadání C: "Návštěva mohyly" (pasti, svit, neživí, závan, hrom) -zde bude akceptována i původní verze, a to slovo "neOživí"; omlouváme se za nedorozumění a děkujeme za pochopení
2. Soutěžní dílo musí být v rozsahu 1 až 3 strany A4, písmo Times New Roman, či Calibri, vel. 12, řádkování max. 1,5.
2.1. Soutěžní dílo se nesmí veřejně objevit na webu, před vyhlášením vítězů.
3. Soutěžní dílo musí být zasláno výhradně ve formátu .doc, či .docx.
4. Soutěžní dílo musí být zasláno na e-mail komise.
4.1. E-mail hodnotící komise:
5. Forma e-mailu je stanovena těmito pravidly.
5.1. Každý soutěžní e-mail musí obsahovat následující: Soutěžní povídku; nick, pod kterým autor zde na fóru vystupuje; téma, které si vybral, což musí být uvedeno následovně: "Zadání A", "Zadání B" či "Zadání C".
5.2. Do pole "předmět" v e-mailu, napište svou přezdívku, pod kterou jste zaregistrováni na našem webu.
6. Soutěžní dílo musí být zasláno v souladu s těmito pravidly nejpozději do 11.8.2013.
7. Soutěžní dílo nebude uznáno, nebude-li splňovat podmínky pro soutěžní dílo, stanovené těmito pravidly.

IV. Výhry


1. Každý, kdo se umístí na prvním (1), druhém (2) a třetím (3) místě této soutěže, má nárok na výhru, dle těchto pravidel.
2. Výhrou se rozumí:
2.1. Ocenění upomínkovým/dárkovým předmětem*
2.2. pro první (1) místo pak výhra v podobě DLC k TES V: Skyrim, konkrétně: Dawnguard a Dragonborn (obojí PC verze). Navíc pak ještě ocenění profilu na fóru oceněním "Povídkové eso".
3. Nárok na výhru může výherce odmítnout. V takovém případě výhra připadá dalšímu neoceněnému v pořadí.
4. Organizátor soutěže smí výhru změnit, přičemž musí zůstat zachována hodnota přislíbené výhry.
5. Lhůta pro doručení výhry je stanovena na 30 dní.

V. Hodnocení

1. Hodnocení probíhá v termínu od 12.8.-23.8.2013.
2. Hodnotitelem je pětičlenná (5) komise, složená ze čtyř (4) moderátorů a jednoho (1) běžného člena fóra.(Seznam členů k dispozici v tématu se zadáním soutěže na fóru.)
3. Každý člen komise hodnotí každé řádně zaslané dílo body 1 - 5, přičemž dílo, které dosáhne nejvyššího počtu bodů v součtu všech členů komise, je dílo vítězné.
4. Proti rozhodnutí této komise není možné se odvolat.
5. Zaslané dílo není možné z hlasování vyloučit.
6. Člen komise se nesmí soutěže zúčastnit jakožto soutěžící.
7. Komise zveřejní výsledek hodnocení dne 23.8.2013.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Jakékoli porušení těchto pravidel znamená okamžitou diskvalifikaci.
2. Pokud by neoprávněně vznikl nárok na výhru osobě, která porušila pravidla, takový nárok zaniká s okamžitou platností.
3. Vstupem do soutěže každý soutěžící potvrzuje souhlas s těmito pravidly. V případě, že nesouhlasí s každým jedním bodem, nesmí se soutěže zúčastnit.
4. Organizátor soutěže si vyhrazuje veškerá práva na případné změny těchto pravidel.


*Upomínkovým/dárkovým předmětem se rozumí výrobek, který bude vyroben individuálně pro každého výherce. Pro vítěze (1. místo) pak bude navíc vyroben předmět, inspirován jeho povídkou.Upravil/a Mike dne 24.08.2013 14:45