Název novinky: The Elder Scrolls V: Skyrim - Česká fansite :: Thief Loď

Přidal Skritecek dne 07.07.2012 14:37
#95

„Zdravím, neviděli jste tudy projíždět tlupu lidí, ve stejném oblečení.“ Zeptal se Armun stájníka, který stál u stájí, a rozčíleně pochodoval sem a tam, a neustále si něco mumlal pod vousy. Byl to malý, holohlavý tlouštích, co se při chůzi srandovně kolébal.
„Jo!“ vykřikl malý mužík. „Projížděli, ale na mých koních!“ křičel mužík, až celý zrudnul, zlostně dupnul nohou, a opět začal pochodovat sem a tam. „Ale já jsem je spatřil, jak vám ještě něco kradou za stájemi. Měl byste jim to zatrhnou, a získat zpět své koně.“ Řekl s jiskrou v očích Armun, který se podvodnicky koukal na konec stájí, jako kdyby je tam viděl. „No… no… cože! Já jim dam, těm…“ Popadl koště, jako kdyby si myslel, že zloděje zažene koštětem, a začal se kolíbat na druhý konec. Armun přeskočil ohrazení koňského výběhu, otevřel ho, naskočil na koně, a pelášil pryč ze stájí. Cestou ven si všiml, že tam šest koní chybí. A podle chování, stájníka, se moc ukrývat nesnažili. Armun to otočil a pelášil po lesní cestě, na hlavní cestu do Hrodunasu. Armun jen spatřil, jak se za ním kolíbá, malý mužík, a něco na něj křičí, a mrštil koštětem. Armun se usmál, a přešel do trysku.

V půli cesty už byla tma, takže musel přespat v lese. Cech taky musí přenocovat, řekl si Armun. A loď také v noci nepojede, takže nic neztratí.

Kopyta narážela, na kamennou zem, a jejich zvuk se roznášel po okolí. Když dorazil, do Hrodunasu, spatřil u skal, pásnoucích se šest koní. Hrodunas jako Wensly, bylo přímořské město, takže museli být u hladiny moře. Armun nechal svého koně u těch ostatních a vydal se do přístavu. Loď jela daleko. Takže si v Hrodunasu musela zvětšit zásoby jídla a pití. Jeho přátele už byli schovaní za bednami, měli stejný postup jako u falešné lodi. Armun přestal dávat pozor, přestal se chovat jako zloděj, a šel za cechem. V půlce jeho cesty, se cech proplížil na loď. Armun začal zmatkovat ještě víc, byl v zakázané zóně. V normálních okolnostech by se to nestalo, ale teď byl zbrklí. Takže vyšel zpoza bedny, a ani se nerozhlídl, zrovna kolem procházel stráže. V Armunovi to všechno cuklo, když slyšel strážného mohutný hlas.
„Tady nemáš co dělat!“ zvolal strážný mohutným hlasem, a teď už i s vytasenou zbraní. Armun zmrzl na místě. „Vypadni, tady odsuď, nebo tě odvedu já, ale na místo, kde se ti nebude líbit!“ Zvolal znovu strážný. Bylo to odlehlé místo, takže je nikdo neslyšel. Armun začal panikařit, začal se mu svírat žaludek, co se týče fyzické stránky, byl zloděj už téměř dobrý, ale co se týče psychické stránky, nebyl vycvičen ani trochu, chyběla mu prohnanost zloděje.
„Já zde kontroluju bedny.“ Vymáčkl se Armun. Stráž nad tím nasadila pomatený výraz.
„Jsi, myslíš, že jsem hloupý? Žádná kontrola beden se neprovádí. Už toho mam dost, jdeš semnou.“ Řekl strážný, a vyndával pouta. „Hele a co takhle to vzít s jiné stránky.“ Řekl pobaveně Armun a vytáhl váček se zlatem. „Děláš si to horší a horší.“ Řekl strážný s kamennou tváří a nasadil Armunovi pouta. A odváděl Armuna do kasáren. „Nemáš moc smutný výraz, na to že jdeš do vězení. To se nevyplatíš. Ozbrojen, neoprávněné vniknutí, lhaní, a podplácení. H“ zasmál se stráž. „Ty tam ztvrdneš sakra dlouho.“ Armun začal zmatkovat, Musel se očistit v cechu, musel pomoc s vykrádání lodi, ale místo toho jde do vězení. Armunovi něco v hlavě svitlo, celou dobu se tady lituje, a naříká, místo toho aby něco dělal, najednou se cítil o hodně líp-odhodlaně. Začal se rozhlížet, co by mohl využít k úniku, ale nic se nenabízelo. Armun měl spoutané ruce za zády a tlačil ho strážný. Armun by se s ním dokázala vyrovnat, ale už nikoho nemohl zabít, všichni by se sem zběhli. Už byli u kasárny, a Armun stále neměl plán. Když vtom se jedna šance naskytla. Bylo hodně ráno a v kasárnách nikdo nebyl. Strážný začal klíč hledat v kapsách, ale nic. Armun se mezitím pomalu sunul k rohu kasáren. Dveře byli skoro u rohu. Strážný se pak koukl do malé taštičky na opasku a začal v ní hledat, po chvilce klíč našel, a otočil se pro vězně, ten už tam ale nebyl.

Strážný začal zmatkovat a pobíhat sem a tam. Vběhl na hlavní ulici, a rozhlížel se, když nikoho neviděl, rozběhl se dál. Armun se pousmál, a vylezl zpoza hlubokého sloupu u kasáren. A vydal se opačnou cestou než strážný. Cech zlodějů, měl vše dobře promyšlené. Všichni strážný dávají ruce za záda, takže cechovní zbroj byla přizpůsobena, a v zadní kapse byli šperháky. Armun se schoval do uličky, a začal se rochat v zámku pout. Po nějaké chvíli to cvaklo, a Armun byl volný. Dlouho tu zbroj museli vylepšovat, pomyslel si Armun a vydal se na střechu. Musel být nenápadný, poněvadž už strážný všude trousí, že je tu uprchlík. Pomocí lešení, u jedné rekonstruované budovy se dostal na střechu a pokračoval k přístavu. Někde musel slézt, někde zas mohl nalézt.

Opatrně slezl dolů, k dokům, a spařil, jak už kapitán projednává odplutí lodi. Všude kolem byli námořníci, takže po souši nemohl. S vysoké skály skočil šipku do moře. Pod vodou plaval k lodi. Byl schovaný u doků, kde od mola, bylo asi třicet centimetrů od hladiny, takže ho nikdo neviděl. Vylezl u prkna, které spojovalo loď a molo, a po břiše vylezl nahoru. Kabina už byla vyháčkovaná, a Armun šel dolů.
Na lodi už byli námořníci, kteří připravovali loď, takže ho to dost zdrželo. Armun v půli cesty pocítil mírné kolíbání-loď už vyplula.

Děkuji za kladné komentáře ;)
Mapu asi nepotřebujete, kdyby ano je u předešlé kapitoly.
Jestli se líbí-Thumbs up!

Upravil/a Skritecek dne 07.07.2012 14:38