Bestiář - Drak
Přidal/a Maiq the Liar dne 20. August 2016 16:50:42
Během prvních ér Nirnu vládli Skyrimu ve své plné moci, byli mnozími považováni za bohy a dokonce měli i vlastní kult, jež je uctíval. Vyprávělo se o nich jako o krutých a ničemných vládcích, jež chtěli mít svět jen pro sebe.

Avšak se po čase objevili první lidé, kteří se dokázali naučit umění Thu'um. Těm se říkalo "Jazykové" a byli to právě oni, kdo se utkal s velkými pány a bojovali o osvobození z této kruté nadvlády. Poté, co byl dračí vůdce Alduin, prvorozený syn boha Akatoshe, zapuzen, draci začali ztrácet vliv a téměř všichni byli vyhubeni, až na několik výjimek. Zabití vládci byli poté pohřbeni do země masivní vrstvou zeminy, aby je už nikdo nemohl vyhrabat...

Zůstaly po nich jen několik artefaktů... od spárů (jako šperk), přes masky kněžích v kultu, až po kostí v přírodě. Některým hrdinům, jenž je porazily, se postavily ohromné zdi, do nichž byl vytesán text v dračím jazyce, na památku padlým.

Avšak poté, co se Alduin vrátil zpět, aby pokračoval ve svém poslání "zahubit svět, aby mohl vzniknout nový", draci díky němu znova ožívali a vraceli se zpět na oblaka... A svět měl očekávat novou apokalypsu...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Drak je jedno z nejnebezpečnějších stvoření, na které během dobrodružství narazíte. Obrovská velikost, dvě končetiny a dvě křídla... Mnozí jistě řeknou, že se nejedná o draka a "wyvernu"... ale mýlíte se. Drak má více podob a ne všichni musejí být stejní!
Silný dech, hrůzostrašný řev a síla, o které si může každý nechat zdát. Nemá s nikým slitování, má pouze touhu ničit a zabíjet.

Na prvního draka narazíte na samém začátku příběhu, kdy na Helgen (a přímo na vaši popravu) zaútočí Alduin a vy utíkáte z ruin pryč. Na další bytosti narazíte až po dokončení úkolu "Vzestup draka", kdy se objeví ve svých doupatech či volně v přírodě.

Draka si všimnete snadno, už z velké vzdálenosti řve, až se jeho hlas nese celou krajinou. A pokud zamíříte na oblohu, nemůžete si nevšimnout ohromného létajícího kolosu, jenž poletuje v kruzích nebo míří k vám. Někdy se může stát, že tento drak letí přímo na vás, a i když vás vidí, nezaútočí. Pak už jedině uvidíte, jak vás několikrát obkrouží a poté odletí opačným směrem, než jste mířili. Dokonce mohou přiletět do vesnic a měst (často do Vorařova a Riftenu)!

Drak je velmi agresivní tvor, útočí na vše, co žije, ať už se jedná o humanoidy nebo zvěř. Bojovat s ním je velmi obtížné, má tak silnou kůži, že jím projde jen zlomek zranění, které kdo způsobí. On sám útočí mnoha způsoby, které tu budou vyjmenovány.

Jeho základním útokem je "řev", používá jej během letu nad vaší hlavou nebo i na zemi. Pokud uvidíte dva draky, jak na sebe "řvou", nesnaží se zabít jeden druhého, jde pouze o "rozhovor" v jejich řeči. Ne všichni draci jsou stejní a každý ovládá jiný řev... jeden chrlí oheň, druhý naopak mráz. Navíc, kromě chrlení poudu ohně/mrazu dokáže vypustit ohnivou/mrazivou vlnu i na dálku! Pro obyčejné smrtelníky je to jeden ze způsobů, jak být zabit.

Dalším útokem, který provádí na zemi, je samozřejmě útok tlamou... málokdo se tomu ubrání a je velmi vysoká pravděpodobnost, že dotyčný obránce skončí v jeho tlamě.
Pokud na něj někdo útočí zboku či zezadu, neváhá použít svá křídla a ocas, která navíc útočníka rozhodí.

K poslednímu "nečekanému" útoku používá nohy, avšak aby tento útok provedl, musí být dotyčný na vysokém místě (třeba na vrcholku věže). Tvor začíná napadat, a než provede svůj čin, předtím hrozivě zařve a svou kořist chytne, rozmáčkne a vyhodí pryč. Tento útok (lze třeba spatřit během úkolu "Vzestup draka", pokud vyběhnete na věž a počkáte si na útočníka) se rovná jisté smrti... bez debat.

Avšak, drak se dá porazit, nejde to sice snadno, ale jde to. Na nižších levelech budete určitě potřebovat společníka, aby zaujal pozornost mocného tvora. Na vyšších úrovních už je dokážete porazit sami. Ovšem, největší slabostí pro VŠECHNY draky je jich pobyt na zemi. Když jsou ve vzduchu, nemáte téměř žádnou šanci je porazit, ale jakmile se dostanou nohama na zem, pak můžete zaútočit či provést mnoho výpadů, aniž by dokázal všechny odrazit. Navíc, pokud se vám podaří drakovi snížit život na polovinu, automaticky spadne na zem a už nevzletí! V tomto stavu je stále nebezpečný, ale dá se mu třeba utéct.

Skvělá taktika proti drakovi je použít střelné zbraně či kouzla, až poté, co má málo bodů životů, jít na něj zblízka. Pokud provedete během jeho "kousání" úspěšné blokování zbraní (nebo štítem), až ho to rozhodí, pak máte vyhráno. Jemu totiž chvíli trvá, než se vzpamatuje z blokace.

Jakmile se vám podaří zabít draka, po několika vteřinách spatří rozpadající se mršinu a jakousi auru, která do vás vstoupí. Tímto aktem z draka zůstanou jen kosti a šupiny, a vy získáte jeho duši, kterou lze použít pro naučení nových řevů!

Samozřejmě, že v ostatcích můžete najít zlato, drahokamy, šperky či pozůstatky neúspěšných lovců, však tato duše je to nejvzácnější, co získáte (v některých případech se může stát, že zabijete draka, ale nerozpadne se a nezískáte duši => jedná se o herní bug).

Později ve hře budete mít možnost se naučit řev, který ovládne draky a vy na nich budete moct létat! Ovšem, až po nainstalování DLC: Dragonborn.

Všichni draci mají několik společných schopností a dovedností, ty najdete v níže uvedené tabulce.


NázevSchopnosti/Dovednosti
Draci
Dračí kůže (veškeré zranění je z 50% ignorováno)
Dračí kousnutí (posílení boje beze zbraně)
Nelze paralyzovat či oživit
Nelze uvěznit duši
Obstojí proti řevu "Neutuchající síla"
Používají Thu'um


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Drak" je základní bytostí, na kterou jistě narazíte na nižších levelech. Zpočátku se jedná o prvního velkého nepřítele, kterého nejspíše bez pomoci nepřemůžete. Nachází se v přírodě a může se objevit i náhodně, nezáleží na čase (den/noc) či na místě, kde se nacházíte. Pravdou však je, že jsou tito draci nejslabší. Mají však mnoho zbarvení a typu útoku, tato tabulka vám pomůže je rozpoznat.

NázevLevelZdravíManaStaminaDušeIDŘevySchopnosti/Dovednosti
Drak (hnědý - oheň)
10
905
150
130
Dračí
0001CA03
000F8115
Ohnivý dech
Ohnivá vlna
Odolnost proti ohni (50%)
Slabost proti mrazu (25%)
Drak (hnědý - mráz)
10
905
150
130
Dračí
000F80FA
000F8116
Mrazivý dech
Mrazivá vlna
Odolnost proti mrazu (50%)
Slabost proti ohni (25%)
Drak (bílý - oheň)
10
905
150
130
Dračí
0008BC7F
000E8710
Ohnivý dech
Ohnivá vlna
Odolnost proti ohni (50%)
Slabost proti mrazu (25%)
Drak (bronzový - oheň)
10
905
150
130
Dračí
0008BC7E
Ohnivý dech
Ohnivá vlna
Odolnost proti ohni (50%)
Slabost proti mrazu (25%)


"Krvavý drak" je o něco silnější a tužší. Většinou lze na něj narazit v severních oblastech (Východní Marka - Ledohrad - Kotlina). Je pouze jednobarevný, zato dva typy zaměření.NázevLevelZdravíManaStaminaDušeIDŘevySchopnosti/Dovednosti
Krvavý drak (zelený - oheň)
20
1421
150
164
Dračí
000F80FD
000F8117
Ohnivý dech
Ohnivá vlna
Odolnost proti ohni (50%)
Slabost proti mrazu (25%)
Dračí kousnutí (+ 25 zranění)
Krvavý drak (zelený - mráz)
20
1421
150
164
Dračí
000F77F8
000F8118
Mrazivý dech
Mrazivá vlna
Odolnost proti mrazu (50%)
Slabost proti ohni (25%)
Dračí kousnutí (+ 25 zranění)


"Ledový drak" se nachází převážně v severních částech Skyrimu, ovšem může zavítat i do jižních. Tento typ draka ovládá pouze mráz a má jen jednu barvu. Nelze ho přehlédnout.


NázevLevelZdravíManaStaminaDušeIDŘevySchopnosti/Dovednosti
Ledový drak (bílý - mráz)
30
1860
150
197
Dračí
000351C3
000F8119
Mrazivý dech
Mrazivá vlna
Neutuchající síla
Odolnost proti mrazu (50%)
Slabost proti ohni (25%)
Dračí kousnutí (+ 75 zranění)


"Starší drak" je dalším typem draka, na kterého jistě narazíte. Tento drak se dá považovat za "střední" bytost, není ani snadný, ba ani těžký. Často ho lze spatřit v Průrvě, v Podzimním lese. Má jedno zbarvení, za to však ovládá jak mráz, tak i oheň.NázevLevelZdravíManaStaminaDušeIDŘevySchopnosti/Dovednosti
Starší drak (bronzový - oheň)
40
2255
150
230
Dračí
000F811B
000F8103
Ohnivý dech
Ohnivá vlna
Neutuchající síla
Odolnost proti ohni (50%)
Slabost proti mrazu (25%)
Dračí kousnutí (+ 125 zranění)
Starší drak (bronzový - mráz)
40
2255
150
230
Dračí
000F811A
000F8102
Mrazivý dech
Mrazivá vlna
Neutuchající síla
Odolnost proti mrazu (50%)
Slabost proti ohni (25%)
Dračí kousnutí (+ 125 zranění)


"Prastarý drak" je jedním z nejsilnějších draků, které lze spatřit v základní hře. Tento drak má mnoho bodů životů a vysoká zranění, způsobená kousnutím či údery ocasem a křídly. Na prastarého draka většinou narazíte během vstupů do dračích doupat, kdy polehává na velkých zdech. Má jen jedno zbarvení, za to však ovládá jak mráz, tak i oheň.NázevLevelZdravíManaStaminaDušeIDŘevySchopnosti/Dovednosti
Prastarý drak (červený - oheň)
50
3071
150
264
Dračí
000F811C
000F811D
Ohnivý dech
Ohnivá vlna
Neutuchající síla
Odolnost proti ohni (50%)
Slabost proti mrazu (25%)
Dračí kousnutí (+ 175 zranění)
Prastarý drak (červený - mráz)
50
3071
150
264
Dračí
000F811E
000F811F
Mrazivý dech
Mrazivá vlna
Neutuchající síla
Odolnost proti mrazu (50%)
Slabost proti ohni (25%)
Dračí kousnutí (+ 175 zranění)


Existuje ještě jeden druh draka, na kterého lze narazit v základní hře, avšak ten se nachází pouze na jediném místě, během úkolu "Magnova hůl", v rámci úkolové linie Ledohradské univerzity. "Kostlivý drak" je nejslabší ze všech draků, nemá žádné zbarvení, nelétá, používá pouze mrazivý dech a typické útoky na blízko. Zničit ho jde snadno, avšak nemá žádnou duši.


NázevLevelZdravíManaStaminaDušeIDŘevySchopnosti/Dovednosti
Kostlivý drak
20
500
150
100
-
000351C3
000F8119
Mrazivý dech
Neutuchající síla
Slabost proti magii (100%)


Nyní budou uvedeny další draci, kteří se objevují až po nainstalování DLC: Dawnguard a DLC: Dragonborn.

"Hadí drak" je zvláštní druh draka, kterého lze spatřit pouze na ostrově Solstheim a v Apokryfě. Tento drak se oproti ostatním druhům liší hlavně vzhledově. Má černé zbarvení, dokáže být jak ohnivý, tak i mrazivý. Nemá téměř žádné rohy a hlava vypadá jako... had. Je stejně silný, jako "Prastarý drak".NázevLevelZdravíManaStaminaDušeIDŘevySchopnosti/Dovednosti
Hadí drak (černý - oheň)
58
3565
150
290
Dračí
xx036134
Ohnivý dech
Ohnivá vlna
Neutuchající síla
Odolnost proti ohni (50%)
Slabost proti mrazu (25%)
Dračí kousnutí (+ 175 zranění)
Hadí drak (černý - mráz)
58
3565
150
290
Dračí
xx036133
Mrazivý dech
Mrazivá vlna
Neutuchající síla
Odolnost proti mrazu (50%)
Slabost proti ohni (25%)
Dračí kousnutí (+ 175 zranění)


"Vážený drak" je jeden z draků, který vám bude neustále dělat problémy. Má oranžové zbarvení, a je pouze ohnivý. Jeho tělo však vypadá podstatě jinak, narozdíl od klasických skyrimských draků. Jeho hlava je výraznější a ocas mnohem širší. Navíc, tento drak umí jeden zvláštní řev, který neuměl žádný z jeho předchůdců. Tímto řevem dokáže z kořisti vysát život, manu i zdraví. Kdo se postaví řevu, ten bude "obalen" fialovou aurou, jenž ho bude postupem času sžírat, až nakonec umře.

Tyto draky určitě spatříte v Zapomenutém údolí, ale je i jistá pravděpodobnost, že i ve Skyrimu.


NázevLevelZdravíManaStaminaDušeIDŘevySchopnosti/Dovednosti
Vážený drak (oranžový - oheň)
62
3511
150
304
Dračí
xx008431
xx008432
Ohnivý dech
Vysátí vitality
Neutuchající síla
Odolnost proti ohni (50%)
Slabost proti mrazu (25%)
Dračí kousnutí (+ 175 zranění)


Posledním druhem, kterého můžete spatřit, je "Legendární drak", jenž se objevuje až těch nejvyšších úrovních. Má fialové zbarvení, může být jak ohnivý, tak i mrazivý. Je to nejsilnější bytost, se kterou se můžete střetnout, mnoho bodů životů a smrtící údery. Jen ti nejlepší ho dokážou porazit, a pokud se to povede i vám, získáte achievement "Legenda".NázevLevelZdravíManaStaminaDušeIDŘevySchopnosti/Dovednosti
Legendární drak (fialový - oheň)
75
4163
150
347
Dračí
xx00C5F5
xx00C5FE
Ohnivý dech
Vysátí vitality
Neutuchající síla
Odolnost proti ohni (75%)
Slabost proti mrazu (25%)
Dračí kousnutí (+ 175 zranění)
Legendární drak (fialový - mráz)
75
4163
(4363)
150
347
Dračí
xx00C5FD
(xx00C5FF)
Mrazivý dech
Vysátí vitality
Neutuchající síla
Odolnost proti mrazu (75%)
Slabost proti ohni (25%)
Dračí kousnutí (+ 175 zranění)


Jistě do této sekce patří Alduin, Paarthurnax, Odahviing a další draci, kteří jsou pohřbeni v zemích a budou oživeni pouze Alduinem, během vašich výprav. Avšak jedná se o unikátní bytosti, které si zaslouží větší text, než všichni výše zmiňovaní. Tyto draky najdete v sekci "Unikátní bestie".