Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Thief Loď

Přidal Skritecek dne 09.10.2012 20:28
#138

Wareta zaskočil zástup strážných, který se znenadání vynořil za Bolyenem. Zandal meč zpět do pochvy, a nervózně popošel vzad.

Ztvrdnul na místě a měřil celou situaci. Všechny oči přítomných se upřely na něm. Waret začal tikat očima, všude možně. Bolyen hmouřil oči, a stiskl hrušku meče. Bolyen měl dobrý plán, jak si i mnozí všimli. Ale waret si všiml i toho co nemá. Bolyen měl přesilu. Několik desítek pomalých vojáků v těžké zbroji, ale žádné lukostřelce. Jak se čas prodlužoval, cech začínal být nervózní, ale přesto zachovávali kamennou tvář. Všichni tam mlčky stály, a Bolyen čím dál tím víc svíral meč. Waret pomalu zvedal ruku, a Bolyen povytáhl meč z pochvy.
Pak Waret bleskovitě rukou vystřelil, lusknou, ukázal směr, a rozběhl se. Ti co nesli zlato, odhodili truhly a vaky, a rozběhli se za Waretem. Bolyne zareagoval rychle, a rozběhl se za nima, ale reakce vojáků až tak rychlé nebyli. Takže cech získal další metry náskok. Dobrý výcvik cechu, a neustálá potřeba v praxi, měla výsledek, takže se začali čim dál tím víc vzdalovat. Starý vchod do cechu, byl vzdálen několik stovek metrů os zadní brány. Waret se neustále ohlížel, a měřil jejich náskok.
Zem duněla pod nátlakem železných bot strážných. Bolyen věděl, že je nedoženou, ale neměli kam útéct. Vchody do cechu byli dva. Jeden vede do města, které bylo hlídáno, a ve druhém vchodě byli oni. Waret už se usmíval na nadcházejícím vítězstvím. Waret se řítil mezi stromy, a blížil se ke vchodu. Po několika dalších metrech se zastavil, a rozhlížel se.
„Kde je ten vchod?!“ rozčiloval se Waret, a stále se rozhlížel po pěšině, která by je ke vchodu dovedla. Všichni se ohlídli, když slyšeli dupot za nimi. Allys se rychle rozhlídla po lese.
„Támhle!“ vykřikla a ukazovala směrem k malé nenápadné pěšině, asi dalších sto metrů. Waret přikývl, naposled se ohlédl po strážných, který je doháněli, a rozběhl se k pěšině.

Otevřel dveře, a rozběhl se dolů do temnoty. Armun si pamatoval den, kdy ho sem Waret vedl poprvé. Pár cesta, výklenek, pár zatáček, rozšířená místnost, a místnosti cechu. Ale co nevěděl, že to byla nejkratší cesta. Minuli výklenek, a běželi dál chodbou. Pak ale zahnuli do leva. Chodbou skloněnou dolů. Kožené boty, byli víc a víc od vody, a v chodba vlhčí. Pak Waret zprudka zastavil u zdi. Chodba se rozdělovala do leva a doprava. Waret se však sklonil a otevřel dřevěný poklop.
„Allys, Awete!“ zvolal Waret a ukázal na dva směry chodby. Pak sklouzl po žebříků, a ztratil se v temnotě kanálů.


Pár lidí čekejte tady, řekl Bolyen, a rozběhl se do stok. Běžel kluzkou chodbou dál. Pak se zastavil, a vztyčil ruku. Skupina jedenácti vojáků, zastavila. Waret slyšel čvachtání vody, takže věděl, že nemíří do místnosti cechu. Opět provedl gesto rukou, a vydal se levou chodbou. Zastavil se u zdi, a otevřel poklop.
„Vy čtyři“ a ukázal na skupinku vojáků, „čekejte tady, ostatní zamnou.“ A spustil se dolů po žebříku. Sedm vojáků se vydalo za ním. Dva vojáci nahoře. Si stoupli ke kanálu, a další dva se vydali hlídat dál do chodby. Allys, se na vojáka koukala zpoza mříží nad ním. Když byl voják na úrovní výklenku, se Allys popošla k výklenku, malou chodbou vysokou asi půl metru, s vchodem asi dva metry nad zemí. Sedla si na okraj, a když se na ni strážný otočil, seskočila a skopla ho na zem. Sekla mečem, ale strážný útok vyblokoval. Řinčení ostří slyšeli i strážní u poklopu, tak se jeden z nich vydal kouknout, co se děje. Allys zaslechla, chůzi. Takže trochu zrychlila, jedním tahem, odvrátila meč, a rychlím otočením, zasadila ránu do krku. Právě včas, aby se vypořádala s dalším.

Awet slyšel boj, tak se taky rozhodl vylézt.

Allys se všimla lepší výzbroje strážného, co se týče plátového brnění, a i ozdoby tabardu. Lepší postavení nebylo znát jen na výzbroji, ale i na boji. Allys blokovala překvapivě silnou ránu mečem. A hned musela zachytit další z jiné strany. Na obouručný meč, s nim strážný zacházel rychle. Dalšímu seknutí uskočila. Strážný poté zaútočil shora, čemuž Allys uhnula do strany, ke zdi. Pak chtěla skočit za protivníka, ten byl ovšem připraven, a rychlí útok blokoval. Oba zároveň zaútočili, a meče se ztřetli mezi nimi. Obouručný meč, a mužská síla, přetlačili Allys, a té vypadl meč z ruky. Strážný neváhal, a zaútočil rychle shora. To už ale neudělal, jen se zahleděl na dýku mezi zbrojí, a klesl k zemi. Allys zasunula dýku, zvedla meč, a šla k poklopu, kde už na ni čekal Awet.Waret už v bludišti stok, i přes tok vody, slyší železné boty, cvakající o železo. Ukázal do stran, a rozdělil skupinu na dvě. Pak se rozběhli na dvě strany.Už jsem jakoby psaním skončil, ale nudil jsem se, a napsal jsem další kapitolu. Možná příběh ukončim, možno končim touto kapitolou, možno udělam i další příběhy. Už jste asi na příběh zapomněli, a jestli ne, tak tady je pokračovaní :)

Upravil/a Skritecek dne 09.10.2012 20:29